Alerjik Hastalıklar ve Tedavileri

İburamin Cold Nedir? İburamin Cold Ne İşe Yarar? İburamin Cold Prospektüs

IBURAMIN COLD FİLM KAPLI TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağız yolu ile kullanılır.

Etkin maddeler: Her film kaplı tablet; ibuprofen 200 mg, psödoefedrin hidroklorür 30 mg, klorfeniramin maleat 2 mg içerir.

Yardımcı maddeler: 251,87 mg laktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz, povidon K30, magnezyum stearat, kolloidal silikon dioksit, kroskarmeloz sodyum, hipromelloz, polietilen glikol, titanyum dioksit (E171) ve karmin (E120) gibi yardımcı maddeler içerir.

İburamin Cold Prospektüs

IBURAMIN COLD NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

İburamin Cold film kaplı tablet, PVC/PCTFE/A1 folyo blisterlerde 24 film kaplı tablet olarak pazarlanmaktadır. Bir film kaplı tablet; ibuprofen 200 mg, psödoefedrin hidroklorür 30 mg ve klorfeniramin maleat 2 mg içerir.

Klorfeniramin, vücutta doğal histamini azaltan antihistaminik bir ajandır. Histamin hapşırık, kaşıntı, gözlerde sulanma ve burnun akıntısına neden olur. İbuprofen, non steroid antiinflamatuar ilaç grubundandır. İbuprofen vücutta ağrı ve inflamasyona sebep olan hormonları azaltır. Psödoefedrin, nazal pasajlardaki kan damarlarını büzen dekonjestan bir maddedir. Genişleyen kan damarları burun tıkanıklığına sebep olur.

İburamin Cold film kaplı tablet;

 • Soğuk algınlığı,
 • Grip,
 • Sinüzit ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonları ile birlikte görülen ateş, burun akıntısı ve burun tıkanıklığını içeren semptomların (belirtilerin) giderilmesinde kullanılır.

IBURAMIN COLD KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Kardiyovasküler (KV) sisteme ait riskler:

NSAIİ’ler ölümcül olabilecek KV trombotik olaylar, miyokard infarktüsü ve inme riskinde artışa neden olabilir. Bu risk kullanım süresine bağlı olarak artabilir. KV hastalığı olan veya KV hastalık risk faktörlerini taşıyan hastalarda risk daha yüksek olabilir.

İburamin Cold, koroner arter by-pass cerrahisi öncesi ağrı tedavisinde kontrendikedir (kullanılmamalıdır).

Gastrointestinal (GI) sisteme ait riskler:

NSAİİ’ler kanama, ülserasyon, mide veya bağırsak perforasyonu gibi ölümcül olabilecek ciddi gastrointestinal sistem yan etkilerine yol açarlar. Bu advers olaylar (yan etkiler) herhangi bir zamanda, önceden uyarıcı bir semptom vererek veya vermeksizin ortaya çıkabilirler. Yaşlı hastalar ciddi gastrointestinal sistem etkileri bakımından daha yüksek risk taşımaktadırlar.

Eğer;

