Hastalıklar ve Tedaviler

İsoptin Nedir ve Ne İçin Kullanılır? İsoptin Yan Etkileri

ISOPTIN 40 mg film tablet kullanma talimatı

İsoptin’in etkin maddesi: Her bir İsoptin 40 mg film tablet, 40 mg verapamil hidroklorür içerir.

İsoptin’in yardımcı maddeleri: Kalsiyum fosfat dibazik dihidrat, mikrokristalize selüloz, kolloidal silikon dioksit, kroskarmeloz sodyum, magnezyum stearat, Opadry YS-1-2136 gibi yardımcı maddeler içerir.

İsoptin ağız yoluyla alınır. 

İsoptin Kullanma Talimatı

ISOPTIN nedir ve ne için kullanılır?

İsoptin 40 mg film tablet, kalp kasının yeterli miktarda oksijenle beslenememesinden meydana gelen kalp rahatsızlıklarının tedavisinde, kalp ritmi ile ilgili belirli bazı rahatsızlıkların tedavisinde ve yüksek tansiyon vakalarının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

İsoptin 40 mg film tablet, 30 film tabletlik blister ambalajlarda sunulmaktadır.

İsoptin 40 mg film tablet’in etkin maddesi olan verapamil hidroklorür (HCI), kalsiyum kanal blokörü veya kalsiyum antagonısti olarak adlandırılan bir ilaç grubuna aittir.

İsoptin 40 mg film tablet aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:

 • Kalp kasının yeterli miktarda oksijen ile beslenmemesinden meydana gelen rahatsızlıkların (angina pektoris) yol açtığı şikayetlerde,
 • Efor altında: Kronik stabil angina (efor anginası)
 • İstirahat halinde: İnstabil angina pektoris (kreşendo angina, istirahat anginası)
 • Damar daralmalarında: Vazospastik angina pektoris (Prinzmetal angina, varyant angina)
 • Kalp kası zaafiyeti (kalp yetmezliği) bulunmayan hastalarda, Beta reseptör blokörleri ile tedavi belirlenmemiş ise kalp krizinden sonra Angina pektoris vakalarında,
 • Kalp ritmi bozukluklarında,
 • Yüksek tansiyon vakalarında.

İsoptin Hangi Hastalıklarda Kullanılır

ISOPTIN kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

Eğer;

 • Verapamil hidroklorüre ve ilacın diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz (bu maddeler kullanım talimatının başında verilmektedir.), sizde böyle bir durum varsa, İsoptin almaya başlamadan önce doktorunuza bildiriniz,
 • Daha önce bir kalp/dolaşım şoku geçirdiyseniz,
 • Daha önce kalp atışının yavaşlaması (bradikardi), önemli ölçüde tansiyon düşüklüğü (hipotansiyon) ve sol kalp karıncığında kalp kası zaafiyeti (sol karıncık yetmezliği) gibi komplikasyonlara neden olmuş akut bir kalp krizi geçirdiyseniz,
 • Konjestif kalp yetmezliği varsa, bunlar gibi durumlarda İsoptin kullanılmamalıdır.

ISOPTIN kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Eğer;

 • Kalp ritminizde bir problem varsa,
 • Kalp yetmezliğiniz varsa,
 • Tansiyonunuz düşükse (sistolik 90 mmHg’nin altında),
 • Karaciğer enzimlerinde yükselme görülüyorsa,
 • Kalp hücrelerinin aşırı büyümesi ile karakterize kalp kası hastalığı (hipertrofik kardiyomiyopati) varsa,
 • Sakin konumunda alınan nabzınız dakikada 50 vuruşun altında ise (Bradikardi)
 • Karaciğer fonksiyonlarınız önemli ölçüde sınırlı hale gelmişse,
 • Sinirlerden gelen uyarıların sinir dalgaları şeklinde kas sistemine aktarılmasını sınırlayan bir hastalığınız (örneğin Miyastenia gravis, Lambert-Eaton-Sendromu, ileri düzeyde Duchenne kas distrofisi) varsa,
 • Böbrek işlevlerinizde azalma varsa, bunlar gibi durumlarda İsoptin kullanımı sırasında dikkatli olunuz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Özel durumlarda ISOPTIN kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte İsoptin kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamile kadınlarda verapamil HCI kullanımı ile ilgili yeterli veri yoktur. Hamilelik esnasında ancak zorunlu bir ihtiyaç varlığında kullanılmalıdır. Verapamil hidroklorürün insanlarda plasentaya (hamilelikte anne ile bebek arasında bağlantı sağlayan organ) geçtiği bilinmektedir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde İsoptin kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Verapamil HCI, insan sütüne geçer. Süt emen bebeklerdeki potansiyel yan etkiler göz önünde bulundurulduğunda, emzirme döneminde verapamil ancak anne sağlığı için gerekliyse kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullananlar İsoptin kullanabilir mi? Farklı bireysel reaksiyonlara bağlı olarak, bazen araba ve diğer makineleri kullanma ve riskli koşullarda çalışma becerisi azalabilir. Bu durum özellikle tedavinin başlangıcında, doz yükseltildiğinde, başka bir ilaçtan geçiş yapıldığında ve alkol alınması halinde geçerlidir.

