Çocuk Hastalıkları ve Tedavileri

Kalp Deliği Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Kalp deliğinin farklı tipleri vardır.

Kalp deliği neden olur?

Akraba evlilikleri, genetik yatkınlık ve bazı faktörler bebeklerin doğuştan kalp hastalığı ile dünyaya gelmesine neden olur. Doğuştan kalp anomalilerinin en fazla görüleni kalp delikleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kalp deliği oluşmasının iki ayrı nedeni bulunup bunlardan birincisi konjenital yani doğumsal olarak meydana çıkar, ikincisi ise erişkinlik döneminde kalp krizi sonrasında meydana çıkabilir. Bunun önemli olanı doğuştan olan kalp delikleridir.

Kalp deliğinin farklı tipleri vardır. Bunlar; atriyal septal defekt, ventriküler septal defekt, patent duktus arteriozus gibi kalp deliği tipleridir ve bunlar da deliğin yerine ve şekline göre göre farklı tiplerde sınıflandırılır. 

Ventriküler septal defekt tipleri, belirtileri ve tedavisi

Ventriküler septal defekt (VSD), kalbin sağ ve sol ventriküllerini ayıran duvardaki bir veya daha fazla delik (defekt) için kullanılan bir terimdir. En sık karşılaşılan kalp defektlerinden biri olan ventriküler septal defekt tek başına ya da başka doğumsal hastalıklar ile birlikte görülebilir. 

Bu defekt sıklıkla Down sendromu ve diğer kalp defektleri ile birlikte oluşur. Ventriküler septal defekt genellikle doğumsaldır ve erişkinlerde nadir olarak gelişir. Erişkinlerde ventriküler septal defektin en bilinen nedeni kalp krizidir. Ventriküler septal defekt oluşumu, gebelik sırasında alkol kullanımı ve epilepsi tedavisinde ve psikolojik hastalıklar tedavisinde kullanılan bazı ilaçların kullanımı ile de ilişkilendirilmektedir.

Ventriküler septal defektin tipleri:

 • Perimembranöz defektler (subaortik, santral fibröz gövde üzerinde) olan defektler
 • Subarteryel defektler (aortik ve pulmoner kapaklar arasında) bulunan defektler 
 • Musküler defektler (tüm musküler septumda) oluşabilen defektler

Ventriküler septal defekt belirtileri:

Ventriküler septal defektli hastalarda belirtiler olmayabilir. Defektin büyük olduğu durumlarda da genellikle kalp yetmezliği belirtileri vardır.

 • Solunum kısalığı
 • Hızlı solunum
 • Nefes darlığı
 • Solukluk
 • Kilo alamama
 • Taşikardi (hızlı kalp atımı)
 • Beslenme sırasında terleme
 • Sık sık solunum yolu enfeksiyonları geçirme gibi belirtiler, ventriküler septal defektte görülebilen belirtilerdir.

Ventriküler septal defekt tedavisi: 

Ventriküler septal defekt tedavisi konservatif (koruyucu) tedavi ve cerrahi tedavi şeklinde yapılır. Eğer defekt küçük ve başka bir bozukluk ya da başka bir ek hastalık yok ise genellikle tedavi gerekmez ve belli aralıklar ile hasta kardiyolojik olarak takip edilir.

Kalp yetmezliği ile ilişkili belirtileri ve büyük VSD’si olan hastalarda şikayetleri kontrol altında tutmak için ilaç tedavisi ve/veya deliğin kapatılması için cerrahi yöntemlere gerek duyulabilir. Küçük kalp delikleri mutlaka belli aralıklarla kontrol edilmelidir. Büyük ve hastada şikayete neden olan kalp delikleri de doktorun kararına göre tedavi edilir.

Ventriküler septal defektin olası komplikasyonları: 

 • Kalp yetmezliği
 • Enfektif endokardit
 • Aortik yetmezlik
 • Kalp ritim bozuklukları
 • Pulmoner hipertansiyon gibi komplikayonlar ventriküler septal defektte oluşabilen komplikasyonlardır.

Ventriküler septal defekt tipleri

Atriyal septal defekt tipleri, belirtileri ve tedavisi

Atriyal septal defekt (ASD), atriyumları ayıran duvarın tam olarak kapanmamasındaki doğumsal bir kalp defektidir. Bu açıklık çoğunlukla bebeğin doğma zamanı gelene kadar kapanır. Atriyal septal defekt genellikle Ellis-van-Creveld sendromu ve Holt-Oram sendromu ile birlikte bulunur.

Atriyal septal defekt tipleri: 

Dört tip atriyal septal defekt vardır.

 • Ostium sekondum tip atriyal septal defekt, en sık görülen tipidir. Fossa ovaliste bulunur, MVP (mitral kapak prolapsusu) ile birliktedir.
 • Ostium primum tip atriyal septal defekt, ECD’nin bir parçasıdır. Cleft mitral ve triküspit valflarıyla birliktedir. Ventriküler septal defekt gibi kendini gösterir.
 • Sinüs venozus tip atriyal septal defekt, sağ üst pulmoner kapağın drenajıyla birliktedir.
 • Posterioinferior tip atriyal septal defekt, en nadir görülen tiptir. Koroner sinüsün yokluğuyla LA içine boşalan sol SVC ile birliktedir.

Atriyal septal defekt belirtileri: 

Küçük ASD’ler genellikle çok fazla soruna neden olmayabilir ve yaşamın ileri ki dönemlerinde teşhis edilebilir. Deliğin geniş olduğu ilerlemiş ve şiddetli olgularda  kalbin sağ yanındaki artmış basınç kan akımının ters dönmesine neden olur. Doğumsal başka bir bozukluk olmadığı durumlarda özellikle çocuklarda herhangi belirti olmayabilir. Belirtiler doğumdan sonra çocukluk döneminin herhangi bir döneminde ortaya çıkabilir.

 • Nefes darlığı
 • Çocuklarda sık solunum yolu enfeksiyonları
 • Eforla solunum kısalığı
 • Erişkinlerde palpitasyonlar (çarpıntı hisleri) gibi belirtiler atriyal septal defektli olgularda görülebilen belirtilerdir.

Atriyal septal defekt tedavisi: 

Atriyal septal defektli hastada çok az belirtiler varsa veya herhangi bir belirti yoksa ya da delik küçükse tedaviye genellikle gerek duyulmaz, ancak belli aralıklarla kardiyolojik takip gerekir. Kalp deliği büyükse, kalp şişmiş ise veya belirtiler varsa deliğin cerrahi yöntemler ile kapatılmasına gerek duyulur.  Deliğin kapatılma yöntemi açık cerrahi ya da kasıktan girilerek kateter yöntemi ile de yapılabilir.

Atriyal septal defektin olası komplikasyonları: 

 • Aritmiler (özellikle atriyal fibrilasyon)
 • Kalp yetmezliği
 • Pulmoner hipertansiyon
 • İnme gibi komplikasyonlar atriyal septal defekli hastalarda görülebilen komplikasyonlardır.

Atriyal septal defekt tipleri

Patent duktus areteriozus nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Patent duktus arteriozus (PDA), bebekte doğumdan hemen sonra normal şartlarda kapanması gereken, aorta ile pulmoner arter sistemini bağlayan, duktus arteriozusun açık kalması (patent) durumudur. Bu durum kalpten kan taşıyan iki büyük damar olan (aorta ve pulmoenr arterler) arasında anormal bir kan akımına neden olur. Bu açıklık anatomik olarak genellikle doğumdan sonra 2-3 hafta içinde kapanmasını tamamlar. Eğer bu açıklık kapanmaz ise kalp ve akciğerler arasında anormal bir dolaşım oluşur. Bu anatomik kapanma gerçekleşmediği taktirde bazı komplikasyonlara yol açar. Bu durum Down sendromu ve gebelik sırasında annenin rubella (kızamıkçık) enfeksiyonu geçirmesi gibi durumlarda daha sık görülebilir. Duktus farklı biçimlerde olabilir.

Patent duktus arteriozus belirtileri: 

Küçük bir PDA herhangi bir şikayete neden olmayabilir. Bununla birlikte, bazı bebeklerde (özellikle açıklığın geniş olduğu durumlarda) belirtiler ortaya çıkabilir.

 • Bounding nabız (hacim ve gücü fazla olan nabız)
 • Takipne (hızlı solunum)
 • Kötü beslenme alışkanlığı
 • Solunum kısalığı
 • Beslenirken terleme
 • Çok kolay yorulma
 • Zayıf büyüme gibi belirtiler patent duktus arteriozus durumunda görülebilen belirtilerdir.

Patent duktus arteriozus tedavisi: 

Tedavide amaç, eğer dolaşımın geri kalanı normal ise veya normale yakın ise PDA’nın kapatılmasıdır. Diğer kalp sorunlarının (hipoplastik sol kalp sendromu gibi) varlığında, patent duktus arteriozus hayat kurtarıcı olabilir ve bunun kapanmasını önlemek için ilaç tedavisi uygulanabilir. Bazı hastalarda da bu açıklık kendiliğinden kapanabilir. Erken doğan bebeklerde ilk bir yıl içinde PDA’nın kapanma şansı daha yüksektir. Eğer bu açıklık kendiliğinden kapanmaz veya ilaç tedavileri ile kapanmaz ise ya da bu işlemlerin kullanımı uygun değilse transkateter bir aygıtla kapatılması gerekebilir. Bu girişimsel işlemin de başarılı olmadığı durumlarda açık cerrahi işlem uygulanabilir. Cerrahiye karar verilmeden önce olası riskleri gözden geçirilir.

Patent duktus arteriozus’un olası komplikasyonları: 

Eğer PDA kapanmaz ya da kapatılmaz ise hastada kalp yetmezliğine, pulmoner hipertansiyona veya enfektif endokardite neden olabilir.

Patent duktus areterozus nedir

Kalp deliğinin genel belirtileri

Kalp deliği doğuştan olduğu zaman genelde en fazla görüleni olup, belirtileri bebek doğduktan sonra da ortaya çıkabilir veya bebeklik döneminde belli olmayabilir ya da çocuk büyüdükçe meydana çıkabilir. Bu durumda en fazla rastlanan belirtiler çocuk yürüyor ise çabuk yorulma, emerken erken bırakma ve kompleks anomalilerde sık nefes alıp verme, morarma, sık geçirilen akciğer enfeksiyonları, sık öksürük olarak bebeklik döneminde rastlanan belirtiler görülmektedir.

Yürümeye başlayan çocuklarda en çok görülen belirtiler hareket sırasında çabuk yorulma ve oturma ihtiyacı, koşup oynayamama ve genelde hareketsiz olma gibi belirtiler kalp deliği olan çocuklarda görülebilen genel belirtilerdir. Kalp deliğinin tipine ve derecesine göre belirtiler farklılık gösterebilir. 

Kalp deliği teşhisi ve teşhis için kullanılan yöntemler

Kalp deliği tanısında, doğumsal olan kalp deliği doğumdan sonra gerçekleştirilen fizik muayenede üfürüm olur ve bu üfürümlerden yola çıkan çocuk doktoru ileri testler yapılmasını isteyebilir. Fakat çocukta bazen hiç belirti olmaz ve fizik muayenede kalp deliğine bağlı bir bulguya rastlanmaz ise bu çocuklar normal gibi görünebilir. Bu çocuklarda ileri yaşlarda bazı problemler ve sıkıntılar görülmeye başladığında teşhis konulabilir.

Çocukların 2 yaşına gelmeden hiç bir rahatsızlıkları olmasa bile çocuk kardiyoloğu tarafından muayeneden geçmesi oldukça önemlidir. Kalp deliğinin tanısında çocuk önce fizik muayeneden geçirilir ve üfürüm duyulur ise incelenmesi için bazı testler istenir. 

Kalp delikleri için istenilen tetkikler: 

 • Göğüs radyografisi (CXR)
 • Elektrokardiyografi (EKG)
 • Ekokardiyografi (EKO)
 • Kardiyak katerizasyon
 • Kalp için kullanılan manyetik rezonans görüntüleme (MRG)
 • Koroner anjiyografi (35 yaş ve üstü hastalar için)
 • Kalbin doppler çalışması
 • Transözofageal ekokardiyografi (TEE) gibi tetkikler kalp deliklerinin tanısı için kullanılan tetkiklerdir.

Kalp deliğinde uygulanan genel tedavi yöntemleri

Doğuştan kalp deliği olan çocukların iyi incelenmeleri sonucu hastalığın tanısı konulduktan sonra kalp deliğinin bazı durumlarında hemen kapatılması gerekir iken, bazılarında ise çocuğun gösterdiği belirtilere göre takip sürecinde beklenir. Hemen kapatılması gereken deliklerin cerrahi işleminin hemen yapılması gerekmektedir.

Günümüzde bebeklerin sahip oldukları kalp anomalilerinde bebek doğduktan sonra da açık kalp ameliyatı yapılabilmektedir. Yeni doğmuş veya bir yaşlarındaki bebeklerde de sorun çıkmadan kalp ameliyatı yapılmaktadır. Ameliyatta öncelikle çocuğun göğüs kafesi açılıp kalbe ulaşıldıktan sonra delik küçük ise direkt olarak dikilir veya delik büyük ise tipine uygun sentetik yama kullanılarak onarım yapılır.

Doğuştan kalp deliği olan ve acil tedavi gerektiren çocukların cerrahi işlemi geciktirildiği sürece başka sorunlar veya başka kalp anomalileri ortaya çıkabilir. Ameliyatın yapılması ya da geciktirilmesi kararı zaten çocuk kardiyoloğu ve kardiyoloji cerrahisi tarafından belirlenir. 

Ayrıca doğumsal kalp deliği olan çocuklarda açık kalp ameliyatları genelde ilk tercih edilen tedavi yöntemidir. Bunun dışında başka tedavi yöntemleri de uygulanabilir. Bu yöntem invaziv kardiyoloji cerrahları tarafından yapılan anjiyo benzeri kasık atardamarından girilerek kalpteki delikleri çeşitli teknik aletler ile kapatılması işlemi uygulanır, fakat bu yöntem çoğu durumlarda uygulanamayabilir. 

Benzer sağlık yazıları 

 1. Çocuklarda kalp deliği nedenleri ve tedavisi
 2. Atriyal septal defekt nedenleri ve tedavisi
 3. Ventriküler septal defekt nedenleri ve tedavisi
 4. Patent duktus arteriozus nedenleri ve tedavisi
 5. İnfektif endokardit nedenleri ve tedavisi

Bu Konu İle İlgili Forumdaki Sorular

 1. Sol kalp kapağı delik biri için ne...
 2. Kalp deliği ne zaman farkedilir
 3. Kalp deliği olan çocuk anestezi ile...

225 Yorum

 1. Adsız

  27 Temmuz 2015 at 21:50

  Kalp deliği var bende, evlenmeyi düşünüyorum.

  • Adsız

   28 Temmuz 2015 at 18:13

   Kalp deliği tedavi edilebilir bir hastalıktır. Kadın mı, erkek mi olduğunuzu belirtmemişsiniz. Kalp hastalığı olan kadınların hamileliği riskli olduğu için belki evlilik sorun olabilir. Fakat günümüzde doktorların takibi altında çok ciddi olmayan kalp hastaları da bebek sahibi olabilmektedir. Günlük yaşamınızı ve işinizi devam ettirebiliyorsanız ve müstakbel eşiniz durumunuzu biliyor ise, hastalığınız kontrol altında ise evlenmek sorun olmaz. Birde takip eden doktorunuza danışmanız ve hastalığınızın ne durumda olduğu da önemlidir.

 2. Yorumcu

  11 Ekim 2015 at 00:53

  Kız arkadaşımda üç tane delik var gümüş kancalar ile arasına doku konularak kapatılmış çocukluk yaşlarında şimdi 19 yaşlarında ve hayatında hiç sorun yok moral bozukluğu falan olursa oluyor sorun sizce hamile kalması Sezeryan falan ile dokuz ayı mutlu huzurlu geçirmesi ile olurmu hamile kalabilirmi rahat bi hamilelik geçirmiş olsa sorun olurmu

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   11 Ekim 2015 at 13:51

   Kalp hastalığı olan bir kadın hamile kalmadan önce kardiyolojik değerlendirmeden geçmelidir. Herhangi bir komplikasyon gelişmeden ventriküler kapak onarımı geçirmiş ya da çok küçük deliğin olması hamilelik için önemli bir risk oluşturmayabilir. Fakat tamir edilmemiş büyük delikler, kalp yetmezliği ve diğer kalp kusurları, hem anne hemde bebek için risk teşkil edebilir. Doktorlar, doğumsal kalp deliği olan kadınlar ve onarılmış veya onarılmamış olsa da hamilelik düşünmeden önce kardiyolog değerlendirmesinden geçmelerini tavsiye etmektedir.

 3. merve akyol

  26 Ekim 2015 at 07:22

  İyi gunler benim kizim 5 yasinda kalbinde ufak bi delik var demisti doktor 2yasindyken bilindi acaba kendiliginden kapanirmi ne gibi zararlari olur

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   26 Ekim 2015 at 14:48

   Öncelikle geçmiş olsun. Çocuklarda doğumsal kalp deliği genellikle ilk zamanlarda tedavi edilir. Küçük kalp delikleri bazen çocuk 2 yaşına girene kadar kendiliğinden kapanabilir. Siz 2 yaşında kalp deliği olduğu söylendi demişssiniz. Kalp deliği büyük ihtimalle doğuştan kalp deliği olmalı. Doğuştan kalp deliği bazı çocuklarda sessiz seyreder ve ileriki yaşlarda çocukta başka sıkıntılar ortaya çıkmaya başlar. Kapanacak olan delikler genellikle 2 yaşına kadar kapanır. Sizin çocuğunuz 5 yaşında olduğuna göre bu yaştan sonra kapanma olmayabilir. Bazı çocuklarda çok küçük delikler ameliyat edilmeden yıllarca takip altında tutularak o şekilde kalabilir. Çocuk 2 yaşındayken bilindiğinden beri kalpteki delik daha duruyor ise size doktorunuz ne yapılacağını söyleyecektir. Daha fazla gecikmeden iyi bir kardiyoloji uzmanınca durumun değerlendirilmesinde fayda var. Allah şifa versin.

 4. mehmet seymen

  30 Ekim 2015 at 21:59

  Kiz arkadasimin kalbinde delik oldugunu ogrendim ama arkadasim bunu bildigimi bilmiyor. Acaba kalbindeki deligin boyutunu ve tedavisini nasil bir muayenede ortaya cikar

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   30 Ekim 2015 at 22:26

   Kalp deliği var ise bu tarz belirtiler olması gerekir : Nefes darlığı, çabuk yorulma, morarma, fazla hareketli olmama, öksürük ve sık akciğer efeksiyonu.

   Yukarıda ki belirtilerin olması Kalp deliği olduğu anlamına gelmiyor. Tanı konulması için fizik muayenesi olması gerekiyor. Bir kardiyolog tarafından iyi bir şekilde fizik muayenesi olması gerekiyor. Bu da belli bir yaşı geçtiği için saydığım belirtilerden yola çıkılarak tanı konulması demek oluyor. Ayrıca en önemli tanı koyma yöntemlerinden biri de Ekokardiyografi’dir.

   Ekokardiyografi, ultrasonik ses dalgalarıyla, kalbin değişik yapılarını inceleme imkânı veren bir teşhis ve araştırma metodudur.

   Ultrasonik ses dalgaları, vücut dokularında belirli istikametlerde ortalama olarak saniyede 5140 metre hızla ilerler. Bu ilerleme sırasında rastladıkları dokuların hususiyetlerine göre yansıma ve kırılmalara uğrarlar. Kalbin değişik yapılarında yansıyan bu ses dalgaları özel alıcılarla (piezoelektrik transducer) alınıp elektriksel işaretlere çevrilir. Bu işaretler resme dönüştürülerek, ekrana yansıtılarak veya kağıda kaydedilerek ultrasonik dalgaların yansımaya uğradığı, kalpteki çeşitli faaliyetlerin yeri, yapısı ve çalışma durumu hakkında bilgiler elde edilir. Eş zamanlı (real-time) ekokardiyograflar (ekokardiyografi aleti), kalbi hareket halinde, bir film gibi renkli olarak gösterebilir. M-mode tipi ise kalp atımlarını kaydeder. Kalbe takılan suni kapakçıkların yapı ve işlerlik durumları da ekokardiyografi ile incelenebilir. Ekokardiyografi ile ventrikül (kalp karıncığı) duvarının hareketleri ve boşluğu, kalp kası büyümeleri ve kalp kapakları incelenebilmektedir.

   Bu işlemin hastaya hiçbir zararı söz konusu değildir. Yapılması da oldukça basittir. Fakat değerlendirilmesini yapabilmek için tecrübe sahibi olmak gerekir.

   Kalbin ultrason eşliğinde tam bir değerlendirme ile kalpte herhangi bir problem olup olmadığı öğrenilebilinir.

 5. adsiz

  7 Kasım 2015 at 17:24

  Ben 31 yaşında bir bayanım. Bu sene tesadüfen Eko muayenisinde kalbimde fizyolojik ufak bir delik olduğunu öğrendim.2 çocuk sahibiyim.hamileliklerimde ve doğumda farkedilmedi,bir sorun yaşamadım.acaba bu delik ilerleyen yaşlarda büyüyebilir mi yoksa böyle mi kalı?Birde diş çektirirken yada dolguda özel bir ilaç kullanmam gerekir mi?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   7 Kasım 2015 at 19:52

   Kalp delikleri genellikle doğumsal olarak gelişir. Genellikle sağ ve sol ventriküller (karıncıklar) arasındaki septumda (karıncıkları ayıran bölme) kalp deliği meydana gelir. Büyük kalp delikleri genellikle doğumdan sonra yapılan muayenelerde belli olur ve hemen tedavi edilmesi gerekebilir. Küçük kalp delikleri zamanla kendiliğinden kapanması için 2-4 veya 10 sene kadar beklenir ve bu dönem içinde kapanmaz ise cerrahi veya günümüzde kapalı yöntemler ile delik kapatılır ya da bu şekilde takip edilir. Tabi eskiden doğumlarda bu kadar kontroller dikkat edilmediği için bu durum sizin bebekliğinizde atlanmış olabilir. Delik ciddi olsaydı kalp yetmezliği gibi şikayetlere neden olabilirdi. Daha önce hiç ekokardiyografi tetkiki yapılmamış ise veya doktorlar dikkatli incelememiş ise bu durum gözden kaçmış olabilir. Herhangi bir sıkıntı yok ise 1-2 yıl aralar ile takip edilir. Kalp deliği küçük olan hastalarda takiplerin yanı sıra, ağız ve diş sağlığına ve temizliğine dikkat edilmesi ve cerrahi gerektiren diş tedavilerinden önce enfektif endokardit (kalp iç zarı, kalp kapakları ve kalp damarlarının enfeksiyonu) gibi bir soruna neden olabileceği için, işlemlerden önce antibiyotik kullanılması önerilir. Bu durum diş doktoruna bildirilmelidir.

   Karıncıklar arası delik dışında birde kulakçıklar arası kalp deliği (atriyal septal defekt) vardır. Atriyal septal defekt genellikle uzun yıllar belirti vermez. Bu tip hastalarda genellikle başka bir nedenden dolayı dikkatli kalp muayenesi yapıldığında veya dikkatli ekokardiyografi incelemesinde teşhis konulur. Çok sık hastaneye gitmeyen insanlarda 30-40’lı yaşlarda hastalığın tanısı konulur. Gereken durumlarda acık cerrahi yada kapalı yöntem denilen perkütan yöntemi ile cilt üzerinden girilerek açıklığın kapatılması işlemi(şemsiye tedavi yöntemi) gibi yöntemler ile delik kapatılabilir veya yarattığı ritim bozukluğu ve sağ kalp yetmezliği için ilaç tedavileri uygulanır. Delik şimdiye kadar bir şikayete neden olmamış ise takip yeterli olacaktır. Sağlıkla kalmanız dileğiyle.

