Ağrılar ve Tedavileri

Kalça Ağrısı Neden Olur? Kalça Ağrısı Tedavisi

Kalça problemleri ile insanlar bebeklik, çocukluk, gençlik ve yaşlılık gibi herhangi bir döneminde karşılaşır.

Kalça ağrısı yapan hastalıklar ve tedavileri

Kalça kemiğinin yapısı, kalça kemiği denildiğinde iki tane kemik akla getirilmelidir. Bu kemiğin biri uyluk kemiği, diğeri de leğen kemiğidir. Uyluk kemiği ve leğen kemiğini bağlayan ve birbirleri ile ilişkisini sağlayan eklem kılıfıdır. Kalça eklemi vücudun bütün ağırlığını taşıyan ve geniş yüzeyli, sağlam kemik yapısına sahip bir eklem yapıdır.

Kalça ekleminde bir yuvanın içerisine başka bir kemiğin baş kısmı girerek hareket eden bir eklemi oluşturur. Uyluk kemiğinin baş kısmı tamamen yuvarlak tenis topuna benzeyen bir yapıya sahiptir ve onun karşısındaki yuvada aynen buna benzeyen bir yapıdır ve bu eklemin son derece uyumlu bir hareketi vardır.  Bu yapının öne, arkaya, sağa, sola dönme ve bacağın yana açılması, içe doğru gelmesi gibi çok sağlıklı bir işlevi vardır fakat bazı hastalıklardan dolayı kalça eklemi hareketlerinde zaman içerisinde kısıtlanma ve ağrılar oluşur.

Kalça ağrısı nedenleri

Kalça bozuklukları uzun süre devam edebilen ve fonksiyonel sakat kalmaya neden olabilen problemlerdir.

Kalça problemleri ile insanlar bebeklik, çocukluk, gençlik ve yaşlılık gibi herhangi bir döneminde karşılaşır. Kalça ağrısına neden olan hastalıklar osteoartrit (kireçlenme), seronegatif poliartritler, romatoid artrit, enfeksiyöz artrit, tümörler, metabolik kemik hastalıkları (osteomalazi, osteoporoz), yumuşak doku bozuklukları (bursit, tendinit), çocukluk dönemi hastalıkları (geçici sinovit, jüvenil kronik artrit, leeg perthes hastalığı), fasia lata fasiiti, priformis sendromu, meralgia parestetika, osteitis pubis ve vücudun başka kısımlarından kalçaya yayılan ağrılar şeklindekalça ağrıları görülebilmektedir.

Kalça ağrısı nedenleri

Kalça ağrısı nedenleri

Osteoartrit nedir?

Osteoartrit kalça gibi eklem yerlerinde kemiklerin birbiri üzerinde sürtünmeden rahat bir şekilde kaymasını sağlayan kıkırdağın aşınmasına verilen addır. Osteoartrit belirtileri arasında bu eklemlerde hareket kısıtlılığı ve ağrı, hareket ettirirken çıtırdama sesleri, komşu kaslarda zayıflık ve bazen şişlik gibi belirtiler vardır.

Osteoartrit tedavisinde hastanın kilo fazlalığı var ise zayıflaması, basit ağrı kesiciler ve romatizmal ilaçlar, çok fazla ağrı var ise eklemlere enjeksiyon uygulanması, ağrıyan bölgeye sıcak veya soğuk uygulama yapılması, fizik tedavi, egzersiz tedavisi ve hasta ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar sıkıntı çeker ise cerrahi olarak protez tedavisi uygulanır.

Kalça kırıkları neden olur?

Kalça kırıkları uyluğun üst kısmında, kalça eklemi bölgesinde meydana gelir. Kalça ekleminin şekli, uzunluğu yaşanan travmaya göre değişiklik gösterir. Kalça kırığı belirtileri arasında kalçada ve kasık bölgelerinde ağrı, kalçayı oynatma, dizi geriye doğru çekme ve kalçayı hareket ettirmekle şiddetlenen ağrı gibi belirtiler görülür. Kalça kırıkları tedavisi kırığın tipine, yerine, hastanın genel durumuna ve yaşına göre değişiklik gösterir

Bursit nedir?

Bursit veya bursitis olarak adlandırılan bir eklemi veya kemiği kaplayan yumuşak dokunun üzerinde oluşan içi sıvı dolu keseciklerin iltihaplanmasıdır. Bursit belirtileri arasında akut bursitlerde sıcak, kırmızı ve ağrılı şişlikler görülür. Çok şiddetli olan durumlarda hareket kısıtlılığı da şikayetlere eklenebilir.

Bursit tedavisinde ilaç tedavisi (ağrı kesiciler), romatizmal ilaçlar gibi ilaç tedavisi ve dinlenme önerilir. İltihabın gerilemesi için soğuk kompresler yapılır. Bunların dışında geçmeyen durumlarda bursitin içindeki sıvı iğne ile boşaltılır. Bütün bu yöntemler ile iyileşmeyen bursitlerde cerrahi olarak sıvıyı üreten hücrelerin bulunduğu tabaka çıkartılır.

Osteonekroz nedir?

Kemik, kan akımına ihtiyaç duyan canlı hücrelerden oluşmuştur. Herhangi bir nedenle kemiğe giden kan akımı kesilir ise kemik hücrelerinde ölüm, kemikte çökme, yıkılma gibi durumlara osteonekroz denilir.

Osteonekroz erken evrede çok fazla şikayete neden olmaz iken, ileri evrelerde giderek artan eklem ağrıları, eklem ağrısı özellikle o ekleme ağırlık bindikçe artan ağrı şeklinde olur. Osteonekroz tedavisinde eklemin hareket açıklığını zorlayıcı hareketlerden kaçınmak, fizik tedavi ve cerrahi tedavi gibi tedavi yöntemleri uygulanır.

Tendinit nedir?

Tendonlar, kasları kemiklere bağlayan sert lifli bağ dokusudur. Tendinit ise tendon iltihaplanmasıdır. Tendinitin belirtileri arasında tendonun bulunduğu kısımda ve çevresinde ağrı, ağrı yavaş yavaş artabilir veya kalsiyum tortusu var ise ani ve şiddetli şekilde başlayabilir. Tendinitin tedavisinde ağrıyı arttıracak hareketlerden kaçınılır, ağrı kesici ilaçlar kullanılır, o bölgeye soğuk buz torbası uygulanır. Geçmeyen durumlarda fizik tedavi ve cerrahi tedavi gerekebilir.

Kas gerilmeleri neden olur?

Kas gerilmeleri kasta aşırı kullanım, tahriş nedeni ile oluşan küçük yırtıklar dır. Sırt ve kalça kasları genellikle abdominal kasların destek veremeyecek kadar zayıf olmasından gerilir. Kas gerilmesi belirtileri arasında uyluk arka kısmında keskin ve ani olarak ağrı, yaralanmadan bir kaç saat sonra uylukta şişlik, morarma ve uzun süren ağrı gibi şikayetler vardır.

Kas gerilmeleri tedavisinde cerrahi ve cerrahi olmayan yöntemlerdir. Soğuk kompres uygulaması, bandaj, yaralanan bölgeyi yüksekte tutma, istirahat gibi yöntemler uygulanır. Kasları güçlendirme ve germe egzersizleri, tam kopmalarda veya yırtılmalarda cerrahi tedaviye gerek duyulabilir.

Disk hernileri nedir?

Düşmeler, ağır travmalar ve ağır kaldırmalar spinal kolondaki (şok emiciler) olan disklere zarar verebilir. Bunlar omurga kemiklerini ayırır ve yastık görevi görürler. Yaş ilerledikçe diskler kırılganlaşır, yırtılır ve fıtıklaşma meydana gelebilir. Omurganın alt tarafında yırtılmış bir diskten gelen ağrı spinal kordondan bacağa doğru yayılabilir.

Septik kalça nedir?

Bebeklik ve çocukluk dönemi süresince kalçada septik artrit gelişebilir. Genç bağışıklık sistemi kan yoluna giren bakterileri öldürecek kadar olgunluğa erişmediğinden, giren bu bakteriler kalçaya yerleşerek ağrıya ve topallamaya neden olabilir.

Septik kalça belirtileri arasında ateş, sıcaklık ve kızarıklık enfeksiyon belirtilerine işaret edebilir. Septik artrit tedavisinde uygun antibiyotik tedavisi ve yanında eklem drenajı uygulanabilir. Akut dönemde ekstremite istirahate alınır. Gereken durumlarda atel ve yumuşak doku traksiyonundan yararlanılır. Başlangıç dönemi bitiminde egzersiz tedavisine geçilir.

Kalça tümörleri nedir?

Kalça problemi yaratacak tümörler, özellikle pelvisi tutan metastatik (sıçrama yapan) tümörler kondsarkom ve kemik iliği tümörleridir. Buna karşın fermurda kemiğin primer tümörleri daha sık görülmektedir. Benign olan tümörler ağrı ve sebep oldukları stres kırıkları nedeni ile tedaviye gerek duyulur.

Tedavide tümörün çıkartılması ameliyatından sonra greftleme veya endoproteze gerek duyulur. Malign olan tümörlerde insizyonel ve marjinal eksizyondan radikal eksizyona kadar olan yöntemler gerekmektedir. Cerrahi sonrası bu hastalarda fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi uygulanır.

Priformis sendromu nedir?

Priformis kası kalçada çok önemsenmeyen ama siyatik sinir ile olan yakın komşuluğu nedeni ile ileri ki yaşlarda sorun çıkarabilen bir kastır. Bu kasın bölgesi arka cepte cüzdan taşınan bölgeye yakındır ve bu nedenle fazla oturulması ve devamlı cüzdan taşınması, travma, enfeksiyon ve sakroilitis gibi romatizmal sorunlardan dolayı da etkilenen bu kasın şikayetleri bel fıtığına taklit edebilir.

Priformis sendromu belirtileri genellikle kalça ve bel ağrısı, topuğa vuran ağrı gibi belirtilerdir. Tedavide öncelikle gevşetme egzersizleri, 4 hafta iyileşme olmaz ise kas içerisine enjeksiyon uygulaması ve geçmeyen ağrılarda cerrahi tedavi uygulanır.

Meralgia parestetika nedir?

Kalça hastalıkları

Kalça hastalıkları

Meralgia parestetika lateral femoral kutaneal sinir adı verilen sinirin kasık seviyesinde bası altında kalması nedeni ile meydana çıkan bazı belirti ve bulguları tanımlamak için kullanılan terimdir. Yalnızca duygusal lifler içeren sinir kasık bağının altından geçerken bası altında kalır.

Meralgia parestetika belirtileri arasında kasık bölgesinde, uyluk dış yan ve ön tarafında karıncalanma, uyuşma, ağrı gibi belirtiler ile meydana çıkar. Ağrı özellikle batıcı ve yanıcı şekildedir ve uyuşukluğa göre ağrı daha fazla hissedilir.

Meralgia tedavisinde öncelikle altta yatan sorunun tedavisi yapılır. Tedavide kilo verme, dar olmayan giysiler giyme, kemer değişimi egzersiz ve istirahat gibi tedavi yöntemlerine baş vurulur. Geçmeyen şikayetlerde enjeksiyon uygulaması veya ameliyat ile sinirin gevşetilmesi yöntemi uygulanır.

Osteitis pubis nedir?

Osteitis pubis pelvis denilen leğen kemiklerinin ön kısmında birleşme yeri olan simfizis pubiste olan enflamasyon ve ödem ile oluşan bir hastalıktır. Osteitis pubis belirtileri arasında kasık ve uyluk kısmında ağrı, testislerde ağrı gibi belirtiler bulunur.

Tedavide öncelikle istirahat, antiinflamatuar tedavi ve buz tatbiki yapılır. Ağrıların devam ettiği vakalarda lokal enjeksiyon ve fizik tedavi uygulanır. İnatçı durumlarda cerrahi tedaviye gerek duyulur.

Kalça hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

 1. Kalça kireçlenmesi nedir
 2. Kalçada kemik çürümesi neden olur
 3. Priformis sendromu nedir
 4. Kalça kırıkları tedavisi
 5. Siyatik ağrısı nedenleri ve tedavisi
 6. Çocuklarda kalça çıkıkları nedenleri ve tedavisi
 7. Meralgia parestetika nedenleri ve tedavisi

110 Yorum

 1. Adsız

  29 Temmuz 2015 at 22:54

  Kalçada şişlik, kızarıklık, ağrı neden olur, ne yapmam gerekiyor bilmiyorum.

  • Adsız

   2 Ağustos 2015 at 22:00

   Kalça ağrısına neden olan birçok hastalık vardır. Eklem romatizması tutulum gösterdiği eklemde şişlik, kızarıklık, tutukluk ve ağrıya neden olabilir. Ayrıca eklemlerde oluşan enfeksiyonlar nedeni ile de bu sorunlar meydana gelebilir. Kalça bölgesinde şişlik, kızarıklık, ağrı gibi sorunlara neden olan durumlar kırılmalar, enfeksiyonlar, romatizmal hastalıklar, yanlış oturma, uzun süre hareketsiz bir şekilde oturma, kıl dönmesi, kireçlenme, bursit, tendonit gibi nedenlerdir.

 2. Adsız

  5 Ağustos 2015 at 22:19

  Oturunca kalça kemikleri ağrısı ve bu ağrının kaslara yayılmasının sebebi nedir.