İsoptin’in yiyecek ve içeceklerle birlikte kullanılması: İsoptin, tercihen yemekte veya yemekten kısa süre sonra, emilmeden ve çiğnenmeden, yeterli miktarda sıvı ile alınmalıdır.

ISOPTIN’IN içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer verapamil hidroklorüre ve ilacın diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz İsoptin almaya başlamadan önce doktorunuza bildiriniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte ISOPTIN kullanımı

Bazı ilaçlar İsoptin tarafından etkilenebilir ya da İsoptin bu ilaçların etkilerini değiştirebilir.

Aşağıda sözü edilen herhangi bir ilacı almakta iseniz doktorunuza ya da eczacınıza bildiriniz:

Kalp ritmi bozukluklarını tedavi eden ilaçlar, beta reseptör blokörleri (metoprolol, propranolol), solunum narkozunda kullanılan ilaçlar: Kalp ve damarlar üzerindeki etkilerde karşılıklı güçlenme (daha yüksek dereceli AV blok, kalp hızında daha fazla düşme, kalp yetmezliğinin başlatılması ve kan basıncında düşmenin fazlalaşması).

Antihipertansifler (yüksek tansiyon ilaçları), diüretikler (idrar söktürücü ilaçlar), vazodilatörler (damar genişletici ilaçlar): Kan basıncında düşmenin fazlalaşması.

Digoksin (kalbin gücünü arttırıcı etkin maddeler): Böbrekler yoluyla atılmasını azaltarak kandaki digoksin düzeyinin yükselmesine yol açarlar. Bu nedenle önlem alınarak kandaki digoksin dozlarının fazla yükselmemesine dikkat edilmeli ve gerekiyorsa kullanılan digoksin dozu hekim tarafından düşürülmelidir.

Prazosin, terazosin: Kan basıncını düşürücü etkide artış.

HIV antiviral ajanlar (ritonavir): Verapamilin kan düzeyleri artabilir. Verapamil dikkatli kullanılmalı veya dozu azaltılmalıdır.

Kinidin (kalp ritm bozuklukları tedavisinde kullanılan etkin madde): Kan basıncında düşmeye sebep olabilir. Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopatili hastalarda akciğer ödemi (sıvı toplanması) oluşabilir. Kandaki kinidin konsantrasyonu yükselebilir.

Karbamazepin (sara krizlerinin tedavisinde kullanılır): Karbamazepin düzeyleri artar ve bu durum, çift görme, baş ağrısı, ataksi (dengesiz vücut hareketleri ve yürüyüş) veya baş dönmesi gibi karbamazepine ait yan etkilere sebep olabilir.

Lityum (depresyonları tedavi eden ilaç): Lityumun sinir sistemi üzerindeki ciddi yan etkilerinde artış olabilir.

Rifampin: Verapamilin kan basıncını düşürücü etkisi azalabilir.

Kolşisin: Verapamil, vücuttaki kolşisin miktarının artmasına yol açabilir. Birlikte kullanımı önerilmemektedir.

Sülfinpirazon: Verapamilin kan basıncını düşürücü etkisi azalabilir.

Nöromusküler blokerler (sinir-kas iletisini engelleyen ilaçlar): Nöromusküler bloke edici ajanların etkisi güçlenebilir.

Asetil salisilik asit: Kanama eğiliminde artış.

Etanol (Alkol): Verapamilin etkisiyle etanolün çözünmesi gecikir ve kandaki alkol konsantrasyonu artarak alkolün etkisini yükseltir.

HMG Co-A Redüktaz  İnhibitörleri (statinler-kolesterol düşürücü ilaçlar): Verapamil alan bir hastada HMG CoA redüktaz inhıbitörleriyle (simvastatin, atorvastatin veya lovastatin) tedaviye mümkün olan en düşük dozda başlanır ve doz zaman içinde artırılır. Eğer halen HMG CoA redüktaz inhibitörü alan bir hastaya verapamil tedavisi eklenecekse, statin dozu azaltılır ve kan kolesterol düzeylerine göre yeniden artırılır. Fluvastatin, pravastatin ve rosuvastatinin verapamil ile etkileşim olasılıkları daha azdır.

