Hastalıklar ve Tedaviler

Kalp Çarpıntısı Neden Olur? Kalp Çarpıntısına Neden Olan Hastalıklar

Sağlıklı insanlar genelde kalbini hissetmez ve kalbinin çalışmasını hissedenler çarpıntım var diye tanımlarlar.

Kalp çarpıntısı nedir?

Sağlıklı insanlar genellikle kalbini hissetmez ve kalbinin çalışmasını hissedenler çarpıntım var diye tanımlarlar. Bazı insanlar kalbinin çarpıntısını kuvvetli atım şeklinde, bazı insanlar ise kuvvetli vuruş ve düzensiz atış şeklinde hissederler. Hasta bende çarpıntı var dediğinde hangisini hissettiği oldukça önemli olup, ayırıcı tanı açısından da yol göstericidir.

Kalbin hangi aşamada attığını anlamak için elle nabız atışlarını sayarak bir dakikada 90 üzeri atış hissedilirse bu hızlı bir atıştır veya bu durumda hız normal olabilir ya da atışlar güçlü hissedilebilir. Bunun dışında kalbin bir durup bir atıyor gibi olması da söz konusu olabilir.

Taşikardi ile diğer sebeplere bağlı kalp çarpıntıları birbiri ile çok karıştırılır ve bu durumda taşikardi durumunu çarpıntıdan ayırt etmek önemlidir. Çarpıntı, normalde hissedilmeyen kalp atışlarının hissedilmesidir. Taşikardi ise kalbin normal atımından hızlı bir şekilde atmasıdır.

Kalp çarpıntısı tipleri

Kalp çarpıntıları sebeplerine göre dört ayrı grupta incelenir.

Tip 1 kalp çarpıntısı nedir? Bu tip kalp çarpıntısı fiziksel bir efor sırasında oluşan çarpıntılar şeklinde kendini gösterir. Örneğin spor yaparken, merdiven çıkarken olan çarpıntılar normal kabul edilir. Küçük efor ile çarpıntı olması, herhangi bir rahatsızlık olması ya da yeteri kadar yürüyüş, egzersiz ve spor yapılamadığı anlamını taşır.

Tip 2 kalp çarpıntısı nedir? Bu tür kalp çarpıntısı psikolojik sorunlar ile oluşan çarpıntılar şeklinde kendini gösterir ve çarpıntı çok sık görülür. Örneğin herhangi bir üzüntü yaşamış veya bir yakınını kaybetmiş kişilerde çarpıntı görülür.

Ti 3 kalp çarpıntısı nedir? Bu tip kalp çarpıntısı kalp dışında herhangi bir hastalığa bağlı olarak çarpıntı olmasıdır. Guatr veya tiroid bezi hastalıkları, kansızlık ya da diğer kan hastalıkları, böbrek, karaciğer hastalıkları, ateşli hastalıklar, gastroentrolojik hastalıklar, bronşit ve daha birçok hastalığa bağlı çarpıntı meydana gelebilir.

Tip 4 kalp çarpıntısı nedir? Dördüncü ve en önemli grup da kalpteki rahatsızlıklara bağlı olarak meydana gelen çarpıntı şeklidir. Örneğin kalp krizi sırasında, kalp spazmı sırasında, kalp kası hastalıkları, kalp romatizması, aritmiler, kalp kapak hastalıkları, kalp damar hastalıkları gibi kalp hastalıkları kalp çarpıntısına neden olur.

Kalp çarpıntısına neden olan kişisel faktörler

Kalp çarpıntısının bir çok nedeni olur iken, bunlar fiziksel bir efor, ruhsal bir olay, aşırı stres, bazı ilaçlar çarpıntıya sebep olur. Örneğin allerji ilaçları, anti-histaminikler, grip ilaçları ve tansiyon ilaçları, kortikosteroid içeren ilaçların çoğu, ağrı kesicilerin bazıları, doğum kontrol ilaçları, bazı bitkisel takviyeler çarpıntıya neden olurlar. Özellikle gece uyuyamıyorum diye antihistaminik ilaç alanlarda çarpıntı daha fazla olur. Bunların dışında çayda, kahvede, çikolatada bulunan kafein, sigara, alkol, enerji içecekleri gibi içecekler, sinir sistemi gerginliği, hamilelik dönemi, menopoz dönemleri, adet dönemleri gibi vücutta bazı değişimlere neden olan durumlarda da çarpıntı görülebilir.

Kalp çarpıntısı psikolojik olur mu?