  • Adsız

   7 Ağustos 2015 at 21:46

   Kalça ve kalça bölgesinde ağrı yapan birçok neden vardır. Örneğin bursit (bursa iltihabı) kalça çevresinde ağrıya bursa üzerine baskı oluştuğunda şiddetli ağrıya neden olabilir. Avasküler nekroz kalçada var olan ağrı kaba etlere (adalelere), uyluk iç yüzüne, kasığa ve dizlere vuran ağrı görülebilir. Priformis sendromunda kalça ağrısı genellikle priformis kası üzerinde yoğunlaşır ve özellikle sert bir zemine oturulduğunda ağrı artar. Ankilozan spondilit özellikle oturulan kısımlarda yangı var ise kişide oturma ve yürüme zorlaşır. Osteitis pubis özellikle kalça bölgesi kas belirtileri ile kendini gösterir.Kısacası kalça ve kalça bölgesinde ağrıya neden olan benzeri birçok rahatsızlık vardır. Fizik tedavi, ortopedi veya ağrı polikliniklerinde muayene olmak gerekebilir. Geçmiş olsun.

   • Mithat

    16 Ağustos 2016 at 23:24

    Sert yere oturdugumda kalçaların agrıyor dizlerin agrıyır kalça ve bacaklarım vücuduma göre eskiye oran 1 yıl önceye kadar daha ince 1 yılı gecik bu rahatsızlık var uzun süreli isal oldum faktör bu olurmu acaba teşekkür ederim hangi dr gitmeliyim mr bir şey çıkmadı romotoloji böl sonuç temiz anlamadım

    • Sağlık Ocağım

     Sağlık Ocağım

     17 Ağustos 2016 at 15:34

     Kalça kısmınız aşırı zayıflamış ise bu gibi bir durumda sert zemine oturulduğunda kemikler ağrıyabilir.

     Bu durum için kemik ve metabolizma hastalıkları bölümünde araştırma gerekebilir.

     İshal enfeksiyonlar nedeni ile meydana gelmiş ve uzun sürmüş ise enfeksiyon kemiklere yayılmış olabilir veya HIV enfeksiyonu nedeni ile uzun süren ishal görülebilir ve bu enfeksiyondan dolayı aşırı zayıflama ve kas erimesi ortaya çıkabilir.

     HIV enfeksiyonu immün sistemin (bağışıklık sisteminin) baskılanması ile seyir gösteren bir sendromdur. Bazı hastalarda bağışıklık sisteminin baskılanması süreci kısa bir dönemde (1-6 ay gibi) ortaya çıkabileceği gibi, bazı hastalarda bu süre daha uzun (10-15 yıl gibi) sürebilir. Bu hastalık iyi kontrol edilmemiş kan nakli, hastane kaynaklı, doğum sırasında anneden bebeğe, enjeksiyon yolu ile ve cinsel yolla bulaşabilir.

     Enfeksiyonlara bağlı hastalıklar üniversite veya araştırma hastanelerinde bulunan enfeksiyon hastalıkları bölümünde araştırılır.

     Kasların erimesi beslenme ve emilim bozukluklarından, nöromusküler hastalıklardan, sinir köklerini tutan fıtıklardan, bağ dokusu hastalıklarından, hormonal hastalıklardan da kaynaklanır.

     Üniversite veya araştırma hastanelerinde bulunan kemik ve metabolizma hastalıkları bölümünde bu durumun daha detaylı araştırılması önemlidir, çünkü bu tür durumların altında yatan bazı nedenler olabilir.

     Sinir sıkışmalarına veya sinir köklerini tututan hastalıklara bağlı durumlar ise sinir ve beyin cerrahisi uzmanlığında değerlendirilir.

     İyi sonuçlar almanız dileğiyle.

 3. Adsız

  17 Ağustos 2015 at 22:22

  Hamileyim kalçam ağrıyor, tedavisi yapılabilir mi?

  • Adsız

   19 Ağustos 2015 at 21:17

   Hamilelik sırasında özellikle son aylarda bel ve kalça ağrıları oldukça sık karşılaşılan bir sorundur. Son aylarda yükün artması nedeni ile kemiklere fazlaca yük biner ve kalça ve bel ağrıları olur. Bu tür ağrılar ve kramplar bazen magnezyum eksikliğinden de kaynaklanabilir. Bu ağrılar sırasında dinlenmek ve bacağa bilekten yukarı doğru bir süre soğuk su tutmak bazen faydalı olabilir. Bu ağrılar bazı hamilelerde siyatik sinir ağrısı olabilmektedir. Bazı hamilelerde kadının kendi kemik yapısından ağrılar oluşabilir. Eğer ağrınız çok rahatsız ediyor ve dinlenme ile geçmiyor ise doktorunuz ile bu konuyu görüşmenizde fayda var.

  • Merve

   13 Aralık 2019 at 08:59

   Merhaba, ağrılarınız nasıl geçti bende de aynı ağrı var da.

 4. Hatice

  7 Nisan 2016 at 14:22

  Endometriozis tanısıyla TAH BS amelatı oldum 4 ay önce sağ kasığımda mons pubisin sağ tarafında aşağı doğru uyluk iç tarafında dizime doğru ağrı ve yanma şikayetleim var FT ve ilaçlara rağmen rahatlamadım yürümekle ağrılarım şiddetleniyor ne yapabilirim

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   8 Nisan 2016 at 12:20

   > Histerektomi ameliyatının riskleri arasında böbrek ve mesane arasındaki tüp yaralanması olabilir, pelvis ya da kan dolaşımı enfeksiyon riski olabilir, bacakta ya da akciğerde tromboz (kan pıhtılaşması) olabilir, pelviste kan toplanması olabilir. Yani yapılan ameliyata bağlı bu ağrılar oluşmuş olabilir. Bu durumda ameliyatı yapan doktorunuz ile görüşmeniz doğru olur.

   > Yine pelvis bölgesinde torokanterik bursit olarak tanımlanan bursa iltihaplanması oluşmuş olabilir. Torokanterik bursit durumunda genellikle yürürken ve ayaktayken bacakları yana doğru açma sırasında ağrı şiddetlenir. Bu iltihaplanma yapılan ameliyat sonrası gelişmiş olabilir.

   > Meralgia parestetika olarak tanımlanan (lateral femoral kutaneal sinirin sıkışması) durumunda kasıktan bacakların iç kısmına doğru ara ara yayılan yan, aşırı duyarlılık, bacakları yana açma ile ve yürüme ile artan ağrı gibi şikayetlere neden olur. Bu tür bir durum için beyin cerrahisine baş vurmak gerekir. Meralgia parestetika hakkında aşağıda verilen linkten daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

   > http://www.saglikocagim.net/meralgia-parestetika/

   > Öncelikle ameliyatı yapan doktorunuz ile görüşmenizde fayda var. Gerekir ise beyin cerrahisi uzmanına da baş vurmak doğru olur.

   Çok geçmiş olsun ve geçmesi dileğiyle.

 5. Aynur

  17 Mayıs 2016 at 22:36

  Yaklasik bir yil once yerde otururken birden inanilmaz bir kramp girdi sag kalcama aci yanma kramp dayanilmaz birseydi yarim saat kadar sonra gecti ama sonrasinda yururken sag kalcamda adim attigimda gelen bir kikirdak sesi kutleme sesi gibi oluyor fazla oturduktan sonra daha fazla oluyor ve son bir aydir geceleri agrilarim olmaya basladi yurt disinda yasiyorum dil sorunu oldugu icin turkiyeye gelene kadar beklemeliyim bu nedir neden olur hangi bolume gtmeliyim cok korkuyorum ?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   19 Mayıs 2016 at 11:55

   Kalça bölgesinde priformis kası denilen kasın zedelenmesi, iltihaplanması veya hasarlanması sonucu siyatik sinire yakın komşuluğu nedeni ile bel fıtığını taklit eden ağrıların ortaya çıkmasına neden olur. Priformis kası arka cepte cüzdan taşıyanlarda ve çok uzun oturanlarda hasar görebilir ve priformis sendromuna yol açabilir.

   Ayrıca kalça ağrısına neden olan birçok faktör vardır. Osteoartrit, bursit, osteonekroz, tendonit (tendonların iltihabı), kas gerilmeleri, septik kalça mareljia parestetika gibi birçok etken kalça ağrısına neden olabilir.

   Bir ortopedi veya fizik tedavi uzmanına başvurmanızda fayda var.

 6. Gamze Nur

  6 Haziran 2016 at 19:24

  Hayırlı Günler.Annem iki kez merdivenden düştü.22 gün falan oldu kalçasında hafif morluk kaldı ama bir kısmıda çok sert ve şiş.Biberiye yağı ile masaj yapıyoruz ama sertlik dağılmıyor ne yapabiliriz ağrısı da var. Hayırlı Ramazanlar şimdiden teşekkürler..

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   6 Haziran 2016 at 21:41

   Anneniz düştükten sonra hiç doktora gidilmemiş ise düşme sırasında alınan darbeye bağlı olarak kas ezilmesi olmuş olabilir, yine düşmeye bağlı tendon yırtılması, kas yırtılması gelişmiş olabilir, kalçanın kırıldığı halde yürümeye izin veren, kırık yokmuş gibi hareket edilebilen kısmında oluşan kırılma gelişmiş olabilir, ödem yapmış (su toplamış) olabilir, kan toplamış veya kan pıhtısı oluşmuş olabilir.

   Vakit kaybetmeden bir ortopedi uzmanına gitmeniz doğru olur. Özellikle 50 yaş üzeri düşmelerde kemikler zayıflamış ise kemik çürümesi, damar tıkanması bile olabilir.

   Çok geçmiş olsun ve geçmesi, sağlık dileğiyle.

   • Gamzenur

    8 Haziran 2016 at 01:14

    Allah razı olsun ortopediye gittik ama röntgen falan çekmedi sadece dolgit krem verdi sabah akşam sür dedi o kadar. O zaman başka bir doktora randevu alıp oraya gidelim inşallah.Ilk kez böyle bir sayfaya denk geliyorum Rabbim tekrar razı olsun inşaAllah

   • Gamze Nur

    8 Haziran 2016 at 20:25

    Allah razı olsun ortopediye gittik ama röntgen falan çekmedi sadece dolgit krem verdi sabah akşam sür dedi o kadar. O zaman başka bir doktora randevu alıp oraya gidelim inşallah.Ilk kez böyle bir sayfaya denk geliyorum Rabbim tekrar razı olsun inşaAllah. Hayırlı Ramazanlar

 7. Hasan

  21 Haziran 2016 at 03:21

  Kalçada yanma iğne gibi batma var sol bacağımda çekme yapıyor belim e vuruyor özellikle bel fıtığı değil emarlar çekildi kaç kere 1 yıldır uğraşıyorum lakin en ideal çözüm olarak dar giyme dediler:))

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   21 Haziran 2016 at 14:33

   Meralgia parestetika denilen bir durum lateral femoral kutaneal sinir adı verilen sinirin kasık seviyesinde bası altında kalması sonucu ortaya çıkan ağrıdır. Bu sinir kasık bağının altından geçerken bası altında kalır.

   MERALGİA PARESTETİKA BELİRTİLERİ ARASINDA; kasık bölgesinde uyluk dış yan ön tarafında karıncalanma, uyuşma, ağrı gibi belirtiler vardır. Ağrı özellikle batıcı, yanıcı şekildedir.

   En doğrusu iyi bir nöroloji ya da beyin cerrahi uzmanına gitmeniz olabilir, çünkü şikayetleriniz sinir sıkışması ile ilgili bir problem olabilir.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 8. Emel agca

  1 Ağustos 2016 at 17:14

  Merhaba
  Haziran sonu gibi belimin altindan basen kısmim çok şiddetli bir ağrı yaptı…dolgit melhemle biraz ağrımı dindirdim ama gündüz birsey olmasa da tam yatarken ağrım başliyordu..ortepedi ye gittim rotgen çekti birsey yok dedi …belimde fıtık var acaba o mu etken diye beyin cerrahina gittim emar ve rotgen kan tahlili yapti iltihaplı eklem romatizması ve kalçamda ödem çikti…bana ağrı kesici hap ve sulidin plus verdi fizik doktoruna görunmemi istedi…bir gün sonra fizik doktoru tahlil ve mr rotgeni inceledi spor yapmami beyin cerrahin verdigi ilaci kullanmami 1 ay sonra ödem ilerlemiş mi durmuş mu kontrol edecegini söyledi…2 gün iyidim ama bugün ağrim yine var oturmak hiç iyi gelmiyor hareketlerim sınırlı bu bana kalıcı bir iz bırakırmı 🙁

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   3 Ağustos 2016 at 21:00

   İltihaplı eklem romatizması vücut eklemlerinde gezebilen ve genellikle kalıcı olabilen bir durumdur. Ödem o bölgede aşınmaya bağlı sıvı toplanmasından kaynaklanmış olabilir.

   Eklem romatizmalarında egzersizler genellikle faydalıdır.

   İltihaplı eklem romatizmasının farklı tipleri de vardır. İltihaplı eklem romatizmasına bağlı kemik ve kıkırdak dokularda aşınmalar (kireçlenme gibi) olabilir ve bu durum zamanla kemiklerde şekil bozukluklarına yol açar.

   Doktorunuzun verdiği ilaçları ve önerdiği egzersizleri düzenli yapmanızda fayda var. Hareketsiz yaşam tarzı hareketlerinizi daha fazla kısıtlayabilir.

   Düzenli ve alıştıra alıştıra yürüyüş yapmak da faydalıdır.

   Bu tür romatizmaların altında yatan bazı sistemik hastalıklar da vardır. Örneğin Akdeniz ateşi hastalığı, romatoid artrit, ankilozan spondilit gibi. Bu tür durumların araştırma veya üniversite hastanelerinde bulunan romatoloji bölümlerinde araştırılması gerekir.

   İlaçlara rağmen ağrılarınızda hiç azalma olmaz ise romatoliji bölümünde veya ağrı kliniğinde bu durumun araştırılması daha uygun olabilir.

