Ağız Hastalıkları

Jüvenil Lokalize ve Generalize Periodontitis Nedir? Jüvenil Periodontitis Tedavisi

Genel popülasyonun önemli bir kısmını etkileyen periodontal hastalıkların en yaygın tipi olan ve periodontal ligament ile alveol kemik kaybına sebep olan periodontitis, dişi destekleyen dokuların iltihabi bir hastalığıdır.

Jüvenil periodontitis, kesici dişler ve birinci büyük azı dişlerin çevresinde açısal kemik defektleri ile seyir gösteren bir periodontitis türüdür. Esas olarak birinci büyük azı ve kesici dişlerde görülmekte, ancak hastanın yaşı ilerledikçe etkilenen diş sayısı da artabilmektedir. Bu hastalık, ilerleme hızı ve yıkım şiddeti, tedaviye verdiği cevap ve genetik yatkınlık kriterleri bakımından diğer periodontal hastalıklardan farklılık göstermektedir.

JUVENİL PERİODONTİTİS TÜRLERİ

Jüvenil periodontitis lokalize ve generalize olmak üzere iki gruba ayrılsa da, jüvenil lokalize ve generalize periodontitisin farklı hastalıklar mı veya aynı hastalığın ilerlemiş hali mi ya da farklı görünümü mü, tam olarak açıklığa kavuşmuş değildir. Bu konuda farklı görüşler mevcuttur. Genel olarak yaş ilerledikçe etkilenen diş sayısının artması, hastalığın lokalize lezyonlarla başlayıp ileri evrelerinde generalize tipe dönüşmesi görüşünün daha çok kabul gördüğüne dair bilgiler vardır.

Lokalize jüvenil periodontitis: LJP genellikle puberte çağında ve genç bireylerde daimi dentisyonda birden fazla dişte hızlı alveolar kemik kaybıyla karakterizedir. Vertikal veya çanak şeklindeki lezyonlar, özellikle birinci molar kesici dişlerde simetrik olarak görülmektedir.

Generalize jüvenil periodontitis: GJP’li hastalarda ise hem vertikal hem de horizontal lezyonlar görülmekle birlikte, bu durumda 14’den fazla diş etkilenmektedir. GJP genellikle genç erişkin bireylerde görülür, fakat bu yaşın üzerindekilerde de görülebilir.

JUVENİL PERİODONTİTİS NEDENLERİ

Jüvenil periodontitis etyolojisinde birden çok faktör rol oynamaktadır. Hastalığa yatkınlıkta, hastalığın seyri ve şiddetini belirlemede hem genetik hem de çevresel faktörlerin önemli rolü vardır. Periodontal hastalığın başlaması için bakteri mutlak bir etken olsa da, genlerin hastalığa yatkınlıkta önemli rolünün olduğu günümüzde kabul gören bir gerçektir. Genlere ilave olarak çevresel faktörler, yaşam tarzı ve bunlar arasındaki etkileşim gelişebilecek klinik tabloyu belirlemektedir.

Jüvenil periodontitisli olgulardaki bazı sistemik hastalıklar (örn. diyabet ve benzeri), immün defektler ve mikrobiyal flora özellikleri hastalığın oluşumunda rol oynayarak şiddetinin artmasına ve tedaviye yanıtın değişmesine etki ederler.

JUVENİL PERİODONTİTİS BELİRTİLERİ

Lokalize jüvenil periodontitis: LJP kronik periodontitise göre daha erken yaşlarda (genellikle 10-13 yaşları arasında) başlar. Fakat daha küçük çocuklarda da görülebilir. LJP’de subgingival ve supragingival diştaşı yoktur, dişeti iltihabı azdır ya da yoktur, hızlı ve ilerleyici kemik kaybı ile karakterizedir. Hastalığın şiddetine ve daha önceki tedavilere bağlı olarak da, bu hastalarda diş kayıpları, kemik defektleri ve dişeti çekilmeleri gözlenir.

Generalize jüvenil periodontitis: Genellikle 30 yaş altı bireyleri etkilemekle birlikte bazen daha ileri yaş yetişkinleri de etkiler. Birinci molar ve kesici dişler dışında en az üç daimi diş bu durumdan etkilenir. İnterproksimal alanda kemik kaybı ile karakterizedir. Horizontal kayıplar yaygındır ve epizodik olarak yıkıma uğrar. Şiddetli yıkım dönemlerini haftalar ya da aylar sürebilen sessiz dönemler takip eder. Dişetlerinde akut ve şiddetli iltihaplanmalar olabilir. Dişeti ateş kırmızısı veya pembe renkte olabilir, poliferasyon ve ülserasyon gözlenebilir, bir uyaranla veya kendiliğinden dişeti kanaması görülebilir. Generalize periodontitise sıklıkla otitis media (orta kulak iltihabı) ve üst solunum yolları enfeksiyonları da eşlik eder.

JUVENİL PERİODONTİTİS TEDAVİSİ

Periodontal hastalığın türü ve tipi ne olursa olsun, tedavinin amacı periodontal patojenitenin tüm belirtilerini ortadan kaldırmak, çok iyi bir kontrol ve idame sağlamaktır.

Tedavi yöntemleri; plak kontrolü, diş taşı temizliği, kök yüzeyi değiştirmesi işlemleri, okluzal uyumlama, tetrasiklin tedavisi ve kemik cerrahisini içermektedir.

Benzer Konularımız

  1. Ağız hijyeni nedir, ağız bakımı nasıl olmalı
  2. Diş abrazyonu nedir, neden olur
  3. Gingivitis nedir, neden olur
  4. Pulpitis nedir, neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git