 • İbuprofen, psödoefedrin, klorfeniramin, ilacın diğer bileşenlerine veya diğer adrenerjik ilaçlara karşı alerjiniz varsa,
 • Hamileliğin son üç ayında iseniz,
 • Şiddetli karaciğer hastalığınız varsa,
 • Şiddetli böbrek yetmezliği hastalığınız varsa,
 • 12 yaşın altındaki çocuklarda,
 • Koroner arter (kalbi besleyen damar) hastalığınız varsa,
 • Eğer bu ilaçları; bazı antidepresanlar, göz veya bağırsak bozukluklannın tedavisinde kullanılan atropin, alfa ve beta blokörler içerebilen yüksek tansiyon ilaçları, kan toplanması ve astım tedavisinde kullanılan ilaçlar, iştah baskılayıcılar, duygu durum bozuklukları tedavisinde kullanılan moklobemid, migren tedavisinde kullanılan ergotamin veya metiserjit, doğum sırasında rahim kasılmalarına yardımcı olan oksitosin gibi ilaçlardan herhangi birini veya birkaçını kullanıyorsanız,
 • Monoaminooksidaz inhibitörleri adı verilen ilaçlardan kullanıyorsanız veya bu ilaçlarla gördüğünüz tedavinin kesilmesini takiben henüz 2 hafta geçmediyse,
 • Daha önceden ibuprofen, aspirin ve diğer NSAİI’lere karşı, astım, burun iltihabı (rinit) veya kurdeşen (ürtiker) gibi alerjik reaksiyonlar gösterdiyseniz,
 • NSAİI’ler nedeniyle daha önce mide-bağırsak kanaması veya delinmesi geçirdiyseniz,
 • Tekrarlayan mide-onikiparmak bağırsağı ülserleri, iltihabi bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit, Crohn hastalığı), mide-bağırsak kanaması gibi hastalıklarınız varsa ya da daha önce tekrarlayan bir şekilde geçirdiyseniz,
 • Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,
 • İbuprofen kullanırken mide-bağırsak kanaması veya yarası (ülserasyon) oluşur ise,
 • Kanamaya eğilim artmış ise (kolay kanamaya neden olan durumlar var ise),
 • Başka bir sempatomimetik ilaç (dekonjestan, iştah bastırıcı ilaç ya da amfetamin benzeri ilaç) veya beta-blokör ilaç kullanıyorsanız, bunlar gibi durumlarda İburamin Cold kontrendikedir (kullanılmamalıdır).

Ayrıca koroner arter bypass cerrahisi (kalp damarlarındaki tıkanıklığın düzeltilmesi ameliyatı) öncesi veya sonrası dönemde de İburamin Cold kullanılmamalıdır.

IBURAMIN COLD’UN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Yüksek tansiyon ve kalp hastalığınız varsa,
 • Diyabet hastası iseniz,
 • Fazla çalışan tiroidiniz varsa,
 • Göz tansiyonunun artması (glokom) durumunda,
 • Feokromositoma olan hastalarda (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olup, adrenalin miktarında artışa sebep olabilen bir hastalık),
 • Kalp ritim bozukluğunuz varsa,
 • Prostat büyümeniz ve idrar kesesi fonksiyon bozukluğunuz varsa,
 • Daha önce size uzamış QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozukluğu ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) ve Torsades de Pointes tanısı (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) konduysa veya bu hastalıkların sizde olduğundan şüpheleniliyorsa,
 • Ağız yolu ile kullanılan kortikosteroidler, antikoagülanlar kullanıyorsanız,
 • 60 yaş üzerindeyseniz,
 • Astım hastası iseniz veya daha önce astım geçirdiyseniz (bronşlarda spazm gelişebilir),
 • Karaciğer hastalığınız varsa,
 • Önceden mide-onikiparmak bağırsağı ülseri veya başka mide-bağırsak hastalıkları geçirdiyseniz (bu tablolarda alevlenme görülebilir),
 • Kalp hastalığınız varsa ya da tansiyonunuz (kan basıncı) yüksek ise (vücudun çeşitli bölümlerinde su tutulması ve bunun sonucunda şişmeler (ödem) görülebilir),
 • Epilepsi (sara) hastalığınız varsa, bunlar gibi durumlarda İburamin Cold kullanırken dikkatli olunuz.

Seyrek olarak psödoefedrin dahil olmak üzere sempatik sistemi uyaran ilaçlarla beynin arka bölümünde iyileşebilen beyin dokusu harabiyeti (posterior geri dönüşlü ensefalopati (PRES) ve beyin damarlarında iyileşebilen daralma (geri dönüşlü serebral vazokonstriksiyon sendromu (RCVS)) bildirilmiştir. Bildirilen semptomlar ani başlangıçlı şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozukluğudur. Olguların çoğu uygun tedavi ile birkaç günde düzelmiştir. PRES/RCVS belirti ve semptomları gelişmesi halinde psödoefedrin hemen kesilmelidir.