   Belki daha öncesinde bel fıtığı sanılan durum da romatizmaya bağlı çektiğiniz sıkıntı olabilir.

   Geçmiş olması dileğiyle.

 9. Emine yıldırım

  11 Ağustos 2016 at 02:15

  Merhaba sağ kalçamda çok şiddetli Ağrı var,fıtık teşhisi koydu doktor,ama kalçama resmen kemik batıyor. Ve bu Ağrı hiç geçmiyor sol topugumdada aynı kemik batması gibi bir Ağrı var ve üzerine basamıyorum,fıtıkla ilgisi olabilirimi yoksa başka bir şeymi aramak gerek?yaklaşık 13yıldır fibromiyalji hastasıyım bununla ilgil olabilirim?topuk dikeni,veya iltihaplı romatizma çıkmadı.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   12 Ağustos 2016 at 12:50

   Bel fıtığı siyatik sinir basısı yapıyor ise kalçada batma tarzında ağrılar olabilir. Yine bu sinirin sıkışması ve herhangi bir bölgede sıkışma yaptığına bağlı ayaklara vuran ağrı da olabilir, bu nedenle fıtığın tedavisinin yapılması gerekebilir.

   Fibromiyalji sendromu, nedeni tam olarak bilinmeyen yaygın vücut ağrıları, belirli bölgelerde hassasiyet, azalmış ağrı eşiği, uyku bozuklukları, yorgunluk, sıkıntı ile karakterize eklem dışı romatizmal bir hastalıktır.

   Fibromiyalji sendromunda yaygın ağrı şikayetleri ve belirli bölgesel hassas noktaların olması da söz konusudur.

   Fibromiyalji sendromu başka hastalıkları da eşlik edebilir.

   Örneğin osteoartrit, romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus, ankilozan spondilit, viral enfeksiyonlar ve malign hastalıklar gibi hastalıklarda da fibromiyalji sendromu görülebilir, bu nedenle altta yatan bu tür hastalıkların araştırılması da gerekir.

   Bel fıtığı olarak şüphelenilen durum ankilozan spondilit durumunun enfelamasyonuna bağlı olabilir. Bu gibi bir durumda ankilozan spondilit hastalığının araştırılması ve teşhis edilmesi de önemlidir.

   Araştırma veya üniversite hastanelerinde bulunan romatoloji bölümünde bu durumların araştırılması daha uygun olur.

   Sağlık ve kolaylık dileğiyle.

 10. orkide

  13 Ağustos 2016 at 01:03

  Selamlar, kalçada iğne vurulmuş gibi ağrı hissetmek hamilelik belirtisi olabilir mi?

  Yardımcı olursanız sevinrim.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   14 Ağustos 2016 at 16:41

   Gebeliğin ilk dönemlerinde ve ilk gebeliklerde kasık bölgesinde, kalça (daha çok pelvis kısmında), belde ve vajina üzerinde rahimin genişlemeye başlamasından dolayı gelip geçici veya kramp tarzında ağrılar hissedilebilir fakat bu durum genellikle birinci aydan sonra ve üçüncü aya doğru görülür.

   Tabi her kadında ve kadının diğer sağlık durumlarına göre ilk belirtiler değişkenlik gösterebilir.

   HAMİLELİĞİN ERKEN BELİRTİLERİ ARASINDA; adet dönemlerinde görülen göğüslerde dolgunluk hissi, bulantı, kabızlık, karında şişkinlik hissi, hafif baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü, halsizlik, baygınlık hissi ve en önemli belirtisi de adet gecikmesidir.

   Bu belirtilerin doğru olduğunun ispatlanması için adet gecikmesinden 1-2 hafta sonra gebelik testinin yapılması önemlidir.

   Hamilelik beklediğiniz bir durum ise adet gecikmesi olana kadar bekleyebilir ve adet gecikmesinden 1 hafta sonra 1 hafta aralar ise 2 kez gebelik testi yapabilir ya da yaptırabilirsiniz.

   Fakat gebelik beklemiyorsanız bir uzmana başvurmanız ve ne yapmanız gerektiğini öğrenmeniz daha uygun olur.

   Ayrıca kalçada batma şeklinde ağrı olmasının birçok nedeni vardır. Örneğin bazı nedenlerden dolayı siyatik sinirin sıkışması kalçada batma ve yanma şeklinde ağrıya neden olabilir ve bel fıtığı, omurga kemiklerinde şekil bozuklukları, kireçlenmeler, iltihaplar, enflamasyonlar, romatizmal durumlar gibi bazı nedenler sinir sıkışmasına sebep olabilir.

   Bu gibi durumlarda ortopedi, fizik tedavi ya da beyin cerrahisi uzmanlarına başvurmak gerekir.

 11. ali

  28 Ağustos 2016 at 13:27

  Kalçamda tutukluk hareket ettikce ozellikle sabah saga sola hareket ettikce olusuyo vede kalkmaya calisirken olusuyo hareketsizlik sonrasi artiyor.Vede kalcamda elime gelen bi kitle vardi o kitlenin oldugu yerde hareketle aci meydana geliodu şimdi o kitle elime gelmiyo kalcamin dogrudan legen kemigine dokununca aci oluyo onceden legen kemigi bolgesi acioken kemikte aci hissetmiodum simdi kemikte acio ve topallamam artti.Bunun nedeni ne olabilir.Kan tahlillerinde crp sedim vs normal gorunuyo romatizmal bi durum yada bel fitigi vs gorunmuyor hafif skolyozum oldugu soyleniyor ama kisti sonradan farkettim

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   29 Ağustos 2016 at 22:38

   Kalçanın avasküler nekrozu (kalçada kemik çürümesi) anlattığınız şikayetlere neden olabilir.

   Araştırma hastanelerinde bulnan kemik ve metabolizma hastalıkları bölümünde bu durumun araştırlması daha doğru olur.

   Skolyoz nedeni ile de bu tür ağrılar olabilir fakat kemiklerde anlattığınız şekilde acıma olmaz.

   Yine kemik tümörleri bakımından da bu durumun araştırılmasında fayda var.

   İyi sonuçlar almanız dileğiyle.

   • ali

    30 Ağustos 2016 at 00:48

    Tutulmuş olan kalçamın olduğu taraftaki bacağımı yan yatarken kaldıramıyorum ama elimle bacağımı kaldırıyorum bikaç kez sonra bacağımı kaldırabiliyorum tutukluk artınca bacağımı sırtüstü yatış pozisyonundada kaldıramıyorum hafif bi topallamayla röntgen cihazına yürüyorum uzanıyorum radyoloji teknisyeni sağa dön sola dön deyince tutuulmuş olanın aksine dönerken çok zorlanıyorum tutuk tarafa daha rahat dönüyorum yürüyüşü uzun yaparsam kalça tutukluğum büyük ölçüde azalmasına karşın belde ağrısız hafif tutulma başlıo ama kalça gibi devamlı değil dinlenince geçio

    • Sağlık Ocağım

     Sağlık Ocağım

     31 Ağustos 2016 at 12:02

     Bu tür ağrılar ve tutukluklar bazen geçirilmiş bazı enfeksiyonlardan sonra gelişen reaktif artrit denilen bir artrit türünde de görülebilir.

     Kaza geçirdiğiniz için evet o bölgede ilk başlardan yürümenize, ayağa kalkmanıza engel olmayacak türden kırık, çıkık oluşmuş olabilir ve bu durum tedavi edilmediği için ödem yapmış veya kireçlenme olmuş olabilir ve elinize gelen kitle bu ödem olabilir.

     Yine kırık oluştu ise avasküler nekroz riski femur başı kırıklarında vardır. Sigara kullananlarda damar tıkanması nedeni ile avasküler nekroz gelişebilir. Yine geçirdiğiniz travmaya bağlı kalça çıkığı gelişmiş ise buna bağlı olarak da avasküler nekroz gelişebilir.

     Geçirdiğiniz travmaya bağlı Crush yaralanması oluşmuş ise buna bağlı olarak ödem, ezilme meydana gelmiş olabilir.

     Gittiğiniz doktordan da bir sonuç alamazsanız üniversite ya da araştırma hastanelerinde bulunan ağrı polikliniğine gitmeniz doğru olur.

     İyi sonuçlar almanız dileğiyle.

 12. ali

  30 Ağustos 2016 at 00:53

  Allahın izniyle çarşamba günü kontrastlı mr çekinecem sakroliak bölgeden daha önce lomber mr röntgen çekinmiştim.Unutmazsam sonucu söylerim kitle gelene kadar ankilozan spondilitten şüphelendim ama bildiğim kadarıyla onun iltihabında ele gelen bişey yok.Kalçada kırık çatlama vs şüpheleniorum 8 ay kadar önce motordan düştüm 20 km hızla kalça üstüne düştüm hiçbişey hissetmemiştim ayağa kalkıp yürüdüm bu durum ise 2 aylık bakalım görecez inşaallah

 13. ali

  7 Eylül 2016 at 16:09

  Mr sonucum sol sakroliak eklem mesafesi hafif düzensizdir.eklem yüzeylerinde ödem-enflamasyon lehine sinyal değişiklikleri izlenmiştir.IVKM sonrasında solda bahsi geçen yüzeylerde belirgin kontrast tutulumları izlenmiştir.Bulgular öncelikle sakroiliak eklemi etkileyen akut evre sakroileitis açısından anlamlı bulunmuştur.Sağ sakroiliak eklem mesafesi eklem yüzeyleri korunmuştur.Doktor izne ayrılmış gösteremedim sonuç bu çıktı bunun açıklaması nedir?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   12 Eylül 2016 at 09:51

   Bu tür raporların uzmanı olan doktor ve doktorlar tarafından değerlendirilmesi daha doğru olmakla birlikte, bu durum kalça ekleminde ödem ve iltihabi bir durum ve bunlara bağlı kireçlenme şeklinde yorumlanabilir.

   Akut sakroileitis denilen iltihabi bir durumun bulguları üzerinde durulmuş.

   Bu durum SPONDİLOARTROPATİ gibi bir durumdan kaynaklanabilir ve spondiloartropati bağ dokusu hastalıklarından, romatoartrit denilen romatizmal bir hastalıktan ve diğer romatizmal hastalıklardan da meydana gelebilir.

   Yine akut sakroileitis enfeksiyonlara bağlı da ortaya çıkabilir.

   Raporunuz ile birlikte kontrolünüze gitmeyi ihmal etmemeniz önemlidir, çünkü romatolojik olarak araştırılması gerekebilir.

   İyi sonuçlar almanız ve sağlıklı yaşam dileğiyle.

 14. Mine

  8 Eylül 2016 at 20:00

  Benim kalçamda sanki damar agrısı gibi agrı oluyor bazen sag bazen sol kalcamın asagısında oluyor kalcayla ilgili bir spor yapmıştım onda agrım basladı

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   8 Eylül 2016 at 22:17

   Yanlış bir hareket yapmış olabilirsniz veya birkaç gün yapıp sonra bırakmışsanız kas ağrısı da olabilir, ağrınız çok yok ise aynnı hareketleri daha dikkatli ve daha tekrarlar ile devam etmeniz kas ağrısı ise bu ağrıyı zamanla geçirebilir.

   Fakat ağrınız çok ise önce bir fizik tedavi veya ortopedi uzmanına gidip bazı tetkikler yapılması doğru olur.

   Sağlık dileğiyle.

 15. Adsız

  27 Eylül 2016 at 11:20

  Merhaba, 21 yaşındayım çocukluğumdan buyana sağ bacağım solda bacağıma göre daha hareketsizdi yıllar önce otururken bağdaş kuramadığımı farketmiştim çocuktum düşünemedim ama büyüdükçe hareketsizleştim yürürken aksama oluyor fazla ayakta duramıyom sol diz kapağımı içere doğru çekebiliyorum çeneme kadar değdirebiliyorum ama sağ bacağımı olduğu yerden bir karış bile içeri çekemiyorum aşırı şekilde çıtama sesleri geliyor kalçamdan, sağ bacağım ve kalcamn birleştği yerde yanma gibi şiddetli ağrılar oluyor yürürken belime sırtıma kadar vuruyor ağrısı.. Üç dört sene önce doktora gttim bana ne kadar geç amaliyat olursan o kadar iyi 20 sene 30 sene sonra gibi saçma şeyler söyledi eğer şimdi olursam ilerde bida olursn gibi konuştu bana lütfen rahatsızlığımın tıpta adı ne olarak geçiyor söylermisiniz amaliyat olmaktan korkuyorum eskisinden de kötü olmaktan

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   29 Eylül 2016 at 17:47

   Bahsettiğiniz durum kalça eklemine bağlı diz eklemine bağlı doğumsal ya da edinsel durumlardan kaynaklanabilir.

   Sorunun ne olduğu hakkında doktorunuz size mutlaka bir bilgi vermiş olmalı.

   Doğumsal patella çıkığı (doğumsal diz kapağı çıkığı) olabilir ve bu durumda cerrahi tedaviler uygulanabilir, ancak erken uygulanan cerrahi tedaviler sonrası başka hasarlar da gelişebilir, bu nedenle her olguda cerrahi tedavi mümkün olduğunca geç dönemlere bırakılabilir. Doğumsal diz kapağı çıkığı sorunlarına başka hastalıklar veya sendromlar da eşlik edebilir, bu nedenle eşlik eden duruma bağlı cerrahi tedaviden yeterli başarı sağlanamayabilir.

   Yine bahsettiğiniz durum Blount Hastalığı olarak da adlandırılan Tibia Vera olabilir.

