Hastalıklar ve Tedaviler

İnterferonlar Nedir? İnterferon Tedavisinin Yan Etkileri

İnterferonlar, bazen multipl skleroz tedavisinde kullanılan bir interferon (vücut hücreleri tarafından doğal olarak üretilen bir protein) türüdür.

İnterferonlar ne için kullanılır?

İnterferonlar, bazen multipl skleroz tedavisinde de kullanılan bir interferon (vücut hücreleri tarafından doğal olarak üretilen bir protein) türüdür.

İnterferonların vücuda etkisi nedir?

İnterferonlar doğal proteinlerdir. İnterferonlar bakteri, virüs, parazit ve tümör hücrelerine karşı cevap olarak immün sistem tarafından oluşturulur. Sitokinler olarak bilinen glikoprotein ailesinin içinde yer alırlar ve vücudun diğer hücrelerinde viral replikasyonu inhibe ederek immün cevaba destek sağlarlar.

İnterferon tipleri

 1. İnterferon alfa,
 2. İnterferon beta
 3. İnterferon gama

İFN – alfa ve İFN – beta tip I benzer alt gruba dahil iken, İFN – gama ise ayrı bir alt grup olarak tip II’de yer alır.

İFN – alfa nasıl oluşur? :  Genellikle monositler ve transforme B hücreler tarafından bazı antijen ve virüslerin uyarısı ile üretilir.

İFN – beta nasıl oluşur? : Fibroblastlardan salgılanır ve İFN – alfa ile benzer etkileri vardır.

İFN – gama nasıl oluşur? : Antijen uyarısı ile T lenfositlerden salgılanır ve immünodülatör etkisi daha fazla, anti viral etkisi ise diğer iki interferona göre daha azdır.

İnterferon tedavisinin kullanım alanları

 1. Kronik hepatit (hepatit B ve C) tedavisinde,
 2. Kronik myeloid lösemi tedavisinde,
 3. AIDS hastalığı ile ilişkili Kaposi sarkomu tedavisinde,
 4. Juvenil laringeal papillamatöz tedavisinde,
 5. Malign melanom tedavisinde,
 6. Folliküler non-Hodgkin lenfoma tedavisinde,
 7. Behçet hastalığı tedavisinde,
 8. Kriyoglobulinemi tedavisinde,
 9. Karsinoid tümör tedavisinde,
 10. Alkol ve uyuşturucu madde alışkanlığı tedavisinde,
 11. Kondilloma accuminata gibi hastalıkların tedavilerinde kullanılabilir.

İnterferonların yan etkileri

İFN tedavi sürecinde yan etkiler oldukça sık görülür.

 1. Hastaların genelinde İFN enjeksiyonundan hemen sonra ateş, kırgınlık, kas ağrıları gibi grip benzeri belirtiler görülür. Bu yan etkiler 4-12 saat kadar devam edebilir.
 2. Grip benzeri yan etkiler tedaviden birkaç hafta sonra azalır ve kaybolur.

Ayrıca sistemik, otoimmün, hematolojik, immünolojik, nörolojik ve psikiyatrik yan etkiler de görülebilir.

 1. İnterferon tedavisinin sistemik yan etkileri : Ateş, halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, kilo kaybı, kusma, ishal, karın ağrısı, saç dökülmesi, aşırı duyarlılık gibi yan etkiler sistemik yan etkilerdir.
 2. İnterferon tedavisinin otoimmün yan etkileri : Otoantikor oluşumu, hipertiroidi (tiroid bezinin hızlı çalışması), hipotiroidi (tiroid bezinin yavaş çalışması), şeker hastalığı, hemolitik anemi, trombositopenik purpura, artrit (eklem iltihabı), vaskülit (damar iltihabı)  gibi yan etkiler otoimmün yan etkilerdir.
 3. İnterferon tedavisinin hemolitik yan etkileri : Trombositopeni, nötropeni ve anemi gibi yan etkilerdir.
 4. İnterferon tedavisinin immünolojik yan etkileri : Enfeksiyonlara yatkınlıkta artış interferon tedavisinin önemli bir immünolojik yan etkisidir.
 5. İnterferon tedavisinin nörolojik yan etkileri : Konsantrasyon güçlüğü, deliryum, uyku bozukluğu, hafıza bozukluğu, koma, kulak çınlaması, işitmede azalma ve baş dönmesi gibi yan etkiler interferon tedavisi sonrası görülen nörolojik yan etkilerdir.
 6. İnterferon tedavisinin psikiyatrik yan etkileri : Anksiyete (kaygı bozukluğu), irritabilite, depresyon, libido azalması, intihara eğilim, uyku bozukluğu, konsantrasyon güçlüğü, deliryum, psikoz gibi pisikiyatrik yan etkiler ve bazen de tedavide doz kısıtlaması gerektirecek ya da tedaviyi sonlandıracak kadar yoğun depresyon görülür ve bu tür durumlarda tedavinin sonlandırılması gerekir.

İnterferonlar doktor kontrolü ve doktor takibi altında kullanılır, çünkü interferonların tedavi sürecinde oluşabilecek yan etkilerde ilacın dozunun ayarlanması veya ilacın bırakılması ya da oluşan yan etkilere yönelik tedaviler gerekir.

İnterferon tedavisinin sakıncalı olduğu durumlar

 1. Ciddi kalp hastalıklarında,
 2. Renal yetmezliklerde,
 3. Dekompanse siroz hastalığında,
 4. İntihara meyilli olan hastalarda,
 5. Ciddi lökopeni veya trombositopeni durumlarında,
 6. Gebelik ve emzirme (laktasyon) dönemindeki kadınlarda,
 7. Otoimmün hepatit hastalarında,
 8. Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı varlığında,
 9. Kadınlar için kontrasepsiyonu reddetme gibi durumlarda interferon tedavisi sakıncalıdır.

İlaçlar ile ilgili sağlık yazıları

 1. Kinolonlar nedir ve ne için kullanılır
 2. Allopurinol nedir ve ne için kullanılır
 3. Augmentin Bıd nedir ve ne için kullanılır
 4. Biyoyararlanım ne demek
 5. Barbüratlar (yatıştırıcı ilaçlar) nedir
 6. BCG aşısı nedir? BCG aşısının yan etkileri
 7. Ranitidin ilaç nedir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git