 6. Ömürcan ege

  2 Aralık 2015 at 19:50

  Erkek kardesım13yaşında gelişmesi çok yavaş 26kilo 8yaşında gibi görünüyor sürekli doktora götürüyorduk iltihap var diyorlardı tahlilleri temiz cikiyordu ikigün önce götürdük doktor doğuşdan kalbi delik dedi ameliyat olması lazım mis ne yapalım nasıl tedavi yöntemi uygulanmalı lütfen yardımcı olun

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   3 Aralık 2015 at 11:39

   Çocuklarda kalp delikleri genellikle iyi bir muayene ile daha doğumdan hemen sonra bile anlaşılabilir. Fakat bazen bu durum çok dikkate alınmaz veya bu imkanlar dışında doğum gerçekleşir ve kalp delikleri ilerleyen yaşlarda teşhis edilir. Kalp delikleri genellikle ventriküler septal defekt ve atriyal septal defekt şeklinde oluşur. Ventriküler septal defekt (sağ ve sol karıncıklar arası septumda meydana gelen delik) en sık görülen kalp deliği tipidir.

   Bu delikler doğumdan sonra teşhis edilmiş ise küçük delikler 1-2 yıl aralar ile kalpte başka bir sorun oluşturmadığı sürece takip edilir. Orta ve büyük deliklerde kalp yetmezliği gelişeceği için belli bir süre kalp yetmezliğinin tedavisi ve gerektiğinde ameliyat ile deliğin kapatılması için ameliyat gerekir. Kardeşiniz 13 yaşında olduğuna göre şimdiye kadar kalp yetmezliği ve pulmoner hipertansiyon gelişmiş olabilir. Bu tür bir durumda çocukta ciddi büyüme ve gelişme geriliği, sık akciğer enfeksiyonu geçirme gibi komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Bu durumda çocuğun yaşamı tehlikeye gireceği için acil ameliyat gerekir.

   Diğer bir kalp deliği türü ise atriyal septal defekt (sağ ve sol kulakçıklar arasındaki septumun tam olarak kapanmaması) durumudur. Bu tür kalp deliği tipinde çocuk küçükken kapanmayan ve 5-10 yaşlarına kadar ciddi problemler çıkarmayan delikler de genellikle 10 yaş gibi cerrahi tedavinin uygulanması gerekir. Kalp delikleri günümüzde kapalı yöntemler ile de yama ile kapatılmaktadır. Kısacası doktorunuz acil ameliyat gerekir demiş ise ciddi büyüme geriliği de söz konusu olduğu için deliğin kapatılması kaçınılmaz olmalı. Çok geçmiş olsun. Tedavinin iyi geçmesi dileğiyle.

 7. özlem

  16 Aralık 2015 at 19:21

  32 yaşında bir bayanım.kalbim çocukluğumdan beri ağrıyordu.ama sebebi şimdi bulundu.iki kapakçığın arasında küçük bir delik var dedi doktorum ve ilaçla kapatabileceğini söyledi.ama yedi aylık bebeğim var.bana verdiği ilaçlar d vitamini,folik asit ve misol verdi.misol antidepresan olduğu için Bebeğimi emzirmememi istedi.ilaçları kullan iki ay sonra gel dedi.Bebeğimi emzirmek istiyorum.ne yapmalıyım bana üç ay müddet verdi

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   16 Aralık 2015 at 23:02

   MİSOL ana sütüne geçen bir ilaçtır. Gerekli olmadıkça emzirme döneminde kullanılmaması gerektiği gibi kullanılıyorsa da emzirme işlemi yapılmaması gerek. Süte geçiş oranı çok düşük olduğu bilinen trisiklik antidepresanlar bu tür ilaçlardan en güvenli olan grup olduğu için doktorunuza değiştirmesini önerebilirsiniz. Hani en azından bu konuyu bir danışmanızda fayda var. Tekrar geçmiş olsun.

 8. Merve

  29 Ocak 2016 at 12:49

  21 yaşındayım kalp deliği şüphesi var ağızdan kamera ile bakıcaklar sizce böyle birşey mümkün mü

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   29 Ocak 2016 at 20:11

   – Öncelikle geçmiş olsun. Kalp hastalıkları teşhisinde birçok farklı yöntem kullanılır. Bu yöntemlerden biri de ”Transözofajiyal ekokardiyografi”yöntemidir. Diğer teşhis yöntemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda Transözofajiyal ekokardiyografi yöntemi kullanılır.

   – Transözofajiyal ekokardiyografi yöntemi endoskopik olarak yemek borusundan girilerek yapılır. Bu işlem gastroskopi işlemine benzer. İşlem 4 ya da 12 saat süresince aç ve susuz kalma şeklinde uygulanır. İşlemden önce damardan anestezi uygulanması için damar yolu açılır ve hafif bir anestezi yapılır. Bulantı refleksinin bastırlması ve hastanın işleme uyum sağlaması için işlem öncesi ağız yolundan sprey şeklinde anestezik ilaç sıkılır. Bu işlem ile kalp için gerekli görüntüler monitöre yansıtılır ve bu şekilde daha detaylı teşhis elde edilir. İşlem öncesi hastaya nasıl bir diyet uygulayacağına dair broşür verilir ve işlem randevusu verilir. İşlemin süresi 15-20 dakika kadar sürer. İyi sonuçlar almanız dileğiyle.

 9. Isimsiiiiz

  11 Şubat 2016 at 01:26

  İyi geceler (01.12)
  Benim erkek arkadasım suan 23 yasında ve ilk baslarda tatlı tatlı kasıntıları olduğunu söyledi bana.Mevsimsel yada alerjiktir diyerek bir sağlık ocağına gitti.Egzama baslangıcı demişler ilaç kullandı ama faydası olmayınca 2 günde bıraktı.Önceden yani 7 sene gibi süre önce bi kaç kez uyusturucu gibi bi madde kullandığında da kalp aıkısması yasamış Cinsellik sırasında zorlanıyo ve soğuk soğuk terliyo..Daha sonra kıdemli bir hastanenin krdiyoloji bölümünde cildinde yaralar cıkmaya basladıgını ve gögsünde agrılar olduğunu söylemesiyle gögüs röntgeni yada kalp röntgeni (hatırlamıyorum)çekerek küçüklükten gelen bi kalp deliği olduğunu söylemişler sanırım en ufak krizde yada kazada şok bile verilemeyip ölüm riski varmış.Dikkat edilmesi gerekenler,tedbirle ve bu yaralar içşn yapılması kullanılması gerekn ilaçlar nelerdir ?

  • Isimsiiiiz

   11 Şubat 2016 at 01:32

   Ayrıca kız kardeşinin birisi sedef hastası.Bununla bir bağlantı var mıdır

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   11 Şubat 2016 at 13:18

   – Öncelikle geçmiş olsun. Kalp deliği oluşmasının iki nedeni vardır. Bu nedenlerden biri doğumsal kalp deliği ikincisi ise erişkinlikte geçirilen bir kalp krizi sonrası oluşan kalp deliğidir. Kalp deliği çocuklukta fark edildiğinde genellikle cerrahi yöntem ile kapatılır. Fakat bu delik kapatılmaz ise kalpte ve akciğerde hasarlara neden olur. Bunun yanı sıra madde kullanımı, sigara kullanımı, aşırı kafeinli içecekler bu durumu şiddetlendirebilir.

   – Buradan herhangi bir ilaç veya tedavi önerilmemektedir; ancak bilgi verilebilir. Bu nedenle doktor kontrollerini dikkat etmesi gerekir. Sağlıklı beslenmesi gerekir. Zararlı içeceklerden ve yiyeceklerden uzak durması gerekir. Aşırı yorulmaktan kaçınması gerekir. Uyku üdzenini sağlaması gerekir. Stresten kaçınması gerekir. Aşırı kilo almaktan kaçınması gerekir. Fakat yine de bu durumun daha dedaylı aratırılması için araştırma veya üniversite hastanesinde bulunan iç hastalıkları bölümüne gidilmesi ve orada daha detaylı araştırma yapılması gerekebilir. Doktorunuz ne yapacağınız hakkında bilgi vermiştir mutlaka. Tekrar geçmiş olsun ve geçmesi dileğiyle.

 10. nejdet

  19 Şubat 2016 at 22:21

  Merhaba bu gün 1 aylık kızımızı doktora götürdü ama çocuk doktoru kalbini dinlediklerini ve hoşuna gitmeyen bir belirti varmış kalp doktoruna gitmemiz i önerdi birde öksürük var ara sıra birde balgam sokuyor iştahı iyi sık sıksütünü içiyor cevabını yazarsaniz sevinirim ne yapmaliyim

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   20 Şubat 2016 at 01:18

   – Öncelikle geçmiş olsun. Doktor çocuğun kalbinde üfürüm duymuş olmalı. Çocuklarda üfürüm birçok nedenden kaynaklanabilir. Çocukların kalp muayenesinde kalbinde masum üfürüm ve bir hastalığa bağlı üfürüm duyulabilir. Masum üfürüm çocukların % 30-40’ında görülebilen bir durumdur. Masum üfürümler genellikle 2-7 yaş arası çocuklarda görülür. Masum üfürümlerde herhangi bir tedavi uygulanmaz.

   – Bir kalp hastalığına bağlı görülen üfürümler kalp deliği, kalp damar darlığı, kalp kapak yetmezliği, kalp içindeki bağlantı ve damarlarda baloncuk oluşması, kansızlık, zehirli guatr gibi birçok neden üfürüme neden olabilir.

   – Öksürük ve balgam akciğerler, bronşlar, üst solunum yolu enfeksiyonu gibi nedenlerden kaynaklanabilir. Bu nedenle bir göğüs hastalıkları uzmanına veya KBB uzmanına ve kardiyoloji uzmanına götürmenizde fayda var. İyi sonuçlar almanız dileğiyle.

 11. zeynep

  24 Şubat 2016 at 19:40

  Mrb ben 7 ay önce kalp doktoruna gittim kalp zarinda incelme varmış 2 yyıl sonra tekrar kontrol etmeyi söyledi kalp deliğine neden olabilirmiş sizce böyle birşey olurmu

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   25 Şubat 2016 at 13:11

   – Öncelikle geçmiş olsun. Kalp zarı hastalıkları genellikle perikardit (kalp dış zarı iltihabı), enfektif endokardit (kalp iç zarı iltihabı) şeklinde kalp zarı hastalıkları vardır ve bu hastalıklar nedeni ile kalp zarında incelme olabilir. Kalp zarı iltihabına bağlı kalp zarında sıvı birikimi olabilir. Kalp zarında sıvı birikmesi röntgen filminde kalbi büyümüş olarak gösterebilir. Kalp zarı kalınlaşması gibi bir durum gelişebilir ve bu durum kalp yetmezliğine neden olabilir. Yani kalp zarı hastalıkları da kalp deliğine ve kalp yetmezliğine yol açabilir. Bu nedenle düzenli kontroller önemlidir. Bu durumu uzmanı olan kardiyoloji uzmanını daha iyi bilmektedir.

   – Bahsi geçen durum kalp zarı iltihabı olabilir veya kalp kapakçıklarında aort kapak, mitral kapak, triküspit kapak, pulmoner kapak gibi kalp kapakları duvarında incelme şeklinde olabilir. Kalp deliği denilen durum bu kapaklardan birinin bozularak kan kaçırması durumudur. Bu durum kalp kapak duvarının incelmesi durumu olabilir. Tekrar geçmiş olsun ve geçmesi dileğiyle.

 12. ***

  25 Şubat 2016 at 16:59

  Merhaba 20 yaşındayım ve kalbimde delik 8 ay onceöğrendim . Hostes olcam ama basinctan dolayı bir sorun olur mu bilmiyorum . Doktorum bunu henüz bilmiyor .sizce sorun olur mu sürekli ucus ve yurtdışı. Bu konuda bilgilendirir misiniz ?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   26 Şubat 2016 at 13:00

   – Geçmiş olsun. Kalp deliği genellikle çocukluktan gelen bir sorundur. İleri yaş kalp delikleri kalp krizi sonrası gelişebilir. Henüz yaşınız çok genç olduğuna göre sizdeki kalp deliği doğumsal kalp deliği olmalı. Bir şikayetten dolayı bu durumu öğrenmiş iseniz kalp deliği büyümüş ve kalpte sorunlara yol açmış olabilir. Fakat rutin kontrollerde kalp deliği olduğunu öğrenmiş iseniz şimdiye kadar ciddi bir sorun yaratmamış ise kalp deliği büyümmemiş olabilir.

   – Kalp deliği çok küçük ise belli aralıklar ile kontrol altında tutulur. Büyüme göstermiş ise cerrahi veya kapalı yöntemler ile kalp deliği kapatılır. Kalp hastaları doktorları izin verdiği sürece uçak yolculuklarını tolore edebilmektedirler. Bu durumu uzmanı olan kardiyoloji uzmanının değerlendirmesi daha doğru olur. Çünkü kalp deliği kalpte bir sorun yaratmış mı, bu da önemli. Tekrar geçmiş olsun. Her şeyin istediğiniz gibi olması dileğiyle.

   • ***

    4 Mart 2016 at 12:06

    Çok teşekkür ederim ilginiz ve bilginiz için .

 13. ahmet

  26 Şubat 2016 at 10:12

  Hafif bi gögüs agrım vardi 1 aydir doktora gittim ve üfürüm oldugunu soylediler. Kardiyolojiye yonlendirdiler orada da ekg ve eko cekildim ama bi sonic bulamadilar. Subat 24 e randevu vermislerdi bi makine daha var detayli diye, yemek borusundan bi kamera saldilar ve toplu igne ucu kadar bi delik oldugunu soylediler ama bi zarari yokmuş heralde ilac koontrol falan vermedi 2 sene sonra tekrar gitcem o makineye. Bi sıkıntı yaratirmi gunluk yaşamimda sizce. Yoksa baska bi uzman a gozukmem mi gerekiyor.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   26 Şubat 2016 at 14:18

   – Öncelikle geçmiş olsun. Kalp endoskopisi (Transözofagial ekokardiyografi) ritim bozukluğu ve doğumsal kalp hastalıklarının teşhisinde daha detaylı bilgi edinmek için uygulanan bir yöntemdir. Kalp endoskopisi işleminden sonra 1-2 gün yutma zorluğu, boğazda hafif ağrı gibi şikayetler görülebilir.

   – Küçük kalp delikleri bir miktar kan akışına izin verdiği için hastanın yaşamını çok fazla etkilemez ve ileri yaşlarda soruna neden olmaz; ancak hasta belli aralıklar ile takip edilir. Büyük kalp delikleri bazı problemlere neden olacağı için açık veya kapalı cerrahi girişimler ile kapatılır. Kalp üfürümleri her zaman ciddi olmayabilir. Kapatılacak kadar ciddi bir delik olsa ya da ciddi komplikasyona neden olursa doktorunuz takip sürecinde size bir öneride bulunacaktır. Kontrolleri ihmal etmemekte fayda var. Tekrar geçmiş olsun.

   • ahmet

    26 Şubat 2016 at 17:59

    Tesekkur ederim iyiki varsniz

 14. Erol

  4 Mart 2016 at 12:12

  Merhaba benim 6 aylık bir kızım var,bundan 2 ay önce doktora götürdüm ultrason bakıp kalbinde delik var dediler ve 6 ay sonraya tekrar bakmak üzere gün verdi doktor,ama son 10 gündür aşırı öksürük ve hiriltili nefes alıp vermeye başladı aile hekimine götürdüm akciğerleri temiz birşey yok dedi ve döndük öksürük ve nefeste hirilti devam ediyor,bu nedenle olabilir? Bir de kardiyoloji doktorun verdiği günü mü bekleyeyim yoksa erken mi gideyim teşekkür ederim

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   5 Mart 2016 at 11:28

   Geçmiş olsun. Çocuklarda kalp deliği nedeni ile öksürük, nefes nefese kalma, ağladığında morarma, emmede güçlük çekme gibi belirtiler olabilir. Eğer son zamanlarda grip benzeri bir enfeksiyon geçirdi ise buna bağlı olarak da bu şikayetler görülebilir. Kalp deliği küçük olduğunda genellikle belli bir süre takip edilir. Büyüme olur ise kalp deliği cerrahi yöntem veya kapalı yöntemler ile kapatılır. Daha kontrole 4 ay var, bu nedenle kardiyoloji doktoruna götürmeniz iyi olur. Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 15. osman

  7 Mart 2016 at 08:42

  merhaba bizim 14 aylık bebeğimiz var 4 kere kontrole gittik 2 delik vardı biri kapandı en son 1 yasinda gittik deliğin biri o mm den fazla doktor kapanması zor dedi 2 yaşında kontrole gelin dedi. kapanma şansı hiç yokmu 2 yaşına kadar ilaç da vermedi bizim kapanması için yapabileceğimiz hiç bişey yokmu.

 16. osman

  7 Mart 2016 at 08:42

  9 mm

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   7 Mart 2016 at 13:03

   – Öncelikle geçmiş olsun. Kalp delikleri bebeklerde ve çocuklarda genellikle doğumsal kalp delikleri olmaktadır. Doğumsal kalp delikleri küçük ise genellikle kendiliğinden kapanabilir ve bu süreç içinde çocuk kardiyolojik olarak ara ara takip edilir. Kendiliğinden kapanmayan 30mm’e kadarlık kalp delikleri günümüzde genellikle kapalı yöntemler ile kapatılmaktadır.

   – 9 mm ventriküler septal defektler genellikle kendiliğinden kapanmaz. Bu nedenle çocuğun kardiyolojik muayenelerini ihmal etmemek önemlidir. Doktorunuz bir süre daha bu şekilde takip etmeyi tercih etmiş olmalı. Gerektiği durumda cerrahi olarak kapatma yöntemine baş vuracaklardır. Bu arada herhangi bir ilaç tedavisi genellikle verilmez. Çocukta alışılmadık bir belirti olduğunda doktorunuz ile görüşmek önemlidir.

   – Sağlıklı yaşam ve her şeyin daha iyi olması dileğiyle.

 17. osman

  8 Mart 2016 at 12:21

  teşekkürler bilgileriniz icin

 18. Mehmetcan

  11 Nisan 2016 at 22:52

  Selamın aleyküm bnm kızım 15 yaşındada kalbinde delik var ne kadar sürebilir bu hastalık ?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   12 Nisan 2016 at 12:14

   > Çocuklarda kalp delikleri genellikle doğumsal kalp delikleri şeklinde oluşur. Kalp delikleri ventriküler septal defekt, atriyal septal defekt şeklinde iki ana grupta değerlendirilir. Kalp deliği küçük ise herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan takip edilir. Kalp deliği büyümeye başladığında bazı operasyonlar ile kalp delikleri kapatılabilir.

   > Kalp deliği kızınızda küçüklükten bu yana büyümemiş ise bu şekilde takip ile sürdürülebilir. Doğumsal küçük kalp delikleri çocuk 18 aylık olana kadar kendiliğinden kapanabileceği gibi bazı çocuklarda 4 yaşına kadar, bazı çocuklarda en geç 10 yaşına kadar kapanır. Yani 15 yaşından sonra kalp deliğinin kendi kendine kapanma şansı kalmaz genellikle. Kızınızda ciddi şikayetler ortaya çıkar ise kalp deliğinin kapalı ya da açık yöntemler ile kapatılması gerekir. Herhangi bir sorun oluşturmuyor ise 1-2 yıl ara ile kontrol altında tutulur. Doktor kontrolleri ihmal edilmemelidir.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 19. Nuri

  13 Nisan 2016 at 13:41

  kalpinde pdı 1-2 mm kalp deliği var yaşım 19 survivora katılabilirmiyim

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   14 Nisan 2016 at 00:29

   Kalp deliği büyük ihtimalle takip altında tutuyordur. Bunu sizi takip eden kardiyoloji uzmanına sormanız daha doğru olur. Günümüzde sağlıklı gençlerin ve çocukların bile hastaneden rapor almadan futbol kulübüne başlamaları bile önerilmemektedir. Kardiyolojik muayeneden geçmeden bunu denememeniz daha doğru olur.

 20. Zeynep

  13 Nisan 2016 at 14:44

  Merhaba 3aylik bebeğim var kalp kaslarında delik var denildi aylik en az 500gram almasına dikkat edin 3 ay sonra getirin dediler sorun açarım ileride neden olur bu sorun birde emerken surekli bogazina kaciriyor aciklarsaniz sevirim şimdiden teşekkür ederim kolay gelsin

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   14 Nisan 2016 at 01:22

   > Kalp deliği bebeklerde doğumsal kalp deliği şeklinde olur. Doğumdan sonra edilen muayenelerde gözden kaçmış olabilir. Kalp deliği kalp kapaklarında oluşur. Kalp deliği atriyal septal defekt, ventriküler septal defekt, patent duktus arteriozus şeklinde değerlendirilir. Küçük kalp delikleri bebeklerde genellikle kendiliğinden bebek 18 aylık olana kadar ya da 4 yaşlarına kadar kapanır ve takip ile kapanması beklenir. Fakat kalp deliği çok fazla şikayete neden olur ve bebeğin gelişimini engeller ise kapalı yöntemler ya da açık cerrahi ile kalp deliği kapatılır. Doktor kontrollerini ihmal etmeyin ve bebeğinizin gelişimini, beslenmesini, şikayetlerini bir yere not alırsanız, gelişmeleri kontrole gittiğinizde doktorunuza anlatmanız daha kolay olur.

   > Bebeğin boğazına sürekli süt kaçırmasının nedeni emzirme pozisyonu olabilir. Bebekler yaklaşık altı aylık olana kadar emme veya yutma kasları yeteri kadar gelişmediği ve birden hızlı emdikleri için boğazlarına süt kaçırabilirler. Ayrıca bebekler emerken boğazına süt kaçırması bebek reflüsü nedeni ile de olabilir. Bunu bebeğinizi takip eden doktorunuza bildirmeniz doğru olur.

   > Emzirme ile ilgili bilgiler ve öneriler için altta verilen linklerden bilgi edinebilirsiniz.

   > http://www.saglikocagim.net/bebek-nasil-emzirilir-emzirme-sorunlari/

   > http://www.saglikocagim.net/emziklilik-donemi-ve-beslenme-onerileri/

   Bebeğinize ve size sağlıklı yaşam dileğiyle.

 21. ecem

  19 Nisan 2016 at 20:35

  merhaba benim 6 yaşında kızım var geçen gün morarma ve kusma şikayetiyle hastaneye gittik kardiyolojiye yönlendirdiler orada ekokadriyografi çekildi orda kalbinde delik oldugunu söylediler ama başka bi tetkit yapılmadı çok aagrısı oluyor ve morarması oluyor ne yapmalıyım çok endişeliyim.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   20 Nisan 2016 at 11:49

   > Çocuklarda kalp deliği doğumsal kalp deliği şeklinde olur. Kızınızda kalp deliği doğumdan beri varmıştır yüksek ihtimalle. Fakat doğum sonrası kontrollerde gözden kaçmış olabilir. Çocuklardaki kalp delikleri deliğin derecesine göre ya hemen tedavi uygulanır ya da belli aralıklar ile takip sürecine bırakılarak deliğin büyüyüp büyümediği takip edilir. Küçük kalp delikleri genellikle çocuk 18 aylık veya 4 yaşına kadar takip sürecinde kapanması beklenir. Kapanmayan kalp delikleri kapalı ya da açık cerrahi yöntemler ile kapatılır.

