Hastalıklar ve Tedaviler

İnme Sonrası Spastisite Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Sonuç olarak spastisite, pasif hareket ve statik postüral uyumu bozar, istemli hareketi ve hareketin kontrolünü engeller, hijyeni engeller, günlük yaşam aktivitelerine engel olur.

Spastisite, üst motor nöron sendromunun bir komponenti olarak, hıza bağlı tonik germe reflekslerinde artış (kas tonusu) ve germe reflekslerindeki hipereksitabilite sonucu artmış tendon refleksleri ile karakterizedir. İnme gelişiminden sonra başlangıç döneminde refleksler ve istemli hareket kaybolur, kaslar flaks’dır. Günler, haftalar içinde refleksler geri dönmeye başlar ve hiperaktif hale gelir. Aylar içinde yavaş yavaş kas tonusu artar ve spastisite gelişir ve bu durum inme (stroke) sonrası spastisite olarak tanımlanır. İyileşme evreleri süresince istemli hareket arttıkça hiperaktif refleksler azalır. İyileşme süreci herhangi bir noktada durduğunda, bir miktar hiperrefleksi ve güçsüzlük kalır.

Spastisite inmenin ardından kronik dönemde sık görülen ve önemli komplikasyonlardan biri olup %20-40 oranlarında görülmektedir. Günümüze dek inmeye bağlı spastisitede üst ekstremite, alt ekstremite veya hem alt hem üst ekstremite tutulumları olabilmektedir.

İnme (stroke) sonrası spastisite belirtileri ve bulguları

Alt ekstremitede görülen ekstansör spastisite, ayakta durma ve yürümede kolaylık sağlayabilir. Kalçalardaki adduktor spastisite yürümede zorluk ve makaslamaya sebep olabilir. Alt ekstremite klonusu fleksör spazmlar dengeyi bozabilir. Sonuç olarak spastisite, pasif hareket ve statik postüral uyumu bozar, istemli hareketi ve hareketin kontrolünü engeller, hijyeni engeller, günlük yaşam aktivitelerine engel olur. Kontraktür riskini arttırır. İnmede inen motor kontroldeki dengesizlik nedeniyle üst ekstremitede fleksiyon ve alt ekstremitede ekstansiyon spastisitesi ile karakterize duruş ortaya çıkar.

İnme (stroke) sonrası spastisite tedavisi

Spastisite tedavisinin başlıca amacı fonksiyon artışını sağlamaktır. Spastisite tedavisin genel prensipleri inmeli hastada görülen spastisitenin tedavisinde de geçerlidir. Standart tedavisi yoktur. Tedavi hastaya göre planlanır.

Tedavi multidisipliner olup tetikleyicilerin ortadan kaldırılması, fizyoterapi, sistemik ve bölgesel medikal tedavi ve cerrahi (intratekal baklofen pompasının yerleştirilmesi, ortopedik ve nörocerrahi) gibi tedavileri içerir.

Öncelikle idrar yolu enfeksiyonu, kabızlık, bası yaraları, tırnak batması, kırıklar ve akut batın gibi spastisiteyi arttıran faktörler belirlenerek giderilmeye çalışılır.

Uygun yatak pozisyonu, günlük pasif eklem hareket açıklığının sağlanması ve germe egzersizleri ve spastisite ve kontraktürlerin azaltılmasında oldukça önemlidir. Hasta ve aile eğitimi tedavinin önemli bir parçasını oluşturur. Lokal soğuk uygulama, ultrason tedavisi, elektromiyografik biofeedback, elektriksel stimülasyon ve splintleme spastisite tedavisinde uygulanan fizik tedavi yöntemleridir.

Medikal tedavi olarak; baklofen, tizanidin, dantrolen, diazepam kullanılabilir.

Spastisite sadece birkaç kas grubunu tutmuşsa lokal anestezikler ve botulinum toksini gibi yöntemler uygulanabilir. İnmeye bağlı spastisite tedavisinde botulinum toksini A uygulaması yan etki açısından güvenli, hastaların ağrısını azaltan, fonksiyonelliği ve yaşam kalitesini arttıran, uzun süreli etkinlik sağlayabilen bir yöntemdir. Fizyoterapiyle birlikte ve erken dönemde uygulanması önemlidir. İnme sonrası spastisite takibinin yapılması ve uygun ölçeklerle hastanın fonksiyonellik durumunun değerlendirilmesi gerekir.

Benzer sağlık yazıları

  1. İnmelerde ilk yardım nasıl yapılır
  2. Felç belirtileri ve tedavisi
  3. Beyin felci nedenleri ve tedavisi
  4. Werding Hoffman hastalığı nedir
  5. Periyodik paralizi neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git