Endokrinolojik Hastalıklar ve Tedavileri

Janumed Tablet Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Bu iki ajan tip II diyabeti (Tip II şeker hastalığı) olan hastalarda kan şekeri düzeylerini birlikte kontrol altına alırlar.

Janumet 50/1000 mg film tablet kullanım talimatı nedir?

Janumet’in etkin maddeleri: Her bir film kaplı tablet 50 mg sitagliptin (64.25 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) ve 1000 mg metformin hidroklorür içerir.

Janumet’in yardımcı maddeleri: Mikrokristalin selüloz, polivinilpirolidon, sodyum lauril sülfat, sodyum stearil fumarat, polivinil alkol, polietilen glikol, talk, titanyum dioksit, kırmızı demir oksit, siyah demir oksit içerir.

Janumet ağızdan alınır. 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Janumet nedir?

Janumet, kan şekerini düşüren sitagliptin ve metformin isimli reçetelenen iki ilaçtan oluşur. Sitagliptin, DPP-4 (dipeptidil peptidaz-4) adlı enzimi engeller, metformin ise biguanid sınıfı bir ilaç olup her ikisi de beraber çalışarak tip II diyabeti (Tip II şeker hastalığı) olan hastalarda kan şekeri seviyelerini kontrol altında tutmak için kullanılır.

Janumet 56 tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Her tabletin içinde 50 mg sitagliptin ve 1000 mg metformin etkin maddeleri bulunmaktadır.

Janumet ne için kullanılır?

Bu iki ajan tip II diyabeti (Tip II şeker hastalığı) olan hastalarda kan şekeri düzeylerini birlikte kontrol altına alırlar. Janumet öğünden sonraki insülin düzeylerini iyileştirmeye yardımcı olur ve vücudunuzun ürettiği şeker miktarını düşürür.

Diyet ve egzersizle birlikte kullanıldığında bu ilaç kan şekerinizi düşürmeye yardımcı olur. Janumet sülfonilüre adı verilen başka bir diyabetik ilaç ile birlikte veya tek başına kullanılabilir.

Janumet Hangi Hastalıklarda Kullanılır

Tip II diyabet (Tip II şeker hastalığı) kısaca nedir?

Tip II diyabet insüline bağımlı olmayan diabetes mellitus (NIDDM) olarak da bilinir. Tip II diyabet vücudunuzun yeterli miktarda insülin üretemediği ve üretilen insülinin olması gereken şekilde etki gösteremediği bir hastalıktır. Vücudunuz çok fazla şeker de üretebilir. Bu durumda şeker (glukoz) kanınızda birikir ve kalp hastalığı, böbrek hastalığı, körlük ve amputasyon (organ kesilmesi, organ kopması) gibi ciddi tıbbi sorunlara yol açabilir.

Janumet kullanılmaması gereken durumlar (Janumet’in kontrendikasyonları)

Eğer:

 • Sitagliptin, metformin hidroklorür veya Janumet’in içeriğindeki herhangi bir bileşenine karşı alerjiniz varsa,
 • Diyabetik ketoasidoz (hızlı kilo kaybı, bulantı veya kusmanın eşlik ettiği bir durum) veya diyabetik koma yaşıyorsanız
 • Böbrekle ilgili probleminiz varsa
 • Ciddi bir enfeksiyon geçiriyorsanız veya vücudunuz aşırı su kaybetmişse (dehidratasyon)
 • Yakın zamanda kalp krizi geçirdiyseniz veya’şok ya da solunum güçlüğü gibi ciddi dolaşım problemleri yaşadıysanız
 • Tip 1 diyabetiniz (insüline bağımlı diyabet) varsa
 • Karaciğerle ilgili probleminiz varsa
 • Çok fazla miktarda alkol tüketiyorsanız (her gün veya sadece zaman zaman)
 • Emziriyorsanız, bunlar gibi durumlarda Janumet kullanmayınız ya da bu ilacı reçete eden doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Renkli maddenin enjekte edildiği röntgen filmi çektirecekseniz; röntgen filmi çekilirken ve birkaç gün sonrasına kadar Janumet almayı bırakmanız gerekecektir.

Janumet’in dikkatli kullanılması gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Eğer: 

Janumet alan hastalarda pankreas iltihabı (pankreatit) olguları bildirilmiştir. Pankreatit potansiyel olarak yaşamı tehdit eden ciddi bir tıbbi durumdur. Kusma ile beraber veya kusma olmadan şiddetli ve devamlı mide ağrısı yaşarsanız Janumet almayı bırakın ve doktorunuzla görüşünüz çünkü pankreasınız iltihaplanmış olabilir.

80 yaşın üzerinde iseniz. 80 yaşın üzerindeki hastalar böbrek fonksiyonları kontrol edilip normal olduğu belirlenmedikçe Janumet almamalıdır.