   Tibia vara, proksimal tibia epifizinin medial kısmında anormal enkondral ossifikasyon olması sonucu gelişen gelişimsel bir bozukluk (deformitedir). Bu durum her iki ekstremiteyi de etkileyebileceği gibi tek ekstremiteyi de etkileyebilir. Bu durumun iki farklı tipi vardır. Bunlar infantil (çocukluk dönemi) tibia vara ve adolesan (ergenlik dönemi) tibia vara şeklinde değerlendirilir. Budurum başka hastalıklar ile beraber de görülebilir veya başka durumlar bu duruma yol açabilir.

   Blount hastalığı (tibia vara) çocuklarda 2-4 yaşlar arasında görülür iken, adölesan tipi ise 10 ve üzeri yaşlarda fark edilir.

   Bu durumun evre 1, evre 2, evre 3, evre 4 şeklinde evreleri vardır.

   Bu durumun düzeltilmesi için osteotomi (yani cerrahi düzeltme amaeliyatı) vardır fakat erken evrelerde fayda sağlayabilir.

   Evre 1 ve evre 2 tibia vara bozukluklarında evre 3 bozukluklara göre ikinci cerrahi uygulanması riski daha düşüktür fakat yok denilemez.

   4 yaşından sonra uygulanacak cerrahi düzeltmeler evre 3 bozukluklarda faydalı olabilir fakat 4 yaşından sonra uygulanan cerrahi düzeltmeler ne kadar gecikir ise durumun tekrarlama riski de o kadar yüksek olur.

   Evre 4 bozukluklarda bozukluğun tekrarlama riski daha yüksek olduğu için ve tekrar tekrar ameliyat gerektiği için ve uygulanan ameliyatlar sinir ve damar hasraları, ekstremite kısalığına yol açabileceği için ameliyat çok gerekmedikçe tercih edilmeyebilir.

   Yani bu hastalıkta tedavi yöntemleri hastalığın evresine, hastanın yaşına, ameliyatın getireceği komplikasyonlara göre planlanır ya da karar verilir.

   Ayrıca bu tür durumlar genetik bozukluklardan da kaynaklanabileceği için genetik danışmanlık almak da gerekebilir.

   Sizin anlattığınız durumun tibia vara (Blount hastalığı) olma ihtimali vardır, ancak kesin böyle bir durum var denilemez, çünkü hem sistemik hem de eklemleri, tendonları, kemikleri ilgilendiren birçok hastalık ya da durum bu tür durumlara yol açabilmektedir.

   Romatizmal bir durum da olabilir.

   Araştırma hastanesine ve kemik ve metobolizma bölümüne gitmeniz doğru olur.

   Her şeyin istediğiniz gibi olması dileğiyle.

 16. Murat

  4 Kasım 2016 at 04:58

  Merhaba hocam ben günün 10 saati oturan birisiyim isim geregi şoförüm.kalcam da sert bir kitle meydana geldi 1 cm e 1 cm ölçülerinde sanki sivilce cikacakmisda ama çıkmıyor.2.soruda hocam kalça kısmında aşırı sivilce var şoför oldugumdanmidir acaba.simdiden teşekkür ederim

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   5 Kasım 2016 at 17:51

   Uzun oturmaya bağlı kıl dönmesi, kıl kökü iltihabı gelişmiş olabilir, çünkü uzun oturulduğu için o bölge sürekli terli kalıp kuruyordur ve bu tür durumlar mantar enfeksiyonlarına yatkınlığı arttırır.

   Bir cildiye uzmanına gitmeniz önemlidir.

   İşiniz dışındaki zamanları mümkün olduğunca ayakta kalmaya çalışmalısınız, iç çamaşırınızı günde 2 kez değiştirmeniz faydalı olur, % 100 pamuklu ve ütülü iç çamaşırı giymek faydalı olur, oturma minderleri (oturma simidi) olarak da bilinen minderlerin yumuşak olanından almanız faydalı olur, yeterli su tüketmeye özen göstermelisiniz gibi önlemler faydalı olabilir, ancak cildiye doktoruna gitmeyi ihmal etmemelisiniz.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 17. Göktürk

  25 Kasım 2016 at 23:37

  Merhaba, yaklaşık 1 hafta 10 gündür dizlerimde ve kalçamın yan kısımlarında ağrı mevcut. Ağrı sabit bir ağrı değil, bacağımın dizden alt bölümünü dışarı doğru hafif çevirdiğim zaman ağrı yapıyor, yine aynı şekilde tek taraflı bastığım zaman da sanki vücudumu taşıyamayacak gibi bir tepkime oluyor ve iki tarafta da mevcut. Bunun nedeni ne olabilir. Teşekkür ederim.V

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   27 Kasım 2016 at 18:53

   Herhangi bir travmaya maruz kalmadan bu ağrılar kaslarda hissediliyor ise tendonlar ile ilgili iltihabi bir durumdan veya romatizmal bir durumdan kaynaklanıyor olabilir.

   Yine bu durum siyatik sinirle ilgili bir ağrı da olabilir ve siyatik sinirde bir nedenden dolayı bası ya da sıkışma gibi bir durum olabilir.

   Öncelikle bir fizik tedavi doktoruna ve buradan sonuç alınmaz ise sinir beyin cerrahisi uzmanına gitmeniz uygun olur, çünkü bir hafta-10 gün boyunca tekrarlayan ya da devam eden ağrılarda ihmal etmemek önemlidir.

   İyilik ve sağlık dileğiyle.

 18. Selim

  28 Kasım 2016 at 23:39

  İyi günler benim kalçalarımda sürekli bir kasılma var. Sürekli birbirine doğru geriliyor. 27 yaşında bir erkek bireyim. Neden olabilir acaba ?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   30 Kasım 2016 at 18:13

   Bu durum romatizmal bir durum olabilir, B 12 vitamini eksikliğine bağlı olabilir, bir süre spor yapıp bıraktıktan ve 2-3 ay kadar hiç spor yapılmadığında bu tür kasılmalar olabilir, az su tüketimine bağlı kaslarda kasılma olabilir.

   Bir fizik tedavi doktoruna ya da romatoloji doktoruna gitmeniz uygun olur.

   Sağlık dileğiyle.

 19. Seyda Direk

  5 Aralık 2016 at 17:42

  Hocam merhaba.Bundan 4 yıl önce sag kalca ekleminde sinovyal kist olusmustu.onkolojiye yonlendirdiler.biyopsi icin sıvi alindi.o islemden sonra agri kalmadi.sonuc temiz cikti.bir haftadir sol kalca ekleminde ozellikle oturup kalkarken ve yataktan kalkarken cok siddetli batma seklinde agri var.harekwtim kisitlandi.agrilarim dayanilmaz.belde duzlesme var.agriya sebep nedir.iki cocuk annesiyim 33 yasindayim
  Lutfen bana olasiliklar nelerdir belirtiniz

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   9 Aralık 2016 at 00:33

   Sinoviyal kistler, eklem hareketleri sırasında eklem kapsülünün aşınıp sinoviyumun dışarı çıkmasıyla oluşan selim kistik lezyonlardır.

   Sinoviyal kistler genellikle cerrahi olarak çıkarılarak tedavi edilir. Sizde sadece örnek almışlar ve kisti çıkarmamışlar ise bu ağrılar buna bağlı devam ediyor olabilir.

   Omurga düzleşmesine bağlı da sinir basısı olursa buna bağlı da bu tür ağrılar olabilir. Özellikle siyatik sinir basısına bağlı daha ciddi şikayetler de görülebilir. Sinir basısı olup olmadığının anlaşılması için beyin cerrahisi uzmanına gitmeniz ve gereken tetkiklerin yapılması önemlidir.

   Bu ağrıların tekrarlaması artrit eklem iltihabına bağlı da olabilir.

   Fizik tedavi ya da beyin cerrahisi uzmanına gitmeniz faydalı olur.

   Bu duruma sebep olabilecek birçok faktör vardır.

   Omurga enfeksiyonları, sakroileit, pelvik enflamatuar hastalık, omurga romatizması, bel fıtığı, omurga kanal darlığı, omurga düzleşmesi, artritler, kemik iltihabı, kemik kistleri, tümörler gibi birçok sebep kalça ve pelvis bölgesinde ağrılara neden olabilir.

   İyi sonuçlar almanız dileğiyle.

 20. Mimi

  6 Aralık 2016 at 15:24

  Hocam merhabalar,
  Sağ kalçamda birkaç haftadır ağrı var. Ağrı bazen hafifliyor ya da yok oluyor bazen de fazlasıyla ağrıyor yürürken hafif ağrı oluyor. Sadece sağ tarafa yüklendiğimde ağrı artıyor.masaj yaptığım zamanlar ağrıda hafifleme oluyor. Bir de ağrı başladıktan sonra kütlemeler oluyor hafifleyince kütlemeler kesiliyor. Doktora gideceğim öncelikle size sormak istedim. Teşekkürler

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   9 Aralık 2016 at 18:37

   Bu durum için bir fizik tedavi ve ortopedi doktoruna gitmeniz uygun olur.

   Piriformis sendromu olabilir.

   Kalça kireçlenmesi başlangıcı olabilir.

   Geçici sinovit olabilir.

   Artrit olabilir.

   Osteonekroz olabilir.

   Kemik erimesi ve buna bağlı deformiteler olabilir.

   Omurga ile ilgili bir durum da olabilir.

   Pelvik enflamatuar hastalığa bağlı ağrılar olabilir.

   Tendonların iltihaplanmasına bağlı bu tür ağrılar olabilir.

   Kas spazmına bağlı bu tür ağrılar olabilir.

   Bel fıtığı nedeni ile kalça kısmında fıtık oluşmuş ise buna bağlı bu tür ağrılar olabilir.

   Yani kalça ve kalça bölgesinde ağrıya neden olan birçok faktör vardır.

   Sağlıklı ve iyi sonuçlar almanız dileğiyle.

 21. ayfernisa_2005@ hotmail.com

  6 Aralık 2016 at 23:35

  Iyi aksamlar benim 2,5 yasinda bir kizim var yaklasik 5 aydir sol kalcasinda kaba etinde selulit gorunumlu igne olduktan sonra olusan beze tarzinda avuc ici buyuklugunde bir sertlik var cocuk doktoruna goturdum kas spazmi gibi gorunuyor dedi ulturason istedi henuz cektirmedim bilgi verirseniz sevinirim. Not kizim 2 yasinda bezini degistirdim o bez ona kasinti yapti daha sonra tuvalet aliskanligi basladi bezi biraktik.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   9 Aralık 2016 at 18:14

   İğne olmasına bağlı ödem yapmış da olabilir. İlaç dağılmamış olabilir. Kan toplanmış olabilir. Bir fizik tedavi doktoruna göstermeniz belki daha iyi olur. Ödem yapmış veya kan toplanmış, pıhtı oluşmuş ise bu tür oluşumlar özellikle siyatik sinire bası yapar ve çocukta sakatlıklara sebep olabilir.

   Sağlıklı ve iyi yaşam dileğiyle.

 22. Süleyman Enser

  10 Aralık 2016 at 03:54

  Hocam yaklaşık 1 yıl önce barfiks çekerken sirtimin üzerine düştüm. Düştüğüm esnada belimin sol tarafı zeminle temas etti ve yaklaşık 3 ay boyunca hiç bir ağrı ve şikayetim olmadı ayrıca bu 3 aylık süre zarfında haftada en az 2 kez hali saha maçı yapmakta idim. Yine hali sahada top oynarken belimin sol kısmına leğen kemiğin üç kısmına şiddetli bir ağrı girdi. Sol ayagimi her bastığı da ağrı dayanılmaz olmakta idi. Ortopedi doktoruna gittim hastalığın hikayesini anlatma ma izin vermeden röntgen gönderdi. Röntgen sonuçlarından çıkardığı sonuç bel düzeleşmesi teşhisi oldu bana krem ve ilaçlar verdi. ilaçları kullandıktan sonra agrilarim devam etti bu sefer farklı bir ortopedi doktoruna gittim hastaligimin hikayesini anlattım bu sefer Mr gonderildim çıkan Mr sonucu L4 ve L5 te aşınma olduğu söylendi fıtık başlangıcı teşhisi konuldu. Yine ilaçlar verildi fakat ağrı yine devam ediyor kalcamin sol tarafında leğen kemiğinin ucunda şişlik mevcut ve bu şişlik ellendiginde ağrı yapmakta. Dusmenin etkisi ile meydana gelen çarpmadan dolayı kemikte ödem oluştuğunu düşünüyorum tedavi için yardımcı olabilirmisiniz hocam. Çok teşekkür ederim

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   11 Aralık 2016 at 13:30

   Aşınma olduğu tespit edilmiş, aşınma olarak tarif edilen durum kireçlenme olarak da adlandırılabilir. Fıtık başlangıcı denilmiş.

   Kireçlenme ve fıtık nedeni ile ağrılarınız olabilir. Şişlik var dediğiniz bölgeyi doktorunuza muayene ettirmeniz daha doğru olur.

   Kireçlenme veya aşınma düşmenize bağlı gelişmiş olmalı, kazadan sonra hemen doktora gitmeniz daha doğru olurdu.

   Bu tür ciddi travmalar ihmal edilmemelidir.

   Kalça bölgesi için belki ayrı röntgen ya da emar çekilmesi gerekebilir.

   Doktorunuza tekrar gitmeniz veya bir beyin cerrahisi uzmanına gitmeniz ve sinire bası olup olmadığının anlaşılması uygun olur.

   Geçmiş olsun.

