Endokrinolojik Hastalıklar ve Tedavileri

Januvia Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Januvia İlacın Yan Etkileri

Januvia'yı doktorunuz size Tip II Diyabet nedeniyle yüksek olan kan şekerinizin düşmesine yardımcı olmak için reçetelemiştir.

Januvıa 100 mg film kaplı tablet kullanma talimatı nedir?

Januvia ağızdan alınır.

Januvia’nın etkin maddesi nedir? Her bir film kaplı tablette 100 mg sitagliptin (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak).

Januvia’nın yardımcı maddeleri: Mikrokristalin selüloz, susuz dibazik kalsiyum fosfat, kroskarmelloz sodyum, magnezyum stearat, sodyum stearil fumarat, polivinil alkol, polietilen glikol (makrogol), talk, titanyum dioksit, kırmızı demir oksit sarı demir oksit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Januvıa nedir ve ne için kullanılır?

Januvia’nın etkin maddesi sitagliptin olup Tip II Diyabetli (Erişkin tipi şeker hastalığı) yetişkin hastalarda kan şekerini düşüren DPP-4 (dipeptidil peptidaz-4) inhibitörü adı verilen bir ilaç sınıfına üyedir. Tip II Diyabet doğrudan insüline bağlı olmayan bir şeker hastalığı tipidir. Januvia, yemekten sonra vücuttaki insülin düzeyini düzenlemeye yardım eder ve vücut tarafından yapılan şeker miktarını düşürür.

Januvia 28 tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Her bir tabletin içinde 100 mg etkin madde (sitagliptin) bulunmaktadır.

Januvia’yı doktorunuz size Tip II Diyabet nedeniyle yüksek olan kan şekerinizin düşmesine yardımcı olmak için reçetelemiştir. Januvia tek başına ya da kan şekerini düşüren diğer ilaçlarla birlikte (insülin, metformin, sülfonilüre, glitazonlar) kombine olarak ve tavsiye edilen diyet ve egzersiz programı ile beraber kullanılabilir.

Tip II diyabet (tip II şeker hastalığı) nedir?

Tip II Diyabet (Tip II şeker hastalığı), vücudunuzun yeterli insülini salgılayamadığı ve üretilen insülinin vücudunuzda gerektiği gibi kullanılamadığı bir durumdur. Vücudunuz ayrıca çok fazla şeker (glukoz) yapabilir. Bu durum kalp hastalığı, böbrek hastalığı, körlük, amputasyon (organ kesilmesi, organ kopması) gibi ciddi sağlık problemlerine yol açabilir.

Januvia Hangi Hastalıklarda Kullanılır

Januvıa kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

Eğer: 

Sitagliptine veya ilacın herhangi bir bileşenine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız var ise) Januviayı kullanmayınız.

Januvıa kullanırken dikkat edilmesi gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Januvia alan hastalarda pankreas iltihabı (pankreatit) olguları bildirilmiştir. Pankreatit potansiyel olarak yaşamı tehdit eden ciddi bir tıbbi durumdur. Kusma ile beraber veya kusma olmadan şiddetli ve devamlı mide ağrısı yaşarsanız Januvia’yı almayı bırakın ve doktorunuzla görüşünüz çünkü pankreasınız iltihaplanmış olabilir.

Aşağıdakiler geçmişte veya güncel olarak sizin için geçerliyse doktorunuza söyleyiniz:

Eğer; 

 • Tip 1 diyabetiniz varsa
 • Diyabetik ketoasidozunuz (yüksek kan şekeri, hızlı kilo kaybı, bulantı veya kusma ile seyreden bir durum) var ise
 • Herhangi bir böbrek rahatsızlığı veya geçmişten gelen veya hala devam eden tıbbi bir rahatsızlık öykünüz var ise
 • Januvi’nın herhangi bir bileşenine karşı alerjik reaksiyonunuz var ise, bunlar gibi durumlarda doktorunuza haber veriniz.

Pankreas iltihabınız (pankreatit), safra taşınız, alkolizm ya da yüksek yağ düzeyiniz varsa (trigliserid), bu tıbbi durumlar pankreas iltihabı olma ihtimalinizi ya da pankreas iltihabının tekrarlama ihtimalini artırır, bu durumlar hakkında doktorunuza bilgi veriniz.

