Hastalıklar ve Tedaviler

Botoks Tedavisi Ve İdrar Kaçırma Nedir? (Botulinum Nörotiksini)

Botoks uygulamaları,genelde estetik anlamda uygulanan bir yöntem olduğu bilinen, son yıllarda ağızdan alınan ilaç tedavisinin çok fazla işe yaramadığı sıkışma tipi idrar kaçırma idiopatik aşırı aktif mesane, nörojenik detrusor aşırı aktivitesi olgularında erkek ve kadında, çocuk ve erişkinde mesane ve üretral sfinkterlere sistoskopik botoks enjeksiyonu başarı ile uygulanmaktadır.

Botoks idrar kaçırma tedavisi nasıl uygulanır?

Botoks uygulamaları,genelde estetik anlamda uygulanan bir yöntem olduğu bilinen, son yıllarda ağızdan alınan ilaç tedavisinin çok fazla işe yaramadığı sıkışma tipi idrar kaçırma idiopatik aşırı aktif mesane, nörojenik detrusor aşırı aktivitesi olgularında erkek ve kadında, çocuk ve erişkinde mesane ve üretral sfinkterlere sistoskopik botoks enjeksiyonu başarı ile uygulanmaktadır.

Botoks tedavisi nedir?

Halk arasında ticari bir formun ismi ile (botoks) olarak tanımlanan maddenin gerçek adı botulinum nörotoksinidir. Esasında bilinen bu çok kuvvetli biyolojik zehir,18’inci yüz yıl sonlarında Almanya’da yaşanan sosis zehirlenmesi salgınından sonra tesadüfen bulunmuştur. Bu madde botulinum adlı bir bakteriden elde edilip, kas sinir kavşağını uyuşturarak yani felç ederek uygulanıp, kasın kasılmasını önler. Botulinum nörotoksini tıpta ilk olarak 1980 yılında şaşılık tedavisinde kullanılmıştır. Ürolojik hastalıklarda kullanılmaya başlaması dünya genelinde 1988 yılında ve özellikle son yıllarda Türkiye’de ürolojik amaç ile kullanılmaya başlaması artmıştır.

Nörojenik mesaneye ve aşırı aktif mesaneye botoks tedavisi

Botoks tedavisinin ürolojik uygulama kapsamı hem çocukların, hemde erişkinlerin ilaç tedavisinin yeterli olmadığı mesane düz kasının istemsiz kasılması ile meydana gelen mesane bozukluklarının tedavilerinde kullanılmaktadır. Bu hastalıklar bazen omur ilik yaralanması, kemik iliği yetmezliğiveyamultipl skleroz (MS) hastalığı gibi nörolojik hastalıkların sonucu olarak ortaya çıkar. Bazı durumlarda da altında yatan başka bir neden olmadan yani idiopatik olarak oluşabilir. Özellikle nörojenik mesanelerde böbrekler intravezikal yüksek basınç nedeni ile risk altındadır.

Botoks, bu hastalarda idrar kaçırma tedavisinin yanı sıra mesane içi basınçları da azaltarak böbreklerin korunmasında da fayda sağlar. İdiopatik durumlara aşırı aktif mesane adı verilir ve bu hastalar özellikle aniden gelişen sıkışma hissi ile tuvalete gidemeden idrar kaçırma sorunu yaşarlar. Bu tip idrar kaçırmaya sıkışma tipi idrar kaçırma denilir.

Altta yatan neden nörolojik olsa da, idiopatik olsa da bu rahatsızlıkların birincil basamak tedavisini, mesane eğitimi (kegel egzersizleri) ve ağız yolu ile alınan anti muskarinik ilaçlar oluştururlar. Bu tedavilerin yetmediği olgularda eskiden hastanın ince bağırsağının kullanarak mesane büyütme ameliyatları yapılırdı. Fakat günümüzde genelde bu ameliyatlar yerine botoks tedavisi uygulanmaktadır. Mesane büyütme ameliyatları son yıllarda botoks tedavisinin de işe yaramadığı hastalarda yapılmaktadır.

Botoks tedavisi nasıl yapılır?

Botulinum nörotoksini mesane ya da üretral sfinktere genellikle genel anestezi altında ve sistoskopi eşliğinde enjeksiyon şeklinde uygulama yapılır. Hastanın yaşı ve mesane hastalığının türüne göre uygulanan doz değişebilir. Bunun için hastaneye yatmaya gerek kalmaz iken, işlem sonrası hasta aynı gün evine dönebilir. Oldukça güvenli bir yöntem olup, yeterli doz aralığında uygulanır ise meydana çıkabilecek yan etkileri en düşük seviyede ve kalıcı değildir. Doğru hasta seçimi, hastanın beklentilerinin iyi değerlendirilmesi ve yerinde endikasyon tedavinin başarısında rol oynar.

Botoks tedavisinin idrar kaçırma sorununda başarı oranı nedir?

Botoks tedavisinin başarı oranı ve hasta memnuniyeti yaklaşık % 80-85 civarıdır. İki yaşın üstünde her iki cinste de erkekte ve kadında güvenle kullanılabilir. Fakat ağır kas zaafıyeti hastalığı (myastenia gravis), amyotik lateral skleroz (motor nöron hastalığı), hamilelik, aminoglikozidler gibi noromusküler iletimde etkili olan ilaçların kullanımı, annenin emzirme dönemive başka neden ile botulinum nörotoksini uygulanmış hastalarda bu yöntem uygulanmamalı ya da dikkatli uygulanmalıdır. Bilinmesi gereken önemli nokta botulinum nörotoksinin etkisinin uygulandığı kas tipine bağlı olarak 6 ile 9 ay arasında kaybolabilir. Bu nedenle tedavinin faydasını gören hastaların enjeksiyonun belli bir zaman sonra yinelenmesi gerekebilir. Tekrarlanan enjeksiyonlarında başarı oranı aynıdır.

Ürolojik hastalıklar ile ilgili benzer sağlık konuları

  1. Kadınlarda idrar kaçırma nedenleri ve tedavisi
  2. Prostat büyümesi nedenleri ve belirtileri
  3. Mesane taşı neden olur
  4. Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları
  5. İdrardan kan gelmesinin nedenleri

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git