Ağrılar ve Tedavileri

Kalça Ağrısı Neden Olur? Kalça Ağrısı Tedavisi

Kalça problemleri ile insanlar bebeklik, çocukluk, gençlik ve yaşlılık gibi herhangi bir döneminde karşılaşır.

Kalça ağrısı yapan hastalıklar ve tedavileri

Kalça kemiğinin yapısı, kalça kemiği denildiğinde iki tane kemik akla getirilmelidir. Bu kemiğin biri uyluk kemiği, diğeri de leğen kemiğidir. Uyluk kemiği ve leğen kemiğini bağlayan ve birbirleri ile ilişkisini sağlayan eklem kılıfıdır. Kalça eklemi vücudun bütün ağırlığını taşıyan ve geniş yüzeyli, sağlam kemik yapısına sahip bir eklem yapıdır.

Kalça ekleminde bir yuvanın içerisine başka bir kemiğin baş kısmı girerek hareket eden bir eklemi oluşturur. Uyluk kemiğinin baş kısmı tamamen yuvarlak tenis topuna benzeyen bir yapıya sahiptir ve onun karşısındaki yuvada aynen buna benzeyen bir yapıdır ve bu eklemin son derece uyumlu bir hareketi vardır.  Bu yapının öne, arkaya, sağa, sola dönme ve bacağın yana açılması, içe doğru gelmesi gibi çok sağlıklı bir işlevi vardır fakat bazı hastalıklardan dolayı kalça eklemi hareketlerinde zaman içerisinde kısıtlanma ve ağrılar oluşur.

Kalça ağrısı nedenleri

Kalça bozuklukları uzun süre devam edebilen ve fonksiyonel sakat kalmaya neden olabilen problemlerdir.

Kalça problemleri ile insanlar bebeklik, çocukluk, gençlik ve yaşlılık gibi herhangi bir döneminde karşılaşır. Kalça ağrısına neden olan hastalıklar osteoartrit (kireçlenme), seronegatif poliartritler, romatoid artrit, enfeksiyöz artrit, tümörler, metabolik kemik hastalıkları (osteomalazi, osteoporoz), yumuşak doku bozuklukları (bursit, tendinit), çocukluk dönemi hastalıkları (geçici sinovit, jüvenil kronik artrit, leeg perthes hastalığı), fasia lata fasiiti, priformis sendromu, meralgia parestetika, osteitis pubis ve vücudun başka kısımlarından kalçaya yayılan ağrılar şeklindekalça ağrıları görülebilmektedir.

Kalça ağrısı nedenleri

Kalça ağrısı nedenleri

Osteoartrit nedir?

Osteoartrit kalça gibi eklem yerlerinde kemiklerin birbiri üzerinde sürtünmeden rahat bir şekilde kaymasını sağlayan kıkırdağın aşınmasına verilen addır. Osteoartrit belirtileri arasında bu eklemlerde hareket kısıtlılığı ve ağrı, hareket ettirirken çıtırdama sesleri, komşu kaslarda zayıflık ve bazen şişlik gibi belirtiler vardır.

Osteoartrit tedavisinde hastanın kilo fazlalığı var ise zayıflaması, basit ağrı kesiciler ve romatizmal ilaçlar, çok fazla ağrı var ise eklemlere enjeksiyon uygulanması, ağrıyan bölgeye sıcak veya soğuk uygulama yapılması, fizik tedavi, egzersiz tedavisi ve hasta ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar sıkıntı çeker ise cerrahi olarak protez tedavisi uygulanır.

Kalça kırıkları neden olur?

Kalça kırıkları uyluğun üst kısmında, kalça eklemi bölgesinde meydana gelir. Kalça ekleminin şekli, uzunluğu yaşanan travmaya göre değişiklik gösterir. Kalça kırığı belirtileri arasında kalçada ve kasık bölgelerinde ağrı, kalçayı oynatma, dizi geriye doğru çekme ve kalçayı hareket ettirmekle şiddetlenen ağrı gibi belirtiler görülür. Kalça kırıkları tedavisi kırığın tipine, yerine, hastanın genel durumuna ve yaşına göre değişiklik gösterir

Bursit nedir?