Januvia’nın kan şekeri düşüklüğüne yol açma olasılığı yoktur çünkü kan şekeriniz düşük olduğunda Januvia etki göstermez.

Januvia ile birlikte bir sülfonilüre adlı etken maddeyi içeren başka bir şeker ilacı ya da insülin kullanıyorsanız kan şekerinizde düşme görülebilir. Bu gibi durumlar hakkında doktorunuza bilgi veriniz, çünkü doktorunuz sülfonilüre ya da insülin tedavinizin dozunu azaltabilir.

18 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır. Januvia’nın 18 yaş altı çocuklarda etkinliğine ve güvenliliğine ait bir bilgi bulunmamaktadır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışın. 

Januvıa’nın özel kullanım durumları

Hamilelikte Januvia kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız Januvia kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Januvia’yı hamilelik döneminde kullanmamalısınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme döneminde Januvia kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Januvia’nın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emzirmeyi planlıyorsanız veya emziriyorsanız bu ilacı kullanmamalısınız.

Karaciğer yetmezliği durumunda Januvia kullanımı: Hafif ve orta dereceli karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarla yapılmış klinik çalışma bulunmamaktadır.

Böbrek yetmezliği durumunda Januvia kullanımı: Januvia’nın başka bir antidiyabetik ürünle kombine kullanımı düşünülürken, diğer ürünün böbrek bozukluğu olan hastalarda kullanım koşullarının gözden geçirilmesi gerekir. Hafif böbrek bozukluğu olan hastalarda Januvia dozunda ayarlama yapılması gerekmemektedir. Orta derecede böbrek bozukluğu olan hastalarda Januvia dozu günde bir kez 50 mg’dır. Ciddi böbrek bozukluğu olan veya hemodiyaliz ya da periton diyalizi gereken son evre böbrek hastalığı (SEBH) olan hastalarda Januvia dozu günde bir kez 25 mg’dır. Januvia diyalize girilen zamandan bağımsız olarak uygulanabilir. Böbrek fonksiyonuna bağlı doz ayarlaması gerektiğinden, böbrek fonksiyonunun Januvia’ya başlamadan önce ve başladıktan sonra periyodik olarak değerlendirilmesi tavsiye edilir.

Araç ve makine kullananlar Januvia kullanabilir mi? Januvia’nın araç veya makine kullanma becerisi üzerinde bilinen hiçbir etkisi yoktur. Bununla birlikte, araç ve makine kullanma becerisini etkileyebilecek baş dönmesi ve uyku hali rapor edilmiştir. Januvia’nın sülfonilüreler adı verilen ilaçlar veya insülin ile birlikte kullanımı kan şekerinizde düşmeye yol açabilir ve bu sizin araç veya makine kullanma veya ayak basacak sağlam bir yerde olmadan çalışma yeteneğinizi etkileyebilir.

Januvia’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması: Januvia yiyecek ve içeceklerle birlikte veya aç karnına alınabilir.

Januvıa’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her tabletinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum (8,00 mg kroskarmelloz sodyum ve 12,00 mg sodyum stearil fumarat) ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”. Sodyuma bağlı herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte Januvıa kullanımı

 • Metformin etkin maddesini içeren başka bir şeker hastalığı ilacı ile birlikte kullanıldığında herhangi bir etkileşme görülmemiştir.
 • Januvia ile digoksin (kalp ilacı) birlikte kullanıldığında, hastalar uygun şekilde takip edilmelidir. Digoksin veya Januvia dozunda ayarlama yapılması tavsiye edilmemektedir.
 • Januvia ile siklosporin (bağışıklık sistemini baskılayıcı bir ilaç) birlikte kullanıldığında, Januvia dozunda ayarlama yapılması tavsiye edilmemektedir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 

Januvıa nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Januvia’yı her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin olamadığınız durumlarda doktor veya eczacınıza danışınız.

Kullanılması tavsiye edilen doz: Günde bir defa 100 mg tablettir.

Uygulama yolu ve metodu: 

Januvia ağızdan alınır.

