Damar Hastalıkları ve Tedavileri

İrda İlaç Nedir? İrda İlaç Ne İçin Kullanılır? İrda Tablet Nasıl Kullanılır?

İRDA 300 MG FİLM KAPLI TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde: İrbesartan.

Yardımcı maddeler: Cellactose 80, mikrokristalin selüloz PH 102, prejelatinize nişasta, kroskarmelloz sodyum, kolloidal silikondioksit 200 susuz, magnezyum stearat, film kaplama materyali (Opadry YS-1 7003 White): Titanyum dioksit (E171), HPMC 2910/Hypromellose 3cp, HPMC 2910/Hypromellose 6 Cp, macrogol/peg 400, polysorbate 80.

İrda iİlaç Nasıl Kullanılır

İRDA NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? (İRDA ENDİKASYONLARI)

İrda 300 mg irbesartan etkin maddesini içerir. Anjiyotensin II reseptör antagonistleri olarak bilinen bir tansiyon düşürücü ilaç grubuna dahildir. Anjiotensin-II vücutta üretilen bir maddedir. Kan damarlarında bulunan reseptörlere bağlanarak kan damarlarının daralmasına yol açar. Kan damarları daralınca içinde dolaşmakta olan kanın basıncı artar. İrda, anjiyotensin-II adlı bu maddenin reseptörlere bağlanmasını engeller. Bu şekilde kan damarlarını gevşetir ve kan basıncını düşürür. İrda, yüksek tansiyon ve tip 2 diyabet (şeker) hastalarında, böbrek fonksiyonlarındaki azalmayı yavaşlatır.

28 ve 90 film tablet içeren blister ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır. Piyasada ayrıca İrda 75 mg ve 150 mg film kaplı tablet formları da mevcuttur.

Doktorunuz size İrda’yı aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı dolayısıyla reçetelemiş olabilir:

 • Yüksek kan basıncı tedavisinde (esansiyel hipertansiyon),
 • Yüksek kan basıncı, tip 2 diyabet (şeker) ve böbrek fonksiyonu bozulmuş olan hastalarda böbreklerin korunmasında.

İRDA KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (İRDA KONTRENDİKASYONLARI)

 • İrbesartan maddesine veya İrda’nın içindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,
 • Hamile iseniz,
 • Bebek emziriyorsanız, bunlar gibi durumlarda İrda kullanılmamalıdır (kontrendikedir).

Diyabet hastasıysanız veya böbreklerinizde bozukluk varsa, İrda’yı aliskiren denilen bir maddeyi içeren ilaçlarla (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bir başka ilaç) birlikte kullanmayınız.

İrda, çocuklarda ve ergenlerde (18 yaşın altındaki) kullanılmamalıdır.

İRDA’NIN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Aşırı ishal veya kusmanız varsa, beslenmenizde aşırı tuz kısıtlaması yaptıysanız veya yoğun idrar söktürücü tedavi kullandıysanız, doktorunuz İrda tedavisine başlamadan, öncelikle sizdeki sıvı ve tuz kaybını giderecek önlemler alabilir.
 • Böbreklerinizle ilgili ciddi sorunlarınız varsa. Doktorunuz düzenli aralıklarla sizden kan tetkikleri isteyerek, bazı maddelerin kanınızdaki değerlerini izleyebilir ve sizi yakından takip etmek isteyebilir.
 • Kalbinizle ilgili ciddi sorunlarınız varsa.
 • Potasyum tutucu diüretik ilaç kullanıyorsanız (kanınızdaki potasyum düzeyi artabilir).
 • Böbreklerden aldosteron adlı bir hormonun fazla salgılanması sonucu oluşan primer aldosteronizm adı verilen bir hastalığınız varsa, doktorunuza söyleyiniz. Bu hastalıkta ilacın etki mekanizması nedeniyle genellikle cevap alınamamaktadır. İrda benzeri ilaçların kullanılması önerilmemektedir.
 • Şeker hastalığınız varsa (diyabet) ve bunun için ilaç kullanıyorsanız (doktorunuzun şeker için kullandığınız ilaçların dozunda ayarlama yapması gerekebilir).
 • Şekeri “tolere” edemediğiniz veya gizli şeker olduğunuz söylendiyse, bu durumu doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz şeker hastalığının belirgin hale gelmesi açısından sizi yakından takip etmek isteyebilir.
 • Lityum içeren bir ilaç kullanıyorsanız, doktorunuza söyleyiniz. İrda ve lityum’un birlikte kullanılması tavsiye edilmez.
 • Aliskiren içeren bir tansiyon ilacı kullanıyorsanız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