Böbrek hastalığınız varsa, böbrek fonksiyonlarının izlenmesi gerekebilir. İbuprofen ve benzeri NSAİ ilaçları uzun süre kullanan kişilerde böbrek işlevlerinin bozulma riski, kalp yetmezliği ve karaciğer bozukluğu olanlarda, idrar söktürücü (diüretik) ve ADE inhibitörü sınıfı tansiyon ilacı alanlarda ve yaşlılarda yükselmektedir,

İbuprofen ve benzeri ilaçlar, özellikle yüksek dozlarda ve uzun süreyle kullanıldıklarında, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inme (felç) riskinde küçük bir artış ile ilişkili bulunmuştur. Kalp veya damar hastalıkları olan, daha önce inme geçirmiş olan veya bu gibi durumlar için risk taşıyanlarda (yüksek tansiyon, yüksek kolesterol veya şeker hastalığı olanlar ya da sigara içenlerde) iburamin ve benzeri ilaçlar ile tedavi olunacaksa, doktor veya eczacı görüşü alınmalıdır.

İbuprofen ve benzeri NSAİ ilaçlar uzun süreli (süreğen) kullanıldığında, önceden bu türlü bir hastalık geçirmemiş olsanız bile, mide-bağırsak kanalında ülserler, kanama ve delinme oluşabilmektedir. Bu türlü istenmeyen etkilerin ortaya çıkma riski, daha önce böyle bir hastalık geçirmiş olanlarda, yaşlı kişilerde, yüksek ilaç dozlarında ve tedavi süresi uzadıkça artmaktadır.

Vücudunuzda sebepsiz olarak morarmalar, çürümeler ortaya çıkarsa, doktora başvurunuz.

Üşüme, titreme ve ateşin birdenbire yükselmesi, halsizlik, baş ağrısı ve kusma, ya da ensenizde katılık hissi ortaya çıkarsa hemen doktora başvurunuz. Bunlar, bir tür beyin zarı iltihabı (aseptik menenjit) belirtileri olabilir.

Halüsinasyonlar, huzursuzluk, uyku düzensizliği ortaya çıkarsa ilaç almayı bırakınız.

Cildinizde kızarıklık, döküntüler belirirse, hemen doktora başvurmalısınız.

5 günden daha fazla kullanmayınız.

Diğer NSAİ ilaçlar ile olduğu gibi, İburamin Cold infeksiyon belirtilerini maskeleyebilir.

Hastalığınızın belirtilerinin rahatlamasında etkili olan en düşük dozun, en kısa süreyle kullanılması, ilacın istenmeyen etki olasılığını en aza indirecektir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

IBURAMIN COLD’UN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

İburamin Cold’u alırken alkol almayınız. Eğer günde üç kadehten fazla alkol alıyorsanız ibuprofen mide kanaması riskini arttırabilir.

Portakal suyu ve kola ile birlikte kullanmayınız. İburamin Cold film kaplı tablet’i bu besinlerden en az bir saat önce yada iki saat sonra alınız.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE IBURAMIN COLD KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelikte, özellikle hamileliğin son üç ayında İburamin Cold film kaplı tablet’in kullanılması bebek için zararlı olabilir. Doktorunuz önermedikçe bu ilacı kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE IBURAMIN COLD KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İburamin Cold film kaplı tablet anne sütüne geçer bu emzirilen bebek için zararlı olabilir. Eğer bebeğinizi anne sütü ile besliyorsanız doktorunuza danışmadan bu ilacı kullanmayınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR IBURAMIN COLD KULLANABİLİR Mİ?

İburamin Cold film kaplı tablet sizin düşünce veya reaksiyonlarınıza zarar verebilecek yan etkilere sebep olabilir. Eğer araç kullanıyorsanız veya uyanık kalmanızı gerektirecek herhangi bir şey yapıyorsanız dikkatli olmanız gerekir.

IBURAMIN COLD’UN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

 • İlacın içeriğinde bulunan laktoz monohidrat nedeniyle, daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse İburamin Cold film kaplı tablet almadan önce doktorununuz ile temasa geçiniz.
 • Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)’dan az sodyum ihtiva eder, yani esasında sodyum içermez.
 • İçerdiği boyar maddeler nedeniyle alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE IBURAMIN COLD KULLANIMI

Bazı hastalarda etkileşimler bildirildiği için İburamin Cold tedavisinde iken, aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız dikkatli olmalısınız:

 • Aminoglikozit sınıfı antibiyotikler (örn. gentamisin, kanamisin, streptomisin gibi),
 • Yüksek tansiyon ilaçları,
 • ADE inhibitörleri, beta-blokerler ve diüretikler,
 • Kolestiramin,
 • Sülfonilüre,
 • Mifepriston,
 • CYP2C9 İnhibitörleri (karaciğerde ilaçların etkisiz hale getirilmesinde görev yapan proteinleri durduran ilaç grubu (örn. vorikonazol, flukonazol gibi),
 • Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (örn. varfarin gibi),
 • Pıhtılaşmayı sağlayan kan pulcuklarının faaliyetini engelleyen ilaçlar (antitrombosit ajanlar, örn. aspirin dipiridamol, klopidogrel) ve depresyon için kullanılan selektif serotonin geri-alım inhibitörleri (örn., fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin gibi),
 • Aspirin,
 • Ginkgo biloba bitkisel özütü,
 • İdrar söktürücüler (örn., furosemid),
 • Kalp yetmezliğinde kullanılan kalp glikozidleri (örn., digoksin, digitoksin),
 • Kaptopril ile birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır,
 • Kinolon sınıfı (örn. siprofloksasin) gibi antibiyotikler nöbete (konvülsiyona) neden olabileceğinden dikkatli olunmalıdır,
 • Diğer ağrı kesiciler (COX-2 inhibitörleri dahil diğer NSAİİ’ler (örn. aspirin, naproksen, selekoksib, nimesülid gibi),
 • Kortizon grubu ilaçlar,
 • Lityum tuzları (ruhsal hastalıklarda kullanılır),
 • Metotreksat (romatizmal eklem hastalıklarında ve bazı kanser türlerinde kullanılan bir ilaç),
 • Mifepriston (düşük ilacı),
 • Siklosporin,
 • Takrolimus,
 • Tiklopidin,
 • Zidovudin,
 • Klasik antihistaminikler (sedatif [yatıştıncı, sakinleştirici] etkili),
 • Fenitoin içeren epilepsi ilaçlarıyla, anksiyete (kaygı, endişe) tedavisinde veya uyku düzenleyici ilaçlar,
 • Burun tıkanıklığını giderici ilaçlar,
 • Trisiklik antidepresanlar (psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır),
 • İştah kesici ilaçlar ve bazı sinir sistemi uyarıcı ilaçlar veya MAÖI”ler (psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır),
 • Bretilyum, betanidin, guanitidin, debrizokin, metildopa ve alfa- ve beta-adrenerjik bloker ilaçlar gibi tansiyonu düşüren ilaçlar,
 • Moklobemid,
 • Kardiyak glikozidlerle (kalp yetmezliğinde kullanılır),
 • Ergot alkaloidler (ergotamin ve metiserjit; migren tedavisinde kullanılır),
 • Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin,
 • Trisiklik antidepresanlar (depresyon tedavisinde kullanılır). Bu ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, İburamin Cold’u kullanırken veya kullanmanız gerekiyorsa dikkatli olmanız gerekir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

IBURAMIN COLD NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Bu ilaç tam olarak kullanma talimatında tarif edildiği gibi veya doktorunuzun önerdiği şekilde kullanılmalıdır. Bu ilacı daha fazla miktarlarda veya tavsiye edilenden daha uzun sürede kullanmayınız. Genellikle bu ilaç sizin hastalık belirtileriniz kayboluncaya kadar kısa bir süre için kullanılır. İbuprofenin aşırı dozda alınması mide ve bağırsaklarınıza zarar verebilir.

İburamin Cold her 4 veya 6 saatte 1 veya 2 film kaplı tablet, 24 saatte maksimum 6 film kaplı tablet kullanılır, en fazla 5 gün kullanılmalıdır.

 • Siz ağrınızı, ateşinizi veya soğuk algınlığınızı tedavi edebilecek en küçük doz İburamin Cold film kaplı tablet kullanın. Eğer ateşiniz üç günden daha fazla devam ettiyse veya ilacı 5 gün kullandığınız halde şikayetleriniz geçmediyse ya da yeni hastalık belirtileri oluştuysa doktorunuza mutlaka haber veriniz.
 • Herhangi bir cerrahi operasyon geçirecekseniz ve bu ilacı birkaç gün önce kullandıysanız operasyonun başlangıcında doktorunuza haber veriniz.
 • Bu ilacı kullanırken alerji deri testlerinde beklenmeyen sonuçlar görülebilir.

Bu ilacı nem ve sıcaktan uzakta oda sıcaklığında saklayınız.