 • Reçeteli herhangi bir ilaç alıyorsanız
 • Reçetesiz satılan herhangi bir ilaç alıyorsanız
 • Bitkisel takviyeler alıyorsanız
 • Sitagliptin, metformin veya Janumet aldığınızda geçmişte veya güncel olarak alerjik reaksiyon yaşadıysanız, bunlar gibi durumlarda Janumet kullanımı konusunda dikkatli olunuz ya da bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Janumet tedavisi sırasında, doktorunuz böbrek fonksiyonunuzu en azından yılda bir kez veya yaşlıysanız ya da böbrek fonksiyonunuz sınırdaysa veya kötüleşme riski taşıyorsa daha sık aralıklarla ölçecektir.

Janumet ile birlikte bir sülfonilüre (bir diyabet ilacı) kan şekeri düzeylerinde düşüş (hipoglisemi) yaşayabilirsiniz. Doktorunuz sülfonilüre dozunuzu azaltabilir.

Genel, vücudunuzun sadece bir kısmını uyuşturan (spinal veya epidural) anestezi altında bir cerrahi operasyon geçirecekseniz. Prosedürden önce birkaç gün boyunca ve sonrasında Janumet kullanmayı bırakmanız gerekebilir

Aşağıdaki semptomların bazılarını yaşıyorsanız:

Üşüme veya rahatsızlık hissi, şiddetli bulantı veya kusma, abdominal ağrı, nedeni anlaşılamayan kilo kaybı, kas krampları veya hızlı solunum, Janumet’in içerdiği maddelerden biri olan metformin hidroklorür laktik asidoz (kanda laktik asit birikimi) adı verilen nadir fakat ciddi bir yan etkiye ve hatta ölüme yol açabilir. Laktik asidoz tıbbi açıdan acil bir durumdur ve hastanede tedavi edilmelidir. Laktik asidozun bazı belirtilerini yaşarsanız, Janumet almayı bırakın ve derhal doktora başvurun.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın. 

Özel durumlarda Janumet kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Janumet kullanımı: İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamilelik boyunca gerekli olmadıkça Janumet kullanımı önerilmemektedir. Janumet’in doğacak bebeğiniz için zararlı olup olmadığı bilinmemektedir. Eğer hamile iseniz hamileliğiniz boyunca kan şekerinizi kontrol altında tutacak en iyi yolu doktorunuzla konuşun. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Janumet kullanımı: İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Metformin anne sütüne küçük miktarda geçer. Sitagliptinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Janumet’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emzirmeyi planlıyorsanız veya emziriyorsanız Janumet’i kullanmamalısınız. Eğer Janumet kullanıyorsanız bebeğinizi beslemek için en iyi yol doktorunuzla konuşmaktır.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği durumunda Janumet kullanımı: Janumet orta derecede veya şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu (kreatinin klerensi < 60 ml/dak) ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullananlar Janumet kullanabilir mi? Janumet’in araç veya makine kullanma becerisini etkilediğini düşündürecek hiçbir bilgi yoktur.

Janumet’in yiyecek ve içecek ile kullanımı: Janumet’i yemeklerle beraber aldığınızda midenizde rahatsızlık olma olasılığı azalır.

Janumet’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Janumet’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenemez. Bu tıbbi ürün her tabletinde 26,00 mg sodyum stearil fumarat ve 6,5 mg sodyum lauril sülfat ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte Janumet kullanımı

Janumet diğer ilaçların etki mekanizmasını etkileyebilir ve bazı ilaçlar da Janumet’in vücuttaki işleyişini etkileyebilir. Aldığınız tüm reçeteli, reçetesiz ve bitkisel ilaçları doktorunuza söyleyiniz.

 • Astım ve artrit gibi enflamasyonlu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar (kortikosteroidler)
 • Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan spesifik ilaçlar (ADE inhibitörleri)
 • İdrar üretimini arttıran ilaçlar (diüretikler)
 • Bronşiyal astım tedavisinde kullanılan spesifik ilaçlar (P-sempatomimetikler)
 • İyotlu kontrast ajanları veya alkol içeren ilaçlar
 • Siklosporin (bağışıklık sistemini baskılayıcı bir ilaç)
 • Digoksin (kalp ilacı), bunlar gibi ilaçları kullanıyorsanız ya da yakın zamanda kullandınız ise doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 

Janumet nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Janumet’i her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Kan şekerinizi kontrol altında tutmak için doktorunuz ilacın dozunu arttırabilir. Doktorunuz Janumet ile birlikte bir sülfonilüre, bir glitazon veya insülin (kan şekerini düşüren diğer ilaçlar) reçeteleyebilir.

Kullanılması tavsiye edilen doz: 

Günde iki defa 1 tablet

Janumet tedavisi sırasında diyetinize devam etmeli ve karbohidrat alımınızı gün içine eşit şekilde dağıtmaya özen göstermelisiniz. Aşırı kiloluysanız, size söylenen şekilde kalori kısıtlayıcı diyetinize devam ediniz.

Uygulama yolu ve metodu:

 • Ağızdan alınmalı
 • Midenizde rahatsızlık yaşama ihtimalinizi azaltmak için öğünlerle birlikte alınız.
 • Tabletleri yeterli miktarda sıvı ile alınız (örneğin, bir bardak su ile).

Çocuklarda Janumet kullanımı: Janumet ile ilgili 18 yaş altındaki çocuklarda çalışma yapılmamıştır.