İRDA’NIN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Tabletleri, yemekten önce ya da sonra, yeterli miktarda sıvı (1 bardak su) ile doktorunuzun önerdiği miktarda yutunuz.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE İRDA KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile kalmayı planlıyor iseniz veya hamile olma olasılığınız var ise mutlaka doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz, hamileliğiniz öncesi veya hamile olduğunuzu öğrenir öğrenmez İrda tedavisini durduracaktır ve size İrda dışında başka bir uygun tedavi önerecektir. Hamileliğiniz süresince İrda kullanmamanız gerekir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme sırasında İrda kullanmayınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR İRDA KULLANABİLİR Mİ?

Araç ve makine kullanma yeterliliği üzerine yeterli çalışma bulunmamaktadır. İrda’nın araç ve makine kullanımını etkilemesi olası değildir. Ancak yüksek kan basıncı tedavisi esnasında ara sıra baş dönmesi ve dengesizlik meydana gelebilir. Bu durumda araç ve makine kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

İRDA’NIN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Bu tıbbi ürün laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
 • Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE İRDA KULLANIMI

Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

Eğer aşağıda verilen bir ilacı şu anda alıyor veya son zamanlarda aldıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz:

 • Yüksek tansiyon için alınan diğer ilaçlar ve idrar söktürücüler: Tansiyon düşürücü etki artabilir.
 • Vücut potasyum düzeyini etkileyen ilaçlar, potasyum içeren yapay tuz preparatları, serumda potasyum seviyesini arttıran ilaçlar (örn. heparin): Serumdaki potasyum düzeyi artabilir.
 • Lityum içeren ilaçlar: Serumda lityum düzeyi yükselebilir, lityuma bağlı zehirlenme görülebilir.
 • Steroid yapılı olmayan iltihap giderici ilaçlar (örn. selektif COX-2 inhibitörleri, aspirin): İrda’nın kan basıncını düşürücü etkisi azalabilir; kanda potasyum düzeyi yükselebilir, böbrek fonksiyonlarının bozulması riski artar.

Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan aliskiren içeren ilaçlar (tansiyon düşüklüğü, kanda potasyum artışı ve böbrek işlevlerinde değişiklik riski artabilir)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

İRDA İLAÇ NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Doktorunuz, ilacınızı nasıl ve hangi dozda kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.

Yüksek kan basıncı (yüksek tansiyon) hastaları:

Tedaviniz genellikle günde 1 kez, 150 mg İrda dozuyla başlar. Günde tek doz 150 mg ile elde edilen 24 saatlik kan basıncı kontrolü, 75 mg’lık dozdan daha iyidir. Bununla birlikte, özellikle kan diyalizi olan hastalar ve 75 yaşın üzerindeki hastalarda tedaviye 75 mg’lık doz ile başlanması düşünülmelidir.

Günde tek doz 150 mg ile kan basıncı yeterli kontrol altında tutulamayan hastalarda, doz 300 mg’a yükseltilebilir.

Yüksek kan basıncı ve tip II diyabet (şeker hastalığı) hastalığına eşlik eden böbrek yetmezliği olan hastalar:

Tedavi 150 mg, günde tek doz İrda ile başlatılır ve devam dozu olarak günde bir kez 300 mg tercih edilir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

İrda ağızdan kullanılır.

 • Tabletleri yeterli miktar sıvı ile yutunuz (örn. bir bardak su).
 • Tabletleri aç veya tok karnına alabilirsiniz.
 • İlacınızı her gün aynı saatte alınız. Tabletlerinizi her gün aynı saatte almanız, kan basıncınız üzerinde en iyi etkiyi elde etmenizi sağlayacaktır. Aynı zamanda, tabletleri ne zaman alacağınızı hatırlamanıza da yardımcı olacaktır.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Çocuklarda İrda Kullanımı:

İrda 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda İrda Kullanımı:

75 yaşın üzerindeki hastalarda 75 mg’lık doz ile başlanması düşünülmesine rağmen yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Özel Kullanım Durumları:

 • Böbrek yetmezliği: Böbrek bozukluğunuz mevcutsa, doz ayarlaması gerekmez, ancak tedaviye düşük dozla günde 75 mg İrda ile başlanır (günde 1 kez İrda 75 mg almanız gerekir). Özellikle kan diyalizi (kanın temizlenmesi işlemi) olan hastalarda veya 75 yaş üstü hastalarda, tedavinin başlangıcında doktorunuz düşük doz tavsiye edebilir.
 • Karaciğer yetmezliği: Hafif ve orta derecede karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Ciddi karaciğer yetersizliği olan hastalarda yeterli deneyim yoktur.
 • Damar içi (intravasküler) hacim eksikliği: İrda tedavisine başlamadan önce sıvı ve/veya sodyum kaybı düzeltilmelidir.

Eğer İrda’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla İrda Kullandıysanız:

Fazla kullanılması durumunda en sık rastlanan belirtilerinin düşük tansiyon ve kalp atımının hızlanması olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca kalp atımının yavaşlaması da görülebilir. Hastanın kusturulması ve/veya midesinin yıkanması önerilir.

İrda’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer Kullanmayı İrda Unutursanız:

Bir dozu atlarsanız, sonraki dozu normalde olması gerektiği gibi alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

İrda İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

İrda tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, aşağıdaki durumlar ortaya çıkabilir:

 • Kan basıncınız (tansiyonunuz) yeniden yükselebilir.
 • Yüksek kan basıncına bağlı kalp, böbrekler, beyin ve gözlerinizdeki kan damarları zarar görebilir.
 • Kalp krizi, böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, felç veya körlük gibi durumlarla ilgili taşıdığınız risk artabilir.

İRDA’NIN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, İrda’nın da içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, İrda’yı kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ani hırıltı, göğüs ağrısı, nefes darlığı veya nefes almada zorluk,
 • Göz kapaklarının, yüzün ya da dudakların şişmesi,
 • Nefes almada büyük zorluğa sebep olan dil ve boğazın şişmesi,
 • Geniş cilt döküntüsünü içeren şiddetli cilt reaksiyonları, ürtiker.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Bildirilen diğer yan etkiler aşağıda listelenmiştir. Bu yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya bu kullanma talimatında aşağıda yer almayan herhangi bir yan etki fark ederseniz, doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz:

Çok yaygın (10 hastanın en az 1’ini etkileyebilen) yan etkiler:

Kandaki potasyum seviyesinde artış.

Yaygın (100 kullanıcının 1 ila 10’unu etkileyebilen) yan etkiler;

 • Baş dönmesi,
 • Bulantı, kusma,
 • Yorgunluk,
 • Yatarken veya oturduğu yerden kalkarken görülen baş dönmesi ve kan basıncında ani düşme,
 • Kas-iskelet ağrısı,
 • Kandaki hemoglobin düzeyinde düşme (diyabete bağlı ilerlemiş böbrek hastalığı olanlarda).

Yaygın olmayan (1.000 kullanıcının 1 ila 10’unu etkileyen) yan etkiler;

 • Kalp atımının hızlanması,
 • Yüzde kızarma,
 • Öksürük,
 • İshal,
 • Hazımsızlık, sindirim bozukluğu/mide yanması,
 • Sarılık,
 • Cinsel fonksiyonlarda azalma,
 • Göğüs ağrısı.

Piyasaya çıkmasından bugüne kadar bildirilen fakat sıklıkları belirlenmemiş yan etkiler;

 • Baş ağrısı,
 • Vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi),
 • Kulak çınlaması,
 • Tat değişikliği,
 • Sarılık, anormal karaciğer işlevi,
 • Eklem ve kas ağrısı, kas krampları,
 • Böbrek yetmezliği de dahil böbrek işlev bozuklukları,
 • Kan damarlarında iltihaplanma (lökositoklastik vaskülit),
 • İskelet kas yıkımı (nadir olarak).

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

İRDA’NIN SAKLANMASI

 •  İrda’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • İrda’yı 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • İrda’yı son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra İrda’yı kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz İrda’yı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 02/03/2015 tarihinde onaylanmıştır.

KONU İLE İLGİLİ BENZER YAZILARIMIZ

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git