Bursit veya bursitis olarak adlandırılan bir eklemi veya kemiği kaplayan yumuşak dokunun üzerinde oluşan içi sıvı dolu keseciklerin iltihaplanmasıdır. Bursit belirtileri arasında akut bursitlerde sıcak, kırmızı ve ağrılı şişlikler görülür. Çok şiddetli olan durumlarda hareket kısıtlılığı da şikayetlere eklenebilir.

Bursit tedavisinde ilaç tedavisi (ağrı kesiciler), romatizmal ilaçlar gibi ilaç tedavisi ve dinlenme önerilir. İltihabın gerilemesi için soğuk kompresler yapılır. Bunların dışında geçmeyen durumlarda bursitin içindeki sıvı iğne ile boşaltılır. Bütün bu yöntemler ile iyileşmeyen bursitlerde cerrahi olarak sıvıyı üreten hücrelerin bulunduğu tabaka çıkartılır.

Osteonekroz nedir?

Kemik, kan akımına ihtiyaç duyan canlı hücrelerden oluşmuştur. Herhangi bir nedenle kemiğe giden kan akımı kesilir ise kemik hücrelerinde ölüm, kemikte çökme, yıkılma gibi durumlara osteonekroz denilir.

Osteonekroz erken evrede çok fazla şikayete neden olmaz iken, ileri evrelerde giderek artan eklem ağrıları, eklem ağrısı özellikle o ekleme ağırlık bindikçe artan ağrı şeklinde olur. Osteonekroz tedavisinde eklemin hareket açıklığını zorlayıcı hareketlerden kaçınmak, fizik tedavi ve cerrahi tedavi gibi tedavi yöntemleri uygulanır.

Tendinit nedir?

Tendonlar, kasları kemiklere bağlayan sert lifli bağ dokusudur. Tendinit ise tendon iltihaplanmasıdır. Tendinitin belirtileri arasında tendonun bulunduğu kısımda ve çevresinde ağrı, ağrı yavaş yavaş artabilir veya kalsiyum tortusu var ise ani ve şiddetli şekilde başlayabilir. Tendinitin tedavisinde ağrıyı arttıracak hareketlerden kaçınılır, ağrı kesici ilaçlar kullanılır, o bölgeye soğuk buz torbası uygulanır. Geçmeyen durumlarda fizik tedavi ve cerrahi tedavi gerekebilir.

Kas gerilmeleri neden olur?

Kas gerilmeleri kasta aşırı kullanım, tahriş nedeni ile oluşan küçük yırtıklar dır. Sırt ve kalça kasları genellikle abdominal kasların destek veremeyecek kadar zayıf olmasından gerilir. Kas gerilmesi belirtileri arasında uyluk arka kısmında keskin ve ani olarak ağrı, yaralanmadan bir kaç saat sonra uylukta şişlik, morarma ve uzun süren ağrı gibi şikayetler vardır.

Kas gerilmeleri tedavisinde cerrahi ve cerrahi olmayan yöntemlerdir. Soğuk kompres uygulaması, bandaj, yaralanan bölgeyi yüksekte tutma, istirahat gibi yöntemler uygulanır. Kasları güçlendirme ve germe egzersizleri, tam kopmalarda veya yırtılmalarda cerrahi tedaviye gerek duyulabilir.

Disk hernileri nedir?

Düşmeler, ağır travmalar ve ağır kaldırmalar spinal kolondaki (şok emiciler) olan disklere zarar verebilir. Bunlar omurga kemiklerini ayırır ve yastık görevi görürler. Yaş ilerledikçe diskler kırılganlaşır, yırtılır ve fıtıklaşma meydana gelebilir. Omurganın alt tarafında yırtılmış bir diskten gelen ağrı spinal kordondan bacağa doğru yayılabilir.

Septik kalça nedir?

Bebeklik ve çocukluk dönemi süresince kalçada septik artrit gelişebilir. Genç bağışıklık sistemi kan yoluna giren bakterileri öldürecek kadar olgunluğa erişmediğinden, giren bu bakteriler kalçaya yerleşerek ağrıya ve topallamaya neden olabilir.