 23. Gizem

  16 Aralık 2016 at 13:38

  Hocam 6 aydır kalcamda agri var baslarda kuyruk sokumu kemigimde hafif agriyla basladi sonra oturunca batmaya basladi ve tum kalcama ve basenlerimi yayildi agri.fizik tedavi bolumune gittim rontgende kuyruk sokumu kemiginde kirik cikti kemik cengel seklini almis ama sonuç alamadim oradan agrim kiriktan mi kaynakli yoksa baska bir nedeni varmidir kollarimda ve bacaklarimdada gucsuzluk var napmam gerekir.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   18 Aralık 2016 at 22:41

   Kemik zamanında yanlış kaynadığı için şimdi sinirlere bası yapıyor olabilir.

   İyi bir ortopedi cerrahına ve beyin-sinir cerrahisine gitmeniz gerekir.

   Sinirlere aşırı bası olursa bu tür şikayetler de olur.

   Yaş ilerledikçe oradaki hasar artmış olabilir.

   Sağlıklı ve iyi yaşam dileğiyle.

 24. turan

  18 Aralık 2016 at 20:34

  2013 mayısda kalça ppurotezi ameliyatı oldum 4 ay sonrada sol kalçadan aynı ameliyatı oldum sag tarafımda sıkıntı yok ama sol tarafım da agrı yapmaya başladı bunun nedeni ne olabilir

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   22 Aralık 2016 at 09:17

   Protez ameliyatlarından sonra dikkat edilecek bazı hususlar vardır. Bazen bunlar dikkat edilmediğinde sorunlar oluşabilir ya da protezin ömrü kısalabilir.

   Protez etrafında osteoporoz gelişmiş olabilir, protez enfeksiyonu gelişmiş olabilir, kireçlenme gelişmiş olabilir, vücutta bulunan başka bir kronik hastalık proteze sıçramış olabilir, protezde gevşeme olmuş olabilir. Kilo almak da proteze zarar verir.

   Doktorunuza tekrar gitmeniz önemlidir.

   İyi sonuç almanız dileğiyle.

 25. Ahmet

  19 Aralık 2016 at 18:17

  Hocam b3n. Polislik icin gidiyorum zipliyorum takla aciyorum vs sonra cogunlukla parkur yaptigimiz zaman sert zemine oturuyoruz ve suanda kasik kemigi ve cevresi agriyor yururken proglem yok tek kostunmu agriyor ne yapabilirim evde agri kesico krem var hafifletiyor ne yapmam lazim

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   22 Aralık 2016 at 11:52

   Bir ortopedi ya da fizik tedavi doktoruna görünmenizde fayda vardır.

   Priformis sendromu olabilir, doğumsal kalça problemlerinden olabilir, daha önce alınan bir travmaya bağlı yaralanmalardan kaynaklanabilir, kas kaynaklı olabilir, kuyruk kemiği ile ilgili bir problem olabilir, iltihabi bir durum olabilir.

   Yani buradan ne olduğu hakkında yorum yapmak doğru olmaz, çünkü kalça kısmındaki ağrıya sebep olabilen birden çok faktör vardır.

   Doktora gitmeyi ihmal etmemeniz önemlidir.

   Her şeyin istediğiniz gibi olması dileğiyle.

 26. gülsüm

  29 Aralık 2016 at 01:25

  Benim sol kalça yuvamda darlik var yuvasi oluşmamış ve bundan dolayi cok agrigo sol tarafim onceden arada bi agrirdi simdi dogumdan sonra hergün her saat agriyo dayanilmaz bi sekilde

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   31 Aralık 2016 at 20:31

   Sizin anlattığınız durum doğumsal kalça çıkığı olabilir. Uyluk kemiği ile leğen kemiğinin eklem kısmını oluşturması sırasındaki bir bozukluk kalça ekleminin olması gerektiği şekilde oluşmamasına neden olur, bu da doğumsal kalça çıkığı olarak tanımlanır.

   Bu durum, leğen kemiğindeki yuvanın (asetabulum) gelişirken meydana gelen aksama ve buna bağlı olarak bacağın uyluk kemiği (femur) başının bu yuvanın içerisinde yer bulacağı konumu bulamaması ve femur başının bu yuvanın dışında oluşması durumudur.

   Bu durum daha bebeklik evrelerinde teşhis edilirse bandaj ve alçı tedavisi ile tedavi edilebilir. Eğer bebeklikte değil de ileri yaşlarda teşhis edilirse tedavisi vardır ama cerrahidir.

   Bu tür ortopedik sorunları olan hamilelerde doğumun sezaryen ile yaptırılması önerilir. Eğer doğum sezaryen olmuşsa, bu durumu hamileliğin verdiği ağırlık da yol açmış olabilir.

   İyi bir ortopedi uzmanına gitmenizde fayda vardır, çünkü o bölge iyice yerinden oynadı ise orada kireçlenme, ödem gibi durumlar gelişebilir.

   Sağlıklı yaşam sizinle olsun

 27. Şeyda

  8 Ocak 2017 at 12:11

  Merhaba. Doğum yaptıktan sonra oluşan bir ağrı şikayetim var. Sırt üstü yattığım zaman çok şiddetli bir ağrı başlıyor ve resmen kitleniyorum hareket edemiyorum. Eşim yardım ediyor ve çok zor bir şekilde zorlanarak kalkıyorum biraz zaman geçince ağrı bitiyor. Kollarımda da bazen karıncalanma ve uyuşukluk oluyor. Daha önce mr çektirdim birşey çıkmadı. Ne olabilir ve hangi bölüme gitmeliyim tedavi için. Teşekkürler.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   13 Ocak 2017 at 09:41

   Doğum sonrası hormonlardaki değişimler kasları, tendonları ve eklemleri etkileyerek sırt ve bel ağrılarına neden olabilir. Doğum zamanının uzun sürmesi sırtta ağrıya neden olabilir ve bu durum zamanla geçer. Yanlış emzirme pozisyonları sırt ve bel ağrısına neden olabilir. Yorgunluk ve stres kaynaklı da sırt ve bel ağrıları oluşabilir. Bazen doğumdan sonra olan sırt ve bel ağrıları uzun vadeli olabilir.

   Bir fizik tedavi uzmanına gitmek faydalı olur, çünkü bu tür ağrılar bazı egzersizler ile azaltılabilir.

   Sağlıklı yaşam siz ve bebeğinizle olsun.

 28. Gökhan

  10 Ocak 2017 at 17:30

  Hocam merhabalar benim sol kalcamda aşırı derecede ağrı var ovaladigimizda çok ağrı oluyor sonra o ağrı geçiyor gibi oluyor ama geçmiyor kuyruk kemiğin üzerinde ağrı var sağımı solumu dondurmuyor yürümekte zorlaniyom oturdugumda ayağa kalkarsam hemen yuruyemiyom birkaç dakika geçtikten sonra hafif yuruyebiliyom bide sol tarafında böbreğin biraz üzerinde yırtılmış yanma gibi bir ağrı var belim ve ayağım kilitlemiş gibi hocam bunun nedeni nedir ne doktoruna gitmem lazım

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   14 Ocak 2017 at 09:23

   Bütün bu anlattığınız ağrılarınızın nedeni omurgayı veya kalça eklemini tutan bir enfeksiyonel hastalık olabilir. Yine omurga romatizması olarak bilinen ankilozan spondilit durumunda da bu tür şikayetler görülebilir. Pelvik inflamatuvar hastalıkta da bu tür şikayetler görülebilir.

   Böbrek iltihabı olabilir bu durumun anlaşılması için ürolojiye gitmek gerekir.

   Bir fizik tedavi uzmanına ya da beyin cerrahisi uzmanına gitmenizde fayda vardır. Buralardan net bir sonuç alamazsanız araştırma hastanelerinde bulunan romatoloji bölümüne gitmeniz uygun olur.

   İyi sonuçlar almanız dileğiyle.

 29. Dilek oğur

  13 Ocak 2017 at 01:08

  Mrb.
  Ben 3 yasinda kalca çıkıklığı nedeniyle ameliyat oldum ve suan 30 yasindayim hic bir sikayetim olmadi ama bu yil 2.bebegimi sezeryanla dogum yaptim. Hamileligimde cok asiri vücudum ödem yapti ayaklarim resmen taşlaşmıştı. Doğumdan sonra hersey yoluna girmistiki 2.ay kalcamda baslayan amansiz agrilarim var yürürken bile inanilmaz aci cekiyorum. Korkuyorum acaba kalçam çıkmış olabilir mi? Dr gittim emzirdigim icin rontgen cekemdi bebegimi bile memeden kesmeyi düşündüm öyle aci duyuyorum. Acaba bana da bilgi verirmisiniz?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   16 Ocak 2017 at 12:48

   Doğumlar ve hamilelikler doğumsal kalça çıkığı durumunda hasara neden olabilir. Kalça ekleminde kireçlenme, kıkırdak hasarı, ödem gibi durumlar gelişmiş olabilir. Bir fizik tedavi uzmanına ya da ortopedi uzmanına tekrar gitmeniz faydalı olur. Daha az risk taşıyan ultrason ile de bakabilirler.

   Sağlıklı ve iyi yaşam sizinle olsun.

 30. Kübra

  22 Ocak 2017 at 07:27

  Merhabalar. Ben herhangi bir düşme kaza yada ameliyat geçirmedim. Sadece bundan 16 sene önce bacak ağrılarıma romatizma teşhisi kondu 5 sene iğne kullandım sona geldiğimde yanlış teşhis koyduklarını bu sebeple yanlış ve yaşıma oldukça ağır bir tedavi uygulandığı söylendi. Şuan 23 yaşımdayım. Şimdiyse 1 senedir senede bir kaç kez 1,2 hafta süreli olarak tekrarlayan sol kalçamda bir ağrıdan ziyade acı mevcut. Yatarken,kalkarken yatma pozisyonundayken öksürdüğümde, yatakta sağa dönerken özellikle yürürken her sol ayağımın üstüne bastığımda 2,3 saniyelik bir acı hissediyorum. Yürürken kalçama elimle baskı uygulayarak adım attığımda acı yok oluyor. Onun dışında Sanki kalça kemiğim kırılacakmış yada birşey yerinden çıkacakmış gibi acıyor. Bir kaç saniyede geçiyor ancak sonra kısa süre ayak bileğime kadar uyuşma yada kasılma benzeri dikkat edilmeyecek kadar hafif bir his oluşuyor. Ancak yukarıda belirttiğim şekilde bu süreç senede bir kaç sefer düzensiz aralıklarla oluşuyor. Ve geçiyor. Sadece yatar pozisyonda öksürdüğmde oluşan acı her zaman var. Doktora danışmaktanda korkuyorum 3 ,4 sefer yanlış teşhis yüzünden yanlış tedavi uygulandı. Sonra hata açıklandı. Ancak bende bu fobiye sebep oldu.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   26 Ocak 2017 at 14:47

   Aslında anlattığınız durum yine romatizmal bir hastalık olabilir (ör, ankilozan spondilit, romatoid artrit, jüvenil kronik artrit, septik artrit gibi). Bu tür hastalıkların araştırma veya üniversite hastanelerinde bulunan romatoloji bölümünde araştırılarak bulunması gerekir. Ataklar halinde olduğuna göre bu durum ankilozan spondilite bağlı ”sakroileit” olabilir ve bu durum romatoloji bölümünde daha detaylı araştırılması önemlidir.

   KALÇA BÖLGESİNDE AĞRIYA NEDEN OLAN DİĞER FAKTÖRLER ARASINDA: Perthes hastalığı, Meralgia parestetika, Omurga kanal darlığı, Doğumsal kalça çıkığı, Priformis sendromu, Osteonekroz gibi birçok neden ya da sinir sıkışmalarına bağlı ağrılar vardır. Sinir sıkışmasının olup olmadığının anlaşılması için sinir-beyin cerrahisine gitmek gerekir.

   Bu durumun Marelgia parestetika olma ihtimali de vardır ve bu hastalığın sinir-beyin cerrahisi tarafından değerlendirilmesi gerekir.

   Bir araştırma ya da üniversite hastanesinin ağrı polikliniğinde ya da romatoloji bölümünde veya fizik tedavi bölümünde bu durumun araştırılmasında fayda vardır, çünkü bu tür durumlar kalıcı hasarlara neden olabilir ve doğru tedavi ve teşhis önemlidir.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 31. Özlem Dursun

  10 Şubat 2017 at 11:05

  Merhaba, Birkaç gün önce marketten aldıklarımı eve götürürken sol uyluk kemiğimde hafif bir ağrı hissttim eve yaklaştıkça. Daha sonraki 2-3 gün ara ara merdiven çıkarken veya yürürken kalçamdan uyluk kemiğime doğru sızı hissettim. Bugün ise o sızı otururken bile hafif bir şekilde kalçadan kendini hissettiriyor, merdiven çıkarken uyluğa doğru sızlıyor. Acaba ne yapmalıyım? doktora gitmeli miyim? Yoksa evde kendim bunu yok edebilir miyim?
  Teşekkürler

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   12 Şubat 2017 at 10:14

   İltihabi bir durum olmuş olabilir veya bir yerde sinir basısı oluyor olabilir, romatizmal bir ağrı olabilir, bu nedenle doktora gitmeniz de fayda vardır.

   Sağlık dileğiyle.

 32. Metin

  14 Şubat 2017 at 09:53

  3 ay önce 2 metre yüksekten sağ ayağımin üzerine düştüm sağ ayağım burkuldu tedavi oldum 15 gun sonra sol kalçakemiğim batmaya başladı ağrı dan oturup kalkamadim fizik tedavi doktoru tomografi istedi sonuçta birşey yok dedi ilaç veya herhangi bir tedavide yapmadı 3/5 gün sonra geçti. şimdi bir haftadır ağrı yine başladı ayakta durduğumda oturduğumda ağrıyor dayanamıyorum. Neden olabilir yardimci olursaniz sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   16 Şubat 2017 at 16:28

   Düşme sırasında kalça çıkığı ya da omurga kemiklerinde bir sorun olmuş olabilir. Kasık bölgesinde bir fıtık oluşmuş olabilir. Bir yerlerde siyatik siniri sıkıştıran bir durum olabilir. Daha detaylı bir inceleme gerekebilir. Bir ortopedi uzmanına gitmeniz uygun olur.