Kandaki verapamil düzeylerini yükselten diğer maddeler/ilaçlar: Klaritromisın. Eritromisin. telitromisin. doksorubisin (verapamil ağız yoluyla alındığında), simetidin, greyfurt suyu.

Kandaki verapamil düzeylerini azaltan diğer maddeler/ilaçlar: Fenobarbital. sulfinpirazon. St. John bitkisi, fenitoin.

Kan düzeyleri verapamil tarafından etkilenen diğer maddeler/ilaçlar: Teofilin. imipramin, gliburid b’ııspiron, midazolam, digitoksin, digoksin, siklosporin, everolimus, sirolimus, takrolimus, almotriptan.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir İlacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ISOPTIN Nasıl Kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için tali matlar:

Erişkinler;

Verapamil hidroklorür dozu, hastalığınızın şiddetine uygun olarak, doktorunuz tarafından size göre ayarlanacaktır. Kullanıldığı bütün hastalık tablolarında ortalama günlük doz 240 mg ile 360 mg arasındadır.

Günlük doz, uzun dönemde 480 mg’ı aşmamalıdır ancak kısa dönem için daha yüksek dozlar kullanılabilir. Kullanım süresinde bir kısıtlama yoktur.

İsoptin dozunuzu, her gün, günün aynı saatinde almaya özen gösteriniz. Bu sizin ilaç almayı unutmanızı engellemeye yardımcı olacak ve vücudunuzda sürekli ve düzgün seviyelerde ilaç bulunmasını sağlayacaktır.

Erişkinler veya vücut ağırlığı 50 kg’ın üstünde ergenlerde İsoptin uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı nedir?

Koroner arter hastalığı (angina), paroksismal supraventriküler tasikardi, atrial flatter ve atrial fibrilasyon gibi durumların tedavisinde İsoptin dozu: 120-480 mg, üç ya da dört doza bölünmüş olarak.

Hipertansiyon (yüksek kan basıncı) tedavisinde İsoptin dozu: 120-480 mg, üç doza bölünmüş olarak.

Çocuklarda sadece kalpteki ritim bozukluğu için;

Sadece kalpteki ritim bozukluğu için 6 yaşına kadar olan çocuklarda İsoptin dozu: 80- 120 mg verapamil hidroklorür, iki ya da üç doza bölünmüş olarak.

Sadece kalpteki ritim bozukluğu tedavisi için 6-14 yaş arası çocuklarda dozu: 80 – 360 mg verapamil hidroklorür, iki ya da dört doza bölünmüş olarak.

Uygulama yolu ve metodu:

Oral yoldan (ağız yoluyla) kullanılır. İsoptin’i ağızda bekletmeden, çiğnemeden yeterli miktarda su ile yemeklerde veya yemeklerden sonra alınız.

Eğer İsoptin’in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Karaciğer yetmezliği durumunda İsoptin kullanımı:

Karaciğer işlevleri azalmış olan hastalarda ilacın metabolizması (ilacın vücutta uğradığı değişimler), karaciğerdeki işlev bozukluğunun şiddetine bağlı olarak az ya da çok miktarda gecikebilir ve bu durum, verapamil hidroklorürün etkilerini artırır veya uzatır. Bu nedenle karaciğer fonksiyonu azalmış olan hastalarda dozaj gereksinimleri özel bir dikkatle ayarlanmalı ve başlangıçta düşük dozlar verilmelidir. Karaciğer fonksiyonlarında rahatsızlık olanlarda önce her biri 40 mg verapamil hidroklorir içeren 2-3 tablet/gün dozuyla başlanabilir. Bu doz 80-120 mg verapamil hidroklorüre eşdeğerdir.).

İsoptin 40 mg, düşük dozlara yeterli bir yanıt verme olasılığı olan hastalarda kullanılmak içindir (örn., karaciğer işlev bozukluğu olan hastalar veya yaşlı hastalar). Yüksek dozajlara (örn., günde 240 mg-480 mg verapamil hidroklorür) gereksinimi olan hastalar için aktif ilaç içeriği daha elverişli olan formülasyonlar kullanılmalıdır.

