Çocuk Hastalıkları ve Tedavileri

İntraventriküler ve Periventriküler Kanama Neden Olur?

İntraventriküler veya periventriküler kanama, prematüre bir bebeğin beyninde oluşan kanamadır.

İntraventriküler ve periventriküler kanama nedir?

İntraventriküler veya periventriküler kanama, prematüre bir bebeğin beyninde oluşan kanamadır. Kanamanın şiddeti değişkenlik gösterebilir ve beynin içinde yer alan ve ventrikül adı verilen su dolu boşlukların içinde (intra) veya çevresinde (peri) oluşabilir. Kanama, doğum sırasındaki bir travmadan veya doğumdan hemen sonra bebeğin başının içindeki kan damarlarında oluşan basınç artışından kaynaklanabilir.

Bebeğin kan hacmindeki ani değişiklikler, yüksek veya düşük kan basıncı ya da ciddi akciğer hastalığı da bu duruma yol açabilir. Kanamanın sebebi bebeğin gelişmekte olan beyninde kolayca yırtılabilen incecik kan damarlarının bulunmasıdır. Kanama riski prematüritenin derecesine veya hastalığa bağlı olarak değişebilir. En yüksek risk altında olan bebekler doğum ağırlığı 1 kilonun altında olan veya doğum sırasında 28 haftalıktan daha küçük olan bebeklerdir. Olguların yüzde 2’si miadında doğan bebeklerde (37 haftalık ya da daha büyük) doğum sırasındaki bir travma sonucunda görülebilir.

İntraventriküler ve periventriküler kanama belirtileri

İntraventriküler ve periventriküler kanamanın en sık rastlanan belirtileri reflekslerin yavaşlaması veya alınamaması, aşırı uyuklama ve uyku apnesidir (Uyku bozukluğu). Prematüre bir bebekte bu bulgular ilk birkaç saat ile ilk haftanın sonunda ortaya çıkabilir. Doğumdan sonraki ikinci veya üçüncü günde bebeğin durumu aniden kötüleşebilir. Soluk veya mavi cilt, sarılık, kaslarda seğirmeler, nöbetler, felç, şok, apne, kalp atım hızında yavaşlama veya bilinçte kapanma gibi ek bulgular da görülebilir. Çocuk daha sonra şoka girebilir. Kafa çevresi hızla büyüyebilir ve kanama başladıktan sonraki 2 ile 4 hafta içinde Hidrosefalus oluşabilir.

İntraventriküler ve periventriküler kanama teşhisi

İntraventriküler ve periventriküler kanamanın tanısı için çocuğun doktoru ultrason veya bilgisayarlı tomografi görüntülemelerinden yararlanır. Bunların yanı sıra tanı için lomber ponksiyon ile bebeğin belinden su alınması ve kan testlerinin yapılması da gerekebilir.

İntraventriküler ve periventriküler kanama tedavisi

İntraventriküler ve periventriküler kanamanın özel bir tedavisi yoktur, fakat çocuğun doktoru bebekte ortaya çıkan tüm belirtileri tedavi eder. Örneğin bebek nöbet geçiriyor ise doktor antikonvülsan ilaç tedavisi önerir. Şoku tedavi etmek için çocuğun doktoru bebeğe damar yolu ile kan, sıvı veya ilaç verebilir. Hidrosefali tedavisi için büyük olasılıkla ameliyat ile bebeğin ventrikülünün içine şant adı verilen küçük plastik bir tüp yerleştirilmesi işlemi gerekebilir.

Bu şant tedavisi aracılığı ile fazla sıvı çocuğun karnına aktarılır ve bunun beyinde birikmesi önlenir. Hidrosefalisi olan bir çocuğa sık sık lomber ponksiyon yapılarak beyinde sıvı ile dolu boşluklardaki basıncın artışı azaltılmaya çalışılır. Hastalığın sonucu beyindeki kanamanın şiddetine bağlıdır. Çocuğun beynindeki fazla miktarda kanama Serebral palsi, Mental retardasyon, İşitme kaybı, Görme problemleri veya ölüme yol açabilir.

Çocuk hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

  1. Çocuklarda beyinde su toplanması (Hidrosefali) neden olur
  2. Çocuklarda beyin felci (Serebral palsi) neden olur
  3. Çocuklarda beyin tümörü nedenleri ve tedavisi
  4. Çocuklarda görme kaybı nedenleri ve tedavisi
  5. Uyku apnesi nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git