Kalp çarpıntısının psikolojik nedenlerinin başında, anksiyete (kaygı bozuklukları) gelir. Anksiyete veya gerginlik denilen durumlarda insanlar sanki kötü bir şey olacakmış gibi korku yaşarlar. Kalp çarpıntısının diğer psikolojik nedeni ise panik atak hastalığıdır. Bu hastalarda çarpıntı ile birlikte nefes darlığı, boğulma hissi, fenalık hissi ölüm korkusu gibi endişeler duyulur. En kötü panik atak krizi bile 5-10 dakika kadar sürer ve hastalar sabırlı olursa çarpıntı da başladığı gibi gittikçe yavaşlar. Bazı durumlarda panik atak krizleri çok ve sık olduğunda rahatlatıcı ilaç tedavisi gerekebilir.

Kalp çarpıntısına neden olan kalp hastalıkları

Kalbe bağlı hastalıkların çoğu kalp çarpıntısına neden olabilmektedir. Kalp yetmezliği ve kalp yetmezliğine neden olan durumların ya da hastalıkların çoğu kalp çarpıntısına neden olur.

 • Kalp delikleri (atriyal septal defekt, ventriküler septal defekt, patent duktus arteriozus gibi)
 • Mitral kapak hastalıkları (mitral kapak prolapsusu, mitral kapak yetmezliği, mitral kapak darlığı gibi)
 • Aort kapak hastalıkları (aort kapak yetmezliği, aort kapak darlığı gibi)
 • Pulmoner kapak hastalıkları (pulmoner kapak yetmezliği, pulmoner kapak darlığı gibi)
 • Kalp damar hastalıkları (koroner arter hastalığı, ateroskleroz, büyük arter transpozisyonu, aortit, aort damarı yırtılması, aort anevrizması, aort tıkanıklığı, aort koarktasyonu gibi)
 • Kalp kası hastalıkları (miyokardit, aritmojenik kardiyomiyopati, dilate kardiyomiyopati, restriktif kardiyomiyopati, hipertrofik kardiyomiyopati gibi)
 • Kalp zarı hastalıkları (endokardit, perikardit gibi)
 • Aritmiler (ventriküler fibrilasyon, atriyal fibrilasyon, atriyal flutter, supraventriküler taşikardi, sinüs taşikardisi, ventriküler taşikardi, sinüs bradikardisi, hasta sinüs sendromu, kalp blokları gibi)
 • Hipoplastik sol kalp sendromu ve bu sendroma neden olan hastalıklar veya anormallikler
 • Kalp romatizması
 • Kalp büyümesi
 • Kalp tümörleri gibi birçok kalbe bağlı hastalık kalp çarpıntısına neden olur.

Kalp çarpıntısı neden olur

Vitamin ve mineral eksiklikleri kalp çarpıntısına neden olur mu?

