Bağışıklık Sistemi Hastalıkları

İmmünglobulin G (IgG) Düşüklüğü Nedenleri ve Tedavisi

İmmünglobulin G (IgG) alt izotipleri temel olarak; IgG1, IgG2, IgG3 ve IgG4 olmak üzere 4 alt gruba ayrılır. İmmünglobulin G alt sınıf eksikliklerinin asıl nedeni tam olarak bilinmese de, birkaç olguda Ig ağır zincir C bölgesi genlerinde homozigot delesyonu bu durumdan sorumlu tutulmaktadır.

İMMÜNGLOBULİN G (IgG) EKSİKLİKLERİ BELİRTİLERİ ve BULGULARI

Bir ya da birden fazla IgG alt sınıfının eksikliği bulunan hastalarda, kapsüllü bakterilerin neden olduğu tekrarlayan sinüzit (sinüslerin iltihabı), otit (orta kulak iltihabı), bronşit (bronşların iltihabı) gibi solunum yolu enfeksiyonları sık görülür. İmmünglobulin G alt grubu eksikliklerinde daha nadir olarak sepsis, pnömoni ve menenjit gibi ciddi enfeksiyonlar ve bazı hastalarda ishal, gelişme geriliği, üriner sistem enfeksiyonları ve osteomiyelit (kemik enfeksiyonları) ve tekrarlayan cilt enfeksiyonları da görülebilmektedir.

IgG ve IgA eksikliği birlikte olursa, sağırlık ve bronşektazi gibi organ hasarları da gelişebilir.

IgG1 eksikliği zaman zaman IgG’nin tam eksikliğiyle sonuçlanabilir.

IgG2 eksiliği olan hastalarda streptokok pnömonisi, Haemophilus influenzae tip b, Neisseria meningitidis gibi enfeksiyon hastalıkları daha sık görülebilmektedir.

IgG3 eksikliği olan çoğu hastada tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları ve bronşial astım bulgularının daha sık görüldüğüne dair bilgiler vardır. IgG 3 eksikliğinin kız çocuklarında ergenlik döneminden sonra daha belirgin hale geldiği bilinmektedir.

IgG4 alt sınıf eksikliği daha sık görülmesine rağmen, bu hastalarda tekrarlayan pnömoni ve broşektazi daha nadirdir, ancak atopi ve çevresel alerjenlere yatkınlık daha sık ortaya çıkar.

İMMÜNGLOBULİN G (IgG) EKSİKLİKLERİ TEŞHİSİ

İmmünglobulin G alt grubu eksiklikleri teşhisi için hastanın fizik muayene bulguları, tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları öyküsü, laboratuvar testleri, gereken durumlarda radyografik görüntülemeler kullanılır. Tekrarlayan solunum yolları enfeksiyonları olan ancak IgG total düzeyi normal olan hastaların IgG alt grup düzeylerine bakılması oldukça önemlidir.

İMMÜNGLOBULİN G (IgG) EKSİKLİKLERİ TEDAVİSİ

Eğer, IgG alt sınıf yetmezliği olan hastalarda polisakkarit antijenlerine karşı düzgün antikor yanıtı varsa ve klinik olarak da herhangi bir enfeksiyon belirtileri yoksa genellikle tedavi gerekmez. Fakat enfeksiyon olması durumunda erken antibiyotik tedavisi uygulanabilir. Uygun ve yeterli sürede antibiyotik tedavisine rağmen ciddi enfeksiyon belirtileri ve radyografik bulgular ısrarla sürüyorsa, immünglobulin yerine koyma tedavisi gerekebilir.

Benzer Sağlık Yazılarımız

  1. Yaygın değişken immün yetmezlik nedenleri ve tedavisi
  2. Süt çocuğunun geçici hipogamaglobulinemisi nedenleri ve tedavisi
  3. Hiperimmünglobulin IgM sendromu nedenleri ve tedavisi
  4. Selektif IgA eksikliği nedenleri ve tedavisi
  5. Lökosit adezyon defekti nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git