Hastalıklar ve Tedaviler

Kalp Hastalıkları Tanısında Kullanılan Radyolojik Yöntemler

Ekokardiyografi, ses dalgaları kullanılarak gerçekleştirilen bir görüntüleme testidir. Ekokardiyografi, kalp kasının ve kalp kapaklarının nasıl çalıştığını gösterir ve kalp genişliğinin derecesinin, ne kadar olduğu konusunda da bilgi verir. Ekokardiyografinin çekilme süresi toplam 45 b dakika kadardır.

Ekokardiyografi (EKO) nedir?

Ekokardiyografi, ses dalgaları kullanılarak gerçekleştirilen bir görüntüleme testidir. Ekokardiyografi, kalp kasının ve kalp kapaklarının nasıl çalıştığını gösterir ve kalp genişliğinin derecesinin, ne kadar olduğu konusunda da bilgi verir. Ekokardiyografinin çekilme süresi toplam 45 b dakika kadardır.

Renkli dobler ekokardiyografi nedir?

Ultrason olarak bilinen ses dalgası yöntemi ile kalp boşluklarını ve kapaklarını duvar hareketlerini değerlendirmeye yarayan bir yöntemdir. Rontgen ışını kullanılmadığı için radyasyon tehlikesi bulunmamaktadır. Özel durumlarda daha ayrıntılı bilgiye ulaşma amacı ile endoskopik yöntem ile (transözefageal ekokardiyografi TEE) ile yemek borusundan da görüntü elde edilir. Bazı durumlarda kullanılan stres ekokardiyografi uygulaması ise (özellikle kalp krizi sonrası canlı kalp kası dokusunu belirlemek için) tanı ve tedaviyi yönlendirme amacı ile kullanılan oldukça önemli bir tetkiktir.

Elektrokardiyografi (EKG) nedir?

Cilde yapıştırılan elektrotlar aracılığı ile grafik olarak kalbin elektriksel aktivitesini, kalbin ritmini, frekansını, kalp atışlarının ritmini, yayılmasını ve reaksiyonun tekrar yok olmasını kaydeden dalga formudur. Elektrokardiyografi kalbin çalışmasının değerlendirilmesinde kullanılan en önemli yöntemlerden biridir. Başta koroner arter hastalığı olmak üzere kalp hastalıklarının tanısında kullanılan, doğrudan doğruya kalp kasılma şeklini gösteren ve yaklaşık 2-3 dakikalık bir süre içinde tamamlanan basit bir yöntemdir.

Efor testi nedir?

Elektrokardiyografininefor sırasında çekilen şeklidir. Efor testi, hastayı kontrol altında ve gerektiğinde her türlü tıbbi yardımın yapılabileceği şartlarda bedensel olarak yorma şeklinde yapılır. Hasta kademeli olarak yorulur. Muntazam olarak ekg si, kan basıncı, ve nabız hızı kaydedilir. Hasta da ağrı ve yorgunluk şikayeti olmaz veya ciddi tansiyon ve nabız düzensizliği görülmez ise test tamamlanır. Bu işlem hastanın yürüme bandı üstünde, önce yavaş ritimle sonra da hızlı ritimle yürümesi halinde uygulanır

Holter testi nedir?

Kalp hastalıkları tanı yöntemleri

Kalp hastalıkları tanı yöntemleri

Portatif bir ekg kayıt cihazı kullanılarak yapılan uzun süreli ekg kaydına ritim holter ekg adı verilmektedir. Hastanın beline takılan bir kemer ile taşıdığı hafif bir cihaz, çoğunlukla 24 saat süre ile ekg kaydı yapar. Holter kayıtlarının dökümü incelenerek, elektrokardiyografik bir anormalliğin var olup olmadığı, var ise bunun hastanın yakınmaları ve günlük aktivite ile ilişkisi araştırılır.

Tansiyon holter nedir?

Hastaların günlük normal yaşamlarında ve uykularında ki kan basınçları 24 saat boyunca kaydedilir. özellikle labil hipertansiyonlu (oynak hipertansiyonlu) hastaların tanısını koymada yararlıdır. Hastalara takılan portatif ve bilgisayar tarafından programlanabilen bir elektronik tansiyon aleti ile bundan elde edilen verilerin değerlendirildiği bir bilgisayardan işlem tamamlanır.