 • B vitamini eksikliğine bağlı kalp çarpıntısı: B vitamini karbonhidrat, protein ve yağların metabolizmasında işlev gören ribovlavin düzenleyicisidir. B vitamini yetersizliği kalp yetmezliğine ve kansızlığa neden olarak kalp çarpıntılarına neden olabilir.
 • Kalsiyum yüksekliğine (hiperkalsemiye) bağlı kalp çarpıntısı: Hiper kalsemi kandaki kalsiyum düzeyinin normalin üstünde olması durumudur. Hiperkalseminin neden olduğu komplikasyonlar ve bunlara bağlı ortaya çıkabilecek belirtiler arasında kardivasküler sistem sorunları da vardır. Hiperkalsemi hem kalp ritim sorunlarına hem de yüksek tansiyona neden olarak kalp çarpıntısına neden olabilir.
 • Kalsiyum eksikliğine (hipokalsemiye) bağlı kalp çarpıntısı: Hipokalsemi kan kalsiyum seviyesinin normalin altında olması durumudur. Hipokalsemi durumunda bulgu ve belirtilerin geneli nöromusküler irritabilete ya da yumuşak dokularda kalsiyum birikimi nedeni ile ortaya çıkar. Hipokalsemili olgularda kardiyak sorunlarda görülür. Kalp hastalığı olan kişilerde konjestif kalp yetmezliği görülebilir ve buna bağlı kalp çarpıntıları yaşanabilir. Bazı hipokalsemisi olan hastalarda da tansiyon düşüklüğü oluşabilir ve buna bağlı da kalp sorunları yaşanabilir.
 • Demir eksikliğine bağlı kalp çarpıntısı: Demir, dünya yüzeyinde en yaygın 4. mineral ve yer kabuğunda en çok bulunan metaldir. Demir, bakır ve kalsiyum gibi bazı minerallerin emilimi ve kanda oksijeni taşıyan kırmızı kan hücrelerinin ve çeşitli enzimlerin üretimi için gerekli bir elementtir. Demir bağışıklık sisteminin güçlenmesini de sağlar. Demir eksikliği anemiye (kansızlığa) neden olarak kalp fonksiyonlarında sorunlara yol açabilir ve buna bağlı kalp çarpıntısı gibi şikayetler ortaya çıkabilir.
 • Aşırı demir birikimine (hemokromatoz hastalığına) bağlı kalp çarpıntısı: Hemokromatoz, demir metabolizmasındaki bozukluklara bağlı bağırsaklardan aşırı demir emilimi ve hipofiz bezi, karaciğer, kalp, pankreas gibi hayati öneme sahip organlarda demir birikmesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu hastalığın kalp tutulumuna bağlı kalp yetmezliği, kalp atım düzensizlikleri, kardiyomiyopati gibi kalp sorunları ortaya çıkabilir ve buna bağlı kalp çarpıntısı oluşabilir. Hemokromatozis ayrıca diyabete neden olabilir ve buna bağlı olarak da kalp sorunlarına yol açabilir.
 • Selenyum eksikliğine bağlı kalp sıkışması: Selenyum doğada bitkilerde ve yetiştikleri toprağın selenyum içeriğine bağlı olarak hayvansal besinlerde bulunur. Selenyum organizmada bütün organlara dağılmıştır (örn, böbrek korteksi, karaciğer, hipofiz bezi ve pankreas gibi). Selenyumun fazlası toksiktir. Selenyumun fazla alınması alkali hastalığına neden olur fakat eksikliği de bazı bozukluklara yol açabilir. Selenyum eksikliğinde kardiyovasküler sistem sorunları, pankreas sorunları, kanser, kan kolesterol seviyeleri yüksekliği ve dolayısıyla kalp çarpıntısı gibi şikayetler ortaya çıkabilir.
 • İyot eksikliğine bağlı kalp çarpıntısı: İyot çevrede başlıca deniz suyunda, ayrıca bazı topraklarda, minerallerde ve bazı deniz ürünlerinde bulunur. İyot eksikliği, kalbin hareketlerini, uyarılan sinirlerin verdiği yanıtı, canlının büyüme hızını ve metabolizmayı denetleyen tiroid bezi salgısını doğrudan etkiler. İyot eksikliği bazı hastalıklara ve bunlara bağlı şikayetlere yol açabilir ve en sık neden olduğu hastalık basit guatr hastalığıdır ve guatr hastalığına bağlı kalp sorunları ve buna bağlı da çarpıntıya neden olabilir.

Tansiyon hastalıkları kalp çarpıntısına neden olur mu?

 • Hipertansiyona (yüksek tansiyona) bağlı kalp sıkışması: Hipertansiyon, farklı iki günde en az iki kez yapılan tansiyon ölçümlerinde 18 yaşın üzerindeki erişkin bir bireyde büyük tansiyonun 140 mm/Hg ve üzerinde seyretmesi ya da küçük tansiyonun 90 mm/Hg ve üzerinde seyretmesi durumuna denir. Yüksek tansiyon riskini arttıran birçok faktör vardır. Yüksek tansiyon hem bu duruma eşlik edebilecek veya eden (şeker hastalığı, yüksek kolesterol  ve ateroskleroz gibi) hastalıklardan dolayı kalp sorunlarına yol açabilir hem de tek başına kalp sorunlarına neden olabilir, dolayısıyla kalp çarpıntısına neden olabilecek kalp sorunları ortaya çıkabilir.
 • Pulmoner hipertansiyona bağlı kalp sıkışması: Pulmoner hipertansiyon, vücutta oksijenlenmek için dolaşan kanın kalpten akciğerlere taşınmasını sağlayan damarlarda basıncın artması nedeni ile ortaya çıkan bir durumdur. Bu durumda göğüste ve dolayısıyla çarpıntı, nefes darlığı, göğüs ağrısı, yorgunluk, baş dönmesi ve bayılma gibi şikayetler görülebilir.

Kalp çarpıntısına neden olabilen romatizmal ve sistemik hastalıklar

 • Kalp romatizması
 • Sistemik skleroz
 • Sistemik liken planus
 • Behçet hastalığı
 • Kawasaki hasalığı
 • Romatoid artrit
 • Reaktif artrit
 • Wilson hastalığı
 • Sarkoidoz hastalığı
 • Ankilozan spondilit
 • Akdeniz ateşi hastalığı
 • Fabry hastalığı
 • Kemiğin Paget hastalığı gibi birçok romatizmal ve sistemik hastalık kalbi etkileyerek kalp çarpıntısına neden olabilir.

Kalp Çarpıntısına neden olabilen tiroid hastalıkları

 • Hipertiroidizm
 • Hipotiroidizm
 • Graves hastalığı
 • Guatr hastalığı (tiroid bezi büyümesi)
 • Hiperparatiroidizm gibi tiroid hastalıkları kalbi de tutarak kalp çarpıntılarına neden olabilir.