Aç karnına veya yiyeceklerle birlikte alabilirsiniz.

Böbrek problemleriniz varsa, doktorunuz size daha düşük dozlar reçeteleyebilir.

Kan şekerinizi kontrol etmeye yardımcı olmak için Januvia’yı doktorunuz size reçetelediği sürece almaya devam ediniz.

Doktorunuz size Januvia’yı tek başına veya kan şekerini düşüren diğer belirli ilaçlarla birlikte reçeteleyebilir.

Uygun diyet ve egzersiz vücudunuzun kan şekerini daha verimli şekilde kullanmasına yardımcı olabilir. Januvia alırken doktorunuzun tavsiye ettiği diyet, egzersiz ve kilo verme programına bağlı kalmanız önemlidir.

Çocuklarda januvia kullanımı: 18 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır. Januvia’nın 18 yaş altı çocuklarda etkililik ve güvenliliğine ait bir bilgi bulunmamaktadır.

Yaşlılarda Januvia kullanımı: Yapılan çalışmalarda Januvia’nın yaşlılarda iyi tolere edildiği iyi etki gösterdiği saptanmıştır. Yaşa bağlı olarak özel doz ayarlaması gerekmemektedir. 75 yaş ve üstü hastalarda sınırlı güvenlilik verisi bulunmaktadır ve bu hastalarda dikkatli olunmalıdır. 75 yaş altı hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

İlacınızı almayı unutmayınız.

Böbrek yetmezliği durumunda Januvia kullanımı:

Januvia’nın başka bir antidiyabetik ürünle kombine kullanımı düşünülürken, diğer ürünün böbrek bozukluğu olan hastalarda kullanım koşullarının gözden geçirilmesi gerekir.

Hafif böbrek bozukluğu olan hastalarda Januvia dozunda ayarlama yapılması gerekmemektedir.

Orta derecede böbrek bozukluğu olan hastalarda Januvia dozu günde bir kez 50 mg’dır.

Ciddi böbrek bozukluğu olan veya hemodiyaliz ya da periton diyalizi gereken son evre böbrek hastalığı (SEBH) olan hastalarda Januvia dozu günde bir kez 25 mg’dır. Januvia diyalize girilen zamandan bağımsız olarak uygulanabilir.

Böbrek fonksiyonuna bağlı doz ayarlaması gerektiğinden, böbrek fonksiyonunun Januvia’ya başlamadan önce ve başladıktan sonra periyodik olarak değerlendirilmesi tavsiye edilir.

Karaciğer yetmezliği durumunda Januvia kullanımı:

Hafif ve orta dereceli karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarla yapılmış klinik çalışma bulunmamaktadır.

Eğer Januvia’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. 

Kullanmanız gerekenden daha fazla Januvia kullandıysanız: Januvia’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Januvia’yı kullanmayı unutursanız: Eğer Januvia almayı unutursanız hatırlar hatırlamaz bir doz alınız. Bir sonraki doza kadar hatırlamazsanız unutulan dozu atlayıp eski takviminize göre ilacınızı kullanmaya devam ediniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Januvia tedavisi sona erdiğinde oluşabilecek etkiler: Kan şekerinizin kontrol altına alınmasına yardımcı olmak için, doktorunuz reçete ettiği sürece ilacı almaya devam ediniz. Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe tedaviyi durdurmayınız.

Eğer Januvia’nın kullanımı hakkında başka sorunuz olursa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. 

Januvıa’nıın olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Januvia’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Çalışmalarda genellikle hafif şiddette yan etkiler görülmüş ve hastaların Januvia tedavisini bırakmalarına neden olmamıştır. Januvia ile tedavi edilen hastalarda bildirilen yan etkiler, içinde ilaç bulunmayan bir tablet (plasebo) ile tedavi edilen hastalarda görülen yan etkilerle benzer özelliktedir.

Döküntü, kurdeşen, yüzün, dudakların, dilin ve boğazın nefes almayı veya yutmayı zorlaştıracak şekilde şişmesini içeren ciddi olabilecek alerjik reaksiyonlar yaşarsanız (sıklığı bilinmeyen), hemen Januvia’yı almayı bırakınız ve doktorunuzu arayınız. Doktorunuz alerjik reaksiyonunuzu tedavi etmek için bir ilaç verebilir ve diyabetiniz için size farklı bir ilaç reçeteleyebilir.