Yaşlılarda Janumet kullanımı: Janumet böbreklerden atıldığından yaş arttıkça dikkatli kullanılmalı ve böbrek fonksiyonları yakından takip edilmelidir. Sizin için uygun doza doktorunuz karar verecektir.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği durumunda Janumet kullanımı: Janumet orta derecede veya şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu (kreatinin klerensi < 60 ml/dak) ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Janumet kullandıysanız: Janumet’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya bir eczacı ile konuşunuz.

Janumet kullanmayı unutursanız: Janumet’i almayı unutursanız hatırlar hatırlamaz bir doz alınız. Eğer bir sonraki doza kadar hatırlamazsanız, unutulan dozu atlayıp eski takviminize göre ilacı kullanmaya devam ediniz.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Janumet tedavisi bittiğinde oluşabilecek etkiler: Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe tedaviyi durdurmayınız.

Eğer Janumet’in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Janumet’in olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Janumet’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok seyrek olarak, metformin (Janumet’in aktif maddelerinden biri) alan hastalarda laktik asidoz (kanda laktik asit artışı) adı verilen ciddi bir yan etkiye yol açabilir.

Aşağıdaki belirtilerden birini yaşarsanız, Janumet’i almayı bırakınız ve HEMEN doktorunuza başvurunuz:

Kendini hasta hissetme (bulantı) veya hasta olma (kusma), karın ağrısı, kaslarda kramp, nedeni anlaşılmayan kilo kaybı, hızlı solunum, ani üşüme veya rahatsızlık hissi, döküntü, kurdeşen, yüzün, dudakların, dilin ve boğazların nefes almayı zorlaştıracak veya yutmayı zorlaştıracak şekilde şişmesini içeren ciddi olabilecek alerjik reaksiyonlar yaşarsanız (sıklığı bilinmeyen), hemen Janumet almayı durdurunuz  ve doktorunuzu arayınız. Doktorunuz alerjik reaksiyonları tedavi edecek bir ilaç verebilir ve diyabetiniz için iacınızı değiştirebilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır. 

Janumet’in çok yaygın (10 hastanın en az 1 ‘inde görülebilen) yan etkileri: 

Janumet ile sülfonilüre birlikte kullanıldığında aşağıdaki yan etkiler görülebilir.

 • Kan şekeri düşüklüğü
 • Bulantı
 • Kusma
 • Karın ağrısı
 • İştah kaybı

Janumet’in yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri: 

Stagliptin ile metformin birlikte kullanıldığında aşağıdaki yan etkiler görülebilir.

 • Kan şekeri düşüklüğü
 • Bulantı
 • Şişkinlik
 • Kusma
 • Kabızlık

Aşağıdaki yaygın yan etkiler Janumet tek başına ve/veya diğer diyabet ilaçlarıyla birlikte kullanıldığında bildirilmiştir:

 • Kan şekeri düşüklüğü
 • Baş ağrısı
 • Üst solunum yolu enfeksiyonu
 • Burun tıkanıklığı veya akıntısı ve boğaz ağrısı
 • Osteoartrit (eklem hastalığı)
 • Kol veya bacak ağrısı

Janumet’in yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri: 

 • Karın ağrısı
 • İshal
 • Kabızlık
 • Uyku hali
 • Ağız kuruluğu
 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi

Bazı hastalar sitagliptin ve metformin kombinasyonuna başladıklarında mide rahatsızlıkları yaşamışlardır.

Janumet’in çok seyrek görülen (1000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkileri: 

Bazı hastalar tek başına metformin alırken aşağıdaki yan etkiler görülebilir.

 • Vitamin B12 düzeylerinde azalma
 • Hepatit (bir karaciğer hastalığı)
 • Deride kızarıklık (döküntü) veya kaşıntı
 • Özellikle böbrekleri yeterli ölçüde çalışmayan hastalarda laktik asidoz (kanınızda laktik asit artışı). Üşüme veya rahatsızlık hissi, şiddetli bulantı veya kusma, karın ağrısı, nedeni anlaşılmayan kilo kaybı, hızlı solunum belirtilerini içerir.

Janumet’in sıklığı bilinmeyen (eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilen) yan etkileri: 

 • Böbrek problemleri (bazen diyaliz gerektiren)
 • Kusma
 • Eklem ağrısı
 • Kas ağrısı
 • Sırt ağrıları
 • İntertisyel akciğer hastalığı (akciğerlerde nefes almada zorluk)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz. 

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaktır.

Janumet nasıl saklanır?

 1. Janumet’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 2. Janumet, 30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
 3. Janumet son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Janumet’i dış kutusunun üzerinde yer alan son kullanım tarihinden sonra kullanmayınız. İlk 2 rakam ayı, son 4 rakam yılı göstermektedir.
 4. Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluk fark ederseniz Janumet’i kullanmayınız.

Benzer sağlık yazıları

 1. Şeker hastalığı nedir 
 2. Diyabetik nefropati nedenleri ve tedavisi
 3. Diyabetik nöropati nedenleri ve tedavisi
 4. Diyabetik retinopati nedenleri ve tedavisi
 5. Şeker hastalığı ve korunma 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git