   Geçmiş olsun.

 33. Kaan

  7 Mart 2017 at 00:33

  Merhaba ben 15 yaşındayım kalçanın sağ taraf biraz üstü agrıyor. Agrı çok yok ama canımı sıkıyor. 8 9 aydır çekiyorum yaklaşık . bazen de sol da agrı yapıyor ama 1 ay oldu solda başlayalı çok sık degil yani. Kemik kisti olabilirmiş içim rahat degil ama sizin yorumlarınızı da beklerim .

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   8 Mart 2017 at 23:59

   Bu durum romatizmal bir ağrı da olabilir, doğumsal kalça çıkığı gibi bir duruma bağlı da olabilir, kemik iltihabına bağlı da olabilir, bir sebepten dolayı sinir sıkışması gibi bir duruma bağlı da olabilir, anevrizmal kemik kisti olabilir, romatoid artrit, spondiloartrit gibi romatizmal hastalıklara bağlı oluşmuş sakroileit de olabilir.

   Bir ortopedi doktoruna gitmeniz de fayda vardır.

   Sağlıklı ve iyi yaşam dileğiyle.

 34. Nihal

  12 Mart 2017 at 23:15

  Merhaba benim 4 ay önce kuyruk sokumumda bir ağrı başladı sonra bu ağrı tüm kalçaya yayıldı yürürken bir sıkıntı yok ama oturunca batmaya başliyor yatarken de fazla ağrımıyor ağrı kesici fayda etmiyor öyle dayanılmayacak bir ağrı değil.ama canımı sıkıyor beyin cerrahina gittim mr çekindim temiz çıktı bu mr da neye bakılmış olabilir.simdi hangi bölüme gitmeliyim

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   13 Mart 2017 at 20:44

   Kuyruk sokumundaki kemik halk dilinde büzdüm, poçik tıp dilinde ise koksiks olarak adlandırılmaktadır. Koksiks ağrısı koksidina olarak da adlandırılır. Koksidina ağrısında hasta oturduğu zaman koksiksin ucunun hareketi sonucu ağrı ortaya çıkar. Bu durum kadınlarda daha yaygındır. Bu duruma neden olabilecek faktörler arasında kuyruk kemiği üzerine düşme gibi travmalar geçirmiş olmak, aşırı oturarak çalışmak, sert zeminler üzerinde uzun süre oturmak, o bölgeyi sert bir yerlere çarpmak, doğumlar ve zor doğumlar vardır. Bel ağrısı olanlarda koksidina ağrısı daha sık görülür. Tüberküloz enfeksiyonu gibi enfeksiyonlar bu duruma neden olabilir. Aşırı kilolu olmak koksidina ağrısına neden olabilir. Kemik erimesi gibi durumlar koksidina ağrısına neden olabilir. Koksidina kronikleşebilir.

   Bu durumun tanısında hastanın öyküsü çok önemlidir. Koksiks kemiğinin muayenesi için analrektal muayene, dinamik radyografi, MRG, rektoskopi gibi yöntemler kullanılır.

   Koksidinalı hastalarda MRG görüntüleme yöntemi, sakrokoksigeal bölgedeki bursit, sakrokoksigeal artrit gibi bölgesel iltihaplanmaların gösterilmesi için kullanılır genellikle.

   Bu durum için fizik tedavi bölümüne gitmek gerekir. Çünkü hastalığın koruyucu tedavisi de fizik tedavi alanında ve hastanın oturup kalkma terapisi gibi yöntemler ile yapılır.

   Tüm koruyucu tedavi yöntemlerinin uygulanmasına rağmen şikayetleri geçmeyen ve durumu ciddi olan hastalarda cerrahi tedavi gerekebilir. Tabii duruma neden olan faktöre göre de tedavi yöntemleri değişebilir.

   Bu durum ilerleyen dönemlerde ekimoz (deride ya da deri altında morarma, kızarma gibi bir kanama durumu) gelişimine neden olabilir. Enfeksiyona bağlı gelişen koksidina durumu mutlaka tedavi gerektirir.

   Üniversite hastanesi gibi bir araştırma hastanesinin fizik tedavi bölümüne ya da ağrı kliniğine de giderek durumun araştırılmasını isteyebilirsiniz fakat buralarda süre uzayabilir.

   İyi bir fizik tedavi doktorunu da gidebilirsiniz.

   İyi sonuçlar almanız dileğiyle.

 35. Gorkem

  2 Nisan 2017 at 23:41

  Lise 3. Sınıf öğrencisiyim tam olarak sağ kalça üstüm bel altında okulumun başladığı haftalardan itibaren bir ağrı başladı bu ilk başlarda oldukça fazlaydı ağrı uzun süre oturunca ve yürüyünce özellikle sırt üstü yatarsam kendisini gösteriyordu. Ortopedi uzmanı hiç bir şey bulamadı fizik tedavi uzmanım sabah ağrı ile uyandığım için iltihaplı romatizmadan suphelenmisti gerekli kan tahlilleri ve mr çekildi. Mr sonucumda sağ sakroiliak eklemde superiorda daralma yazıyordu sadece doktorum raporu ve mr ı inceledi iltihap yok sen şikayetlerini öyle anlatınca bende ondan suphelenmistim dedi. Günde 10 saate yakın oturduğum için spor yapmamı istedi. Ağrılarım bir yıl içerisinde gittikçe azaldı ancak hala üzerine yatarsam sabah biraz ağrım oluyor sağ dönüp bir kaç dakika beklersem yatakta ağrı neredeyse yok oluyor. Eğer dizlerimin altına yastık koyarak sırt üstü yatarsam veya yan yatarsam hiç ağrım olmuyor. Sizce sorun ne ?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   5 Nisan 2017 at 22:30

   Sakroiliak eklemdeki daralma Ankilozan spondilit, Akdeniz ateşi hastalığı gibi romatizmal hastalıklara bağlı da olabilir. Bu tür hastalıklarda ciddi iltihaplanmalar oluşmaksızın ağrı yaptığında yapılan tetkikler bir bulgu vermeyebilir, bu nedenle bu durum devam ederse, bir geçip bir kayboluyorsa, düzenli egzersiz yapmak faydalı oluyorsa bu hastalıklar bakımından romatolojik ve genetik incelemeler yapılmasında fayda vardır.

   Sağlıklı ve iyi yaşam dileğiyle…

 36. Fuat

  4 Nisan 2017 at 10:52

  Merhaba, Oturduğum koltuktan kalkarken kalçamda batma oluyor ve 10 sn sürüyor fakat yürürken veya ayakta dururken herhangi bir sıkıntım yok. Fizik tedavi doktoruna gittim. İlaç verdi, hiçbir etkisi olmadı. Bir iğne yaptı. 3 gün tuzsuz yağsız yedim onunda etkisi olmadı.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   8 Nisan 2017 at 12:35

   Tekrar doktorunuza gitmenizde fayda var, çünkü verilen tedavi fayda etmediği zaman başka bir doktora gidildiğinde bu sefer de o doktor tedavi verecektir, bunun yerine doktorunuza gitmeniz ve başka tetkiklerin yapılması faydalı olur mu, bunu hatırlatmanız daha uygun olabilir. Belki sinir basısı veya sıkışması veya sinirlere ait başka bir durum açısından nörolojik olarak da değerlendirme gerekebilir (doktorunuza bu konuda da danışabilirsiniz).

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 37. Yasemin

  8 Nisan 2017 at 09:01

  Merhaba benim sag kalcamin altinda agri olusuyo bu agrilar gun icinde batma seklinde arada bir zonkluyor gun icinde otururken oluyo yurumemde bi zorluk yok sag tarafima dogru yatinca sabah lari agriyo biraz soluma yatinca dinlenip gecio agrisi

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   11 Nisan 2017 at 01:07

   Bir fizik tedavi uzmanına gitmenizde fayda vardır.

   İyi sonuçlar almanız dileğiyle.

 38. Merve

  24 Nisan 2017 at 21:41

  Merhaba 28 yaşındayım günboyu bilgisayar başında oturarak çalışıyorum. Kalktığmda kalcama iğne batmışçasına ağrıyor ve kilitleniyorum birkaç saniye yürüyemiyorum. Diz kapagmdada ağrı oluyor . Topuklu ayakkabı giydiğimde merdiven inmekte zorlanıyorum. Sebebi ne olabilir ortopediye mi gözükmeliyim cevabınız içın tesekkürler

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   28 Nisan 2017 at 01:03

   Uzun oturmaya bağlı sinir basıları, sinir sıkışmaları olabilir. Topuklu ayakkabılar zaten omurga, ayak sağlığı bakımından oldukça zararlıdır. Bel fıtığı gibi bir durum olabilir. Uzun oturma diz eklemlerini de hasarlandırabilir. Uzun oturarak çalışanların her gün düzenli yürüyüş yapması, gün içinde boş kaldıkça egzersizler yapması, saatte bir kısa yürüyüşler yapması gibi birçok duruma dikkat etmesi önemlidir.

   Bir fizik tedavi uzmanına gitmenizde fayda vardır.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 39. Murat

  9 Mayıs 2017 at 00:02

  İlginiz için teşekkür ederim. Ben sorunumu şöyle anlatmak istiyorum;piknikte arkadaşlar ile hareketli bir maç yaptık, tabi bundan sonra her iki kasık bölgemde hamlıktan dolayı kuvvetli kas ağrıları oluştu. Aradan bir hafta geçti ama ağrılarım geçmeden arkadaş hatırına tekrar maç yaptık kas ağrıları koşmama çok engel oldu fakat zorladım ve maç bitmeden topa vurmak isterken neredeyse kalçam çıkacakmış gibi oldu ve orada yere yığıldım. O zamandır bu zamandır iki kalçada da problem var kalça eklemlerim ve kaslarım ağrıyor. 2,5 yıl oldu. Filmlerde bir şey yok diyorlar. Tek bacağımın üzerinde duramıyorum sanki kalçam çıkacakmış gibi oluyor. Yürürken,yatarken hafif ağrılar-sızılar oluyor. Ağır iş yapamıyorum. Yani zorlamaya gelmiyor hafif bir zorlamada kalçam sanki çıkacak. Ne yapabilirim. Yardımcı olursanız çok sevinirim.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   14 Mayıs 2017 at 00:55

   Kasık fıtığı oluşmuş olabilir (zorlanmaya bağlı). Tendonlarda kopma, yırtılma gibi durumlar varsa bu durum için fizik tedavi alanında inceleme ve değerlendirme gerekir. Kuyruk kemiğinde ya da kalçaya yakın bölgelerde omurga fıtığı gelişmiş olabilir ve bu tür fıtıklar siyatik siniri etkileyebildiği için ciddi kalça ağrılarına neden olabilirler (bu durum için de fizik tedavi alanında değerlendirme ve incelemeler gerekir).

   Piriformis sendromu denilen durum olabilir. Priformis sendromu genellikle radyolojik ve EMG bulgusu vermez, ancak izole piriformis, gluteus maksimus EMG’si tanıda yardımcı olabilir. Hastanın öyküsü ve şikayetleri, klinik muayenede doktorun yapacağı gözlemler tanıda önemlidir. İyi bir fizik tedavi uzmanına gitmenizde fayda vardır. Anlattığınız durum piiriormis sendromu olabilir (doktorunuz ile bunları da değerlendirmenizde fayda vardır). Tabii başka bir durum da olabilir, ancak bu tür ağrılarda iyi bir fizik tedavi uzmanınca, iyi bir değerlendirme çok önemlidir.

   Geçmiş olsun.

 40. Arife

  14 Haziran 2017 at 02:00

  Merhaba ben 2 ay önce 3. Kez anne oldum ve 2 aylık bebeğim var.40 ım çıktıktan sonra yaklaşık 1 hafta sonra kalçamda bir ağrı oluştu gün geçtikçe artı yürüyemez hal aldım. Çok canım yanıyor yatakta bile sağa sola döneniyorum batmalar şeklinde ağrım oluyor kitlenmeler oluyor.DR gittim crp 29 çıktı segimasyon 45 emar çekildim sağ kalçadan emar çekildi kemik iliği ödemi ve mili metrik lenf nodlari oturdugum yerden zor kalkiyorum kalkinca yururken zorlaniyorum(surahi nine tiplemesini bilirmisiniz onun gibi yuruyorum)ve 10 tane novesen 1 g igne kullandim hic etkisi olmadi. 🙏

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   18 Haziran 2017 at 13:30

   Hamilelik dönemlerinde vücudun ağırlık merkezi yer değiştirdiği için omurgada postür bozuklukları oldukça sık görülmektedir.Hamilelik sırasında alınan aşırı kilolar da bu durumu tetiklemektedir. Bu tarz ağrıları azaltmak için doktorunuza danışarak fizik tedavi ve egzersiz tedavileri uygulanabilir. Bu konuda bir fizik tedavi uzmanından yardım almanız önemlidir.

   Kemik iliği ödemi hamile kadınlarda hamileliğin son trimesterinde görülebilen bir durumdur. Kemik iliği ödemi travmaya bağlı kemik kontüzyonundan, neoplastik lezyonlara kadar farklı birçok hastalık ile birlikte görülebilir. Eğer bu durum kemik iliği ödemine bağlı ise sizde bu durum hem hamileliğin getirdiği ağırlık hem de doğum sırasında uğranan travmaya bağlı olabilir. Fakat kemik iliği ödemi bazen erken evre avasküler nekrozla karışabilir. Bu nedenle doktorunuza giderek ağrılarınızın geçmediğini söylemeniz önemlidir. Doktorunuz duruma göre tekrar değerlendirme yapmak isteyebilir.