Uygulama Yolu ve Metodu:

İburamin Cold film kaplı tablet sadece ağızdan kullanım içindir.

Çocuklarda İburamin Cold Kullanımı:

12 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda İburamin Cold Kullanımı:

İburamin Cold film kaplı tablet 60 yaş üzeri hastalarda mide kanaması riskini arttırabilir.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında İburamin Cold Kullanımı:

İburamin Cold film kaplı tablet böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda kullanmayınız.

Eğer İburamin Cold film kaplı tablet’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Fazla İburamin Cold Kullandıysanız:

İburamin Cold film kaplı tablet’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

İburamin Cold’u Kullanmayı Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Daha sonraki normal alım saatine göre önerilen dozu yeniden almaya devam ediniz.

İburamin Cold İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Bulunmamaktadır.

IBURAMIN COLD’UN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, İburamin Cold film kaplı tablet’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, İburamin Cold’u kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Nefes darlığı, yüzde, dudaklarda, göz kapaklarında, dilde ve boğazda şişme, deride şiddetli kaşıntı ve döküntü; tansiyon düşmesine bağlı çarpıntı ve baş dönmesi (Aşırı duyarlılık – Alerji),
 • Hırıltılı ya da zor nefes alma (astım nöbeti),
 • Kan basıncında yükselme (hipertansiyon),
 • Kalp atışlarında düzensizlik, çarpıntı, göğüs ağrısı,
 • Şiddetli karın ağrısı (mide ülseri veya pankreatit),
 • Gözlerde ve deride sarılık (karaciğer işlev bozukluğu),
 • Dışkıda veya kusmukta kan veya kahve telvesi gibi siyah renk (sindirim sistemi kanaması),
 • Deride morluklar, burun ve diş eti kanaması, enfeksiyon hastalıklarına yakalanma sıklığı artmışsa, solukluk ve halsizlik (kemik iliği baskılanması),
 • Ciltte, ağızda, gözlerde, cinsel organ çevresinde; cilt soyulması, şişmesi, kabarcıkları ve ateş ile seyreden hastalık (eritema multiforme),
 • Deri içi sıvı dolu kabarcıklarla deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz),
 • Kaslarda ani güç kaybı, his kaybı, görme bozuklukları (inme),
 • Şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, bulantı, kusma ve bilinç bulanıklığı (aseptik menenjit),
 • Gerçekte olmayan şeyleri görme ve duyma hali (varsanı – halüsinasyon).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin İburamin Cold’a karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Diğer yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Sinirlilik, uykusuzluk,
 • Sersemlik, baş ağrısı ve baş dönmesi,
 • Bulanık görme,
 • Sindinm bozukluğu (dispepsi),
 • İshal (diyare),
 • Bulantı, kusma, karın ağrısı.
 • Mide ve bağırsakta aşırı gaz (flatulans),
 • Bağırsak hareketlerinde seyrelme veya olmaması (konstipasyon),
 • Mide bağırsak kanaması,
 • Kanamaya bağlı katran renkli, kötü kokulu dışkı (melena),
 • Kan veya kahve telvesi gibi kusma (hematemez),
 • Deri döküntüsü.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Görme bozukluğu,
 • Onikiparmak bağırsağında meydana gelen yara (duodenal ülser),
 • Mide ülseri (gastrik ülser),
 • Midenin iç yüzündeki zarın iltihaplanması (gastrit),
 • Küçük yaralarla belirgin ağız iltihabı (oral ülserasyon),
 • Sarılık,
 • Karaciğer iltihabı (hepatit),
 • Karaciğer fonksiyon bozukluğu,
 • Telaş hali, huzursuzluk,
 • Uyuşma (parestezi),
 • Duyma bozukluğu (duymada azalma, artma),
 • Rinit (nezle, grip),
 • Yorgunluk,
 • Astım, astımda ağırlaşma, bronkospazm ya da sıkıntılı soluk alıp verme (dispne) gibi solunum yolu reaksiyonları,
 • Kurdeşen (ürtiker),
 • Kaşıntı (pruritus),
 • Deri ve mukozalardaki küçük kanamalar (purpura),
 • Yüz ve boğazda şişmeye (ödem) neden olan aşırı duyarlılık (anjiyoödem),
 • Işığa duyarlılık (fotosensitivite),
 • Ağrılı idrar yapma,
 • Erkek hastalarda idrar yapmada zorluk (üriner retansiyon),
 • Böbrek yetmezliği (ayak bileklerinde şişme gibi).

