Enfeksiyon Hastalıkları

İnterstisyel Keratit Nedir? İnterstisyel Keratit Tedavisi

İmmün stromal (interstisyel) keratit (IK), sağlam epitel altında stromada infiltrasyon, ödem ve vaskülarizasyon görülmesi olarak tanımlanabilir. Genellikle mikroorganizma ya da antijenlerine immünolojik yanıt sonucu gelişir.

İNTERSTİSYEL KERATİT NEDENLERİ

En yaygın nedeni konjenital (doğumsal) sifiliz dir. Diğer nedenler arasında herpes simpleks virüs enfeksiyonu (herpetik keratit), tüberküloz, lyme hastalığı, cüzzam, sarkoidoz, romatoid artrit, Cogan sendromu sayılabilir.

İNTERSTİSYEL KERATİT BELİRTİLERİ ve BULGULARI

Genellikle ani başlangıçlı (akut) olup, gözde sulanma, ağrı, kızarıklık ve fotofobi (ışığa karşı duyarlılık) ile seyir gösterir. Periferik stromada kalınlaşma ve derin vaskülarizasyon görülebilir. Bu durum ilerledikçe korneada incelme, skar ve hayalet damarlar oluşur.

İNTERSTİSYEL KERATİT TEDAVİSİ

Hastalığın seyrini durdurmak için altta yatan nedenin olabildiğince hızlı tanısı ve tedavisi gerekir.

Durumun başlangıç döneminde topikal steroid ve sikloplejikler verilir. Çok sık görülmese de, ilerleyici veya görme bozukluğuna neden olan arka segment tutulumunda sistemik kortikosteroid tedavisi uygulanır.

Skar oluşmuşsa keratoplasti gerekebilir.

Tedaviye ne kadar erken başlanırsa, korneada skar ve vaskülarizasyon sonucu görme keskinliğinin azalması gibi komplikasyonların gelişmesi riski de azalır.

Benzer Sağlık Yazılarımız

  1. Bakteriyel keratit nedir, neden olur
  2. Konjonktivit nedir, neden olur
  3. Blefarit nedir, neden olur
  4. Üveit nedir, neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git