Enfeksiyon Hastalıkları

Infex Tablet Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Infex Yan Etkileri

INFEX 200 mg film tablet kullanma talimatı

Infex’in etkin maddesi: 1 film tablet içinde 260,80 mg sefpodoksim proksetil bulunur (200 mg sefpodoksime eşdeğerdir).

Infex’in yardımcı maddeleri: Karmelloz kalsiyum, mısır nişastası, sodyum lauril sülfat, mikrokristalin selüloz, talk, kolloidal silikondioksit, magnezyum stearat ve Opadry II White 85G18490 [titanyum dioksit (El71), polivinil alkol, talk, makrogol/PEG 3350, lesitin (soya) (E322)] gibi yardımcı maddeler içerir.

Infex ağızdan alınır.

Infex Kullanma Talimatı

INFEX nedir ve ne için kullanılır?

Infex sefpodoksim proksetil adlı etkin maddeyi içerir. Sefalosporinler adı verilen bir antibiyotik grubuna aittir. Antibiyotikler bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Infex, film tablet formundadır ve ağızdan alınır.

1 kutusu içinde 15 ve 20 film tablet içeren blister ambalajda kullanıma sunulmuştur.

Çocuklarda kullanılmak üzere, Infex 40 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz formu da piyasada bulunmaktadır.

İnfex etkin maddeye duyarlı mikropların neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

Üst solunum yolu enfeksiyonları;

 • Tonsillit, farenjit (bademcik ve yutak iltihapları)
 • Akut sinüzit (sinüs adı verilen kafa içindeki boşlukların iltihabı)
 • Akut otitis media (orta kulak iltihabı) sadece çocuklarda.

Alt solunum yolu enfeksiyonları;

 • Akut bronşit,
 • Pnömoni (bir akciğer hastalığı – zatürre),
 • Kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) alevlenmesi.

Diğer enfeksiyonlar;

 • Komplike olmayan alt ve üst idrar yolları enfeksiyonları,
 • Komplike olmayan gonokokal üretrit (cinsel yolla geçen gonore enfeksiyonları),
 • Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları.

INFEX kullanılmaması gereken durumlar (kotrendikasyonlar)

Eğer, sefpodoksime ya da sefalosporinlere karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa, Infex’i kullanmayınız.

INFEX’in dikkatli kullanılması gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Eğer;

 • Penisilin adı verilen antibiyotiklere karşı alerjiniz varsa,
 • Daha önceden etki alanı geniş olan antibiyotiklerle tedavi edildiğiniz sırada sizde karın ağrısıyla birlikte şiddetli ve inatçı ishal geliştiyse,
 • Ciddi böbrek hastalığınız varsa, bunlar gibi durumlarda Infex’i dikkatli kullanınız. 

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

INFEX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Infex’in bağırsaklardan emilimini artırmak için, besinlerle birlikte alınması yararlı olur.

Hamilelikte INFEX kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelerde sefpodoksim proksetilin güvenliliği tam olarak belirlenmiş değildir. Bu nedenle hamilelik sırasında Infex kullanımı tavsiye edilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde INFEX kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Infex’in içinde bulunan etkin madde anne sütüne geçer. Emzirme sırasında Infex kullanmayınız.

Araç ve makine kullananlar INFEX kullanabilir mi?

Infex sersemlik hissine yol açabilir. Bu durumda araç ve makine kullanma beceriniz etkilenebilir. Bu ilacı aldığınızda, sizde de bu gibi belirtiler meydana gelirse araç ve makine kullanmayınız.

INFEX’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Infex lesitin [soya (E322)] ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa, bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

Diğer ilaçlarla birlikte INFEX kullanımı

Özellikle aşağıdaki ilaçları Infex ile birlikte kullanırken dikkatli olunuz ve doktorunuza danışınız.

 • Antiasitler (hazımsızlık ve mide bağırsak sistemindeki yaraların tedavisinde kullanılır),
 • Ranitidin veya simetidin gibi ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar,
 • İdrar söktürücü tabletler veya enjektabl ilaçlar (diüretikler),
 • Aminoglikozid antibiyotikler (enfeksiyonların tedavisinde kullanılır),
 • Probenesid (Böbrek hasarı tedavisinde kullanılan sidofovir ile birlikte kullanıldığında),
 • Varfarin gibi kumarin türevi antikoagülanlar (kan inceltici ilaçlar),
 • Kontraseptif olarak kullanılan östrojenler. Bu ilaçlar, Infex tablet alındıktan 2-3 saat sonra alınmalıdır.