   > Morarma ve şiddetli göğüs ağrısı başladığına göre çocukta kalp deliğine bağlı fallot tetralojisi olarak adlandırılan durum ortaya çıkmış olabilir. Ekokardiyografik değerlendirme kalp deliklerini saptamada önemli bir değerlendirmedir. Fakat altta yatabilecek başka sorunlar veya hastalıklar var ise daha detaylı araştırmalar yapılması gerekebilir. Bu nedenle İyi araştırılması için daha detaylı bir üniversite hastanesi gibi bir hastanede araştırılması gerekebilir. Kalp deliği çok büyümüş ise kalp yetmezliğine yol açmadan deliğin kapatılması önemlidir.

   İyilik ve sağlık dileğiyle.

   • ecem

    20 Nisan 2016 at 18:48

    teşekkür ederim bu fallot tetralojisi ne oluyor netten araştırdım ama pek açıklayıcı olmadı neler yapmalıyız neler yapmamılıyız bu konudada bilgi verirseniz sevinirim.

    • Sağlık Ocağım

     Sağlık Ocağım

     21 Nisan 2016 at 12:57

     > Fallot tetralojisinin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte hamileliğin ilk üç ayında geçirilen kızamıkçık enfeksiyonu, thalidomide ilacının kullanılmış olması (hamilelik sırasında ya da öncesinde), annede şeker yüksekliği, Down sendromu, kromozom bozukluğu, Turner sendromu, Klippel Feil sendromu gibi bazı genetik bozuklukların neden olduğu hakkında veriler vardır.

     > Fallot tetralojisinde 4 majör bozukluk söz konusudur.

     1- Sağ ventrikül çıkışında darlık (Pulmoner stenoz).

     2- Ventriküler septal defekt (Kalbin sağ ve sol karıncıklarını ayıran ventriküler septum üzerinde delik bulunması durumu).

     3- Aortanın dekstrapozisyonu veya over rinding’i (Aortanın bir kısmının sağ ventrikülden çıkması durumu).

     4- Sağ ventrikül hipertrofisi.

     > Yani biraz karışık ve kalpte meydana gelen bazı durumlar ile birbirine bağlantılı bir durumdur Fallot teralojisi.

     > Altta verilen linkten Fallot tetralojisi hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

     > http://www.saglikocagim.net/fallot-tetralojisi-nedir

     İyi sonuçlar almanız ve sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 22. kadir

  22 Nisan 2016 at 11:18

  1 yaşında ve 5 yaşında oğullarının dün doktora kontrole götürdük 1 yaşında olanda 4.95 mm asd (sekendum/kucuk) kribriform 5 yasindaki olanda 1 ve 2 mm asd yüksek sekendum var dedi. 1 yıl sonra tekrar kontrol için çağırdı. 13 – 14 yaşına kadar kapanabilir dedi.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   23 Nisan 2016 at 12:10

   > Atriyal septal defekt (ASD), atriyal septumun herhangi bir bölgesinde herhangi bir boyuttaki delik atriyal septal defekt olarak tanımlanır. Atriyal septal defekt doğumsal kalp hastalıkları arasında en sık görülen bir durumdur.

   > Atriyal septal defekt, ostium sekondum defektler ve atrioventriküler kanal defektleri olmak üzere iki ana grup altında ve bu ana grupların altında da başka gruplara ayrılarak değerlendirilir.

   > Atriyal septal defektler genellikle belirtisizdir (asemptomatik) ve çoğunlukla çocuğun rutin doktor kontrollerinde kalp muayenesi sırasında üfürüm duyulması ile tespit edilir.

   > Atriyal septal defekt hastası olan çocuklarda görülen belirtiler genellikle yorgunluk ve nefes darlığıdır ve gelişme geriliği nadir görülür.

   > Atriyal septal defektler yaşamın ilk iki yılında kendiliğinden kapanabilir,ancak bu süreçte doktor takipleri devam eder. Atriyal septal defektlerde 2 yaşından sonra kendiliğinden kapanma genellikle nadir görülür. Atriyal septal defektlerde deliğin büyüklüğüne ve hastada görülen belirtilere göre 5 yaşında cerrahi olarak deliği kapatma yöntemi uygulanabilir.

   > Çocuklarda ciddi belirtiler yok ise, muayene bulgularında ciddi sorunlar gözlenmemiş ise, atriyal septal defekt durumuna başka bir sorun eşlik etmiyor ise doktor takip önermiştir.

   > Çocukların altta yatan başka bir hastalık varlığı için de araştırılması gerekebilir. Her ikisinde de aynı problem olması genetik bir bozukluğun işareti olabilir. Örneğin Down sendromu, Ellis van Creveld sendromu, Marfan sendromu, Turner sendromu, Holt-Oram sendromu, Lutembacher sendromu ve Multipl sklorozis gibi.

   > Doktorunuz ile görüşerek bu tür durumların şüphesi var mı, var ise araştırılması gerekir mi sormanızda fayda var.

   > Doktor takiplerini ihmal etmemelisiniz.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 23. Abdulkadir tonbaz

  27 Nisan 2016 at 21:38

  Mrb benim sevgilim 18 yaşında kalbinde küçük bi delik var bunun tedavisi olurmu olursa nasıl bibtedavi nerde olmalı beni bilgilendirirseniz sevinirim

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   28 Nisan 2016 at 11:35

   Doğumsal kalp delikleri daha geç yaşlarda tespit edilir ise deliğin durumuna göre ya kapalı ya da açık cerrahi yöntemler ile deliğin kapatılması işlemi yapılır. Kalp deliği çok fazla rahatsızlık vermiyor ise, kalbin fonksiyonlarında bir bozulma yapmamış ise belli dönemler ile takip önerilir. İyi bir kardiyolojik muayeneden geçmesi ve kalp ultrasonu yapılması gerekir. Buna göre doktorunuz size bilgi verecektir.

   Takip ve kontrolleri ihmal etmemenizde fayda var.

   İkinize de sağlıklı yaşam dileğiyle.

 24. Gamze

  2 Mayıs 2016 at 13:57

  Merhaba bebeğim 3 aylık kalbi delik yavaş yavaş delik kapanıyor dedi doktor acaba insanlardan kalabalıktan uzak tutmam gerekiyor mu evden dışarı çıkamıyoruz korkudan

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   3 Mayıs 2016 at 11:42

   Çocuklarda küçük kalp deliklerinin zamanla kapanması beklenir. Bu aşamada ara ara kontroller ile takip devam eder. Çocuğun bu sürede endokarditten korunması için herhangi bir enfeksiyona yakalanmaması doğru olur. Hatta kendiniz için de bu geçerlidir. Çünkü sizden de çocuğa gribal bir enfeksiyon geçebilir. Deliğin kapanmaya başlaması güzel bir durum. Bu nedenle mümkün olduğunca bu sürede çocuğun hasta olmaması da önemli. Hava değişimleri çok sık değişmekte, bu yüzden gribal enfeksiyonlar tekrar gündeme gelebilir. Dikkatli olmanızda fayda var.

   Bunu çoğun takibini yapan kardiyoloji uzmanına danışmanız daha doğru olur.

   Geçmiş olsun ve geçmesi dileğiyle.

 25. sara

  3 Mayıs 2016 at 17:08

  merhaba benim annem 42 yaşında ve doktor kalp deligi oldugunu söyledi sanırım bu hastalık çogu insanda çocukluktan gelen bişey olmalı. 42 yaşında biri için sizce bu mümkün mü ?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   4 Mayıs 2016 at 17:19

   > Doğumsal kalp delikleri bazen küçük olduklarında yıllarca herhangi bir belirti vermeden seyredebilir. Annenize şimdiye kadar hiç ekokardiyografi tetkiki yapılmamış ise, çok ciddi şikayetlere neden olmamış ise bu yaşlarda kalp deliği teşhis edilebilir. Bu durum genellikle atrial septal defekt’lerde daha sık görülür.

   > Atrial septal defekt uzun yıllar diğer kalp deliklerinde olduğu gibi kalp muayenesinde üfürüm duyulmasına neden olmayabilir ve hastada yıllar sonra akciğerlere giden kanın artmasına neden olarak akciğer damarlarında basınç yükselmesine, kalp kasında hasara, nefes darlığına, ritim bozukluklarına neden olabilir. Yani kalp deliği yıllar sonra şikayetlere neden olabilir.

   Geçmiş olsun ve geçmesi dileğiyle.

 26. Umran

  7 Mayıs 2016 at 11:47

  Merhaba 2 çocuk annesiyim dogustan kalp deligim var permbranoz vsd dogumlarimi konturol altında oldum herhangi bi sıkıntım yok sadece çok kafama takiyorum sizde ileride problem olurmu bu arada hamileligimdede sorun yaşamadım çok şükür yaşım 31.bilgiler iz için şimdiden TEŞEKKÜR ler.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   8 Mayıs 2016 at 00:38

   > Ventriküler septal defekt’ler normalde de birçok insanda bulunabilir. Ventriküler septal defektler derecesine göre değerlendirilir. Birinci derece ventriküler septal defekt herhangi bir sorun çıkarmadığı sürece arada takipler ile bu şekilde devam edebilir. 31 yaşına kadar ve iki kez hamileliğe rağmen herhangi bir büyüme göstermedi ve soruna neden olmadı ise bu şekilde devam edebilir veya sorun oluşturabilir.

   > Yaşam tarzınıza dikkat etmeniz, düzenli beslenmeniz, düzenli uyumaya çalışmanız, çok aşırı yorulmamanız gibi yöntemler faydalı olur. Aşırı yağlı ve tuzlu beslenmeden kaçınmanız gerekir. Doktorunuz ile görüşerek hangi egzersizleri yapabilirsiniz sormanız ve düzenli olarak egzersiz yapmanız veya düzenli yürümeniz faydalı olur. Fazla kilo akmaktan kaçınmalısınız. Fazla stresten kaçınmalısınız. Sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam tarzına özen göstermelisiniz. Alkol ve sigaradan uzak durmaya çalışmalısınız gibi önlemler faydalı olur.

   > Doktor kontrollerinizi ihmal etmemelisiniz.

   Her şeyin istediğiniz gibi olması ve sağlık dileğiyle.

 27. Serhat

  11 Mayıs 2016 at 19:42

  Merhaba erkek 34 yasindayim kalbimin ust kisminda delik oldugu soylendi ancak tee yapilmadigi için net tani konulmadi fakat doktoruma sordugumda bu ameliyatlar deliğin kalbin ustunde oldugu icin acik olarak yapilabildigini soyledi eger bu ameliyatin kapali yapilma ihtimali var ise yardimci olabilirmisiniz..

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   12 Mayıs 2016 at 12:27

   > Kalbin üst katları arasında oluşan delikler genellikle atriyal septal defekt olarak adlandırılır. Atriyal septal defektler genellikle kalbin sağ ve sol kulakçıkları arasındaki duvarda bulunan deliklerdir. Bu delikler duvarın en üstünde, ortasında veya en altında oluşabilirler. Bu delikler alt ve üst katlar arasındaki kapakları bozabilirler. Atriyal septal defekt bazen tavana çok yakın bir bölgede bulunur ve teşhisi çok gecikebilir.

   > Bu tip kalp delikleri büyük olduğunda daha çocukluk yaşlarında belirti vermeye başlar ve çocukluk yaşlarında bu delikler kapanmaz ise kalbin hasarlanmasına sebep olur. Bazı hastalarda bu tip kalp deliği küçük olur ve 40’lı yaşlara kadar herhangi bir belirti vermeden kalbin işlevini yavaş yavaş etkileyebilirler.

   > Atriyal septal defektler genellikle cerrahi olarak kapatılabilmektedir. Atriyal septal defet ameliyatında kalp deliği ya dikilerek ya da kalp kesesinden alınan bir parça ile yamanarak kapatılır. Delik kapaklara ve damarlara yakın ise deliklerin tamirinde ameliyat en iyi çaredir.

   > Günümüzde duvarın ortasında bulunan delikler kateter yoluyla kapatılabilmektedir. Fakat duvarın tavan kısmındaki atriyal septal defektler için açık cerrahi yöntem uygulanır.

   > Fakat atriyal septal defekt tasında transözofageal ekokardiyografi (TEE) ameliyat yapılmadan önce yapılmalıdır. Bu değerlendirme yapıldıktan sonra çıkan sonuca ve deliğin büyüklüğüne, deliğin hastaya verdiği zarara bağlı olarak açık ya da kapalı tedavi yöntemi gerekir.

   > İyi bir değerlendirme için tam teşekküllü bir hastaneye (üniversite hastanesi gibi) gitmeniz daha uygun olur.

   Her şeyin istediğiniz gibi olması ve sağlık dileğiyle.

 28. Serhat

  13 Mayıs 2016 at 20:08

  Merhabalar. Bana Asd teshisi konuldu. Anjiyo ve açık kalp ameliyatı oldum. ikiside başarısız geçti çünkü kalbim yeni çalışma düzenine uyum sağlayamadı. Açık kalp ameliyatından sonra kalpde durmada olduğu için ef 30 a düştü. Sormak istediğim bu deliğin kapanması için başka yontemlerde varmidir. Böyle bir sorunun cevabını hicbir yerde bulamadım. İnşallah cevaplarsiniz.teşekkürler

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   14 Mayıs 2016 at 12:22

   > Atriyal septal defektler genellikle yaşamın ilk yıllarında küçük delikler kendiliğinden kapanabilir, kapanmayan ve 6 mm’den büyük olan deliklerin en geç 3-5 yaşlarına kadar kapatılması önerilir. Atriyal septal defekt sizde çocukluktan beri var ise kompliklasyonlara neden olmuş olabilir ve komplikasyonlar ile birlikte tedavi başarılı olamayabilir.

   > Anjiyografi teşhis için yapılmış olabilir. Açık kalp ameiliyatında delik yama ile ya da dikilerek kapatılmış olabilir. Atriyal septal defekt kulakçıklar arası duvarın en üst seviyesinde ise bu durumun tedavisi daha zordur.

   > Atriyal septal defekt ameliyatı çocukluk çağlarında en geç 3-5 yaşları arasında yapıldığında riskler daha az, tedavi daha başarılı olur.

   > Atriyal septal defektli soldan sağa kan kaçırması bulunan yaşlı hastalar ameliyat sonrası şikayetleri geçmemiş veya hala şikayetlerinin devam ettiği iyileşme gösterirler.

   > Atriyal septal defekti olan yetişkin hastalar cerrahi tedavi için uygun olmayabilirler. 40’lı yaşlardaki atriyal septal defektli hastaların % 10-15’i cerrahi sonrası fayda göremeyebilirler.

   > Yani atriyal septal defekt varlığında hasta çocukluk yaşlarında tedavi olmalıdır. İleri yaşlardaki atriyal septal defektli hastalarda cerrahi tedavinin riskleri daha fazla olabileceği gibi tedaviden fayda göremeyebilirler. Deliğin cerrahi olarak kapatılmasına rağmen pulmoner vasküler hastalık ilerleme gösterebilir.

   Tam teşekküllü bir üniversite hastanesinde durumunuzun değerlendirilmesi gerekebilir. Altta yatan başka bir neden var ise bu durumun da araştırılması gerekebilir.

   Her şeyin daha iyi olması dileğiyle.

   • Serhat

    17 Mayıs 2016 at 14:06

    Teşekkür ederim biraz daha ayrıntılı sorim 21 yaşındayım ameliyatta kalbim durduğu için su an ef 30 ve pab çok yüksek tekrar anjiyo ile kapatılma denenebilirmi denenirse bu ameliyatın üzerinden ne kadar süre geçmesi gerekir ve bir hastanın kalp nakline ihtiyaç duyması için nasıl bir durumda olması gerekir

    • Sağlık Ocağım

     Sağlık Ocağım

     18 Mayıs 2016 at 12:33

     1-KALP NAKLİ İÇİN, sistolik kalp yetersizliği (EF< % 30) ve klavuzlara uygun tıbbi tedaviye rağmen kalp yetersizliği semptomları varlığının olması, 2-Maksimum oksijen tüketiminin (VO2 max) < 12-14 mL/kg /dk, pCWP> 25 mmHg, plazma norepinefrin düzeyi >600 pg/mL, klavuzlara uygun tıbbi tedaviye rağmen Na+ düzeyi <130 mEg/dL, N terminal proBNP düzeyi >5000 pg /mL olması,

     3-Alternatif ve cerrahi tedavilerin uygulanamıyor ya da önceden uygulanmış olması (koroner arter bypass cerrahisi, perkütan koroner girişim, transmiyokardiyal revaskülarizasyon, ağır aort ve mitral yetersizliği için kapak değişimi veya tamiri, uygun ventriküler remodeling prosedürleri gibi yöntemlerin uygulanmış olması veya uygulanamıyor olması,

     4-Kalp nakli sonrası gelişen ağır allogreft vakülopati durumunun olması,

     5-Hipertrofik kardiyomiyopatili hastalarda bazı girişimlerin uygulanmasına rağmen (örneğin septal artere alkol enjeksiyonu, miyotomi ve miyektomi yapılmış olması, mitral kapak değişimi, kalp pili takılması) gibi işlemlerin yapılmış olması,

     6-Geri dönüşümü olmayan pulmoner hipertansiyonun eşlik etmediği, palyatif ya da düzeltici cerrahi tedaviye uygun olmayan veya uygulanan cerrahiden fayda görmeyen kompleks intrakardiyak anomaliler ile birlikte kalp yetmezliği varlığının olması (NYHA fonksiyonel kapasite III veya IV),

     7-Klavuzlara uygun tıbbi tedaviye dirençli, elektrofizyolojik çalışmaya uygun olmayan, ablasyon tedavisi yapılamayan, otomatik internal kardiyoverter defibrilatör gerektiren semptomatik ventriküler aritmi varlığının olması,

     8-Metastaz (sıçrama) yapmamış kalp tümörünün olması,

     9-Konjestif kalp yetmezliği nedeni ile tekrarlayan hospitalizasyon varlığının olması,

     10-Yeterli organ perfüzyonu için intravenöz inotropiklere hastanın bağımlı olması,

     11-Ventrikül destek cihazlarına bağımlı olması,

     12-Mekanik ventilatöre bağımlı olması

     Gibi durumlar kalp nakli gerektiren veya kalp nakli için uygun durumlardır.

     Kalp nakli gerekiyor ise doktorunuz size zaten söyler. Yapılabilecek başka bir işlemin olup olmadığı hastanın durumuna, yapılan işlemlere, yapılabilecek başka bir işlemin olup olmadığına göre değişir. Bunları doktorunuza sormanız daha uygun olur. Burada yazılan kriterler örnek kriterlerdir.

     Tekrar geçmiş olsun ve her şeyin iyi olması dileğiyle.

 29. Serpil

  16 Mayıs 2016 at 05:58

  Meraba erkek arkadaşımın kalbi delik şuan kalbinde 4 delik var .17 yaşında kalbinde delik olduğunu öğrenmiş. Ameliyat olmuş ama kalbindeki delikler kapanmamış bunaldığında bayılmalar gerçekleşiyor.Şuan 19 yaşında 19.04.2016 tekrar ameliyat oldu.Ama hortum ile bakıldığında deliklerin kapanmadığı söylenildi.Şuan ilaç tedavisi görüyor .Birbuçuk ay sonra ilaç tedavisinde olumlu sonuç olmazsa tekrar ameliyat olması gerekiyormuş.3 .kez ameliyatda neolur ne yapması gerekir .Bilgi verirmisiniz?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   16 Mayıs 2016 at 13:05

   > Kalp delikleri ameliyatında kalbin kendi dokusundan alınan yama ya da sentetik yama ile kapatılır genellikle. Eğer sentetik yama ile kalp delikleri kapatılmış ise bu yamayı hastanın vücudu kabullenmemiş olabilir. Ard arda 3 kez ameliyat geçirmek arkadaşınız için oldukça yıpratıcı olabilir. Kalp deliğinin altında yatan bir etken de olabilir, bu nedenle bu etkenin de araştırılması gerekebilir. İyi bir üniversite hastanesinde bu durumun araştırılması ve nedene yönelik tedavi uygulanması gerekebilir.

   > Kalp deliği 4 yerde olunca bu işlemler daha da zordur. Ayrıca kalp deliği doğumsal olduğu halde 17 yaşında tespit edildiği için o yaşa kadar birçok komplikasyon gelişmiş olmalı.

   > Doktor kontrollerinizi ve doktorun önerilerini ihmal etmemeniz gerekir veya daha iyi bir doktor araştırmak da gerekebilir.

   Her şeyin iyi olması ve sağlık dileğiyle.

 30. Serhat

  19 Mayıs 2016 at 19:06

  Hocam asd kapatılınca ef yukselirmi

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   20 Mayıs 2016 at 12:53

   Daha önce bu ameliyatları geçirmişsiniz, bu nedenle tekrar bu ameliyatın başarılı olup olmayacağı bilinemez. Bu durumları doktorunuz ile görüşmeniz daha doğru olur.

   Tekrar geçmiş olsun.

 31. esma

  24 Mayıs 2016 at 08:34

  ben 34 yaşındayım 3. çocuğuma gebeyim. yedi aylık gebeyim ve bir gün yogun stres altında kaldım çarpıntı ve baygınlık hissi oluştu doktora gittim kardiyolijiye yönlendirdi kardiyolog kalbimin su topladığını ve kalbimde doğumsal bir ufak delik olduğunu söyledi holter cihazındada taşikardi çıktı. bebekliğimden beri sürekli bronşit geçiririm nefes darlığım alerjilerim öksürüğüm olduğu için alerjik astım tanısı kondu yıllardır çarpıntıları nefes darlığını hep astıma bağladım hiç kalbime bağlamadım. doktor hamileliğin dokuzuncu ayı tekrar kontrole gitmemi sağ tarafta kalpte büyüme olmuşmu diye kontrol edeceğini ve doğumdan iki hafta öncesinde igne tedavisine başlanacağını söyledi doğumdan sonrada iki hafta igne tedavisi uygulayacagını bebek kırklı olduktan sonra bana ağızdan endoskobi yapacağını söyledi. korkacak bişey olmadığını söylüyor ama ben cok tedirginim bu yapılacak igne ne ignesi bana astım tanısını yanlışmı koydular

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   24 Mayıs 2016 at 12:46

   > Kalp hastalıkları ve akciğer hastalıkları birbiri ile bağlantılı olabilir. Kalp deliği nedeni ile pulmoner (akciğer) kapakçığında darlık veya bir hasar oluşmuş olabilir ve buna bağlı solunum yolu sorunları da gelişmiş olabilir. Kalp deliği küçük ve ek sorunlara neden olmamış ise pek sorun yaratmaz, ancak olmuş gibi. Sık sık bronşit (bronş iltihabı) geçirdiğiniz için de kalp sorunları (romatizmal kalp hastalığı) gelişmiş olabilir ve romatizmal kalp hastalığı birçok sistemi etkileyebilir.

   > Astım hastası bile olsanız 3 kez hamilelik yaşamak ve doğum yapacak olmak başlı başına bir risk olabilir.

   > Kalp büyümesi genellikle kalpte oluşan başka sorunlar ile meydana gelen bir durumdur.

   > Yapılacak olan iğne endokardit gelişmemesi için doğum öncesi uygulanabilir.

   > Solunum yollarında sıkıntı çıkaran birçok rahatsızlık alerjik astım yapabilir.

