Damar Hastalıkları ve Tedavileri

İntraserebral Kanama Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

İntraserebral hemoraji veya intraserebral kanama (İSK), kopmuş bir kan damarından beyne doğru meydana gelen bir kanamadır.

İntraserebral hemoraji (kanama) nedir?

İntraserebral hemoraji veya intraserebral kanama (İSK), kopmuş bir kan damarından beyne doğru meydana gelen bir kanamadır. İntraserebral hemoraji felç gelişmesine neden olabilen üç ana faktörden biridir ve tüm inmelerin ortalama % 12’sini oluşturur.

Hastaların yaklaşık yarısı 30 gün içinde kaybedilir. İntraserebral kanamalı hastalarda erken dönemde sağ kalım, hastanın hastaneye başvuru sırasındaki bilinç durumu, hematom hacmi (kanamanın büyüklüğü) ve intraventriküler kanama varlığı ile ilişkilidir.

İntraserebral hemoraji (kanama) neden olur?

İntraserebral hemoraji (kanama) sıklıkla orta yaş ve yaşlı kişileri etkiler ve çoğunlukla nedeni ateroskleroz (damarlarda yağ birikmesi) gibi bir durumdur. Hipertansiyon (yüksek kan basıncı) zamanında ve yeterli tedavi edilmez ise intraserebral hemoraji riskini arttırır.

İntraserebral kanamaya neden olabilen diğer faktörler arasında intraserebral tümörler, alkol kullanımı, amfetamin kullanımı, kokain ve diğer maddeler kullanımı, vaskülit (damar iltihabı), hemofili, antikoagülan veya antitrombosit ilaç kullanımı, migren, arteryel disseksiyonlar, moyamoya sendromu, temporal arteritis, mikotik anevrizmalar, sakküler anevrizmalar, intrakranyal venöz trombozlar, serebral amiloid anjiopati, serebral arteriovenöz malformasyon, geçirilen travmalar gibi etkenler de intraserebral kanamaya neden olabilir.

İntraserebral hemoraji (kanama) belirtileri

  1. Kopmuş olan damar (arter) çoğunlukla serebrumdadır (beynin ana kütlesi). Çıkan kan, beyin dokusunda hasara neden olarak sızıntı yapar.
  2. İntraserebral kanama belirtileri arasında ani baş ağrısı, halsizlik, kafa karışıklığı ve genellikle hafıza kaybının meydana gelmesi gibi belirtiler vardır.
  3. Kanamadan etkilenen bölgeye bağlı olarak konuşma bozukluğu, yüz felci veya tek taraflı kas zayıflığı gibi belirtiler de ortaya çıkabilir.
Ä°ntraserebral kanama belirtileri

İntraserebral kanama belirtileri

İntraserebral kanama (hemoraji) teşhisi

İntraserebral kanama teşhisi için öncelikle hastanın nöroloji doktoru tarafından iyi şekilde muayenesi yapılmalı ve öyküsü alınmalıdır. Bunun yanı sıra serebral bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme yöntemleri intraserebral kanama teşhisinde önemlidir.

Gereken durumlarda diğer teşhis yöntemleri (serebral anjiyografi, EEG ve transkraniyal doppler ultrasonografi gibi) kullanılır.  İntraserebral kanaması olan hastalarda nörolojik muayeneden sonra tanının desteklemesi, tedavi ve takibin düzenlenmesi için en önemli görüntüleme yöntemi bilgisayarlı tomografi (BT) yöntemidir.

Ayırıcı tanıda iskemik inme akla getirilmelidir. İskemik inme ve intraserebral kanama bulguları birbirine benzese de intraserebral kanamanın ani gelişmesi, durumun başlangıcında ya da beraberinde baş ağrısının, bulantının ve kusmanın bulunması tanıda yol göstericidir ve tanı bilgisayarlı tomografi ile desteklenir.

Teşhis konulurken intraserebral kanamaya neden olabilecek diğer anatomik etkenler (tümöral, damarsal, hemostatik gibi) dışlanmalıdır.

İntraserebral hemoraji (kanama) tedavisi

İntraserebral hemoraji tedavisinde cerrahi müdahale genellikle mümkün olmayabilir fakat gereken durumlarda cerrahi tedavi ile hematomun boşaltılması gibi bir yönteme başvurulur. Tıkanmaya sebep olan hidrosefali vakalarında cerrahi yöntem ile şant tedavisi uygulanabilir.

Tedavide önemli olan hastaya yaşam desteği sağlamak ve yüksek olan kan basıncını (tansiyonu) düşürmektir. İntraserebral hemorajiden kurtulan hastalarda rehabilitasyon tedavisi ve hastalığa genel bakış felç durumuna neden olan diğer hastalıklar ile hemen hemen aynıdır.

Yani intraserebral kanamalarda tedavi, takip ve hastalığın seyri bu duruma neden olan faktöre, hastanın eşlik eden ve altta yatan diğer hastalıklarına, hastanın yaşına, kanama sonucu meydana gelen komplikasyonlara, kanamanın derecesine göre değişiklik gösterebilir.

Büyük intraserebral kanamalar (hemorajiler) çoğunlukla ölüme sebep olabilir veya olur.

Beyin hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

  1. Beyin kanaması nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  2. Beyin tümürleri nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  3. Beyinde su toplanması nedenleri ve belirtileri
  4. Beyin apsesi nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  5. Beyin damar hastalıkları nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  6. Berry anevrizması nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  7. Felç belirtileri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git