Doktorunuzla konuşmadan, kendi başınıza İsoptin almayı bırakmayınız. Verapamil hidroklorür uzun süreli tedaviden sonra aniden değil, yavaş yavaş, dozu aşamalı şekilde azaltılarak kesilmelidir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla İsoptin kullandıysanız:

İsoptin’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışşanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşırı miktarlarda verapamil hidroklorür alınması durumunda, önemli oranda tansiyon düşmesi, kalp kası zaafiyeti, kalp veya kan dolaşımı şoklarına yol açabilecek veya kalbin durmasına neden olabilecek kalp ritmi bozuklukları (örneğin kalp temposunda yavaşlama veya hızlanma, kalpte uyarı yayılımında bozukluklar) olabilir. Koma düzeyine kadar artabilen bilinç kaybı, kan şekerinin yükselmesi, kandaki potasyum konsantrasyonunun düşmesi, kandaki pH düzeyinin düşmesi (metabolik asidoz), vücut hücrelerinde oksijen kıtlığı (hipoksi), akciğerde sıvı toplaması (akciğer ödemi) ile birlikte kan dolaşımı ve kalp şoku, böbrek faaliyetinin zayıflaması ve kramplar görülebilir. Zaman zaman ölüm olayları da bildirilmiştir.

İsoptin’i kullanmayı unutursanız:

Eğer ilacınızı almayı unutursanız, bu dozu aynı gün içerisinde hatırlar hatırlamaz alınız. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse, unuttuğunuz dozu atlayınız ve ilacınızı kaldığınız yerden düzenli olarak kullanmaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

İsoptin ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Lütfen İsoptin’in kullanımına önceden hekiminizin onayını almadan ara vermeyiniz veya kullanımı kesmeyiniz.

Uzun süreli kullanım sonunda İsoptin kullanımına son verilmesi ani olarak yapılmaz, aksine yavaş yavaş doz azaltılarak belirli bir zaman içinde gerçekleştirilir.

ISOPTIN’IN olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, İsoptin’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, İsoptin’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Yüz, gözler, dudaklar, dil, kollar ya da bacaklarda şişlik,
 • Nefes alma güçlüğü, yutma güçlüğü,
 • Deri döküntüleri,
 • Alerjik belirtiler,
 • Kurdeşen,
 • Genel sağlık hissinin ağır bir biçimde bozulmasıyla birlikte seyreden ağır alerjik deri reaksiyonları (Stevens-Johnson sendromu).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin İsoptin’e karsı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Baygınlık,
 • Deri ya da gözlerin sararması,
 • Ateş,
 • Göğüs ağrısının (angina) sıklığında veya şiddetinde artış,
 • Kalp atışlarında yavaşlama, durma ya da hızlanma,
 • Kalp atışlarında düzensizlik,
 • Çarpıntı,
 • Kalp yetmezliği,
 • Yanma, karıncalanma, uyuşukluk gibi anormal duyular,
 • Denge bozuklukları,
 • Uyku hali,
 • Göz titremesi,
 • İstem dışı hareket alanında rahatsızlıklar (ekstra-piramidal semptomlar: Parkinson sendromu),
 • Depresyon,
 • Kulak çınlaması,
 • Saç kaybı,
 • Karaciğer enzimlerinde yükselme,
 • Diş etlerinde şişmeler,
 • Bağırsak tıkanması,
 • Kaslarda halsizlik veya kas ve eklem ağrısı,
 • Kas krampları,
 • Saç rengi değişimi,
 • Cinsel iktidarsızlık,
 • Erkeklerde meme büyümesi,
 • Memelerden süt gelmesi.

Verapamil ayrıca karaciğer enzimleri ve prolaktin değerlerinde yükselmeye neden olabilir.

Verapamilin kolşisin ile birlikte kullanıldığı tek bir hastada inme görülmüştür. Kolşisin ile birlikte kullanmayınız.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Baş ağrısı, baş dönmesi,
 • Titreme,
 • Bacaklarda ve ayaklarda şişme,
 • Kan basıncında düşme,
 • Bulantı, kusma,
 • Kabızlık,
 • Karında ağrı/rahatsızlık hissi,
 • Kaşıntı,
 • Bitkinlik.

Bunlar İsoptin’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.

ISOPTIN nasıl saklanmalı?

 • İsoptin’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • İsoptin’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • İsoptin’i son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
 • Bu ilacın son kullanma tarihi kutunun üzerinde ve blister şeridinde gösterilmektedir. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra İsoptin’i kullanmayınız/son kullanma tarihinden önce kullanınız. Son kullanma tarihi belirtilen ayın son günüdür.

Bu kullanma talimatı 08/12/2011 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Koroner arter hastalığı nedenleri ve tedavisi
 2. Atriyal flutter nedenleri ve tedavisi
 3. Hipertansiyon nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git