   Geçmiş olsun.

 41. Esra

  28 Temmuz 2017 at 16:17

  Merhabalar
  Hamileligimin son 10 gününde kalça ağrısı çektim ve 3 gün oldu doğum yapalı bu ağrılar geçmedi. Kalsiyum eksikliği hala devam ediyor olabilir mi yada bu durum tetkikler mı?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   2 Ağustos 2017 at 12:34

   Hamileyken alınan kilolar nedeniyle kalça, bel ağrıları olabilmektedir. Doğumdan sonra da bu ağrılar bir süre daha devam edebilir. Ayrıca doğumdan sonra bebeği taşıma, emzirme gibi durumların yanlış yapılması da bel ve kalça ağrısı yapabilir. Hamilelik sürecinde alınan fazla kilolar, vücudun uğradığı değişiklikler, yanlış duruş pozisyonları bel fıtığına da neden olabilir.

   Bu ağrılar için bir fizik tedavi uzmanına gitmenizde fayda vardır, doktorunuz uygun egzersizler, uygun beslenme ve gerekiyorsa mineral desteği verebilir.

   Bebeğinize ve size sağlıklı yaşam dileğiyle.

 42. hikmet

  18 Şubat 2018 at 12:56

  MBA.
  Sol kalça üstünde bölgesinde yürürken anı hareketlerde bıçak batması gibi bir ağrı oluyor .yürüdükçe hareket ettikçe geçiyor
  Tekrar oturma ve yatma sonrası kalkmak istediğimde gene bıçak batması gibi ayrı oluyor yürümekte ayakta durmakta zorlanıyorum. Sebebi ne olabilir hangi doktora gitmeliyim teşekkürler.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   23 Şubat 2018 at 16:09

   Osteonekroz denilen ve herhangi bir nedenle kemiğe giden kan akımının kesilmesi sonucu kemik hücrelerinin ölmesi, kemikte çökme ve yıkılmaya neden olan durum anlattığınız karakterde kalça ağrısına neden olabilir.

   OSTEONEKROZ BELİRTİLERİ ve BULGULARI: Belirti ve bulgular genellikle hastalığa özgü değildir. Lezyon küçükse herhangi bir belirti veya bulgu olmayabilir. Fakat lezyon büyük ve bir alanı kaplıyorsa hastanın yakınmaları ve bulgular haftalar ya da aylar içerisinde yavaş yavaş gelişebilir. Kalçada, özellikle kasık kısmında, gluteal alanda ve uyluk proksimalinde ağrılar belirginleşmeye başlar. Ağrılar istirahat halindeyken de olabileceği gibi sıklıkla bazı hareketlerle ağrının derecesi artabilir. Daha sonraları aksama ve hareket etmenin azalması söz konusu olur. Bu ağrıya kalça eklemi sinoviti de eşlik edebilir. Bu durum kendini kalça hareketlerinde azalma ve tüm hareket arkı boyunca ağrı şeklinde kendini gösterir.

   OSTEONEKROZ GELİŞİMİNDE ROLÜ OLAN FAKTÖRLER:

   * Alkol kullanımı: Alkol kullanımı emboli oluşmasına, kemik iliği basınç artışına ve damar duvarı hasarına yol açarak osteonekroz gelişiminde rolü vardır.

   * Vaskülitler: Vaskülitle damar duvarını hasarlayarak osteonekroza neden olabilir.

   * Dekompresyon hastalığı: Bu hastalık emboliye, kemik iliği basınç artışına neden olarak osteonekroz gelişimine sebebiyet verebilir.

   * Kronik böbrek hastalığı: Kronik böbrek hastalığı da kemik iliği basınç artışına neden olur ve böylece osteonekroz gelişimine neden olur.

   * Pıhtılşama bozuklukları: Bu tür bozukluklar emboliye neden olarak osteonekroz gelişimine yol açar.

   * Sistemik lupus eritematozus ve romatoid artrit gibi hastalıklar: Bu hastalıklar da damar duvarı hasarına neden olur, dolayısıyla osteonekroz gelişiminde rol oynarlar.

   * Kortikosteroid ilaçlar: Bu tür ilaçlar emboliye, damar duvarı hasarına, kemik iliği basınç artışına neden olabilirler, dolayısıyla osteonekroz gelişiminden sorumlu tutulabilirler.

   * Hemodiyaliz tedavisi: Hemodiyaliz tedavisi gören hastalarda da damar duvarı hasarı oluşabilir ve buna bağlı olarak osteonekroz gelişebilir.

   * Orak hücreli anemi: Bu anemi türü de emboliye neden olabilir, böylece de osteonekroz geliştirebilir.

   * Hiperlipidemi: Bu durum kemik iliğinde basınç artışına, emboliye neden olarak osteonekroz gelişimine neden olabilir.

   * Travmalar: Travmalar mekanik hasara yol açabilir ve buna bağlı olarak osteonekroz gelişebilir.

   * Gelişimsel kalça displazisi: Bu durum da mekanik hasara ve böylece osteonekroza sebep olabilir.

   * Radyasyon: Radyasyona bağlı damar duvarı hasarı gelişebilir, bu da osteonekroza neden olabilir.

   * Gut hastalığı: Gut hastalığı emboliye, kemik iliği basınç artışına neden olarak osteonekroz gelişiminde rol oynar.

   Bunlar gibi durumların da araştırılması faydalı olacaktır.

   Fizik tedavi, ortopedi, romatoloji, nöroloji gibi alanlarda araştırmalar yapılması gerekebilir.

   Yine bu tür ağrılar (özellikle kemik erimesi olan hastalarda) fark edilmeyen kırıklar sonucu da olabilir.

   İhmal etmemenizde fayda vardır.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 43. lokman

  22 Şubat 2018 at 23:58

  merhaba. hocaam yaklasik 40 gundur kuyruk sokumu kemigiyle baslayip sağ kalcamda devam edip ardindan bacagima vuran 3 dort adim attigimda cok siddetli agri beliriyor 5. adimdan sonra hersey normallesiyor taki oturup telrar yurumeye baslayacagim ana kadar yuzu koyun yattiktan sonra bu agrilar belirginlesti birde hazimsizlik var diye klozette fazla beklemem neden olabilirmi

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   27 Şubat 2018 at 10:33

   Yanlış oturmaya bağlı, özellikle uzun süre yanlış pozisyonda oturmaya bağlı kuyruk sokumu ağrıları oldukça sık görülmektedir. Kuyruk sokumu kemiğinin (bu kemik koksik, poçik kemiği gibi isimlerle adlandırılır) uzun süre sert zeminle teması, at binme, araba kullanma gibi bu kemiğin uzun süre baskıda kalması kuyruk kemiği ağrısına ve kalçaya, bacağa vuran ağrılara neden olabilir. Kuyruk kemiği ağrısı kalça üzerine düşme öyküsü olanlarda, doğum yapanlarda, kilosu fazla olanlarda daha sık görülmektedir.

   Anlattığınız tarzdaki ağrı ankilozan spondilit gibi romatizmal bir hastalığın sakroileit oluşturmasına bağlı da olabilir.

   Bel ve kuyruk kemiği kısmında oluşan fıtığa bağlı bu tür bir ağrı olabilir.

   Yine kuyruk kemiğine yakın bir bölgede oluşan iltihabi durumlar, lipom denilen yağ bezeleri, tümör gibi oluşumlar da o bölgede ağrıya neden olabilir.

   Bir fizik tedavi uzmanına gitmenizde ve gereken incelemelerin yapılmasında fayda vardır. Duruma göre doktorunuz size yönlendirme yapacaktır.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 44. Aysenur

  1 Nisan 2018 at 22:52

  Merhaba. 2 ay önce belimi kitlattim belimde bir ağrı oluştu doktor bir tane bel fıtığı olduğunu söyledi ilaçlar ve fizik tedavi verdi ama ağrılarım geçmedi o zamandan beri belimde kalcamda oturup kalkarken sürekli kitlamalar kutlemeler oluyor bunun sebebi ne olabilir yine gittim fizikten sonra ancak yine ilaçlar ve egzersiz verdi ağrıda ve kitlamalarda hafifleme yok sizce ne olabilir yorum yaparsanız çok sevinirim

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   4 Nisan 2018 at 00:03

   Ankilozan spondilit olarak bilinen romatizmal bir hastalığınız olabilir. Romatoloji bölümünde araştırılması da gerekebilir. Fizik tedavi uzmanınız ile bu konuda da görüşmeniz de fayda vardır.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 45. mert

  7 Mayıs 2018 at 20:14

  merhaba 17 yaşındayım kalçamın sağ tarafı ucu bir yerden kalkınca acıyor tam dik durmamı engelliyor biraz yürüdükten sonra geçiyor bir yere oturuyorum gene kalkınca çok acıyor bide dokununcada acıyor veya sağ bacagımı yukarı kaldırırsamda acıyor doktora gideyimmi 1 aydır oluyor profosyonel basket oynuyorum

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   10 Mayıs 2018 at 15:38

   Bu tür uzun süren ve tekrarlayan ağrılarda mutlaka ilgili bir uzmana başvurmak son derece önemlidir. Bir fizik tedavi uzmanına gitmeyi ihmal etmemelisiniz.

   Kalçanın derinliklerinde veya yüzeysel kısımlarında ağrıya neden olabilen birçok sorun vardır. Sinir köklerinin iltihaplanması (radikülit), bel fıtıkları, omurga kanal darlığı, nöropatiler, önemli bazı omurga hastalıkları (enfeksiyonlar, tümörler gibi), kalça çıkıkları, sakroileit, ankilozan spondilit gibi romatizmal bazı hastalıklar, kemiklerle ilgili durumlar, bazı sendromlar (priformis sendromu gibi) bu tür ağrılara neden olabilir.

   Bu durumun fizik tedavi, ortopedi, sinir-beyin cerrahisi, romatoloji, enfeksiyon hastalıkları gibi uzmanlıklar tarafından araştırılması ve değerlendirilmesi gerekebilir ama en hızlı ulaşabileceğiniz bölüm fizik tedavi ve ortopedi bölümleri olabileceğinden ilk olarak bunlarla başlayabilirsiniz. Çünkü (romatoloji gibi) araştırma alanları daha uzun sürebilir.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 46. Ruya

  31 Mayıs 2018 at 01:28

  Slm benim oglum 5 yasinda ve kalca agrisi cekiyor diktora gittik ve ultrasobda femur kemiginin yucarlak kisminda kucuk bir aralik var emar cekilecek ondan sonra ne yapmamiz gerektigini soyleyecekmis. Bunun ne oldugu ve negibi bir tedavi uygulanir bilen var mi

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   9 Haziran 2018 at 01:44

   Gelişimsel kalça displazisinin üç gruba ayrılır. Femur başının asetabulumun dışında olması durumu, femur başı asetabulumun içinde olduğu halde bir bölümünün dışa ve yukarıya doğru yer değiştirmesi durumu, femur başı asetabulumun içinde olup ancak ittirmeyle asetabulumun dışına çıkması durumu) şeklinde tipleri vardır. Bu durum, diğer adıyla kalça çıkığı de denilen gelişimsel kalça displazisi olabilir veya olmayabilir.

   Eğer durum gelişimsel kalça displazi ise; gelişimsel kalça displazisi, kalçayı oluşturan yapıların intrauterin oluşumları sırasında normal olmalarına karşın, çeşitli nedenlerle sonradan yapısal bozulma gösterdiği bir durumdur. Bu durumda tanı ne kadar erken konulursa, tedavilerin başarı oranı o kadar iyi olur.

   Doktor kontrolünüzü ihmal etmemelisiniz.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 47. Eyüp Eröz

  18 Haziran 2018 at 13:49

  Merhaba
  52 yaşındayım bundan 3 ay öncesine kadar 5- 6 km koşan veya yürüyen biriydim. Yürüyüş esnasında belime bir ağrı saplandı. Mr sonuçlarımda l4-l5 fıtık var dendi. Sinire bası yapıyor. Fizik tedavi ve ilaçlarla bel ağrılarım geçti. Hemde hiç kalmadı. Ancak o günden bugüne sol kalçamda ki şiddetli ağrı geçmedi. Kalçamı sağdan sola yatakta çeviremiyorum sabahları yataktan kalktığım da kalçamın üzerine zorla kalkıyorum.yürümemde bozukluk yok ancak hafif 3-4 adımlık koşmaya başladığımda kalçama bıçak sokuyorlar gibi ağrı saplanıyor ve koşamıyorum. Eğilince, oturup kalkarken kalçamı sanki bir şey tutuyor. Arada sol bacak arkasına da ağrı yapıyor.Bel ağrım hiç yok. Bu hafta beyin sinir cerrahı dr. gideceğim. Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   21 Haziran 2018 at 22:36

   Klinik çalışmalar, bel ağrısının kaynağının % 35-40’lara varan oranda intervertebra disk patolojilerine bağlı olduğunu göstermektedir. İntervertebral disk patolojileri alt grupları göz önünde bulundurulduğunda, lomber disk hernisi (bel fıtığı) ve dejeneratif disk hastalığı en sık görülen patolojilerdir.

   LOMBER DİSK HERNİSİ (BEL FITIĞI), başlangıçta aratan bel ağrısına takiben, sıklıkla ani gelişen kalça ve bacak ağrısı ile belirti verir.