Infex kullanırken yapılan bazı kan ve idrar testlerinde (pozitif Coombs testi ve spesifik olmayan redükleyici ajanlarla yapılan idrar glukoz tayinleri) yanlış pozitif neticeler alınabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

INFEX tablet nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Erişkinler için genellikle önerilen doz ve doz uygulama sıklığı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Infex Uygun Kullanım ve Doz Uygulama Sıklığı Nedir

Uygulama yolu ve metodu:

 • Infex ağızdan alınır.
 • Film tablet bir bardak su yardımıyla, bütün olarak yutulur.
 • En iyi şekilde emilebilmesi için, film tabletler yemeklerle beraber alınmalıdır.

Çocuklarda Infex kullanımı:

Çocuklarda Infex oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz formu kullanılır. Önerilen doz ikiye bölünmüş halde 8 mg/kg/gündür. 200 mg/gün’ün altındaki dozlarda kuru toz formu kullanılmalıdır.

Yaşlılarda Infex kullanımı:

Yaşlılarda böbrek yetmezliği sorunu bulunmuyorsa doz ayarlamasına gerek yoktur.

Böbrek yetmezliği durumunda Infex kullanımı:

Böbrek probleminiz varsa ilacın dozunun azaltılması gerekir. Doktorunuzla görüşünüz. Infex böbrekler yoluyla vücuttan atılır. Ciddi böbrek yetmezliği durumunda dikkatli kullanılması gerekir. Doktorunuz bu durumda dozu azaltabilir veya tedaviye ara verebilir.

Karaciğer yetmezliği durumunda Infex kullanımı:

Karaciğer yetmezliği durumunda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer Infex’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Infex kullandıysanız: Infex’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Infex’i kullanmayı unutursanız: Bir dozu almayı unutursanız, bir sonraki dozun saati gelene kadar bekleyiniz ve sonra normal sıklıkta almayı sürdürünüz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Infex ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: Infex tedavisini doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız. Eğer tedaviyi erken sonlandırırsanız, enfeksiyon belirtileriniz yeniden ortaya çıkabilir ve durumunuz kötüleşebilir.

INFEX’İN olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Infex’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Infex’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Zorlukla ve hırıltılı bir şekilde nefes almaya başlanması,
 • Yüz, dil veya boğazda, yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak bir şişme olması,
 • Vücutta yaygın kaşıntıyla birlikte deride kızarıklık ve döküntülerin olması,
 • Dudaklar, gözler, ağız, burun veya cinsel organın çevresindeki cildin su toplaması  ve kanama olması ile birlikte ateş ve soğuk algınlığı benzeri durumun oluşması (Stevens-Johnson sendromu adı verilen bir tablonun ortaya çıkması),
 • Ateş, titreme, kas ağrısı ve genel bir keyifsizlik hali ile birlikte ciltte içi su dolu kabarcıklar oluşması ve deride büyük alanların soyularak dökülmesi (toksik epidermal nekroliz gelişimi),
 • Özellikle avuç içlerinde ve ayak tabanlarında, ortası soluk renkte çevresi pembe veya kırmızı renkte olan, içi su dolu, kaşıntılı deri döküntülerinin oluşması (Eritema multiforme denilen durum).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Infex’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Şiddetli ve inatçı ishal,
 • Aşırı halsizlikle birlikte gözlerde ve deride sararma olması (sarılık),
 • Özellikle uzun süreli kullanımda aşırı halsizlik ve daha sık enfeksiyona yakalanma.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Bu ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Bulantı, kusma,
 • Karın ağrısı,
 • Baş ağrısı,
 • Sersemlik hissi,
 • Baş dönmesi,
 • Kulak çınlaması,
 • Bitkinlik,
 • Uyuşma, karıncalanma hissi,
 • Toplu iğne başı şeklinde cilt kanamaları,
 • Laboratuvar testlerinde kanda karaciğer enzimlerinde ve bilirubin düzeyinde artış.

Bunlar Infex’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

INFEX nasıl saklanmalı?

 • Infex’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Infex’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız.
 • Infex’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Infex’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ~ belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 16.10.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Tonsillit (bademcik iltihabı) neden olur, nasıl tedavi edilir
 2. Farenjit (yutak iltihabı) neden olur, nasıl tedavi edilir
 3. Bronşit (bronş iltihabı) neden olur, nasıl tedavi edilir
 4. Pnömoni (akciğer iltihabı) neden olur, nasıl tedavi edilir
 5. İdrar yolu enfeksiyonları neden olur, nasıl tedavi edilir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git