Kalp çarpıntısına neden olabilen hormonal hastalıklar

 • Feokromasitoma hastalığı
 • Şeker hastalığı (diyabet)
 • Hipofiz yetmezliği
 • İnsülin direnci
 • Conn sendromu gibi hormonal sistemi ilgilendiren hastalıklar kalbi etkileyerek çarpıntılara neden olabilir.

Kalp çarpıntısına neden olabilen damar hastalıkları

 • Yüksek kolesterol
 • Ateroskleroz
 • Poliarteritis nodoza
 • Kalp damar hastalıkları
 • Vaskülitler gibi damar hastalıkları kalbi de etkileyerek kalp çarpıntısına neden olabilir.

Kalp çarpıntısına neden olabilen enfeksiyon hastalıkları

 • Endokardit
 • Miyokardit
 • Perikardit
 • Gribal enfeksiyonlar
 • Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları
 • İdrar yolları enfeksiyonları
 • Böbrek iltihabı
 • Göğüs zarı iltihabı
 • Karın zarı iltihabı
 • Sindirim sistemi enfeksiyonları gibi durumlar da kalp çarpıntılarına neden olabilir.

Kalp çarpıntısına neden olabilen renal sistem hastalıkları

 • Akut ve kronik böbrek yetmezliği
 • Adrenal bezin hastalıkları
 • Böbrek taşları
 • Böbrek enfeksiyonları
 • Üremik sendrom
 • Böbrek kistleri
 • Nefrotik sendrom gibi renal sistem hastalıkları da direkt olarak ya da dolaylı olarak kalp çarpıntılarına neden olabilir.

Kalp çarpıntısına neden olabilen kas hastalıkları

 • Musküler distrofiler
 • Kas spazmları
 • Kardiyomiyopatiler
 • Miyokardit
 • Metabolik miyopatiler gibi kas hastalıkları kalp çarpıntısına neden olabilir.

Kalp çarpıntısına neden olabilen hematolojik hastalıklar

 • Kansızlık ve kansızlık tipleri
 • Akdeniz anemisi
 • Polisitemi gibi hastalıklar kalp çarpıntısına yol açabilir.

Kalp çarpıntısına neden olabilen akciğer hastalıkları

 • Pulmoner hipertansiyon
 • Astım
 • Alerjik astım
 • Bazı intertisyel akciğer hastalıkları
 • Sarkoidoz
 • Kistik fibrozis
 • Akciğer apsesi
 • Yabancı cisim aspirasyonu
 • Bronşit
 • Akciğer enfeksiyonu
 • Akciğer amfizemi
 • Akciğer ödemi
 • KOAH hastalığı
 • Uyku apnesi
 • Tüberküloz gibi birçok akciğere bağlı durumlar nefes darlığına, göğüs ağrısına, göğüste sıkışma hissine neden olarak çarpıntı gibi rahatsız edici hislere neden olabilir.

Kalp çarpıntısına neden olan ilaçlar

 • Bazı alerji ilaçları
 • Bazı kortizon içeren ilaçlar
 • Ağrı kesiciler
 • Gribal ilaçlar
 • Bazı antibiyotikler
 • Zayıflama ilaçları
 • Bazı tansiyon ilaçları
 • Doğum kontrol hapları  gibi birçok ilaç türü çarpıntıya neden olabilir.

Kalp çarpıntısına neden olan zehirlenmeler

 • İlaç zehirlenmeleri
 • Karbonmonoksit zehirlenmeleri
 • Kimyasal madde zehirlenmeleri
 • Madde bağımlılıklarına bağlı zehirlenmeler
 • Alkol zehirlenmeleri
 • Hayvan ısırıklarına bağlı zehirlenmeler gibi zehirlenme türleri de kap çarpıntısına neden olur.

Kalp çarpıntısı belirtileri

Kalp çarpıntısına neden olan duruma bağlı hastanın hissettiği şikayetler değişiklik gösterebilir. Çarpıntı olarak tarif edilen durum kalbin hızlı atması, kalbin yerinden çıkacakmış gibi hissedilmesi, kalp vurularının hissedilmesi, çarpıntıyla birlikte nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi, göğüs ağrısı, terleme, bayılma hissi, baş dönmesi gibi hisler ve rahatsızlıklardır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Kalp çarpıntısı teşhisi ve tedavisi
 2. Hamilelikte kalp çarpıntısı
 3. Çocuklarda kalp çarpıntısı nedenleri ve tedavisi
 4. Taşikardi nedenleri ve tedavisi
 5. Bradikardi nedenleri ve tedavisi

1 Yorum

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git