   Hastanın kliniği, basının ne kadar fazla olduğuna ve etkilenen sinir köküne göre değişiklik gösterse de, çoğunlukla daha önceden bel ağrısı vardır. Bu ağrı sıklıkla çok fazla rahatsız etmeyen ve uzun süre ayakta durma ile artan şekildedir. Tablonun aniden kötüleşmesi bir travma, ani hareket veya ağır kaldırmaya bağlı olabildiği gibi, herhangi bir neden olmadan da ani başlayan ağrı da ortaya çıkabilir.

   Bası altında kalan sinir kökleri L5 ve S1 ise, ön planda siyataljik şikayetler söz konusudur. L2, L3 ve L4 köklerine olan basılarda ise hastada daha çok femoral sinir trasesinde, uylukta lokalize ağrı, kuadrisep kasında güçsüzlük, dizde boşalma hissi ön plandadır.

   TEDAVİDE; konservatif tedavinin, medikal tedaviyle birlikte uygulandığı fizyoterapi, 3-4 günlük istirahat gibi yöntemler tedavinin ilk basamağını oluşturur. Bir diğer semptomlara (hastanın şikayetlerine) yönelik tedavi yöntemi ise epidural transforaminal lokal steroid enjeksiyonlarından oluşmaktadır. Şayet ağrı nedeniyle hasta günlük yaşam aktivitelerini yerine getiremiyorsa, ciddi güç kaybı veya idrar tutamama gibi sorunlar varsa doktorunuz size cerrahi tedaviyi önerebilir.

   Fizik tedavi ve sinir-beyin cerrahi uzmanlarınız ile tekrar görüşmenizde fayda vardır.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 48. demetözdişli

  5 Temmuz 2018 at 15:11

  Mrh 3 yaşında çift taraflı kalça çıkığından ameliyat oldum şuan 35 yaşındayım çok ayakta kaldığımda zaman zaman ayakta sızlama, kalçada ağrı ve oturup kalkerken sıkıntı yaşıyorum aynı zamanda bel fıtığım var. Cildiye doktoru, roaccutane tedavisini önerdi ama bu ilacın iskelet sistemi üzerindeki yan etkilerinin olduğunu duydum. Bu sivilce ilacı kullanımının ağrılarım üzerindeki etkisi ne olabilir. Ağrılarımın artmasından korktuğumdan ilacı kullanıp kullanmama konusunda tereddüt yaşıyorum.Bu konuda önerileriniz ve cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   10 Temmuz 2018 at 22:44

   Geçirdiğiniz ameliyata bağlı zamanla kireçlenme oluşmuş olabilir ve kalçanızdaki ağrılar buna bağlı da olabilir. Fakat bel fıtığı da kalça ve bacak ağrısına neden olabilir. Bu nedenle hem bel fıtığınız hem de kalçanın son durumunu öğrenmek için, gerekiyorsa fizik tedavi görmek için bir fizik tedavi uzmanına gitmeyi ihmal etmemenizde fayda vardır.

   ROACCUTANE: Etkin madde olarak, vitamin A ile ilişkili ve retinoidler olarak isimlendirilen bir gruba dahil olan izotretinoin içermektedir.

   ROACCUTANE, aknenin (sivilcenin) şiddetli tiplerinin (örn. yumrulu (nodüler), yuvarlak (konglobat), akne veya kalıcı yara izi bırakma riski olan akne) tedavisinde kullanılır.

   Eğer sizin durumunuz da bu kadar ciddi ise doktorunuz ile görüşmeden ilacınızı bırakmamalısınız. Çünkü bu ilaç aknenin diğer tedaviler (antibiyotik ve akne karşıtı diğer cilt tedavileri dahil) ile iyileşmeyen durumlarda reçete edilir.

   ROACCUTANE’nin YAYGIN YAN ETKİLERİNE DEĞİNECEK OLURSAK;

   * Baş ağrısı,
   * Kan testlerinde görülen karaciğer enzimlerinde artış,
   * Ciltte kuruluk, ciltte iltihap, dudaklarda çatlaklar, döküntü, hafif kaşıntı, soyulma (tedavinin başından itibaren doktorunuzun önerdiği nemlendirici bir krem cilt yan etkilerini azaltabilir),
   * Cilt normale göre kırmızı ve hassas olabilir,
   * Kanda pıhtılaşma sorunları,
   * Kansızlık ve buna bağlı belirtiler,
   * Enfeksiyonlara yatkınlıkta artış,
   * Konjonktivit,
   * Göz kapağı bölgesinde iltihaplanma,
   * Gözlerde kuruluk (uygun göz damlası verilmesi gerekebilir),
   * Hafif burun kanamalarına neden olan burun kuruluğu ve kabuklanma,
   * Sırt ağrısı,
   * Eklem ağrısı,
   * Kas ağrısı,
   * Kan yağları seviyelerinde değişiklikler,
   * İdrarda protein veya kan,
   * Kanda kolesterol seviyesi yükselmesi.

   İnternet sitesi üzerinden, verilen tedaviler hakkında bir öneride bulunmak doğru olmaz. Bu nedenle doktorunuz veya doktorlarınız ile bu konuyu daha detaylı görüşmelisiniz.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 49. ilhan

  20 Temmuz 2018 at 04:03

  Merhaba benim sıkıntım yaklaşık 10 yıldır var her çeşit doktora gittim mr röntgen vs çektirdim hiç birisi bir teşhis koyamadı. Rahatsızlığım her iki kalçamda da oluyor batma şeklinde merdiven çıkarken arabadan veya sandalye den kalkınca müthiş bir şekilde sanki bıçak sokarmışsın gibi bir ağrı oluşuyor. Bir süre bazen 1 haftayı buluyor bu ağrılar sonra kendiliğinden geçiyor fakat sürekli tekrarlıyor ve bazen günlük işlerimi yapamıyorum.ağrım olduğunda oturduğum yerde bile sızlama şeklinde ağrıyor. Bu ağrılarım her iki kalçamda da aynı şekilde oluyor ama ikisi birden ağrımıyor biri ağrırsa diğeri ağrımıyor. Çok nadirde olsa ayak parmaklarımda uyuşma karıncalanma da oluyor.Bana yardımcı olursanız çok sevinirim.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   22 Temmuz 2018 at 23:54

   Kalça bölgesinde veya bel ve kuyruk kemiği kısımlarında sinir sıkışmasına, sinir basısına neden olabilecek fıtık, kireçlenme, tümör, iltihabi durumların varlığı tam olarak araştırılmışsa ve herhangi bir durum bulunamamışsa, durumunuzun ankilozan spondilit, romatoid artrit, Akdeniz ateşi hastalığı, septik artrit gibi romatizmal bir hastalığa bağlı bu ağrılarınız oluyor olabilir, bu nedenle romatoloji alanında araştırmaların yapılması da gerekebilir.

   Kalça eklemi oldukça derin ve karmaşık yapılara sahip olduğu için diğer yöntemlerle saptanamayan patolojiler için bazı hastalarda hem teşhis hem de tedavi için artroskopi yapılması gerekebilir.

   Zor teşhis edilen kalça ve bel ağrısı nedenlerinden birisi de episakral lipoma olarak adlandırılan yağ nodülleridir. Bu açıdan bel bölgesinde bu tür bir durumun olup olmadığı da fizik tedavi bölümünde araştırılabilir.

   Çocukluk döneminde geçirilmiş femur başı epifiz kayma kırıkları, Perthes hastalığı, gelişimsel kalça displazisi gibi sebepler de kalça ile ilgili yakınmalara neden olabilir.

   Kalça ağrınızın nedeni femoroasetabuler sıkışma sendromu denilen kalça rahatsızlığı da olabilir.
   Femoroasetabuler sıkışma sendromu hakkında daha fazla bilgiyi altta verilen linkten de ulaşabilirsiniz:
   https://www.saglikocagim.net/femoroasetabuler-sikisma-sendromu/

   Marelgia parestetika denilen duruma bağlı olabilir.

   Daha detaylı araştırmalar için romatoloji alanına, ağrı kliniğine gitmek faydalı olabilir.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 50. Esma Can

  3 Aralık 2018 at 01:29

  Hayırlı günler. Ben yaklaşık 4sene önce hafif bir kutu indirirken sol kalçamda bir şey çıt etti. O günden bu güne artarak bir ağrı yayıldı. Yürürken sanki kırt kırt diye bir şeyler hissediyorum ve acı veriyor. Anneme masaj yaptırdığımda o noktanın üzerine biraz bastırdığında da acıyor. Sorun ne olabilir? Teşekkür ediyorum.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   7 Aralık 2018 at 16:45

   Eklemlerdeki tuhaf sesler, eklemden tıkırtı şeklinde ses gelmesi (krepitasyon), kıkırdak kaybı ve eklem yüzeyinin düzensizliği sonucu oluşur. Eklemdeki sesin sebebi, kireçlenme sonucu eklem yüzeyini kaplayan kıkırdağın harabiyeti ve bu sırada oluşan diğer olaylarla oluşan eklem yüzeyindeki bozukluktur.

   Buradan net bir söyleyememekle birlikte, belki daha önce var olan bir hasara veya o anda oluşan travmatik bir hasara bağlı zamanla osteoartrit (halk dilinde kireçlenme) oluşmuş olabilir. Osteoartrit (OA) özellikle eklem kıkırdağının ilerleyici yıkımı ile karakterizedir. Osteoartrit, eklemdeki lokal mekanik problem nedeniyle oluşan hasarı içeren bir süreci yansıtmaktadır.

   Osteoartritin klinik özellikleri; ağrı, iltihaplanma ve sıvı birikmesi, hareket kısıtlılığı, sertlik eklemden ses gelmesi, zaman zaman değişen derecelerde fonksiyon kaybı, engellilik, günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlılık, yaşam kalitesinin bozulması gibi problemlerin ortaya çıkmasını içerir.

   Osteoartritin en önemli belirtisi ağrıdır. Ağrı başlangıçta eklem hareketiyle artış gösteren, istirahat ile azalan ağrı şeklindedir. Fakat zamanla çok az bir hareket etmeyle istirahat sırasında veya uykuda bile ağrı olur. Kalça ağrısı uyluğa yayılabilir.

   Yine bu durum, kalçada labrum yırtığı denilen durum da olabilir.

   Fizik tedavi ve ortopedi uzmanları tarafından incelemeler yapılmasında fayda vardır.

   Geçmiş olsun.

 51. Merve

  13 Aralık 2019 at 09:42

  Merhaba tam iki haftda önce hali kaldırdım kendimi biraz yordum kalçamin tam üstüne bir ağrı girdi ve iki hftdir çekiyorum sizce ne olabilirsormak istiyorum doktora gittim ama film çekilmedi malum hamilelikten krem vardı sürüyorum ama gecmiyo acaba fitikmi diye düşünüodum fıtık olan annelr varmı acaba tam olarak şikayetller nerde oluyo benim tam sol kalcamin üstü ayağa kalkamıyorum resmen bastonla yürüyorum sol bacagimin üstüne basamıyorum ve dayanılacak gibi değil

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   13 Aralık 2019 at 15:51

   9 aylık hamilelik sürecinde kadının vücudunda pek çok değişiklikler görülür. Örneğin, korpus luteumdan salınan relaksin hormonunun etkisiyle, simfiz pubis ve sakroiliak eklem bağları gevşer, bu gevşemenin asıl amacı doğumun kolaylaşmasını sağlamaktır. Ancak bazen mekanik bir dengesizlik gelişebilir.

   Belki bahsettiğiniz durum, pubik simfiz diastazı denilen durum olabilir. Pubik simfiz diastazı hastalarda ciddi ağrı ve rahatsızlığa neden olan hamileliğin son ayları komplikasyonudur. Hamile olmayan kadınlarda normal pubik simfiz aralığı 4-5 mm arasında değişirken, hamile kadınlarda bu aralık eklemin gevşemesi nedeniyle 2-3 mm kadar artar. Pelvik gevşekliğinin ana belirtileri sakroiliak eklem üzerinde kendiliğinden ya da bası sonucu ortaya çıkan ağrı ve hassasiyettir. Ağrı kalça hareketleriyle kötüleşir. Daha sonraları sakroiliak gevşeme, bacak arkasına dağılabilen bel ağrılarına da neden olabilir.

   Yine hamilelikte kalça osteonekrozu, kalçada geçici osteoporoz, lomber disk herniasyonu gibi durumlar da kalça, bel ve bacak ağrılarına neden olabilir.

   Doktorunuz ve ortopedi, fizik tedavi uzmanlarının bu tür ağrılarda işbirliği önemlidir. Bu nedenle doktorunuz ile bu durum hakkında daha detaylı görüşmenizde fayda vardır. Belli bir süre yatak istirahati, uygun oturma ve yatma pozisyonları, egzersiz tedavisi verilebilir.

   Sağlıklı doğum ve sağlıklı yaşam dileğiyle.

 52. Buse inan

  25 Haziran 2021 at 21:33

  Hocam benim sol kalcamda içten keskin bi ağrısı var yürüdüğüm zaman veyada zorlandığım zaman ağrı oluşuyor anı hareketler yapamıyorum ağrıya dışarıdan müdahale edemiyorum içten agriyo röntgenim çekildi çıkık vs.yok genelde ağrı kendimi yorgunum zaman çok yürüdüğüm zamanlar kalca üstüne oturduğum zamanlar oluyo

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Saglikocagim.org olarak başladığımız yayın hayatımıza daha şık ve sade bir tasarımla Saglikocagim.net olarak devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi yine en anlaşılır sağlık bilgilerini sunmaya devam edeceğiz.

Copyright © 2017 Saglikocagim.net. Sitemizde yayınlanan sağlık yazıları, bilgi verme amaçlıdır. Doktorunuza danışmadan herhangi bir uygulamada bulunmayınız.

Üste Git