   > Fakat bu durumların da altında yatan sistemik bir hastalık (Akdeniz ateşi, skleroderma, sarkoidoz, tiroid sorunları, bazı kas hastalıkları, lupus eritematozus ve benzeri hastalıklar) gibi durumlar da olabilir.

   > Yani bu durumun daha derin araştırılması gerekebilir. Bu tür araştırmalar genellikle endokrinoloji, hematoloji, alerji immünoloji, romatoloji gibi bölümlerde yapılır.

   Doktor takiplerinizi ihmal etmemenizde fayda var.

   Her şeyin iyi olması ve sağlıklı doğum, sağlıklı yaşam dileğiyle.

 32. Mustafa

  25 Mayıs 2016 at 21:12

  merhaba bugün EKG ve EKO yaptırdım kardiyoloji uzmanı delik şüphesinden dolayı Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi-Talyum Sintigrafisi istedi henüz yaptırmadım ama görüşlerinizi alıp biraz rahatlamak istiyorum.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   26 Mayıs 2016 at 14:19

   Miyokard perfüzyon sintigrafisi veya talyum sintigrafi olarak da bilinen teşhis yöntemi (kalp kasına ulaşan kan miktarının değerlendirilmesi ve koroner arterlerde bir tıkanıklık, daralma, genişleme olup olmadığının teşhis edilmesi için kullanılan bir yöntemdir).

   İyi sonuç almanız ve sağlık dileğiyle.

 33. Betül

  25 Mayıs 2016 at 23:05

  Bir aylık bebeğim var. İki deliği vardı biri kapanmış. Diğeri 4.5 mm.kendiliğinden kapanırmı? Ama biz enapril-lasix ve digoxsin kullanıyoruz. Yorumları okudum kalbinde delik olanlara ilaç vermemişler biz neden üç ilaç kullanıyoruz

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   26 Mayıs 2016 at 15:00

   – Kalp deliği atriyal septal defekt (sol atrium ve sağ atrium arasında bulunan duvarda açıklık olması durumu) ve ventriküler septal defekt (sağ ventrikül ve sol ventriküller arasındaki duvarda delik olması durumu) şeklinde sınıflandırılır. Bu nedenle kalp deliğinin çeşidine ve yerine göre kaç mm’e kadar kendiliğinden kapanabileceği veya kapanmayacağı da değişir.

   – ENAPRİL, kan basıncı arttıran anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri inhibe eden bir ilaçtır. Enapril hipertansiyon tedavisi, Dilate kardiyomiyopati ve kalp yetmezliği tedavisinde kullanılır. Bu ilaç önlem olsun diye ya da bu tür durumların belirtileri var ise verilmiş olabilir.

   – DİGOKSİN, kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan en eski ilaçlardan biridir. Digoksin kalp kasının kasılma fonksiyonunun bozulduğu durumlarda, ritim bozuklularında, kap yetersizliğinde ve özellikle atriyal fibrilasyon hastalarında kullanılır. Doktorunuz bu ilacı kalp deliğinin kapanma sürecinde gelişebilecek komplikasyonların önlenmesi için ya da bir miktar şüphe var ise bu durumların düzeltilmesi veya ilerlememesi için vermiş olabilir.

   – Bu ilaçları doktorunuzun önerdiği şekilde ve dozda düzenli kullanmanızda fayda var. Doktorunuza bu ilaçları neden verdiğini sormanız daha doğru olur. Çünkü tedavi gerekip gerekmediği çocuğun klinik muayene bulgularına, çocuğun gelişimine, çocuğun beslenme durumuna göre değişebilir.

   – Bebeğinizi emebildiği kadar zorlamadan emzirmeniz uygun olur. Bebeğinizi enfeksiyonlardan korumanız önemlidir. Grip, soğuk algınlığı geçiren kişilerden bebeğinizi uzak tutmanız gerekir. Bebeğiniz, siz, bebeği kucağına alan kişiler de sigara ve sigara dumanına maruz kalmamaya özen göstermelidir. Çünkü sigaranın zararlı etkileri kıyafetlere, saçlara, eşyalara bulaşabilmektedir.

   Sağlıklı yaşam sizinle olsun.

 34. Mustafa

  26 Mayıs 2016 at 19:20

  EKO ile kalpte büyük bişey olmadığını söyledi doktor.Ekonun kalp deliği için başarı yüzdesi nedir ?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   28 Mayıs 2016 at 13:11

   Ekokardiyografi kalp hastalıkları tanısında önemli bir yöntemdir. Fakat bazen kalp deliği teşhisi için transözofageal ekokardiyografi gerekebilir.

   Geçmiş olsun.

 35. Umran

  2 Haziran 2016 at 00:47

  Slm ben ümran 7 mayıs ta msj atmıştım verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim ileride problem olmaz dimi birde dış cekiminde antibiyotik kullanmam gerekiyormuş birde dogustan vsd var belirtileri ne olur bende bi belirti yok ama 2 çocuk annesi yim

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   3 Haziran 2016 at 13:10

   – Kalp hastalığı olan tüm kalp hastalığı çeşitlerinde genellikle diş operasyonları veya cerrahi müdahale geçirilen herhangi bir operasyon öncesi antibiyotik tedavisi verilir. Bu tedavi önlem için (endokardit gelişmemesi için) yani kalp zarının enfeksiyon kapmaması için verilir. Ventriküler septal defektli hastaların düzenli aralıklarda takibi gerekir genellikle. Bu nedenle takiplerinizi ihmal etmemeniz önemlidir.

   – Ventriküler septal defekt belirtileri deliğin derecesine göre değişir.

   – Küçük (çapı 0.5 santimetrekare’den küçük) ventriküler septal defektlerde kalp büyümesi ve karıncaklarda genişleme olmaz ve akciğere giden damar yatağı normaldir. Bu hastalarda kalp yetmezliği ve pulmoner hipertansiyon gelişmez. Bunlara bağlı olarak da hastanın herhangi bir şikayeti yoktur. Bu hastalarda rahatsız etmeyecek derecede üfürüm duyulur. Bu hastaların ekokardiyografi ve telekardiyografi tetkikleri genellikle normaldir.

   – Orta büyüklükteki (çapı 0.5 veya 1 santimetrekare arasında olan) ventriküler septal defektlerde genişleme ve akciğer ile kalp arasındaki damar basıncında hafif yükselme vardır. Bu hastalarda belirtiler vardır. Çarpıntı, terleme, çabuk yorulma, sık akciğer enfeksiyonu gelişmesi, sık bronşit (bronş iltihabı) geçirme ve kalp yetmezliği bulguları görülür. Bu hastaların ekokardiyografi ve telekardiyografi tetkiklerinde bulgular vardır.

   – Büyük (çapı 1 santimetrekareden büyük olan) ventriküler septal defektlerde akciğere giden damarlarda aşırı genişleme, sol atrium ve sol ventrikülde aşırı genişleme, pulmoner hipertansiyonda aşırı artış ve ciddi kalp yetmezliği ve ciddi pulmoner hipertansiyon nedeni ile hızlı solunum, aşırı çarpıntı, aşırı terleme, bebek emerken çabuk ve aşırı yorulma, sık sık alt solunum yolu enfeksiyonları geçirme, hafif morarma gibi belirtiler vardır. Bu derecedeki ventriküler septal defektlerin zaten doğumdan hemen sonra veya doğumdan bir iki hafta sonra belirtileri ortaya çıkar. Bu nedenle büyük çaplı ventriküler septal defektler bebeklikte tedavi edilir.

   Sizdeki ventriküler septal defekt küçük çaplı tip ventriküler septal defekt olmalı. Bu nedenle küçük çaplı ventriküler septal defekt belirtileri veya orta çaplı ventriküler septal defekt belirtileri başladığında doktorunuza başvurmanız faydalı olur. Tüm enfeksiyonlardan korunmaya özen göstermeli, sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme tarzına da özellikle dikkat etmeniz gerekir.

   Sağlıklı yaşam sizinle olsun.

 36. Esra

  6 Haziran 2016 at 23:38

  Meraba 8 aylık oğlumu kusma şikayetiyle doktora götürdüm pek çok başka bölümlere de gösterdim en son Kardiyolojide kalbinde aciklik olduğunu söyledi doktor ve hiç bir tedaviye başlatılmadi sizce bu durum normalmi

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   7 Haziran 2016 at 12:12

   – Çocuğun kalbinde açıklık kalp deliği olarak tarif edilen durumdur. Kalp deliği farklı tiplerde ve deliğin derecesine göre değerlendirilir.

   – Kalp delikleri atriyal septal defekt, ventriküler septal defekt, atriyoventriküler septal defekt şeklinde değerlendirilir.

   – Çocuklarda kalp delikleri deliğin yerine, tipine ve meydana getirdiği hasarlara veya herhangi bir zararı olmayışına bağlı olarak takip sürecine bırakılır ya da tedavi planı yapılır.

   – Küçük ve orta kalp delikleri tipine göre ve derecesine göre 6 ayda bir, yılda bir takip edilir.

   – Doktorunuz size belli aralıklarda takip etmek gerekiyor dememiş ise bu durum önemli bir durum olmayabilir, ancak siz yine de doktorunuza arayıp takip gerekiyor mu sormanız doğru olur.

   Sağlıklı yaşam sizinle olsun.

 37. Ayşegül

  8 Haziran 2016 at 00:31

  Benim arkadasim 19 yasında kalbinde delik var ne yapması lazim doktorlar evlenemen demisler sizin görüşünz nedir

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   8 Haziran 2016 at 14:19

   Kalp deliği fazla ise, kalp deliği komplikasyonlara neden oluyor ise ve ciddi tedaviler gerekiyor ise evlenmek, çocuk sahibi olmak sakıncalı olabilir, ancak bu durum doktorun değerlendirmesine ve yapılan incelemelere göre değişir. Belli derecede kalp deliği olanların ömür boyu düzenli takip edilmesi gerekebilir.

   Önce kendi sağlığı, bu durumu arkadaşınızı takip eden doktorlar ile görüşmek daha doğru olur. Kalp deliği ne durumda, komplikasyonlara neden olmuş mu, genel sağlık durumu ne durumda bunlar önemli.

   Her şeyin istediğiniz gibi olması dileğiyle.

 38. Zeynb

  8 Haziran 2016 at 17:43

  Ben bebegim bes gunlukken kalbinde iki delik oldugunu ogrendim ve bebegim cok katiliyo mosmor oluyo ve git gide morarmasi sanki cogaliyo ikinirken gerinirken bile morarmaya basladi acaba kalp deligi doktor acil ameliyat olmasi gerekiyo demedi ama deligin git gide buyume ihtimali varmi yani bi dahaki kontrolunde kotu bisey duyabilirmiyim yoksa en kotu ihtimal deliklerin ayni boyda kalmasimidir

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   9 Haziran 2016 at 13:02

   – Bebeklerde kalp deliği doğumsal kalp delikleridir. Kalp deliğine neden olan bir faktör var ise bu faktörün araştırılması da gerekebilir. Kalp deliği nedeni ile fallot tetralojisi veya fallot tetralojisi olduğu için kalp deliği gelişmiş ise morarma artar ve bu durumda acil tedaviler gerekebilir. Bebeğin morarması sürekli oluyor ise kontrolü beklemeden doktorunuza götürmeniz daha uygun olur.

   – Fallot tetralojisi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda verilen linkten ulaşabilirsiniz.

   http://www.saglikocagim.net/fallot-tetralojisi-nedir-mor-bebek-hastaligi/

   Her şeyin iyi olması ve sağlık dileğiye.

 39. Sinan

  15 Haziran 2016 at 00:47

  Bugün kız arkaşımın kalbinin delik olduğunu öğrendim ve kalp kapakçıklarının açık olduğunu nasıl davranmam gerekir. Tedavisi nedir ?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   15 Haziran 2016 at 22:47

   – Kalp delikleri genellikle doğumsal kalp delikleridir ve bazı hastalarda bebek doğduktan sonra kalp deliğinin herhangi bir belirti vermemesi ve çocuğun iyi bir kardiyolojik muayeneden geçmemesi nedeni ile kalp delikleri ileri yaşlarda kelp deliğinin komplikasyonlara neden olmasından sonra yapılan tetkiklerde ortaya çıkar.

   – Kalp delikleri çok fazla komplikasyona neden olmamış ise kapalı veya açık cerrahi yöntemler ile kapatılır, ancak kalpteki delik büyüyerek kapakçıklarda bozulmaya neden olmuş ise yine cerrahi tedaviler ve ömür boyu takip gerekir. Kalp deliği küçük ve ciddi bir kalp rahatsızlığına yol açmamış ise belli aralıklar ile takip edilir.

   – Kalp deliği hastası kızlar evlebebilir, doktor takibi altında bebek sahibi olabilirler fakat bu durum deliğin derecesine, tipine ve neden olduğu sorunlara göre de değişir.

   – Bu durumu arkadaşınız da, siz de yeni öğrenmişseniz her zaman davrandığınız gibi davranabilirsiniz, durumun detaylarını doktorlarınızdan öğrenirsiniz zaten, ilişkiyi sürdürme bakımından sormuşsanız en sağlıklı insanın da yarın içinden çıkılmaz bir hastalığa tutulmayacağı konusunda maalesef garantisi yoktur. Bu durum kendi bileceğiniz ve karar vereceğiniz bir durumdur.

   Sağlıklı yaşam yaşam sizinle olsun.

 40. Dilek Döşoğlu

  15 Haziran 2016 at 14:37

  Merhaba oğlum 18 yaşında doğuştan kalp deliği varmış ama biz yeni öğrendik..Tanı-VCD Esenler sendromu diye geçiyor..Medikal tedavide kalacak diyor..Fonksiyonel sınıf- FS ||| diye geçiyor. ..Sizden bilgi rica ediyorum ve bol dua ameliyat için geç diyor doktor ilaç tedavisinde yiz. ..Dualarınızı eksik etmeyin lütfen. .ve başka doktora da görürsem mi sizden bilgi rica ediyorum..Teşekkür ederim…

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   16 Haziran 2016 at 23:10

   Eisenmenger sendromu akciğerlerdeki yüksek kan basıncı ile ilişkili bir kalp rahatsızlığıdır ve sıklıkla ventriküler septal defekt, atriyal septal defekt (kalp deliği) nedeni ile meydana gelen bir durumdur.

   Oğlunuzun kalp deliği doğumsal olduğu ve şimdiye kadar bu durum için kardiyolojik bir muayeneden geçmemesi yani teşhisin gecikmesi nedeni ile bu durum oluşmuştur.

   Bu durumda tedavi ilaç tedavisi şeklinde olabilir. Ayrıca bundan sonra oğlunuz düzenli olarak kardiyolojik izlem altında olmalıdır.

   Ameliyat tedavisi geç kalmış hastalarda kalp nakli gerekebilir.

   Doktor kontrollerinizi ihmal etmemenizde ve verilen tedavileri düzenli uygulamanızda fayda var.

   Beslenme ve yaşam tarzı hakkında nasıl önlemler alabileceğinizi öğrenmek ve uygulamak için doktorunuzdan daha fazla bilgi almanız uygun olur.

   Her şeyin iyi olması dileğiyle.

 41. Umran

  16 Haziran 2016 at 23:37

  12 mayis 7 haziranda yazmistim bilgileriz icin tesekkurler bende belirti yok ama Ben yinede korkuyorum belirti leri carpinti nefes darligi vs. Yok 2 dogum yaptim bazen carpinti oluyo ama onuda kafama takarsam yada hastalik konusu gecerse benimki vsd perimembranoz diye geciyor en belirgin belirtisi ne olur yasim 31 benim icin riskleri nedir gittigim kardiyalok lar 5 cocuga kadar dogurabilecegimi söyledi diyeride 40 yasindan sonra merdiven cikamazsin dedi çok farkli dusunuyolar.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   17 Haziran 2016 at 23:43

   – Bu kalp deliği sizde doğumsal kalp deliğidir ve doğumsal ventriküler septal defektlerin derecesine göre bilgiler daha önceki yazımızda da verilmiştir.

   – Sizinde söylediğiniz gibi kafanıza taktığınızda çarpıntılarınız oluyor ise bu durum psikolojik de olabilir. Belki bu konuda psikolojik destek almanız gerekebilir.

   – Perimembranöz delikler, kalbin karıncıkları arasındaki bölmenin üst kısmına yerleşen deliklerdir. Perimembranöz VSD’ler transkateter yöntemi ile kapatılabilmektedir. Bu kapatılma işlemi 5 yaşından sonra yaklaşık tüm olgularda uygulanabilir fakat bu işlemin de komplikasyonları vardır.

   – Perimembranöz delikler nedeni ile bazı komplikasyonlar gelişebilir. Örneğin kapaçıklarda sarkma, arotik yetmezlik, sol ventrikül-sağ atriyum arası kan kaçağı, aort yetmezliği ve triküspit kapak yetmezliği, başka kalp deliklerinin oluşması ve daha başka sorunlar ortaya çıkabilir.

   – Bu durumun daha detaylı araştırılması ve bir tedavi gerekiyor ise tedavisi gerekebilir. Daha detaylı ve daha uzman bir kardiyolog tarafından değerlendirme uygun olur.

   – Siz bu dönemde sağlıklı beslenmeye, sağlıklı yaşamaya, düzenli uyku ve düzenli yaşam tarzına daha fazla çocuk doğurmayı planlamamaksızın yaşamınızı sürdürmeye ve kafanıza takmamaya, doktor kontrollerinizi ihmal etmemeye özen göstermelisiniz.

   Sağlıklı yaşam sizinle olsun.

 42. isim yok

  18 Haziran 2016 at 05:29

  merhaba cocuklugumdan beri aktif sporcuyum suan boks ve fitness atletizm bunlarla uraşıyorum
  beden egitimi yuksekokuluna girmek icin ekg istediler yalnız kalbimde delik cıktı 1 ml kadar cok ufakmış sporyapmasına sakınca yoktur yazdı durum bıldırı raporuna ama saglık raporu vermiyorlar okulun kaydını kaçırıcam ne yapabilirim

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   20 Haziran 2016 at 23:13

   Kalp deliğinin farklı dereceleri ve tipleri vardır ve tiplerine ve derecelerine göre değerlendirilir. Raporunuzda spor yapmasında sakınca yoktur yazmasına rağmen sağlık raporu verilmiyor ise bunu o kuruma sormanız daha doğru olur. Sağlık raporunu hangi hastaneden alcaksanız bunu o hastane yetkililerine sormanız uygun olur.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 43. Umran

  18 Haziran 2016 at 18:37

  Yani kapatilirsami bu kombilikasyonlar olusur .

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   20 Haziran 2016 at 23:03

   Ameliyatın en bilindik komplikasyonlarından biri kalp bloğu gelişmesidir. Bunları doktorunuz ile ameliyat kararını vermeden derinlemesine konuşmanız doğru olur.

   Sağlık dileğiyle.

 44. ayşe ayşe

  20 Haziran 2016 at 20:13

  merhaba,
  9,5 yaşında oğlum rutin kontrollerde 6mm atriyal septal defekt var dedi doktorumuz. Ancak ventrikuldeki büyümeye göre deliğin ya daha büyük yada birkaçtane olabileceğini söyledi. çocuk kardyoloğu olmadığı için net birşey söylemedi. oğlum 29 kilo, 135cm boyunda. Fiziksel aktivitelerde sıkıntısı yok. çocuk kardiyoloğa gideceğim ama sizden bu durumun tedavisi veya takibinin nasıl olacağı konusunda fikir almak istiyorum. yanlış teşhis olabiliyor mu kalp deliklerinde?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   21 Haziran 2016 at 12:13

   – Atriyal septal defekt doğumsal olmakla birlikte ileri yaşlara kadar herhangi bir belirti vermeyebilir. Bu nedenle ileri yaşın en sık görülen doğumsal kalp defektlerinden biridir.

   – Atriyal septal defekt belirtileri arasında sık tekrarlayan akciğer enfeksiyonları, çabuk yorulma, terleme, hızlı solunum, nefes darlığı, büyüme ve gelişme geriliği gibi belirtiler vardır.

   – Atriyal septal defekt varlığında ventrikül genişlemesi oladukça sık görülen bir bulgudur.

   – Kalp deliklerinde deliğin tipine, derecesine ve neden olduğu komplikasyonlara göre tedavi yöntemleri ve takipler veya deliğin kapatılması gibi işlemler uygulanabilir.

   – Akciğer enfeksiyonları için antibiyotik tedavileri, kalp fonksiyonlarının düzenlenmesi için ilaç tedavileri ve cerrahi olarak deliğin kapatılması gibi yöntemler uygulanır.

   – Daha detaylı bir araştırma ve bunun da altında yatan başka bir nedenin olup olmadığının araştırılması doğru olur. Çocuğun yaşı daha fazla ilerlemeden açık ya da kapalı cerrahi işlem ile deliğin kapatılması gerekebilir.

   Sağlıklı yaşam sizinle olsun.

 45. ahmet

  1 Temmuz 2016 at 01:06

  Merhaba iyi aksamlar ben gecen sene nefes darlığı ve çarpıntı yüzünden kardiyolojiye girmiştim bana kalp kapağında çok az acıklik var ama sorun olmaz demişti hatta EKG holter bağlanmıştı 24 saat iki gün önce hava sıcaklından dolayı nefes darlım olunca tekrar gittim ve bana kalp deliği olduğu ve bunun büyük ihtimal doğuştan olduğunu söyledi bende geçen sene gittiğini ve bana boyle birşey soylenmedigimi söyledim doktora bana yemek borusundan bakacağını söyledi yani 24 yaşındayım ve bir sene sonra kalpte delik olusurmu

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   1 Temmuz 2016 at 23:53

   – Kalp deliği genellikle doğumsal kalp deliği şeklinde olur. Bir yıl önce gittiğnizde de kalp kapağında çok az açıklık olduğu söylenmiş, kalp kapaklarındaki bu açıklık da kalp deliğinden meydana gelmiş olabilir.

   Kalp delikleri atriyal septal defekt, ventriküler septal defekt şeklinde değerlendirilir.

   Ventriküler septal defekt, kalbin sağ ve sol karıncıklarını ayıran ventriküler septumun üzerinde delik olması durumuna verilen addır.

   Atriyal septal defekt, kalbin sağ ve sol kulakçıklarını ayıran atriyal septumun üzerinde bir delik bulunmasıdır.

   Kalp delikleri ekokardiyografi (kalp ultrasonu) yönteminin iyi değerlendirilmesi ile teşhis edilir.

   Kalp deliklerini efor testi, holter testi, elektrokardiyografi (EKG) gibi yöntemler ile teşhis etmek zordur.

   Geçen yıl uygulanan tanı yöntemleri ile kalp deliğinin verdiği zarar bir miktar teşhis edilmiş olasa da önemsiz gibi görünmüş olabilir.

   Küçük kalp deliklerinin teşhisi daha zor olabilir, bu nedenle transözofageal ekokardiyografi yöntemi (endoskopik yöntem) daha küçük delikleri tespit etmede daha etkili bir yöntemdir.

   Ayrıca bazı kalp delikleri hem deliğin yerinden dolayı hem de deliğin küçük olmasından dolayı zor anlaşılır.

   Küçük kalp delikleri genellikle takip edilerek bırakılabilir, ancak kalp deliği kalp kapaklarını etkilemiş ise başka tedavi yöntemleri gerekebilir ya da kalp deliği kapatılabilir.

   Doktor kontrollerini ihmal etmemeniz uygun olur.

   İyi sonuçlar almanız dileğiyle.