Septik kalça belirtileri arasında ateş, sıcaklık ve kızarıklık enfeksiyon belirtilerine işaret edebilir. Septik artrit tedavisinde uygun antibiyotik tedavisi ve yanında eklem drenajı uygulanabilir. Akut dönemde ekstremite istirahate alınır. Gereken durumlarda atel ve yumuşak doku traksiyonundan yararlanılır. Başlangıç dönemi bitiminde egzersiz tedavisine geçilir.

Kalça tümörleri nedir?

Kalça problemi yaratacak tümörler, özellikle pelvisi tutan metastatik (sıçrama yapan) tümörler kondsarkom ve kemik iliği tümörleridir. Buna karşın fermurda kemiğin primer tümörleri daha sık görülmektedir. Benign olan tümörler ağrı ve sebep oldukları stres kırıkları nedeni ile tedaviye gerek duyulur.

Tedavide tümörün çıkartılması ameliyatından sonra greftleme veya endoproteze gerek duyulur. Malign olan tümörlerde insizyonel ve marjinal eksizyondan radikal eksizyona kadar olan yöntemler gerekmektedir. Cerrahi sonrası bu hastalarda fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi uygulanır.

Priformis sendromu nedir?

Priformis kası kalçada çok önemsenmeyen ama siyatik sinir ile olan yakın komşuluğu nedeni ile ileri ki yaşlarda sorun çıkarabilen bir kastır. Bu kasın bölgesi arka cepte cüzdan taşınan bölgeye yakındır ve bu nedenle fazla oturulması ve devamlı cüzdan taşınması, travma, enfeksiyon ve sakroilitis gibi romatizmal sorunlardan dolayı da etkilenen bu kasın şikayetleri bel fıtığına taklit edebilir.

Priformis sendromu belirtileri genellikle kalça ve bel ağrısı, topuğa vuran ağrı gibi belirtilerdir. Tedavide öncelikle gevşetme egzersizleri, 4 hafta iyileşme olmaz ise kas içerisine enjeksiyon uygulaması ve geçmeyen ağrılarda cerrahi tedavi uygulanır.

Meralgia parestetika nedir?

Kalça hastalıkları

Kalça hastalıkları

Meralgia parestetika lateral femoral kutaneal sinir adı verilen sinirin kasık seviyesinde bası altında kalması nedeni ile meydana çıkan bazı belirti ve bulguları tanımlamak için kullanılan terimdir. Yalnızca duygusal lifler içeren sinir kasık bağının altından geçerken bası altında kalır.

Meralgia parestetika belirtileri arasında kasık bölgesinde, uyluk dış yan ve ön tarafında karıncalanma, uyuşma, ağrı gibi belirtiler ile meydana çıkar. Ağrı özellikle batıcı ve yanıcı şekildedir ve uyuşukluğa göre ağrı daha fazla hissedilir.

Meralgia tedavisinde öncelikle altta yatan sorunun tedavisi yapılır. Tedavide kilo verme, dar olmayan giysiler giyme, kemer değişimi egzersiz ve istirahat gibi tedavi yöntemlerine baş vurulur. Geçmeyen şikayetlerde enjeksiyon uygulaması veya ameliyat ile sinirin gevşetilmesi yöntemi uygulanır.

Osteitis pubis nedir?

Osteitis pubis pelvis denilen leğen kemiklerinin ön kısmında birleşme yeri olan simfizis pubiste olan enflamasyon ve ödem ile oluşan bir hastalıktır. Osteitis pubis belirtileri arasında kasık ve uyluk kısmında ağrı, testislerde ağrı gibi belirtiler bulunur.

Tedavide öncelikle istirahat, antiinflamatuar tedavi ve buz tatbiki yapılır. Ağrıların devam ettiği vakalarda lokal enjeksiyon ve fizik tedavi uygulanır. İnatçı durumlarda cerrahi tedaviye gerek duyulur.

Kalça hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

  1. Kalça kireçlenmesi nedir
  2. Kalçada kemik çürümesi neden olur
  3. Priformis sendromu nedir
  4. Kalça kırıkları tedavisi
  5. Siyatik ağrısı nedenleri ve tedavisi
  6. Çocuklarda kalça çıkıkları nedenleri ve tedavisi
  7. Meralgia parestetika nedenleri ve tedavisi

110 Yorum

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git