Koroner anjiyografi ve kalp kateterizasyonu nedir?

Kalp kateterizasyonu ve anjiyografi kalp koroner damarlar için özel olarak tasarlanmış klavuz teller ve kateterler yardımı ile kalbin kendini besleyen damarları olan koroner arterlerin ve kalp içi boşluklarının görüntülenmesi yöntemidir. Bu işlem genelde kasık yolundan lokal anestezi altında hastayı bayıltmadan uygulanmaktadır. Preferik arter yada aort kapak hastalığı gibi durumlarda koldan veya bilekten de uygulanabilir. İşlem sırasında görüntü sağlamak için boyar madde verilir ve rontgen ışınları kullanarak filmler çekilir.

Bu sayede damar boşluğu görüntüsü elde edilerek damar tıkanıklığının yeri ve ne kadar ciddi olup olmadığı belirlenir ve sonuca göre hastaya uygulanacak tedavi planı yapılır. Aynı zamanda basınç kayıtları ve kalp boşluklarının görüntülenmesi sayesinde kalp kapak hastalıklarının ciddiyeti belirlenir veya doğumsal kalp anomaliliklerinin tanısı konulabilir. İşlem sonrası bütün hastalar kanama kontrolü için bir süre takip edilmesi gerekir. Sorun çıkmayan hastalar doktorunun kararı ile raporlarını daha sonra almak suretiyle hastaneden aynı gün içinde taburcu edilirler.

Elektrofizyolojik çalışma (EPS) nedir?

Kalp hastalıkları tanı yöntemleri

Kalp hastalıkları tanı yöntemleri

Ritim bozukluklarının tanı ve tedavisi için kullanılan girişimsel yöntemleri kapsamaktadır. İşlem anjiyografideki işleme benzer şekilde, lokal anestezi altında ve kasıktan girilerek yapılır. Toplardamarlar yolu ile kalp boşluklarına ilerletilen özel kateterler ile kalp içinden ekg kaydı alınarak kalbin elektriksel aktivitesi değerlendirilmektedir.

Bu esnada eğer var ise ritim bozukluğuna sebep olan nedenler veya gizli aksesuarlar saptanabilir. Bazen ekg ile kesin ayrımı yapılamayan ritim bozukluklarının kesin tanısı konulabilir. Eps işlemi sonrası hastaların bazen bir gün hastanede yatmaları gerekebilir. Bu işlem eps’nin yapılış amacına göre 20- 30 dakika ya da 2-3 saat sürebilir.

Miyokard perfüzyon sintigrafisi nedir?

Koroner damar tıkanıklıklarının tanısında canlı kalp dokusu ile ölü kalp dokusu ayrımında veya efor testi uygulamasının mümkün olmadığı durumlarda uygulanan bir nükleer kardiyoloji yöntemidir. Hastaya egzersiz yaptırılarak veya bazı ilaçlar verilerek kalp kası kanlanması normal mi yoksa değil mi diye değerlendirme yapılır. Kalp krizi sırasında ölen dokuların saptanması amaçlıda kullanılan bir yöntemdir.

Tilt masa testi nedir?

Hasta dikey şekildeki bir sedyeye belli bir süre bağlanıp, bazı ilaçlar eşliğinde kalp ritmi tansiyon değerleri ve hastanın genel halindeki değişimler gözlenir. Masa belirli bir açıda (70-80 derece) dikleşir ve ölçümler 5 dakikada bir tekrarlanır. Ortalama 45 dakika civarı sürer. Eğer hastanın tanısı vazovagal bayılma ise hastanın tetkik süresi içinde kan basıncı ve tansiyonu düşecektir. Bu yöntem genellikle bayılma durumundaki hastaların değerlendirilmesinde kullanılan bir yöntemdir.

Kalp hastalıkları ile ilgili benzer sağlık konuları

  1. Kalp krizi (miyokard infarktüsü) nedir
  2. Kalpte ağrı neden olur
  3. Kalp spazmı neden olur
  4. Kalp çarpıntısı neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git