 46. yaren

  5 Temmuz 2016 at 03:31

  Merhaba arkadasim 17 yasinda ve dogustan kalp deligi var doktor 18 yasina gelince yemek borusundan endeskobi gibi bisey yapacagini soyledi ama arkadasim sigara iciyor bir sakincasi var mi

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   7 Temmuz 2016 at 13:07

   Kalp deliği için bazen ekokardiyografi (kalp ultrasonu) tetkiki yeterli olmayabilir, bu nedenle transözofageal ekokardiyografi yapılması gerekir. Kalp deliği doğumsal kalp deliği şeklinde olur ve çok fazla şikayete neden olmayan küçük kalp delikleri bazı hastalarda bu yaşlarda veya daha geç yaşlarda tespit edilir.

   Bu yaşta tespit edildiğine göre bazı problemler başlamış olmalı. Normalde sağlıklı insanlarda bile ciddi sağlık sorunlarına neden olan sigara, sağlık problemleri olanlar için daha tehlikelidir. Özellikle kalp fonksiyonlarında sorun olan bir birey için sigara kullanımı daha fazla risk taşır.

   Arkadaşınızın henüz yaşı çok genç ve bu yaşta sebep ne olursa olsun kendini zehirlemekten kaçınması en doğru karar olur, çünkü zararın neresinden dönülse faydadır.

   Sağlıklı yaşam sizinle olsun.

 47. Oguzhan tat

  6 Temmuz 2016 at 01:12

  Benm kız arkadasim kalpi delik ve bunu yeni ogrendim ve yasi 16 2sene sonra ameliyat olcak ama 1saat sonra yoruluyor bayilir gb oluyo ve halsizlesiyr ve hemen kizariyor ne onerirsiniz

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   7 Temmuz 2016 at 17:08

   Kalp deliği başka problemlere sebep olmuş, bu nedenle şikayetler artmıştır. Kardiyoloji doktoruna gitmesi ve ameliyatı beklediği bu süreçte şikayetlere yönelik tedavi alması gerekebilir.

   İhmal etmeden doktoruna mutlaka yaşadıklarını anlatır ise, doktoru gerektiğinde tedaviyi daha erkene bile alabilir ya da koruyucu tedavi verebilir.

   Bu gibi bir durumda buradan bir öneride bulunmak doğru olmaz.

   Beslenmesine ve yaşam tarzına dikkat etmesinin faydası olabilir.

   Sağlık ve iyilik dileğiyle.

 48. İsim yok

  6 Temmuz 2016 at 13:44

  Slmlar kızım 13 yasında 13 mm lık kacak var bır yıl önce götürdüğümde hiç bişe çıkmadı sordum Dr ozamanda varmış ama çoğalmış önemsemeyın dedi ama içim rahat degıl çunku kapanması gerekırken açılmaya devam ediyor daha iyi bi Dr görmesi gerekir bence neyapabılırım tesekkurler ..

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   7 Temmuz 2016 at 15:25

   Kalp deliği kapatma yöntemi için açıklığın büyüklüğü ve akciğer atardamarındaki basınç yüksekliği önemlidir. Kendiliğinden kapanmayan ve akciğer atardamarında basınç yüksekliği (pulmoner hipertansiyon) sorunu olan çocuklarda genellikle 4-6 yaşları arasında açık ya da kapalı cerrahi kapatma yöntemi uygulanır.

   Daha büyük çocuklarda tespit edilen kalp delikleri bazen bir komplikasyon oluşmamış ise 17- 18 yaşına kadar beklenebilir. Bu durum çocuğun şikayetlerine göre de değişir. Çocuğun önemli bir şikayeti yok ise beklenebilir.

   Fakat siz yine de iyi bir kardiyoloji cerrahisine götürebilirsiniz.

   Kalp deliğinin, kalp içi boşluklarda ve akciğer atardamarında verdiği zararın tam olarak anlaşılması için kalp katerizasyonu yapılması gerekebilir.

   Kalp delikleri farklı tiplerde de değerlendirildiği için bunun kararını uzmanı olan kardiyoloji cerrahi uzmanı veya kardiyoloji doktoru vermelidir.

   Her şeyin iyi olması ve sağlık dileğiyle.

 49. Nisa

  7 Temmuz 2016 at 19:44

  Ben 11 yaşındayim sağlık raporu için doktora gitmiştik kan ve EKG çekilmişti doktor beni steteskopla muayene etti ve senin kalbinde üfürüm var dedi kesin çıkması için araştırmaya gönderdi ben bunu İnternet’e araştırdım çabuk yorulma, koltuğunda morarma gibi şeyler oluyormuş ama bende onların hiçbiri yok bu ufurumum yokmu demektir

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   8 Temmuz 2016 at 13:59

   Kalpte üfürüm bazen masum üfürüm şeklinde bazende kalp sorunlarına veya sistemik, metabolik bir hastalığın kalp tutulumuna bağlı muayene sırasında duyulabilen klinik bir bulgudur.

   Küçük veya orta derecedeki kalp delikleri bazen herhangi bir belirti vermeden 40’lı yaşlara kadar bile tespit edilemeyebilir.

   Bazı sistemik, metabolik hastalıkların kalp tutulumlarında muaye sırasında üfürüm duyulur fakat bu tür hastalıklar iç hastalıkları bölümünde, endokrinoloji bölümünde, hematoloji bölümünde gibi farklı bölümlerin daha derin araştırmaları ile teşhis edilebilir.

   Bazen ergenlik hormonlarına bağlı kalp ritim bozuklukları olabilir ve üfürüm duyulabilir.

   Bazen aşırı kafein tüketimine bağlı, uykusuzluğa bağlı, strese bağlı, yorgunluğa bağlı, vitamin ve mineral eksiklerine veya fazlalıklarına bağlı, kansızlığa bağlı kalp ritim bozukluğu ortaya çıkabilir ve muayene sırasında üfürüm duyulabilir.

   Sebep ne olursa olsun çocuklarda ve gençlerde üfürüm tespit edildiğinde araştırılması en doğru karardır.

   İyi sonuçlar almanız ve sağlıklı yaşamanız dileğiyle.

 50. Pinar

  10 Temmuz 2016 at 09:40

  Merhaba benim oğlum 8 yaşında 25kg Kardiyolojiye götürdüm doğuştan kalbinde delik olduğunu söylediler 1yıl sonra kontrole getirmemi ve 14 yaşına kadar takip edelim muhtemelen delik kapanır kapanmazsa anjiyo yolu ile tedavi uygulanır dendi bu bekleme süresi ne kadar doğru bu sürede daha kötüye gitme ihtimali varmı beklemelimiyim ayrıca ne tür besinlerden ve spor lardan uzak durmalı.Bunun dışında gece uyurken kış mevsiminde odası ılık veüstünü ince örtmek rağmen aşırı terleme var nedeni ne olabilir teşekkür ederim.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   11 Temmuz 2016 at 15:17

   Doğumsal kalp delikleri deliğin yerine ve deliğin tipine göre değerlendirilir. Bazen deliğin yerine veya derecesine göre çocuk 17 yaşına girene kadar bile beklenebilir. Özellikle belirti göstermeyen ve herhangi bir şikayete neden olmayan kalp deliklerinde belli bir yaşa kadar takip uygun görülür.

   Takiplerinizi düzenli giderseniz kötüye gidip gitmediği bu takiplerde ortaya çıkacaktır zaten.

   Beslenme ve yaşam tarzı konusunda doktorunuzdan ya da bir diyetisyen yardım almanız uygun olur.

   Sağlık ve iyilik dileğiyle.

 51. Aziz p

  11 Temmuz 2016 at 22:20

  Merhaba benim çocuğumun kalbi doğuştan delik deliğin çapı 3.7 tehlikesi varmı anjiyo veya ameliyat olma durumu varmı çocuğum 8 yaşında.ayrıca aşırı terlemenin var nedeni ne olabilir.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   12 Temmuz 2016 at 12:46

   Kalp delikleri atriyal septal defekt, ventriküler septal defekt, patent Foramen Ovale şeklinde farklı tiplerde ve derecelerde değerlendirilir. Tedavi edilip edilmeyeceği veya ne kadar süre takip edileceği deliğin tipine, çocukta görülen rahatsızlıklara ve deliğin derecesine göre karar verilir.

   Doktor takiplerini ihmal etmemek gerekir.

   Çocuklarda terlemeye neden olan faktörler arasında astım hastalığı, troid hastalıkları, kan şekeri düşüklüğü, tansiyon yüksekliği, kullanılan bazı ilaçlar, kalp damar hastalıkları gibi birçok faktör vardır. Yani çocuğun aşırı terlemesi kalbindeki problemden kaynaklanabilir. Kontrole gittiğinizde doktorunuza bunu söylemeniz doğru olur.

   Her şeyin iyi olması ve sağlık dileğiyle.

 52. Hasibe

  12 Temmuz 2016 at 00:31

  Yiğenim bir günlükken kalp deliği teşhisi konuldu. Ne yapmak lazım nasıl bakılması gerekir bilgi verebilir misiniz

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   13 Temmuz 2016 at 12:19

   – Bebeklerde doğumsal kalp delikleri oldukça sık görülür. Kalp deliği ile doğan bebeklerde deliğin yerine, deliğin derecesine göre çocuk 4-5 yaşına girene kadar veya delik büyüme göstermez, çocukta ciddi şikayetlere neden olmaz ise 15-18 yaşlarına kadar düzenli takipler şeklinde beklme sürecine bırakılır.

   – Bebeğin kalbindeki delik kendiliğinden kapanır ise herhangi bir sorun olmaz genellikle.

   – Bebeğin beslenmesinde anne sütü yeterli olacaktır. Bebek büyüyüp ek gıdalara geçildiğinde çocuk doktorununn yanı sıra kardiyoliji uzmanından da neler verilebilir ya da verilmemesi ile ilgili bilgi alınması gerekebilir.

   – Normal bebeklere nasıl özen gösteriliyor ise kalp deliği olan bebeklere de aynı özeni göstermek yeterli olur.

   – Bebeğin yanında sigara içilmemesi, sigara içen kişilerin bebekten uzak durması, grip-nezle olan kişilerin bebekten uzak durması, bebeğin enfeksiyonlardan korunması, bebeğin ağız bakımına dikkat edilmesi gibi yöntemler yeterli olur genellikle.

   – Herhangi bir sorun olduğunda çocuğun doktorunun bilgilendirilmesi önemlidir.

   – Bebeğin kardiyolojik muayenelerine dikkat etmek gerekir.

   Sağlıklı yaşam sizinle olsun.

   • Belkiz

    24 Şubat 2017 at 13:58

    Slm benim kalbimde iğne ucu kadar delik olduğu tespit edildi iki gün oldu ogreneli sigara kullanıyorum birakamiyorum da stres ediyorum ne gibi zarari olur

    • Sağlık Ocağım

     Sağlık Ocağım

     28 Şubat 2017 at 13:53

     Sigara, alkol, madde ve stres, hiç bir sorunu olmayan kalpler için bile risklidir. Yaşınızın kaç olduğuna göre değişmekle birlikte 18 yaşına kadar küçük kalp deliklerinin kapanması bazen beklenebilir. Kalp delikleri tiplerine göre de değerlendirilir, bu nedenle tipinin ne olduğunu bilmeden ne gibi tehlikeler içereceği konusunda bir şey söylemek zordur.

     Doktor kontrollerini ihmal etmemelisiniz.

     Sigarayı bırakmanız önemlidir.

     Sağlık dileğiyle.

 53. B. Ergin

  2 Ağustos 2016 at 19:22

  Erkek arkadaşımın kalbinde 1 mm delik var yaşı 22. Ameliyat gerekir mi yoksa ilaçla ve kontrolle tedavi edilebilir mi?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   3 Ağustos 2016 at 22:15

   Kalp delikleri atriyal septal defekt, ventriküler septal defekt, patent duktus arteriyozus gibi farklı tiplerde değerlendirilir ve deliğin tipine ve yerine göre tedavi gerekip gerekmediğine karar verilir.

   Arkadaşınızın kalbindeki delik doğumsal kalp deliğidir. Bu delik bu yaşa kadar hiç bir sıkıntı vermedi ve kalbin diğer yapılarında bir komplikasyona neden olmadı ise belli aralıklar ile takip şeklinde devam edebilir.

   Bu durum arkadaşınızda şikayete neden olduğu için teşhis edildi ise kalbin fonksiyonlarında ne tür bozukluklara sebep olup olmadığına göre tedavi gerekip gerekmediği duruma göre değişir.

   Doktor kontrolünüzü ihmal etmemeniz önemlidir.

   Sağlıklı ve mutlu yaşam sizinle olsun.

 54. Ayda

  12 Ağustos 2016 at 14:57

  Merhaba ben Azerbeycandan yazıyorum.Çoçuğum doğuşdan kalpınde 2mm delik var.Erkek.Doktor 6 ay içinde yada 1 yıl içerisinde qapana bilir soyledi.Ne yapmaq lazım,ən çok neye dikkat etmemiz lazım.Doktor ən çok suda yuzdürmüyimizi soyledi.Sonra ən çok havada olmasını,Nasıl bakarsan o kendiliyinden keçer

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   13 Ağustos 2016 at 15:30

   Çocuklarda doğumsal kalp delikleri, çok büyük olmayan deliklerin genellikle çocuk belli yaşa gelene kadar kapanması beklenir ve bu süreçte 6 aylık veya 1 ay aralar ile takip edilir.

   Çocukları büyütürken sağlıklı bile olasalar sağlıklı besinler ile beslenmesi, zararlı yiyecek ve içeceklerden uzak tutulması, ağır yağlı yemeklerden kaçınılması, öğünlerinin düzenli olması gibi beslenme şekillerine dikkat edilmelidir.

   Kalp deliği olan çocuklar doktor bir kısıtlama getirmediği taktirde normal çocuklar gibi büyüyebilirler.

   Önemli olan çocuğun sağlıklı beslenmesi, günlük aktivitelerinin kısıtlanmaması, çocuğun aşırı kilo almaması, çocuğun enfeksiyon hastalıklarından korunması, çocuğun diş ve ağız temizliğine dikkat edilmesi, çocuk ateşli hastalıklar geçirdiğinde mutlaka çocuk doktoru tarafından muayene edilip, tedavi edilmesi gibi durumlara dikkat etmektir.

   Çocuk sigara içilen ortamlardan uzak tutulmalıdır.

   Çocuk aşırı soğuklarda üşütülmemeye dikkat edilmelidir.

   Çocuğun terli elbiselerinin üzerinde kurumasına izin verilmemelidir.

   Çocuğun uyku saatleri düzenli olmalıdır.

   Yani normal çocuklarda da olduğu gibi çocuğun sağlıklı beslenme tarzına ve sağlıklı yaşam tarzına alıştırılması ve kardiyoloji kontrollerine zamanında gidilmesi önemlidir.

   Sağlıklı yaşam sizinle olsun.

 55. derya

  15 Ağustos 2016 at 15:20

  Merhaba
  26 haftalık hamileyim ve bebegimin kalbinde 23. Hafta detaylı ultrasonda sorun belirlendi. Alt odacıklar arasında boşluk varmış. 4 odacık olarak gözlenemedi. Fetal eko çekildi. Eko çeken prof. Dr.pozisyondan dolayı tam olarak göremediklerini fakat büyük bir anormallik olmadığını söyledi. 2 hafta eko çekildiği halde net birşey söylenmedi. 32. Hafta tekrar gitcez. Mudahale gerektiren birşey olsa ekoda çıkmaz mıydı?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   17 Ağustos 2016 at 12:43

   Fetal ekokardiyografi işlemi gebeliğin 17-24. haftaları arasında yapılabilmektedir.

   Ailede anne, baba, kardeşler gibi doğumsal kalp hastası var ise fetal ekokardiyografi 16. gebelik haftasından sonra da yapılır.

   24. haftalara doğru bebeğin kemik yapısı geliştiği için fetal ekokardiyografi de izlem zorlaşabilir.

   Yani daha sonraki ekokardiyografide de tam teşhis konulamayabileceği gibi 24. gebelik haftasından sonra genellikle herhangi bir müdahalede bulunma şansı da olmayabilir.

   Fetal ekokardiyografi işlemini tecrübeli bir hekim yaptığında doğruluk oranı yaklaşık % 90’dır.

   Bazı bebeklerde küçük kalp delikleri veya açıklıkları anne karnında teşhis edilemeyebilir, bu küçük delikler doğumdan sonra teşhis edilebilir.

   Yani 23-24. haftadan sonra yapılacak fetal ekokardiyografi çok faydalı olmayabilir.

   Bu durumu doktorunuz ile detaylı görüşmenizde fayda var.

   Her şeyin istediğiniz gibi olması ve sağlıklı doğum dileğiyle.

 56. Dilara

  17 Ağustos 2016 at 21:08

  Merhabalar.benim 14 yasinda oglum var baskete gidiyor kosmada zorlaninca hocasi Dokktora gitmesini soylemis.bende dun doktora goturdum cocuk kardioloji si bakti ekg tansiyon boy kiloya bakildi daha sonra ultrasonla bakti.ve kalbinin ustunde delik oldugunu soyledi.dogustan oldugunu soyledi ve endiselenmememizi bunun hayatini etkilemiyecegini sadece dalgic ve pilot olamaz onun disinda bir problem yok dedi.ve kan tahlili aldi sonuclari pazartesi alacagiz.ve bn endiselendim oglumda cok etkilendi bnim kalbim delik olecem falan deyip duruyor.ben doktora ne sormam lazim hangi durumda endiselenmeliyim bana yol gosterirmisiniz.saygilar

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   18 Ağustos 2016 at 22:26

   Çocuklarda doğumsal kalp delikleri farklı tiplerde değerlendirilir.

   Atriyal septal defekt ve ventriküler septal defekt, patent duktus arteriozus gibi.

   Küçük kalp delikleri bazı kişilerde ileri yaşlarda şikayetlere neden olmaya başladığında ya da tesadüfen anlaşılır.

   Kalp deliği ile, yerine ve tipine göre çok önemli bir şikayete neden olmadan yaşamak mümkündür.

   Kalp delikleri özellikle çocuklarda belli aralıklar ile şikayete neden olacak mı diye takip edilir.

   Ayrıca gereken durumlarda kalp delikleri kapalı veya açık cerrahi ile kapatılır.

   Küçük kalp deliği olan çocuklar normal yaşamlarını sürebilirler, burada önemli olan takiplerin düzenli yapılması, çocuğun sağlıklı beslenmesi, uyku saatlerinin düzenli olması, aşırı yağlı ve aşırı kafeinli içeceklerden kaçınması, sigara-alkol gibi içeceklerden kaçınması, çok aşırı yorulmaktan kaçınması, diş ve ağız bakımına dikkat etmesi, aşırı kilo almaktan kaçınması gibi yaşam ve beslenme tarzının dikkat edilmesidir.

   Doktor kontrollerini ihmal etmemeniz de önemlidir.

   Sağlıklı ve mutlu yaşam sizinle olsun.

 57. şiyar u

  23 Ağustos 2016 at 14:00

  mrhb hocam benim oğlum doğuştan kalbi delik 13mm kadar geçen hafta doktora gtürdük kalb deliği aynı ama kalbi genişlemiş dedi bize 17 kilo olduğu zaman ameliyat olması lazım dedi nasıl olacak acaba hocam tşk.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   25 Ağustos 2016 at 17:21

   Çocuklarda doğumsal kalp delikleri deliğin tipine göre değerlendirilmekle birlikte kalpte soruna neden olur ise açık veya kapalı yöntem ile tedavi edilir. Kalp deliği yamanır ya da şemsiye yöntemi ile kapatılır.

   Gerekiyor ise ameliyatın yapılması önemlidir.

   Ameliyat sonrası bir süre daha doktor takipleri gerekebilir.

   Önemli olan doktor takiplerinizi ve kontrollerinizi dikkat etmenizdir. Başka bir sorun çıkmaz ise çocuk kalp deliği kapandıktan sonra normal büyümesini devam eder.

   Her şeyin iyi geçmesi ve sağlık dileğiyle.

 58. Ahmet

  6 Eylül 2016 at 21:52

  Kalbimde ufak bir delik var fitness yani vücut geliştirme yaptıgın zaman kalp genişlermiş bu sayede kalbim deiği kapanırmı yoksa daha damı büyür.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   7 Eylül 2016 at 15:57

   Kalp büyümesi sporcularda genellikle olan bir durumdur fakat her spor ile uğraşanlarda kalp büyümesi olmayabilir.

   Spor ile uğraşmayı düşünüyorsanız öncelikle doktorunuz ile bu konuyu görüşmeniz ve tekrar kontrolden geçmeniz uygun olur.

   Sonuçta doğumsal kalp deliği olan bir kişinin belli sporları yapması deliğin yerine, deliğin tipine ve değiliğin büyüklüğüne göre kısıtlanabilir.

   Sağlık dileğiyle.

 59. Cansu

  12 Eylül 2016 at 02:54

  Arkadaşım 18 yaşında bir bayan kalbinde üfürüm varmış sonra doktora gittiler kalbinde delik var demişler ve arkadaşımın sürekli tansiyonu düşüyor 9-5 9-6 seviyelerinde ama bu günde 2 3 sefer oluyor gözlerim kararıyor diyordu ve baş dönmesi bir kaç seferde bayılma olmuş bunların sebebi nedir cevabınız için şimdiden teşekkür ederim

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   20 Eylül 2016 at 00:11

   Kalp deliğinden dolayı kalp fonksiyonları bozulduğu için bu tür şikayetler olur.

   Arkadaşınızın daha iyi bir kardiyolojik değerlendirmeye alınması ve gerekiyor ise kalp deliğinin kapatılması gerekebilir.

   Geçmiş olması ve sağlık dileğiyle.

 60. amnieak

  5 Ekim 2016 at 16:25

  Merhaba benim oglum hastenede doktor tarafindan kalbi dinlendi ve kalpten hırilti sesi geldigini söyledi kalbinde delik oldugu anlamina mi gelr

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   7 Ekim 2016 at 15:59

   Çocuklarda hırıltı bronş daralmasına bağlı olabilir.

   Bronşit (bronş iltihabı) gibi bir durum nedeni ile çocuklarda hırıltılı nefes duyulabilir.

   Örneğin çocuk nezle-grip gibi bir üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmiş ise buna bağlı bronşlar da iltihaplanmış olabilir ve hırıltı duyulabilir.

   Yine bronşit alerjik astım hastalığına bağlı da gelişmiş olabilir.

   Öncelikle iyi bir göğüs hastalıkları uzmanı tarafından çocuğun değerlendirilmesinde fayda var.

   Buradan bir şey çıkmaz ise kardiyolojik muayene de gerekebilir.

   Sağlıklı yaşam sizinle olsun.

 61. ümran

  5 Ekim 2016 at 18:15

  Slm daha öncede yazmistim cv. Icin tesrkkurler Benim kalbimde perimembranoz vsd kucuk kalp deligi var her hangi bir sikayetim yok ama endokadrid diye bi sey varmis cok korkuyorum antibiyotik kullanmamiz bizi gercekten koruyomu bide hayatimda bu kalp deligi ne gibi sorunlara yol acar.32 yasindayim 2 cocuk annesiyim benim kalbimdeki delikle yasabilmem mümkünmü.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   7 Ekim 2016 at 17:17

   Kalp deliği olan kişilerin belli aralıklar da takip edilmesi önemlidir.

   Diş çekimi ve diğer diş operasyonlarından önce doktorunuz durumu bilmelidir.

   Diğer cerrahi girişimlerden önce ilgili doktor kalp deliği ve kalp deliğinin tipini bilmelidir.

   Enfeksiyonlara bağlı bir rahatsızlık geçirdiğinizde gittiğniz doktor kalp deliği olduğunu bilmelidir ya da kardiyolojik muayene gerekebilir.