Seyrek (1.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkiler;

 • Beyaz kan hücreleri (lökosit) sayısında azalma (lökopeni),
 • Trombosit-kan pıhtılaşmasına aracılık eden hücrelerin sayısında azalma (trombositopeni),
 • Ani gelişebilen beyaz kan hücrelerinin sayısında aşırı azalma (agranülositoz),
 • Kan hücreleri sayısında ciddi azalma (aplastik anemi),
 • Hemolitik anemi (bir tür kansızlık),
 • Kandaki nötrofillerin sayısının aşırı derecede azalması (nötropeni),
 • Kulak çınlaması (tinnitus),
 • Olmayan şeyleri görme, hissetme veya duyma (halüsinasyon),
 • İç kulak rahatsızlığından kaynaklanan baş dönmesi (vertigo),
 • Beyin zarı iltihabı (ense sertliği, baş ağrısı, bulantı, kusma, ateş, ışığa dayanıksızlık ya da oryantasyon (yer, zaman, mekan algısı) kaybı) (aseptik menenjit),
 • Yaygın, şiddetli allerjik reaksiyon (anafilaksi),
 • Hezeyan,
 • Kalp atışında artış (taşikardi),
 • Yüksek kan basıncı (hipertansiyon),
 • Kalp ritminde bozukluk,
 • Göz sinirlerinde iltihaplanma (Optik nevrit),
 • Uykululuk hali (somnolans),
 • Zehirli bir madde nedeniyle göz sinirlerinde iltihaplanma (toksik optik nöropati),
 • Ağız kuruluğu,
 • Mide, bağırsakta delinme (gastrointestinal perforasyon),
 • Karaciğerde hasar,
 • Ödem,
 • Alerji sonucu ciltte görülen döküntüler (alerjik dermatit).

Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkiler;

 • Pankreas iltihabı (pankreatit),
 • Karaciğer yetmezliği,
 • Stevens-Johnson sendromu dahil büllöz deri iltihabı (ciltte, ağızda, gözlerde, cinsel organ çevresinde; cilt soyulması, şişmesi, kabarcıkları ve ateş ile seyreden ciddi hastalık hali),
 • Ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplaması şeklinde veya farklı büyüklüklerde kırmızı döküntülerle seyreden hastalık (eritema multiforme),
 • Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla, deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz),
 • Kalp arterlerinin bir kan pıhtısı ile tıkanması.

Sıklığı bilinmeyen (eldeki veriler ile tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Alerjik reaksiyon ve anjiyoödem,
 • Uyanlabilirlik artışı ve anksiyete (kaygı, endişe),
 • İştahsızlık,
 • Kalın bağırsak iltihabı (kolit) ve Crohn hastalığının alevlenmesi,
 • Hemolitik anemi (bir tür kansızlık),
 • Kan bozukluğu (diskrazi),
 • Balgamda koyulaşma.

İburamin Cold gibi ilaçlar, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inme riskinde küçük bir artışa neden olabilir.

Seyrek olarak İburamin Cold ile kan bozuklukları ve böbrek problemleri oluşabilir.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 • İshal,
 • Kabızlık,
 • Karın ağrısı,
 • Hazımsızlık,
 • Ağızda kuruma,
 • Döküntü,
 • Rahatsızlık,
 • Kaygı-endişe,
 • Yorgunluk,
 • Baş ağrısı,
 • Sarılık,
 • Ödem,
 • Normalden uzun süren kanama.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Aynca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

IBURAMIN COLD’UN SAKLANMASI

 • İburamin Cold film kaplı tableti çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • İburamin Cold 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • İburamin Cold son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Blisterin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden önce İburamin Cold film kaplı tableti kullanınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz İburamin Cold film kaplı tableti kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçlan çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 12/11/2015 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Sağlık Yazılarımız

 1. Soğuk algınlığı (nezle) nedir, neden olur, nasıl iyileşir
 2. Mevsim gribi nedir, neden olur, nasıl iyileşir
 3. Sinüzit nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
 4. Burun tıkanıklığı neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git