Januvia ile metformine birlikte başlandığında aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir:

Yaygın (her 10 hastanın 1’inden az ancak 100 hastanın 1’inden fazla) 

 • Kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi)
 • Bulantı
 • Şişkinlik
 • Kusma

Yaygın olmayan (100 hastanın 1’inden az ancak 1000 hastanın 1’inden fazla)

 • Karın ağrısı
 • İshal
 • Kabızlık
 • Uyku hali

Bazı hastalar sitagliptin ve metformin kombinasyonuna başladıklarında mide rahatsızlığı yaşamışlardır.

Januvia ile bir sülfonilüre birlikte kullanıldığında aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir: 

Yaygın (her 10 hastanın 1’inden az ancak 100 hastanın 1’inden fazla) 

 • Kan şekeri düşüklüğü

Januvia ile bir sülfonilüre ve metformin birlikte kullanıldığında aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir: 

Çok yaygın (her 10 hastanın 1’inden fazla) 

 • Kan şekeri düşüklüğü

Yaygın (her 10 hastanın 1’inden az ancak 100 hastanın 1’inden fazla) 

 • Kabızlık

Januvia ile pioglitazona birlikte başlandığında aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir:

Yaygın (her 10 hastanın 1’inden az ancak 100 hastanın 1’inden fazla) 

 • Kan şekeri düşüklüğü
 • Şişkinlik
 • Ellerde, ayaklarda şişlik

Januvia ile birlikte metformin ve pioglitazon kullanıldığında aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir: 

Yaygın (her 10 hastanın 1’inden az ancak 100 hastanın 1’inden fazla) 

 • Kan şekeri düşüklüğü
 • Ellerde veya bacaklarda şişlik

Januvia ile insülin (metformin ile birlikte veya metformin olmadan) birlikte kullanıldığında aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir: 

Yaygın (her 10 hastanın 1’inden az ancak 100 hastanın 1’inden fazla) 

 • Baş ağrısı
 • Kan şekeri düşüklüğü
 • Grip

Yaygın olmayan (100 hastanın 1’inden az ancak 1000 hastanın 1’inden fazla) 

 • Ağız kuruluğu
 • Kabızlık

Aşağıdaki yan etkiler Januvia tek başına ve/veya diğer diyabet ilaçlarıyla birlikte kullanıldığında bildirilmiştir: 

Yaygın (her 10 hastanın 1’inden az ancak 100 hastanın 1’inden fazla) 

 • Kan şekeri düşüklüğü
 • Üst solunum yolu enfeksiyonu
 • Burun tıkanıklığı veya akıntısı ve boğaz ağrısı
 • Osteoartrit (eklem hastalığı)
 • Kol veya bacak ağrısı
 • Baş ağrısı

Yaygın olmayan (100 hastanın 1’inden az ancak 1000 hastanın 1’inden fazla) 

 • Baş dönmesi
 • Kabızlık

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen) 

 • Böbrek problemleri (bazen diyaliz gerektiren)
 • Kusma
 • Eklem ağrısı
 • Kas ağrıları
 • Sırt ağrısı
 • İnterstisyel akciğer hastalığı (Akciğerlerde nefes almada zorluk)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. 

Januvıa nasıl saklanmalı?

 • Januvia’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Januvia 30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
 • Januvia’yı son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
 • Januvia’yı dış kutusunun üzerinde yer alan son kullanım tarihinden sonra kullanmayınız. İlk 2 rakam ayı, son 4 rakam yılı göstermektedir.

Bu kullanma talimatı 17/01/2014 tarihinde onaylanmıştır. 

Benzer sağlık yazıları

 1. Şeker hastalığı nedir ve neden olur
 2. Diyabetik nefropati nedir ve neden olur
 3. Diyabete bağlı diş rahatsızlıkları
 4. Şeker hastalığı ve korunma yöntemleri
 5. Şeker düşüklüğünde ilk yardım nasıl yapılır

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git