   Küçük ve orta büyüklükteki ventriküler septal defektlerde de bakteriyel endokardit riski vardır.

   Enfeksiyonlardan korunmayı özen göstermeniz faydalı olur.

   Diş temizliğine özen gösterilmelidir.

   Sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam tarzına özen gösterilmelidir.

   Düzenli yürüyüş yapmak oldukça faydalıdır.

   Sigara, alkol gibi zararlı maddelerden uzak durulmalıdır.

   Vücut ve ayaklar sıcak tutulmalıdır.

   Gribal enfeksiyonların yaygın olduğu dönemlerde dikkatli olunmalıdır.

   Riskler sağlıklı kişilerde de vardır, ancak sağlıklı ve doğru beslenme, sağlıklı yaşam tarzı, stresten kaçınma, düzenli uyku, aşırı yorulmama, zararlı maddelerden kaçınma gibi önlemler ile kendimizi korumak genellikle kendi elimizdedir.

   Kontrollerinizi ihmal etmemelisiniz.

   Sağlılı kalmanız dileğiyle.

 62. şevval

  6 Ekim 2016 at 17:19

  15 yaşında bir arkadaşım var.kalbinde delik var doktora gittiğinde ise 3 yıl ömrü olduğunu söylemiş
  12.sınıfa geldiğinde ameliyat yapılcakmış fakat ameliyat olsa bile 7 yıl yaşayabileceğini söylemiş doktor. sizce faarklı doktorada görünsünmü gerçekten bu hastalıkta ömür kısıtlaması olabiliyormu

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   11 Ekim 2016 at 13:47

   Kalp deliğinin farklı tipleri vardır. Kalp deliği çocuklarda ve gençlerde genellikle doğumsal kalp deliğdir. Doğumsal kalp delikleri derecelerine göre belli bir zaman takip edilir ve kendiliğinden kapanabilir fakat kapanmayan kalp deliklerinde kalp deliği ameliyat veya kapalı yöntemler ile tamir edilir.

   Kalp deliği arkadaşınızda yüksek ihtimalle doğumsal kalp deliğidir ve şimdiye kadar farklı komliklasyonlara neden olmuş olabilir.

   Fakat durum ne olursa olsun bir üniversite hastanesi gibi hastanede durumun daha iyi araştırılması ve daha iyi değerlendirilmesi çok ama çok önemlidir.

   Doğumsal kalp hastalıklarının altında yatan başka bozukluklar veya başka hastalıklar da olabilir.

   He şeyin iyi olması dileğiyle.

 63. sumeyye

  27 Ekim 2016 at 17:00

  merhabalar benım yegenım yenı dogdu 15 günlük doktorlar anne karnındayken kalbı delık olabılır demıslerı sonrakı muayenede hıc bı sorun yok dedıler bu sadece bbı suphe olduğunu soyledıler.ama suan sureklı morarma ağlama sıkayetlerıyle doktora goturduk yoğun bakıma aldılar bı gun durduktan sonra annesının yanına verdıler pnomonı olduğunu soyluyorlar ama ben kalbının delık olmasından suphelenıyorum bende hemsıreyım ve belırtıler kalbının delık olma ıhtımalını artıyor bana gore ağlarken morarıyor nefesı kesılır gıbı oluyo acaba durumu suan cıddı boyuttamı ya da kalbıyle ılgılı bı sorunu varsa sızce gec kaldıkmı bu hastaneden çıkınca daha ıyı bır hastaneye goturmeyı düşünüyoruz ama gce kalırız dıye korkuyorum lütfen cevap verebılırmısınız

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   29 Ekim 2016 at 13:29

   Anne karnında doğumsal kalp deliğinden şüphelenildiğinde iyi bir kardiyolojik muayeneden geçip geçmediğine göre sorunun fark edilmemiş olması değişiklik gösterebilir.

   Ciddi morarma ve pnömoni (zatürre) gelişimi doğumsal kalp hastalıklarından dolayı oldukça sık görülen bir komplikasyondur.

   Bu durum fallot tetralojisi olabilir, kalp deliği ve fallot tetralojisi olabilir. Fallot tetralojisi olmaksızın kalp deliği olabilir ki bazı kalp delikleri yerine göre ekokardiyokrafik yöntem ile görülmeyebilir ve bu hastalarda transözofageal ekokardiyografi yapılması gerekebilir.

   Çocukta doğumsal olarak bir yemek borusu bozukluğu da olabilir (ör, özofagel artrezi gibi) bu durumda bebeğin beslenmesi sırasında besin akciğerlere kaçabilir ve burada soruna yol açabilir.

   Eğer bir araştırma hastanesi gibi hastanede değilseniz bebeğin oradaki tedavisi bittikten sonra üniversite hastanesi gibi bir araştırma hastanesine gitmenizde fayda var, çünkü başka sistemik hastalıklar, genetik hastalıklar da bu tür şikayetlere sebep olabilir ya da kalp hastalığı ile birlikte seyredebilir.

   Sağlıklı ve iyi yaşam sizinle olsun.

 64. Nuran

  29 Ekim 2016 at 08:54

  Slm, ķızım 18 yaşına da işe girmek için sağlık raporu almaya gitti kalbin de küçük bir delik olduğu çıktı çok korkuyorum büyük bir sıkıntı olurmu

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   30 Ekim 2016 at 22:01

   Kalp delikleri doğumsal kalp delikleridir ve bazı kişilerde 40’lı yaşlarda bile başka bir sorun için yapılan tetkiklerde ortaya çıkar.

   18 yaşına kadar delikte büyüme olmadı ve kızınızda ciddi şikayetler yok ise, kalp fonksiyonlarında bir bozulma yok ise bu şekilde kalabilir ya da doktorlar deliğin kapatılması yöntemine başvurabilir.

   Doktorlarınız size bilgi verecektir.

   Sağlıklı ve iyi yaşam sizinle olsun.

 65. yasemin

  17 Aralık 2016 at 13:37

  iyi gunler hocam ben polis okulu ogrenciyim son iki haftadir spor yaparken kalbimde carpinti oldu ve hastaneye gittim kalbimin hizi 300du. korkulacak birsey yok dedilerve beloc verdiler. o belecu kullaniyorum ama merdiven cikarken falan cabuk yoruluyorum bogazimda bi agri oluyor surekli carpintim oluyormus gibi hissediyorum gogsumde bir aci varmis gibi ne yapmam gerek polis olmama engel bir durumvar mi ?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   19 Aralık 2016 at 00:47

   Muayenede sadece EKG ve muayene yapıldı ise kardiyolojik olarak daha detaylı tetkikler de gerekebilir. Kalp ultrasonu, holter testi gibi tetkikler yapılmadan bir şey yok denilmesi doğru olmaz.

   Çarpıntının nedeni yaşam tarzına bağlı da olabilir, kansızlığa bağlı olabilir, başka kas sorunlarına bağlı olabilir, çünkü kalp ritminin bozulmasına neden olan birçok faktör vardır.

   Belki daha iyi bir araştırma gerekebilir.

   Her şeyin istediğiniz gibi olması dileğiyle.

 66. Aslı

  21 Aralık 2016 at 11:06

  Merhaba, benim kalbimde birbirine yakın 3 noktada delik varmış ve ben yeni öğrendim 25 yaşındayım. Doktor ameliyatının oldugunu söyledi. Evliyim hatta şuan hamile bile olabilirim

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   23 Aralık 2016 at 09:24

   Eğer ciddi komplikasyonlar gelişmiş ise en kısa zamanda tedavi olmanız önemlidir. Hamile değilseniz hamile kalmadan önce mutlaka gerekli tedavinin yapılması gerekir. Kalp deliği yama ile veya şemsiye yöntemi ile kapatılabilir.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 67. ahmet murat demirbaş

  27 Aralık 2016 at 07:10

  hocam iyi günler;
  9.5 yaşında oglumda 3mm kalp deliği belirlendi.(asd) kendisi bir kulupte su topu oynayan ve gelecek vadeden bir oyuncuydu. anteramnlarda cabuk yorulduğu için götürmüstük. doktoru cabuk yorulmasının delikle ilgsi olmadığını söyledi.kalp deliği olan hastaların savaş pilotu ve dalgcıklık yapamayacagını söyledi.ayrıca su topunun yapmamasıı, onun yerine yüzme basketbol v.b spor yapsın dedi.
  su topu oldukça ağır bir spor olmasına rağmen oğlumuz çok seviyor ve bu yüzden takımdan ayrılmak istemiyor.
  size sorum oğlum hangi sporu hangi düzeyde yapabilir.hayatı boyunca amatör olarak mı spor yapacak…tesekürler

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   28 Aralık 2016 at 17:08

   Doğumsal kalp delikleri yama yöntemi ile ya da şemsiye yöntemi ile kapatılabilir.

   Doğumsal kalp deliklerinde deliğin tipine, derecesine göre egzersiz veya yaşam tarzı durumu değişebilir.

   Doğumsal kalp deliklerinin atriyal septal defekt, ventriküler septal defekt, patent duktus arteriozus gibi tipleri vardır ve bu defektler hastalığın derecesine, hastada neden olduğu komplikasyonlara, hastada neden olduğu şikayetlere göre değerlendirilir.

   Eğer detaylı bir kardiyolojik inceleme yapılmadı ise bunun yapılması önemlidir ama yapıldı ise doktorunuzun önerilerini dikkate almanızda ve bu durumun belli aralıklarla takip edilmesinde fayda vardır.

   Sağlıklı yaşam sizinle olsun.

 68. Savas

  2 Ocak 2017 at 22:13

  15 yaşındayım kalbimde delik var sigaradan kullanıyorum sonuç nolur kötü bi yani olabilirmi

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   5 Ocak 2017 at 11:15

   Doğumsal kalp deliği bu yaşa kadar kendiliğinden kapanmadı ise, bundan sonra da kapanmayacaktır.

   Küçük ve büyümeyen kalp delikleri takip altında tutulur ve tedavi gerektirmeyebilir. Fakat yaşam ve beslenme tarzı yeni bir kalp hastalığı oluşturacak şekilde olursa bu durum yeni bir kalp veya damar sorununa neden olabilir.

   Kalp deliği, deliğin yerine, tipine ve derecesine göre kapak darlıklarına, kapak yetmezliklerine, damar sorunlarına neden olabilen bir durumdur zaten.

   Doktorunuzun önerdiği aralıklarda kardiyolojik kontrol, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam tarzı, düzenli ve aşırı yormayacak derecede düzenli egzersiz veya yürüyüş, sağlıklı besinler ile beslenme bu tür sağlık sorunlarında son derece önemlidir. Özellikle fazla içilen çay-kahve, kola-çikolata gibi kafeinli içeceklerden kaçınmak gerekir.

   ”Sigarayı ve alkol ve benzeri maddeleri dile getirmeyi bile gerek yok diyebiliriz”, çünkü bunlar hiç bir sağlık sorunu olmayan kişilerde bile kalp hastalıklarına, şeker hastalığına, tansiyon hastalıklarına ve kanserlere neden olan faktörlerin başında gelmektedir.

   Sigaradan ve benzeri maddelerden kesinlikle uzak durmak gerekir. Doktor kontrollerinin ihmal edilmemesi gerekir. Sağlıklı beslenme ve yaşam tarzına dikkat edilmesi gerekir. Düzenli uyumak ve stresten kaçınmak gerekir.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 69. ayda

  5 Ocak 2017 at 00:08

  Slm hocam vsd kalp deliği olanlar da endokadrid riski nedir birde antibiyotik gerçekten koruyomu

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   7 Ocak 2017 at 09:46

   Kalp deliğinin tipine ve derecesine göre endokardit riski değişiklik gösterebilir. Kalp hastalığı olanlarda antibiyotik tedavisi genellikle diş için bir operasyon gerektiğinde veya herhangi bir girişimsel işlem gerektiğinde işlemden önce verilir ki bunun amacı zaten endokardit gelişimini önlemektir.

   Bunları sizin kalp deliği tipinizi ve derecenizi bilen ve sizin takibinizi yapan doktorunuz ile görüşmeniz gerekir. Herhangi bir girişimsel işlem yapılacak ise bu işlem öncesi durumunuz hakkında doktorunuza bilgi vermeniz önemlidir.

   Sağlık dileğiyle.

 70. Osman

  7 Ocak 2017 at 04:41

  Mrb kizimi 2bucuk yasindaki kizimi doktorumuz oksuruo die çocuk kardiyolojiye yonlendirdi kizimin kalbinde delik yok fakat sol duvarinda çok hafif kalınlaşma var dedi endiselenmenize gerek yok fakat 6ay sonra kontrol amacli tekrar bakalim dedi..peki neyden kaynakli olan bisi bu..olaki 6ay sonra kontolde sol duvari kalinlasirsa yani ilk gittimiz gibi olmazssa ne olabilir yani neyle karsilasiriz çok saskinim lutfen yardimci olun çok endiseliyim ayni zamanda korkuyorum doktorumuz bi sorun yok desede içim hic rahat değil bilginize ihtiyacim var simdiden tesekkurler..hayirli sabahlar..

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   13 Ocak 2017 at 00:51

   Bahsettiğiniz durum hipertrofik kardiyomiyopati olarak adlandırılan durum olmalı.

   Hipertrofik kardiyomiyopati, bazı metabolik hastalıklar nedeni ile veya miyokardın yapısal proteinlerinin kalıtsal bozuklukları nedeni ile gelişebilir. Yani genetik geçişli bir bozukluk olabilir veya metabolik bir bozukluğa bağlı olabilir. Kardiyomiyopatilerin farklı tipleri vardır. Bunu doktorunuzdan öğrenmeniz daha doğru olur.

   Bu durumun altında yatan bir neden var ise bu durumun araştırılması gerekebilir, bu nedenle bunları doktorunuz ile görüşmelisiniz ve yapılacak başka tetkiklerin olup olmadığını doktorunuzdan öğrenmeniz uygun olur. Kızınızın muayene bulguları, gelişimi, kan testleri gibi bulgular da önemlidir. Genetik testlerin de yapılması gerekebilir.

   Sağlık dileğiyle.

 71. Soner

  8 Ocak 2017 at 01:40

  Slm.ben 2010 yılında 25 yasinda iken asd ameliyatı oldum.kalp ağrım ameliyattan önce vardı. Fakat suan ağrılarım devam ediyor.eko da bişey çıkmıyor. Doktor hiçbir şeyin yok diyo.ama benim kalbim aşırı sıcak ve aşırı soğuklar özellikle ağrıyor. Bazen dayanılmaz bile oluyo.kapatılan delik tekrar açılır mi.iman tahtasindaki 3 tane metal dikiş var.onların kırılma kopma ihtimali var.saygilar

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   13 Ocak 2017 at 09:31

   Doktorunuz ekokardiyografide bir şey olmadığını söylemiş. Bu ağrılarınız kalp kası kaynaklı olabilir. Sonuç olarak kalp ameliyatı geçirmişsiniz, bu nedenle hiç bir şey geçirmemiş gibi olmak çok mümkün olmaz. Atılan dikişler günümüzde genellikle kendi kendine eriyen dikişler şeklindedir. Bu dikişler alınacak olsaydı ameliyattan belli bir gün sonra alınırdı. Alınmayan dikişler zamanla vücut tarafından emilerek kaybolur.

   Bu duruma sebep olan ve altta yatan bir başka kas hastalığı ya da başka bir sistemik hastalık söz konusu ise ağrılar bundan dolayı da olabilir.

   Doktorunuzla bu durumun neden olabileceğini tekrar değerlendirmeniz daha doğru olur. Kalp kası kaynaklıysa fizik tedaviye gitmeniz gerekebilir.

   Geçmiş olsun.

 72. yasemin

  9 Ocak 2017 at 21:18

  Iyi aksamlar bende de kalp deligi var vsd kücük p.kapaklar normal 28 yasindayim dogum yapabilirmiyim.Birde riskim nedir.Ben bu yastan sonra ne gibi sorunlarla karsilasabilirim.kucuklugumden beri hic sorunla en ufak karsilasmadim.simdiden tesekkur ederim.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   13 Ocak 2017 at 12:32

   Küçük ventriküler septal defektler hastada belli yaşlara kadar herhangi bir şikayete neden olmaz ise belli aralıklar da takibin devam etmesi ve kardiyoloji doktorunun hamile kalabilirsiniz demesi sonucu bir sorun oluşmayabilir fakat hamilelik planı yapılmadan önce kardiyolojik değerlendirme gerekir.

   Gereken durumlarda kalp deliği kapatılabilir. Hamilelik hem hormonsal dalgalanmalar nedeni ile hem de hamileliğin kalp fonksiyonuna getirdiği yük nedeni ile sağlıklı kalplerde bile ritim bozuklularına neden olabilmektedir, bu nedenle doktor takipleriniz hamilelik süresince de önemlidir.

   Her şeyin iyi ve istediğiniz gibi olması dileğiyle.

   • yasemin

    13 Ocak 2017 at 13:52

    Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim bana bi zarar yada belirti vermediği sürece kalp deliği ile yaşamak mumkunmu yada ne gibi riskim var bu yaşıma kadar hiç sıkıntım olmadı, bebekken zaten babam çok götürmüşler gelismem olduğu sürece kapanabilir yada kuculebilr sorun olmaz sadece doğumunu knt.olur o kadar demişler

    • Sağlık Ocağım

     Sağlık Ocağım

     16 Ocak 2017 at 14:39

     Hamilelik kararından önce tekrar kardiyolojik muayene önemlidir (doktorunuz size son duruma göre bilgi verecektir).

     İyilik dileğiyle.

 73. ayda

  10 Ocak 2017 at 20:44

  Cv için teşekkür hocam yani riskleri farklı derken orasını anlamadım.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   14 Ocak 2017 at 10:02

   Yani kalp deliğinin derecesine göre komplikasyon riski daha fazla olabilir ya da olmayabilir anlamında. Şimdiye kadar hiç sorun yaratmadı ise endokardit riski daha düşük olabilir, ancak arada sorunlar yaratıyor ise (ritim bozukluğu, nefes darlığı, kalp kasında ağrılar, kramplar ve benzeri) endokardit oluşma riski daha yüksek olabilir.

   ENDOKARDİT, sıklıkla bakteri, mantar yada vücuda cerrahi operasyonlar sırasında (dişle ile ilgili işlemler de dahil), kirli iğne kullanılarak yapılan enjeksiyon ya da deri ve mukozalarda’ki açık yaralardan giren organizmaların kan yoluyla kalbe taşınması sonucu gelişen enfeksiyonel bir durumdur. Sonuç olarak, kapakçıkların çeperi iltihaplanır, kapakçıklar hasarlanabilir ve etkilenen alanlarda kan pıhtıları oluşabilir ve bunlar tehlikeli olabilir.

   Endokardit, endokardiyumları daha önce hasarlanmış kişilerde, yapay kalp kapakçıkları olan kişilerde, doğumsal kalp hastalıklarından birine sahip olan kişilerde daha kolay oluşur. ” Kalp deliği de tipi ne olursa olsun (ASD, VSD) doğumsal bir kalp hastalığıdır.

   Sonuç olarak, girişimsel bir işlem yapılmadan önce işlemi yapacak olan doktorunuza kalp deliği olduğunu mutlaka söylemeniz önemlidir.

   Sağlık ve iyilik dileğiyle.

 74. Hakki

  11 Ocak 2017 at 19:58

  İyi aksamlar benim 19 yasında bir kız arkadaşım var akraba. Evliliği sonucu doğumsal olarak kalp deliği var bazen göğsünün agridigini felan söylüyor şimdiye kadar ameliyat olmamış ağrısı olduğu zaman ne yapmalıyım yada ne yapmamaliyim lütfen yardımcı olun . tesekkur ederim.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   14 Ocak 2017 at 13:18

   Doğumsal kalp deliklerinin genellikle belli aralıklarla kardiyolojik olarak takip edilmesi gerekir. Bu tür şikayetler hastalığın tipine ve derecesine göre değişir. Bu durumda sizin yapacağınız çok fazla bir şey olmamakla birlikte arkadaşınızı anlamaya çalışmanız ve saçma sebepler ile onu strese sokmamanız faydalı olur, çünkü stres sağlıklı kalplerde bile kalp ritminin bozulmasına neden olur.

   Doktorunun tavsiyesinin ne olduğunu ancak arkadaşınız bilir, çünkü kalp delikleri derecelerine ve komplikasyonlara sebep olup olmayacağına göre değerlendirilir ve takip edilir. Aşırı kafeinden kaçınması da önemlidir. Soğuklardan korunması önemlidir.

   Sağlık ve iyilik sizinle olsun.

 75. nurgul

  14 Ocak 2017 at 11:37

  Iyi gunler, size bir sorum olucak mumkun olursa cv verirsenuz sevinrim vsd kalp delikleri tam kapanayip kucuk kaldiklari zaman insanin hayatini etkilermi yani yasamı nasıl gecer bende de vsd var cocuklugumda kapnmasada bi sey olmaz denilmis zarari olmaz denilmis bende bi belirti yok ama çok korkuyorum 1 tane cocugum var benim riskim nedir

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   16 Ocak 2017 at 15:38

   Küçük ventriküler septal defektler yıllarca bir belirti vermeyebilir. Fakat siz bunun olduğunu bildiğiniz için kardiyolojik olarak kontrol olmanızda fayda vardır. Çünkü bir soruna neden olursa erken teşhis edilme şansı olur.

   Beslenmeye (sağlıklı, dengeli ve düzenli beslenme) dikkat etmeniz, düzenli yürüyüş yapmanız, enfeksiyonlardan korunmaya çalışmanız, kilo almamaya çalışmanız, uyku düzenini sağlamanız, alkol ve sigara gibi içeceklerden uzak durmanız, stresten kaçınmaya çalışmanız, geçireceğiniz herhangi bir diş ve benzeri operasyonlar öncesi kalp deliği olduğunu doktorunuza bildirmeniz gibi yöntemler faydalı olur. Bütün bu önlemler sağlıklı insanlar için de gereklidir aslında. Biz kendimizi korumuyorsak, başkasından bunu beklememiz doğru olmaz.

   Uzun zamandır kardiyolojik muayene olmamışsanız olmanızda ve son durumun ne olduğunu bilmenizde fayda vardır (bu sayede içiniz de rahatlar).

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 76. yusuf

  14 Ocak 2017 at 23:17

  mrb, 6 yasindaki oglumu oksuruk nedeniyle doktora goturduk muayene sirasinda kalpte ses oldugu soylenildi kardiyolojiye yonlendirildik ultrasyonla muayene oldu temiz cikti iki ay sonra tekrar soguk alginligi nedeniyle baska doktora goturduk yine kalpte ses geldigi soylenildi bu ses dalgalari ne zaman gecer yada tekrar bi muayene gerekiyormu aklimdan bi turlu cikmiyor ne yapmaliyiz simdiden tsk

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   17 Ocak 2017 at 14:36

   Soğuk algınlığı, grip gibi üst ve alt solunum yolları enfeksiynlarına bağlı hastalıklar kalp ritmini bozabilir ve Üfürüm duyulabilir. Bu tür hastalıklarda bu olabilecek bir durumdur. Fakat çocuk sık sık bu tür hastalıklara yakalanıyorsa altta yatan bir hastalık (romatizmal kalp hastalığı, alerjik sebepler, Akdeniz ateşi hastalığı, geniz eti gibi) olabilir.

   Sağlık dileğiyle.

