Bağışıklık Sistemi Hastalıkları

İgA – İmmunglobulin A Nefropatisi Nedir? İgA Nefropatisi Belirtileri

İgA nefropatisi, hematüri'ye (idrarda kan bulunması) neden olan ve böbrek içinde İgA immün globülin (bağışıklık sistemi tarafından, enfeksiyonlarla mücadele etmesi için üretilen proteinler) birikimlerinin görüldüğü bir böbrek hastalığıdır.

İgA nefropatisi nedir?

İgA nefropatisi (Berger hastalığı), hematüri’ye (idrarda kan bulunması) neden olan ve böbrek içinde İgA immün globülin (bağışıklık sistemi tarafından, enfeksiyonlarla mücadele etmesi için üretilen proteinler) birikimlerinin görüldüğü bir böbrek hastalığıdır. İgA nefropatisi en sık görülen glomeruler hastalıktır.

İgA nefrapatisi neden olur?

Boğaz enfeksiyonuna tepki olarak zaman zaman aşırı miktarda İgA üretilir. Bu tür durumlarda, İgA kompleksi, böbreklerin süzme ünitelerinde birikir. İgA nefropatisi glomerülonefritin en sık rastlanan biçimidir. Bu durum çoğunlukla idiopatik olmakla beraber, bazı hastalıklara bağlı sekonder olarak da gelişebilir.

Sekonder İgA nefropatisi 

 • Henoch-Schönlein purpurası
 • HIV enfeksiyonu
 • Toksoplazmozis
 • Ankilozan spondilit
 • Çölyak hastalığı
 • Reiter sendromu
 • Dermatitis herpetiformis
 • Crohn hastalığı
 • Alkolik siroz gibi sekonder nedenlere bağlı da İgA nefropatisi gelişebilir.

İgA nefropatisi belirtileri ve bulguları

İgA nefropatisi sıklıkla çocukları ve genç erkekleri etkiler. Hem mikroskopik hematüriye (idrar içinde çıplak gözle görülmeyen kan) hem de makroskopik hematüri epizotlarına (idrar içinde gözle görülen kan) görülmesine neden olabilir.

Makroskopik hematüriye halsizlik, güçsüzlük, kas ağrısı, ateş, karın ya da yan ağrısı gibi şikayetler eşlik edebilir ve makroskopik hematüri sistit ile karışabilir. Hematüri tipik olarak birkaç gün devam eder ve daha sonra geriler, birkaç ay sonra tekrarlar. ataklar sırasında idrar analizi genellikle normaldir. Makroskopik hematüri atakları sırasında, muhtemelen tübüler toksik etkiye bağlı olarak bazen geçici akut böbrek yetmezliği görülebilir.

Bazı vakalarda nefrotik sendrom gelişir; bu durumda da yüksek oranda protein idrara karışır ve yüksek kan basıncı ile ödem gelişir.

İgA nefropatisi tedavisi

İgA nefropatisinin tedavisinde, tedaviye ek olarak semptomları (belirtileri) giderme amaçlı kortikosteroid ilaçlar ve immün baskılayıcı (immün suprezant) ilaçlar kullanılır.

Eğer İgA nefropati sekonder olarak gelişmiş ise bu duruma neden olan faktörün de bulunması ve bunlara yönelik de tedavi uygulanması gerekir.

Tüm faktörler göz önünde bulundurulduğunda, İgA nefropatisinin seyri nispeten iyidir. Bunla birlikte bazı durumlarda böbrek fonksiyonları gerileyebilir ve her 5 insandan birinde uzun yıllar sonra böbrek yetmezliği ortaya çıkabilir.

Benzer sağlık yazıları

 1. Purpura neden olur
 2. Nefrotik sendrom neden olur
 3. Glomerulonefrit neden olur
 4. Akut böbrek yetmezliği neden olur
 5. İdrarda kan görülmesinin nedenleri

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git