 77. yasemin

  15 Ocak 2017 at 19:27

  Slm merhaba nasilsiniz benimde kalbimde delik var 27 yasinda kadar hic problem yasamadim ne ilerledi be geriledi kucuk bir delik vsd perimem branoz ömür boyu ne gibi zararlari olur bana bana ne gibi belirtileri verir 3 dogum yaptim sezaryanla sorunum olmadi bu kalp deliginle yasamak mumkunmu.yani bana kac yaslarinda sorun lar cikarttirir.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   19 Ocak 2017 at 00:54

   Şimdiye kadar üç doğum yapmanıza rağmen bir sorun oluşmadıysa bundan sonra da bir sorun oluşmayabilir. Önemli olan, belli aralıklarla doktor takipleri, beslenmenize dikkat etmek, enfeksiyonlardan kaçınmak, kilo dengenizi korumak, stresten uzak durmaya çalışmak, aşırı kafeinden kaçınmak, alkol ve sigaradan ve sigara dumanından kaçınmak, girişimsel işlemlerde bu konuda doktorlarınıza bilgi vermek, düzenli yürüyüş yapmak, şeker hastalığı, tansiyon hastalığı, kolesterol gibi hastalıklardan korunmak gibi önlemleri dikkat etmenizdir, çünkü bu tür yanlışlar sağlıklı kalpleri bile yorar.

   Sağlık dileğiyle.

   • yasemin

    19 Ocak 2017 at 21:13

    Teşekkürler cv için bi sorum daha var eğer şayet sorun olursa eğer ne gibi belirti ler verir şimdiden TEŞEKKÜR.

    • Sağlık Ocağım

     Sağlık Ocağım

     20 Ocak 2017 at 14:41

     Delik orta dereceye ulaşırsa kalp yetmezliği belirtileri ortaya çıkabilir veya belirti olmadan da komplikasyonlara neden olabilir.

     Doktor kontrolleri önemlidir.

     Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 78. Nafiz Simay

  18 Ocak 2017 at 19:30

  Eşim 22 haftalık hamile bebeğin kalbinde parıltı olduğunu kalbinin delik olduğu söylüyor ne yapmamız gerek fazla önemli degil diyor

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   21 Ocak 2017 at 22:58

   Kalp delikleri akciğerlere normalden daha fazla kan gitmesine neden olur. Akciğerlere fazla kan gelmesi akciğerin yapısını bozar ve bu durum pulmoner hipertansiyon ve sağ kalp yetmezliği gibi sorunlar oluşturur. Bu tür bir sorunda pıhtılara neden olabilir.

   Anne karnında kalp deliği kapatma ameliyatı yapılabilir. Belki daha detaylı bir araştırma için üniversite hastanesi gibi bir hastanede bu durumun değerlendirilmesi gerekir.

   Doktorunuz ile neler yapılabilir görüşmenizde fayda vardır.

   Sağlıklı sonuçlar almanız dileğiyle.

 79. salih

  20 Ocak 2017 at 12:49

  Merhabalar hocam.öncelikle insanlara bu şekilde yardımcı olduğunuz için Allah sizden razı olsun.benimde 2 aylık erkek çocuğum var öksürük şikayeti ile çocuk doktora götürdüm bizi çocuk kardiyolojiye yönlendirdi oda bize çocuğun kalbinde 2 delik olduğunu söyledi birinin kapanacağını diğerininde kapanabilir dedi.dünya başımıza yıkılmış sanki ne yapacağımızı bilmiyoruz.ayrıca bize 2 ay sonra kontrola gelin dediler.ne yapmamızı öneriyorsunuz şimdiden tşkler

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   25 Ocak 2017 at 11:36

   Çocuklarda doğumsal kalp delikleri küçük delikler olduğunda genellikle kendiliğinden kapanması beklenir. Kalp delikleri atriyal septal defekt ve ventriküler septal defekt ve bunların alt tipleri şeklinde değerlendirilir ve deliğin tipine ve derecesine göre kapanmayan deliklerde girişimsel ya da cerrahi kapatma yöntemleri uygulanabilir.

   Doktor kontrollerini dikkat etmeniz önemlidir. Çocuğun enfeksiyon kapmamasına dikkat etmeniz önemlidir. Çocuğun bulunduğu ortamda sigara kullanılmaması, hatta üzeri sigara kokan bir kişinin çocuğa kucaklamaması önemlidir. Çocuk doktorunuzun önerdiği şekilde çocuğun ağız temizliğinin yapılması önemlidir. Çocuğun uyku düzenini bozacak durumların olmaması önemlidir. Çocuğun beslenme düzeni önemlidir.

   Her şeyin iyi olması dileğiyle.

 80. İsımsizz

  22 Ocak 2017 at 19:31

  İyi akşamlar ben 20 yaşındayım birkac ay önce kalbimde müdahale gerektirmeyen ufak bi delik olduğunu öğrendim çok sık olmasa da kalp çarpıntım oluyo olmamasi için nelerden uzak durmalıyım ve bu kalp deliğinin benim.hayatımı nasıl etkileyeceğini öğrenmek istiyorum aynı zamanda ilerde çocuk sahibi olmama engel olur mu? SimDidem teşekkürler

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   26 Ocak 2017 at 15:10

   Doğumsal kalp delikleri tiplerine ve derecelerine göre değerlendirilir. Doktorunuz herhangi bir işleme gerek yok demiş ise belli aralıklarla kardiyolojik takip önemlidir. Ara ara ritim bozuklukları olabilir.

   Hamilelik planı yapılmadan önce kardiyolojik olarak sizi takip eden doktorunuza danışmanız önemlidir.

   Enfeksiyonlardan korunmaya çalışmak, ağız ve diş sağlığına dikkat etmek, herhangi bir operasyon (diş operasyonları dahil) geçirmeden önce operasyonu yapacak olan doktorunuza bu durum hakkında bilgi vermek, gribal hastalıklarda doktora başvurmak, sağlıklı beslenmek, sigara ve alkol gibi maddelerden uzak durmak, yağlı ve hamur işi beslenmeden kaçınmak, kilo alımından kaçınmak, düzenli yürüyüş yapmak, düzenli ve dengeli uyumak, tansiyon, kolesterol ve şeker hastalıklarından korunmak gibi önlemler kardiyak sistemin korunmasında ve komplikasyonların önlenmesinde faydalı olacaktır.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 81. yasemin

  23 Ocak 2017 at 17:49

  Peki hocam küçük vsd lerde ne gibi sorunlar cikar hangi yaşlarda yani pulmuer vaskuler hastalığı veya pulmuer hipertansiyon gelisirmi böyle şeyler yazıyor internet te asli var midir her yazilana inanmak gerekir mi lütfen cv verin ben 3 doğum yaptım hamileligimde bile sorun yaşamadım sezaryenle doğum yaptım ama bunları okuyunca yani özetlersek olursa eğer ne gibi şeyler bekler beni

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   28 Ocak 2017 at 11:24

   Düzenli takiplerinizi yaptırmanız ve sağlıklı beslenme ve yaşam tarzına uymanız önemlidir. Sorunlar herhangi bir yaşta sağlıklı kalplerde bile olabilir, bunu önceden ön görmek veya bu kadar olumsuz düşünmek doğru olmaz.

   Daha öncede belirtildiği gibi sağlıklı beslenme tarzı, sağlıklı yaşam tarzı, düzenli yürüyüş, düzenli ve dengeli uyku, mümkün olduğunca enfeksiyonlardan korunma, stresten kaçınma, bir şeyleri bu kadar çok takılmama (bu kadar çok takılma sorunu varsa psikiyatrik yardım alma), yağlı beslenmeden kaçınma, kilo dengesini koruma, ağız sağlığına dikkat etme, aşırı kafeinden kaçınma, üşütmekten korunma gibi yöntemler ile oluşabilecek herhangi bir komplikasyondan korunabilirsiniz.

   Çocuklarınıza ve size sağlık ve iyilik dileğiyle.

   • yasemin

    28 Ocak 2017 at 22:22

    Tesekkur ederim çok tesekkur ederim iyiyki varsiniz endokadrid korunmamiz da mumkunmu hocam enfeksiyon demisken antibiyotik kullanmamiz bizi korurmu gercekten.çok soru sordum hakkinizi helal edin.

    • Sağlık Ocağım

     Sağlık Ocağım

     1 Şubat 2017 at 23:43

     Endokarditten korunmak için girişimsel işlemlerde ve diş operasyonlarında işlemi uygulayacak olan doktorunuza Durumunuzdan bahsetmeniz önemlidir. Duruma göre doktorunuz antibiyotik tedavisi verebilir ya da vermeyebilir. Doğumsal kalp hastalığı olanların bu tür durumlara dikkat etmesi gerekir.

     Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 82. HİLAL ALTINTAŞ

  27 Ocak 2017 at 16:56

  42 yaşındayım. 6 ay önce beyinde 1 cm kılcal damarda tıkanma oldu araştırılıyor sebep bulunamadı ancak kontrole gittiğimde kalbimde anadan doğma bir delik olduğu ortaya çıktı ve bu pıhtiya deliğin sebep olduğuna karar verildi norologlar tarafından ve kardiyoloji doktorlarıyla beraber kapatılmasına karar verildi bilgilendirirseniz sevinirim

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   31 Ocak 2017 at 02:22

   Evet doğumsal küçük bir kalp deliği yıllar sonra inmeye neden olabilir. İnme bir pıhtının beyne gitmesi sonucu da meydana gelebilen bir durumdur, bu nedenle bu pıhtının nedeni doğumsal kalp deliği olabilir. Bu tür bir duruma yol açan kalp deliği tipi genellikle PATENT FORAMEN OVALE’dir.

   PATENT FORAMEN OVALE, kalbin sağ ve sol kulakçıkları arasındaki ”atriyal septum” olarak tanımlanan duvardaki fossa ovalis kısmında çocuk doğduktan sonra kapanması gereken yapının kapanmaması sonucu meydana gelen küçük bir kapakçığa benzeyen bir deliktir. Toplumda her 5 kişiden birinde bu durum görülebilir.

   Bu durum ciddi bir durumdur ve kötü bir şey olmadan fark edilmiş olması sizin şansınız dır, çünkü verilere bakıldığında daha genç yaşlarda bile bu tip kalp deliği yüzünden beyinde oluşan pıhtı ya da pıhtılar nedeni ile felç geçirmiş olguların olduğu bilinmektedir.

   Gerekli tetkikler ve tedaviler hakkında bu durumu doktorlarınızla birlikte değerlendirmeyi ihmal etmemeniz de fayda vardır.

   İyi sonuçlar almanız dileğiyle.

 83. Isimsiz

  28 Ocak 2017 at 04:14

  MerhaBa benim sevgilim 17 yaşında doğuştan kalbi deilk ve kalp kapakçığı bulunmuyor 4 sene önce ameliyat oldu damardan bir cihaz yerlestirmisler damara bacak kısmında ileşirmi evlenebilecekmiyiz

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   31 Ocak 2017 at 20:09

   Bu durumu doktorlarınıza sormanız daha doğru olur, çünkü başka ameliyatlar da gerekebilir. Örneğin deliği kapatmak için ve kapakçığı düzeltmek için ameliyatlar da gerekebilir.

   Sağlık ve iyilik dileğiyle.

 84. Alper

  29 Ocak 2017 at 16:04

  Merhaba hocam doğuştan kalbim delikmiş bunu 6 yaşında dişim çürüyünce doktora çektirmeye gittigimizde morarıp bayılmam sonucu öğrendim. Ve 4 sene rutin olarak kontrollerime gidip geldim bişey olmaz çocuktur deyip geçiştirdiler hep hastanelerde. Şuan 24 yaşındayım 2 sene önce gögsümde sıkışma ve agrılarımdan dolayı özel hastanede tedavi gördüm. Kalbimde ritim bozukluğu çarpıntı ve durarak çalışma(normal insana göre daha az attığını) ögrendim. Ve doktorum dediki iştahsızlık, halsizlik, kilo sorunu, sık öksürmeler, cabuk yorulma hissetigin an gel kalbine pil takicaz dedi bunların hepsi var. Geceleri uyuma zorluğuda çekiyorum zaman zaman soguk ter atıyorum yada çok ateş basıyo. Pil taktıranlarda sakın yapma gencecik adamsın biz memnun degiliz dedi.Tecilli oldugum icin askerede gitmedim bide kalp den dolayı kafamı karıştırıyo. Sizce ne yapmalıyım hocam ?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   2 Şubat 2017 at 00:14

   Üniversite hastanesi gibi daha detaylı bir hastanede bu durumun değerlendirilmesinde fayda vardır. Kalp deliğinin komplikasyonlara neden olup olmadığı da önemlidir.

   Ritim bozukluğu birçok sebebe bağlı da olabilir, bu nedenle daha iyi araştırma gerekebilir.

   İyilik dileğiyle.

 85. Fatma

  29 Ocak 2017 at 18:42

  14 yaşında oglum kalbinde ara ara sancı oldugunu söyledi.kardiyoloji doktoruna götürdüm.agrının büyüme ağrısı olduğunu söyledi.bu arada ultasonla bakarken doğuştan kalbinin arkasında elik oldugunu ve dogumdan itibaren buyumedigini söyledi.2 yılda bir kontrol ettirmemizi söyledi.benim anlamadığım bu delik kalbindemi?arkasinda derken neyi kastetdi açıklama yaparsaniz sevinirim.yapmamiz gereken herhangi bi durum varmıdır.tesekkurler

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   3 Şubat 2017 at 11:09

   Kalp deliği denildiğinde aileler ya da hastalar tek bir kalp deliği olduğunu zannetmektedirler fakat kalp deliği 2 ana başlık altında ve bunların alt tipleri şeklinde değerlendirilmektedir.

   Ana kalp delikleri atriyal septal defekt ve ventriküler septal defekt’dir. Diğer kalp deliği tipleri ise fossa ovalis defekti, ostium primum, sinus venosus, atriyoventriküler septal defekt, patent foramen ovale, patent duktus arteriozus gibi kalp deliği tipleri ve bunlarında dereceleri vardır, bu nedenle deliğin tipi, derecesi, eşlik eden başka anomaliler gibi durumlar da önemlidir.

   Doktor kontrollerinizi ihmal etmemeniz önemlidir.

   Sağlık dileğiyle.

 86. yasemin

  1 Şubat 2017 at 14:22

  Slm 15 ocakta yazmistim bi sey daha sormak istiyorum vsd kalp deligim var bazen tansiyon dusuk cikiyor nedeni ne olabilir (perimembranoz). Vsd küçük.dogustan

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   3 Şubat 2017 at 12:51

   Tansiyon düşüklüğünün (hipotansiyonun) birçok nedeni olabilir. Hipotansiyonun çeşitleri vardır. Bunlar ortostatik hipotansiyon, nörokardiyojenik hipotansiyon, şok ile ilişkili hipotansiyon şeklinde değerlendirilir.

   Arada kalp ritminin bozulması düşük tansiyona neden olabilir ve kalp delikleri küçük de olsa aralı aralı kalp ritim bozukluğuna neden olabilir.

   Diğer düşük tansiyon nedenleri arasında kansızlık, enfeksiyonlar, kalp hastalıkları, tiroid bozuklukları, Addison hastalığı, düşük kan şekeri ya da yüksek kan şekeri, vücudun susuz kalması, merkezi sinir sistemi sorunları, pulmoner emboli, kalp hastalığı için kullanılan bazı ilaçlar, beyin hastalıkları için kullanılan bazı ilaçlar, yüksek tansiyon için kullanılan ilaçlar, hormonları etkileyen bazı ilaçlar, anksiyete, diğer bazı ilaçlar, alkol, sigara gibi maddeler, uzun süre ayakta durmak, korkutucu bazı olaylar, pankreas iltihabı, böbrek hastalıkları, karaciğer hastalıkları, ciddi alerjik reaksiyonlar, ani üzüntü gibi birçok sebep tansiyon düşüklüğüne yol açabilir.

   Ara ara kalp ritmi bozuluyorsa bu durum tansiyon düşüklüğüne neden olur. Kansızlık durumunuzun da değerlendirilmesi gerekebilir.

   Sağlık, iyilik dileğiyle.

 87. seda

  5 Şubat 2017 at 01:02

  Iyi geceler bi sey sormak istiyorum bende 25 yasindayim bende de kucuk bir kalp deligi var dogustan kucukken farkedilmis gelistigi surece kapanir denilmis ama kapnmamis malesef bana bi zarar I yani belirtisi yok sormak istedigim kalp delikleriyle yasamak mumkunmu ilerisi dusunduruyor Beni cv verirseniz sevinirim simdiden tesekkurler vsd

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   8 Şubat 2017 at 16:27

   Küçük ve zarar vermeyen kalp delikleri belli aralıklarla takip edildiği sürece bir sorun olmayabilir fakat kardiyolojik olarak takip edilmesinde fayda vardır.

   Sağlıklı beslenmeye, sağlıklı yaşam tarzına, mümkün olduğunca enfeksiyonlardan korunmaya, yapılacak girişimsel işlemlerden önce işlemi yapacak olan doktorunuza durumunuzu bildirmeniz (diş tedavileri dahil), düzenli yürüyüş yapmanız, ağır ve yağlı yiyeceklerden mümkün olduğunca kaçınmanız, aşırı kafeinden mümkün olduğunca kaçınmanız, tansiyon ve şeker dengenizi korumaya çalışmanız, kilo dengenizi korumaya çalışmanız, sigara ve alkol gibi maddelerden uzak durmanız, stresten mümkün olduğunca kaçınmanız, uyku düzenini sağlamanız, üşütmekten korunmanız gibi önlemler gelecek dönemler için önemlidir.

   Sağlık dileğiyle.

 88. seda

  12 Şubat 2017 at 21:15

  Slm cv icin tesekkur ederim 25 yasima kadar ilerleme olmadi yani hep ayni sekilde kaldı dogum da yaptim bu yastn sonra ne gibi kombilikasyonlar olur acaba onu merak ediyorum olur da sayet ne gibi sorunlarla karsilasirim.cv çok kisa zamanda dondugunuz icin çok tesekkur ederim iyi aksamlar.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   16 Şubat 2017 at 12:55

   Sağlıklı bir kalpte bile ileri ki dönemlerde ne gibi sorunlar çıkacağını önceden bilmek zordur. Kalp hastalıklarından korunmak için ve var olan kalp sorunları için önemli olan, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzıdır. Bir de bu durumu, geçireceğiniz herhangi bir operasyondan önce operasyonu yapacak olan doktorunuza bildirmenizdir.

   Sağlık dileğiyle.

 89. mustafa

  15 Şubat 2017 at 22:04

  Slm merhaba bi sorum olucak 21 yasinda kızım var dogustan kalbimde vsd var küçülmus ama kapanmadi size sorum su benim kızım in hayatini nasıl etkiler ne gibi sorunlarla karsilasir su anda sorunu yok belirti ti de sadece ufurum var ama yinede insan tedirgin oluyor kalp deliginle yasamak mumkunmu hocam yoksa eninde sonunda ameliyat sartmi lutfen cv.verin.Bebekliginde de sorun yasamadik gelismesi herseyi normaldi bu yasina kadarda olmadi .

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   18 Şubat 2017 at 17:51

   Şimdiye kadar büyüme göstermediği ve bir komplikasyona neden olmadığı için bir sorun olmayabilir, ancak oluşabilecek bir komplikasyondan dolayı takipler önemlidir. İleride bir soruna neden olacak olursa ciddi bir şey olmadan bu sayede kapatılabilir.

   Sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam tarzına dikkat etmesi, geçireceği bir operasyon öncesi operasyonu yapacak olan doktoruna bu durumdan haberdar etmesi önemlidir.

   Kafeinli içecekler konusunda dikkatli olmasında, sigara-alkol gibi içeceklerden uzak durmasında, dengeli uyku düzenini sağlamasında, stresten mümkün olduğunca kaçınmasında fayda vardır.

   Sağlıklı ve iyi yaşam sizinle olsun.

 90. Yeliz Demir

  16 Şubat 2017 at 03:51

  Oğlumun 5 yaşını doldurması 2 ay var herhangi bir şikayeti olmamasına rağmen kardiyoloji ye gittik kontrast eko ile bakıldığında kalbinde 0.5cm ASD var dedi doktorumuz önemli değil temiz kan kirli kana karışıyor dedi iki yılda bir mueyeneye gel dedi 20 yaşına kadar kapanma olasılığı var olmazsa şemsiye yöntemi dedi ama içim hiç rahat değil ne yapabilirim.Ayrrica benimde kalbimde ağrı vardı gittim 0.8 cm asd var dedi iki yılda bir kontrol dedi ama ağrım devam ediyor ağrı kesici ve kas gevşetici verdi hiçbir faydasını görmedim.ondan sadece kontrol amaçlı oğlumu goturmustum.Simdiden cvp için teşekkürler.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   18 Şubat 2017 at 21:49

   Doğumsal kalp deliği hem sizde hem de çocuğunuzda olduğuna göre bu durumun altında yatan genetik bir bozukluk veya doğumsal başka kalp bozuklukları olabilir.

   Takiplerin düzenli yapılması önemlidir, fakat altta yatan bir durum varsa bunun da araştırılması gerekebilir.

   Bunları doktorunuzla konuşmanız uygun olur.

   Sağlık dileğiyle.

 91. mustafa

  20 Şubat 2017 at 14:13

  Slm hocam 15 subatta yazmistim evet ayni sekilde kaldı arada ritim bozuklugu olur demossiniz tehlikeli bi durumda degildir dimi dogum bile yapabilir dedi dr kızım icin biraz çok soru sordum ama cv çok özel iyiki varsi iz bu kalp deliginle ömür boyu yasanabilirmi çok mü zarar verir kalpte buyume olurmu vsd küçük

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   23 Şubat 2017 at 14:07

   Kalp ritim bozukluğu hafif ve orta derecelerde hiç bir kalp sorunu olmayan kişilerde bile aşırı çay, kahve, kola gibi kafeinli içecek tüketildiğinde, aşırı uykusuz kalındığında, sigara, alkol gibi zararlı maddeler kullandığında, çok stresli bir insan olduğunda olabilen bir durumdur ve bu tür ritim bozukluklarında bu tür risk faktörleri dikkat edildiğinde düzene girebilir.

   Doktorunuz doğum yapabilir demiş, ancak hamilelik sürecinde kardiyolojik takip yapılmasında fayda vardır. Hamilelik planını yapmadan önce kardiyolojik kontrol önemlidir. Hamilelik haricinde de yılda bir ya da iki yılda bir kontrol önemlidir. Sağlıklı beslenmesi, sağlıklı yaşam tarzı, kilo dengesini koruması, düzenli egzersiz ya da yürüyüş gibi aktiviteler, ciddi gribal enfeksiyonlarda tedavi olması, diş ve benzeri operasyonlar öncesi operasyonu yapacak olan doktoruna bu durumu bildirmesi, diş ve ağız sağlığına ve temizliğine dikkat etmesi gibi yöntemler sağlıklı insanlarda bile önemli olduğu için, kızınızda da bir miktarda daha özen gösterilmesi faydalı olacaktır.

   Sağlıklı bir kalpte bile ne zaman sorun çıkacağı bilinemez, bu nedenle doktorlarınız ile bu durumu değerlendirmeniz daha uygun olur.

   Sağlık dileğiyle.

 92. Pınar

  24 Şubat 2017 at 19:21

  Merhaba 27 yaşındayım bir doğum yaptım bu zamana kadar kalbimde delik olduğunu bilmıyordum doğumda vs hayatım boyunca bi sıkıntı yaşamadm çarpıntı nedeniyle kardiyolojiye gittiğimde öğrendm ama çarpıntının nedeninin psikolojik olduğu söylendi 2 milimlik bi delik vardı doğuştan olabileceği söylendi bundan sonraki hayatımda delikte büyüme vs yada bir sıkıntı yaşarmıyım

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   28 Şubat 2017 at 20:53

   Şimdiye kadar büyüme olmadıysa bundan sonra büyüme olmayabilir, fakat başka komplikasyonlara neden olabilme ihtimali için arada bir kardiyolojik takip önemlidir.

   Sağlıklı beslenmenizde, sağlıklı yaşam tarzına dikkat etmenizde fayda vardır. Bundan sonra geçireceğiniz herhangi bir operasyon öncesi bu durum hakkında operasyonu yapacak olan doktorunuza (diş tedavileri dahil) bilgi vermenizde fayda vardır. Sigara, alkol, madde, gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmanız önemlidir. Sağlıksız ve ağır yağlı beslenmeden kaçınmanız, kilo dengesini korumanız, şeker hastalığı-yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol gibi kalbe zarar verecek hastalıklar için risk faktörlerinden kaçınmanız, düzenli yürüyüş veya egzersiz, düzenli ve dengeli beslenme gibi yöntemleri dikkat etmeniz, yeterli su tüketmeyi özen göstermeniz gibi önlemler sağlıklı olsa bile, her insanda da geçerli olduğu gibi sizde de faydalı olacaktır.

   Bunları doktorunuza sormanız daha uygun olur.

   Sağlık dileğiyle.

 93. seda

  1 Mart 2017 at 00:57

  Hocam daha önce bi çok defa yazdım cv verdiniz TEŞEKKÜR ler vsd küçük perimembaronoz sonuç yazan raporun var dr dedi ki basinçlarda artış yada kalpte büyüme olursa ameliyat gerekli dedi sormak istediğim küçük vsd böyle bir kombilikasyon çıkma ihtimali gerçekten varmı çok fazla bilgi vermiyolar hastanede dış çekimlerinde antibiyotik diyorlar tmm.daha önceki yorumları okudum küçükvsd böyle bi şey olmayacağını yazmışsınız bi arkadaşa inanın kafam karıştı lütfen aciklarmisiniz çok güzel cv veriryorsunuz inaninki iyiki varsınız tekrar rahatsızlık verdiysem affola.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   1 Mart 2017 at 14:10

   Estafurullah, Eğer doktorunuz böyle bir teşhiste bulunduysa böyle bir ihtimal vardır. Taktir edersiniz ki web sitesi üzerinden biz herhangi bir çıkarım yapamayız. Doktorunuz sizi muayene etmiş, olası durumları sıralamış (basınç artışı ya da kalpte büyüme gibi) ve bu durumlarla karşılaşıldığı taktirde ameliyatın gerekli olacağını söylemiş. Demek ki hastalığınızla ilgili böyle bir olasılık var.

   Doktorların çok fazla bilgi verememesinin sebebi rahatsızlığın seyrini net olarak bilemeyecek olmaları. Bu yüzden size ihtimalleri sıralıyorlar ve bu ihtimaller gerçekleştiğinde neler olabileceğini, neler yapılması gerektiğini söylüyorlar. Bu konuda doktorunuza hak vermeniz gerekiyor. Siz de kontrollerinizi düzenli yaptırmalı ve hastalığınızı takip altında tutmalısınız.

   Web sitemiz üzerinden sadece hastalıklarla ilgili genel bilgi paylaşımında bulunulmaktadır. Bunun dışında “olmaz” ya da “olur” gibi kesin kelimeler kullanılmamaktadır, bu yüzden ne size ne de başka bir arkadaşa böyle bir şeyin olmayacağını veya olacağını söylememiz mümkün değildir. Bahsettiğiniz yorum cevabı için kontrol edilmiştir ancak böyle bir cevap bulunamamıştır. Cevabımızı inceleyebilmek adına hangi yorumda böyle bir şey geçiyor ise bunu bize (şu cevapta gördüm diyerek ten) belirtirseniz, cevabı inceleyerek size açıklama yapabiliriz.

   Ventriküler septal defektin de alt tipleri vardır ve tiplerine göre, kişinin eşlik eden başka bozukluklarına göre, altta yatan başka bir hastalığın olup olmadığına göre, kişinin yaşam tarzına göre sebep olabileceği komplikasyonlar değişiklik gösterebilir. Perimembranöz defektin de (subaortik ve santral fibröz gövde) şeklinde tipleri vardır. Ayrıca bu işin uzmanı olan doktorunuzun bu hastalıklar hakkında sadece bilgisi değil deneyimleri de vardır, bu nedenle kontrollerinizi ihmal etmemeniz tabii ki önemlidir.

   VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKTİN OLASI KOMPLİKASYONLARI ARASINDA; kalp yetmezliği, enfektif endokardit, aortik yetmezlik, kalp ritim bozuklukları ve pulmoner hipertansiyon vardır ve bunların hepsi de ciddi komplikasyonlardır.

   ”Buradan teşhis ve tedavi önerilmemektedir, buradan mümkün olduğunca hastalıklar hakkında bilgi verilmeye çalışılmaktadır”.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 94. seda

  2 Mart 2017 at 07:45

  Kusura bakmayın yanlış anladınız yani böyle bi şey olmaz demissiniz derken burda yazılanlardan bahsetmedim bi yerde okudum galiba benimki perimembranoz vsd diye geçiyor 26 yaşıma kadar bi problem yaşamadım küçüklüğümden beri yani dogustan mevcut 1 doğum yaptım sezaryenle yani tabikide ilerisini bilemeyiz ama insan merak ediyor tekrar kusura bakmayın peki hocam yaşam tarzı demissiniz dikkat edilirse derken biraz acabilirmisiniz.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   5 Mart 2017 at 23:51

   Yaşam tarzı ve beslenme tarzı sağlam kalpler ve sağlıklı insanlar için bile çok ama çok önemlidir.

   Sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşamın olmazsa olmazıdır. Kalp hastalıkları için risk taşıyan beslenme şeklinden kaçınmak gerekir. Örneğin; sigara kullanımından, alkol tüketiminden, madde tarzı durumlardan, aşırı yağlı beslenmeden, hamur işlerinden, hazır gıdalardan, pasta-börek-kurabiye tarzı besinlerden, çok fazla kırmızı et ve hayvansal yağ tüketiminden, sağlıksız olan besinlerden kaçınmak gerekir.

   Doktorunuzun izin verdiği kardiyo egzersizlerini haftada 3-4 gün yapmak, düzenli yürüyüş yapmak, günlük su tüketiminin yeterli olması, uyku düzenin sağlanması, yatıp kalkma saatlerinin düzenli olması, Kafein ve tuz tüketiminin kısıtlanması, düzenli öğünler, sağlıklı ev yemekleri, stresten mümkün olduğunca kaçınmak, enfeksiyonların yaygın olduğu dönemlerde dikkatli olmak, üst ya da alt solunum yolları enfeksiyonu geçirdiğinizde doktora gitmek, diş ve ağız bakımın temiz olması, geçireceğiniz herhangi bir operasyondan önce (diş tedavileri dahil) doktorunuza durumu bildirmeniz gibi yaşam tarzı önlemleri faydalı olacaktır.

   Sağlıklı ve mutlu yaşam dileğiyle.

 95. emre mert

  13 Mart 2017 at 22:37

  kalbimde 4 mm pfo varmış kapatılması gereklimi? nefes darlığı ve sürekli solunum yolu iltihabı sorunu çekiyorum alakası nedir?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   16 Mart 2017 at 22:40

   PATENT FORAMEN OVALE (PFO), interatriyal septumda septum primum ile septum sekondum arasında kanın sağ atriyumdan sol atriyuma geçişine izin veren, doğumdan sonra iki yıl içinde % 75’i kapanması gereken bir açıklıktır. Anne karnındaki bebekte bu açıklık gereklidir, ancak doğumdan sonra belli bir süre içinde bu açıklığın büyük kısmının kapanması gerekir.

   Patent foramen ovale ile birlikte başka doğumsal bozukluklar da bulunabilir ve en sık görülen diğer bozukluklar atriyal anevrizma ve Chıari Network gibi bozukluklardır. Atriyal anevrizma birlikteliği olan hastalarda bu durum tedavi edilmediği sürece ileri dönemlerde inmeye bile neden olabilir.

   Yani bu durumun tedavisi bu duruma eşlik eden durumlara göre, bu durumun sebep olduğu komplikasyonlara göre, hastanın yaşına göre değişiklik gösterebilir.

   Doktorunuz size gerekli bilgileri verecektir, bu nedenle doktor kontrolünüz ihmal edilmemelidir.

   PFO ile birlikte bulunan sendromlar veya diğer şikayetler:

   Kritojenik inme.

   Platipne-ortodeoksi sendromu (bu sendromda oturma veya ayağa kalkma ile artan, uzanma ile azalan nefes darlığı ve oksijen yetmezliği) durumu vardır.

   Dekompresyon sendromu.

   Migren ve vasküler tip baş ağrısı.

   Obstrüktif uyku apnesi sendromu gibi sendromlar PFO ile birlikte görülebilen sendromlar dır ve bunlara ait belirtiler de ortaya çıkar.

   Yani yaşadığınız sıkıntılar PFO ve bu durumla birlikte görülen diğer problemlerden kaynaklanabilir.

   İyi sonuçlar almanız dileğiyle.

 96. Alp

  19 Mart 2017 at 16:01

  yaşım 21 yaklaşık 1 hafta önce asd teşhisi ile kalbimde delik olduğunu öğrendim çocukken masum üfürümüm varmış ama ilerleyen zamanda kendiliğinden geçer demişler geçmemiş sanırım yalnız allaha şükür bu yaşıma kadar büyük bir sıkıntı yaşamadım spor da yapıyorum çok ağır olmamak şartı ile,yalnız göğüs ağrılarım ve kol ağrılarım oluyor sürekli bunun asd ile ilgili bir ilişkisi var mı yoksa kas ağrısı olabilir mi ?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   23 Mart 2017 at 11:22

   Atriyal septal defekt’in farklı tipleri de vardır ve tilerine göre sebep olabileceği komplikasyonlar ve şikayetler değişiklik gösterebilir. Atriyal septal defekt tipine ve deliğin boyutuna göre değişmekle birlikte ileri yaşlara kadar herhangi bir şikayete neden olmayabilir, bu nedenle ileri yaşlarda en sık tespit edilen defektlerdendir.

   Atriyal septal defekti olan kişilerde tekrarlayan akciğer enfeksiyonları (göğüs ve kol ağrıları buna bağlı da olabilir), çabuk yorulma, terleme, nefes darlığı gibi belirtiler görülebilir.

   Patent foramen ovale tipi atriyal septal defekt ileri yaşlarda inmeye bile neden olabilir, bu nedenle düzenli takipler ve gereken durumlarda tedavi önemlidir.

   Doktor takiplerinizi ihmal etmemeniz önemlidir.

   Sağlıklı ve iyi yaşam dileğiyle.

 97. Suna tacir

  20 Mart 2017 at 01:48

  MEB benim 3,5 yasında bi kızım var dudağının üzerinde morarmalar var gülerken ağlarken konuşurken mimik yaparken görünüyor bazen kaslarının olduğu yerde daha doğrusu göz çevresinde de oluyor. Kızımın yüzünde oluşan zorlukları bir arkaşasım da farkettiği ve bu çocuğun kalbi delik olabilir dedi ve bir gün ağız içinde yanak kısmında şişmelerde 2oluştu doktora götürdük dudağın üzerinde oluşan morlukları söyledim yeşil alana kayıt actıralım orda baskınlar bile olabilir dedi doktor. Sizce kızımın kalbinde delik olabilir mi

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   23 Mart 2017 at 11:47

   Doğumsal kalp deliği olabilir, mitral kapak prolapsusu (kalp kapak sarkması) olabilir. Bazı kalp delikleri ve veya diğer doğumsal kalp hastalıkları çocuklarda ergenlik çağına kadar başka bir şikayete neden olmayabilir.

   Şimdiye kadar kardiyolojik olarak değerlendirme yapılmadıysa en kısa zamanda kardiyolojik değerlendirme gerekir.

   İyi sonuç almanız ve sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 98. Omer

  23 Mart 2017 at 17:32

  Saglik raporu icin gittigim hastanede TEE testi yaptilar dogumsal 2 mm capinda 14 mm uzulugunda bir delik oldugu tespit edildi. Ancak cihazın kalitesi yetersiz oldugu icin kucuk asd olup olmadigini gorememisler. Koşu yapiyorum spor yapiyorum yorgunluk hissi falan da olmuyo. Kasıktan girerek bakilacgi soyleniyo bende bu islemi yaptirmak istemiyorum sizce nasil olmali

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   25 Mart 2017 at 18:09

   Kalp deliğinin hatta atriyal septal defektin de farklı tipleri vardır ve tiplerine göre, deliğin yerine göre deliğin ne kadar riskli olup olmadığı değişkenlik gösterebilir.

   ATRİYAL SEPTAL DEFEKT TİPLERİNE GELİNCE; ostium primum, sinus venozus, posteriorinferior, ostium sekondum gibi bölümlere yönelik delik veya açıklık tipleri vardır.

   Riskler ve yapılacak tetkikler kişinin yaşına göre de değişiklik gösterebilir. Deliğin tipinin ne olduğu da çok önemlidir.

   Bahsettiğiniz işlemin ne olduğu hakkında bir bilgi verilmemiş fakat girişimsel bir işlemdir ve girişimsel her işlemin riskleri olabilir, ancak gereken durumlarda bunu hastanın doktoru tüm daha basit işlemleri denedikten sonra karar verebilir.

   Bunları doktorunuzla konuşmanız daha doğru olur ya da üniversite hastanesi gibi daha detaylı araştırma yapılabilecek bir hastanede bu durumun değerlendirilmesi gerekebilir, ancak bazı durumlar acillik gerektirebilir, bu nedenle durumun aciliyetinin ne olduğu hakkında doktorunuzdan bilgi almanız gerekir.

   Karar sizindir.

   ”Buradan kişilerin kararları hakkında ve hastalığın kişiye nasıl bir risk getireceği veya getirmeyeceği hakkında bir şey söylemek doğru olmaz”.

   Doktorunuzla daha ayrıntılı konuşmalısınız.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 99. Aleyna

  27 Mayıs 2017 at 04:07

  Benim bebekken kalbim delikmiş neyse sonra kapanmış şimdi 17 yaşındayım geçen ailcek pikniğe gittik top oynarken kalbimde bir sıkışma sanki çıkıcakmş gibi atıyordu ve başım dönüyordu rahat 2 saat filan kendime gelemedim ve yürüken bile kalbim ağıryodu sonra bu böyle devam etti yemek yerken nefesim kesilyo derin derin nefes alma gereği duyuyorum yada durduk yere nefesim daralıo merdivenleri çıkarken nefesm sıkışıyo ve derin nefes almak zorunda kalıyorum 👍

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   31 Mayıs 2017 at 16:16

   Uzun zamandır kardiyolojik kontrole gitmemişseniz en kısa zamanda kardiyolojik muayeneden geçmeniz son derece önemlidir. Kalp deliği tam kapanmamış olabilir. Delik kaldığı süreçte bir komplikasyona neden olmuş olabilir veya başka bir sorun da olabilir. Akciğerler ile ilgili bir problem olabilir. İltihabi bir durum olabilir.

   Doktora gitmeyi ihmal etmemelisiniz.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 100. Şerife

  17 Temmuz 2017 at 08:54

  Kalbimde 3mm 5mm 6mm büyüklüğünde delikler var. Kapatılması mümkünmü?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   21 Temmuz 2017 at 01:00

   Kalp deliklerinde tedavi deliğin tiplerine göre ve tam olarak deliğin bulunduğu kısma göre değişiklik gösterebilir.

   Kapatılması gerekiyorsa ve kapatılacak durumdaysa doktorunuz size duruma göre bilgi verecektir. Ayrıca bu deliklerin kalpte yaptığı hasara göre de hangi tür tedavinin gerektiği de değişebilir.

   İyi sonuçlar almanız dileğiyle.

 101. Onur

  22 Temmuz 2017 at 16:22

  Kalbimde 4mm delik var yüzme kursuna yazildim sorun olur mu diye endise ediyorum. Gecen yil doktoruma sormustum ancak cevabini hatirlayamiyorum yardimci olursaniz sevinirim

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   27 Temmuz 2017 at 11:47

   Kalp delikleri atriyal septal defekt, ventriküler septal defekt, patent ductus arteriozus gibi tiplerde değerlendirilir ve deliğin tipine ve sebep olduğu ya da olacağı komplikasyona göre önlemler ve tedavi veya takip süreleri değişiklik gösterebilir. Bu nedenle bunu sizin takibinizi yapan doktorunuza sormanız daha doğru olur.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 102. Hasan

  26 Temmuz 2017 at 02:00

  Hocam Kiz arkadasimin kalbi delik ve doktor Deligin buyudugunu soylemis ameliyatin riskioldugunu soylemis acaba nasil bir risk bulunuyor tirnaklari ve dudagi morariyor kendisi 19 yasinda

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   30 Temmuz 2017 at 01:54

   Kalp deliğinin tipine göre, kalpte oluşan hasara göre riskler değişiklik gösterebilir. Ayrıca bu tür durumlara eşlik eden başka sorunlar da olabilir. Bunları da en iyi doktorunuz bilmektedir. Bu nedenle riskler ve ameliyatın başarısı hakkında doktorunuzdan bilgi almanız daha doğru olur.

   Her şeyin iyi olması dileğiyle.

 103. Sıla

  3 Ağustos 2017 at 22:21

  Arkadaşımın kalbinde delik vardı ameliyat oldu bundan beş sene önce. Bu hastalığın tekrarlama riski var mı? Bir de estetik ameliyatlarına girecek. 3 tane. Bu ameliyatlar kalbi açısından bi sıkıntı yaratır mı? Teşkkürler.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   8 Ağustos 2017 at 11:32

   Kalp deliklerinin farklı tipleri ve dereceleri vardır, kalp deliği kapatıldıktan sonra ya da kapatılmadan önce bazı komplikasyonlar görülebilir. Kalbin diğer fonksiyonlarında hasarlar oluşabilir.

   Herhangi bir cerrahi girişim öncesi kardiyoloji uzmanınız ile tekrar görüşmeniz veya muayene olmanız faydalı olacaktır.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 104. Onur

  26 Nisan 2018 at 23:15

  Merhaba! Oglum sürekli ahlıyordu şu an 35 günlük doktora getirdik gaz agrısı dedi sonra fıtık var dedi fıtık tan tekrar çocuk cerrahına getirdik kardiyoloji sevk etti ultrason da baktı kalbine 4mm delik varmış bişe olmaz kapanır dedi 6ay sonraya gün verdi kontrol icin kapanmama olasılığı yüzde kaçtır merak ediyoruz teşekkurler

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   2 Mayıs 2018 at 14:03

   Kalp deliği dendiğinde genellikle ilk akla gelen deliğin nerede olduğu, ne kadar büyük olduğu, beraberinde başka bozuklukların olup olmadığıdır. Bu nedenle kalp deliği teşhisi konulan çocukta daha detaylı araştırmaların yapılması gerekir, ancak bu özellikler tam olarak bilindiğinde, bu durumun hayati tehlike taşıyıp taşımadığı, tedavi gerektirip gerektirmediği hakkında doğru kararlar verilir.

   Kimi delik uzun yıllar kalbe herhangi bir zarar vermeyebilirken, bazıları ise yaşamın daha ilk günlerinde ameliyat gerektirebilir. En sık rastlanan kalp deliği kulakçıklar arasındaki deliktir. Karıncıklar arasındaki kalp deliği de ender değildir. Büyük damarlar arasındaki delik ise doğumdan sonra kapanmaz ise sorun yaratır.

   Deliğin yerini ve tam olarak lokalizasyonunu en iyi doktorunuz bilmektedir, bu nedenle kafanıza takılan soruları doktorunuz ile görüşmeniz daha uygun olacaktır.

   Ayrıca fıtık dediğiniz durum özellikle diyafragma fıtığı (diyafragma hernisi) ise bu durumun daha detaylı araştırılması son derece önemlidir.

   Her iki doktorunuzla veya çocuk doktorunuz ile bunları daha detaylı konuşmanızda fayda vardır.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 105. Aliye

  18 Eylül 2018 at 08:00

  Merhaba. 3 bucuk aylık ogluma VSD 0,6 mm, ASD 0,5 mm delik olduğu tesisi koyuldu. Emeliyyat gereklimi. Ve ilk olarak ben ne yapmam gerekdigini onerirsiniz?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   20 Eylül 2018 at 12:52

   Doktorunuz bunlarla birlikte bulunan başka bir kalp anomalisinin olup olmadığını araştırmak için daha fazla inceleme yapılmasını isteyebilir.

   VSD ve ASD’nin birlikte bulunduğu hal “atriyo-ventriküler septal defekt” şeklinde değerlendirilen durum da olabilir. Bu tür bir doğumsal kalp hastalığında defektin ciddiyeti, VSD ve ASD’nin çapları, şantlar, pulmoner basınçlar, akımlar, vs. gibi durumlar da değerlendirilerek belirlenebilir. Bu durum başka doğumsal anomalilerle birlikte de olabilir. Bu nedenle uygulanacak tedavi, takip, başka araştırmaların gerekip gerekmediği gibi durumlar farklılık gösterebilir.

   Yani buradan net bir şey söylemek çok mümkün değildir.

   Kontrolünüzü kesinlikle ihmal etmemelisiniz.

   Doktorunuz ile daha detaylı konuşmanızda ve başka araştırmaların gerek olup olmadığını öğrenmenizde fayda vardır. Doktorunuz size bilgi verecektir, yönlendirecektir.

   Geçmiş olsun.

 106. AYHAN

  2 Temmuz 2019 at 18:01

  8 aylık bebeğimin kalbinde delikler var ayrıca akciğer basıncı yüksek bu değerin kaç olması gerekiyor. Bu basısçtan kaynaklı ne gibi sorunlar ortaya çıkabilir acaba

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   3 Temmuz 2019 at 09:54

   Vücuttan toplanan kirli kanı oksijenlenmek üzere kalpten akciğerlere taşıyan damar sisteminde yüksek tansiyon olması olarak da tanımlanan duruma pulmoner arteriyel hipertansiyon denir. Çocuklarda görülen pulmoner arteriyel hipertansiyon tipleri genellikle erişkinlerde görülen pulmoner arteriyel hipertansiyon tipleriyle benzerdir, ancak doğumsal kalp hastalıklarına eşlik eden pulmoner arteriyel hipertansiyon tipleri çocuklarda daha sık görülür. Birçok doğumsal kalp hastalığı pulmoner arteriyel hipertansiyona neden olabilir. Çocukluk döneminin herhangi bir döneminde pulmoner arteriyel hipertansiyon ortaya çıkabilir.

   Durumun gidişatı ve tedavi yöntemleri kalp deliğinin tipine, büyüklüğüne, çıkardığı soruna, eşlik eden başka problemler varsa bunlara, pulmoner arteriyel hipertansiyonun tipine bağlı olarak değişiklik gösterir/gösterebilir.

   Doktorunuz duruma göre size bilgi verecektir.

   Geçmiş olsun.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Saglikocagim.org olarak başladığımız yayın hayatımıza daha şık ve sade bir tasarımla Saglikocagim.net olarak devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi yine en anlaşılır sağlık bilgilerini sunmaya devam edeceğiz.

Copyright © 2017 Saglikocagim.net. Sitemizde yayınlanan sağlık yazıları, bilgi verme amaçlıdır. Doktorunuza danışmadan herhangi bir uygulamada bulunmayınız.

Üste Git