Enflamatuar Hastalıklar

İbucold C Nedir ve Ne İçin Kullanılır? İbucold C Prospektüs

İBUCOLD C 200mg/30mg/300mg FİLM KAPLI TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir tablet 200 mg ibuprofen, 30 mg psödoefedrin hidroklorür ve 300 mg askorbik asit (Vitamin C) içerir.

Yardımcı maddeler: Kalsiyum hidrojen fosfat (susuz), kroskarmelloz sodyum, mikrokristallin selüloz (PH101), kolloidal silikon dioksit, povidon K30, talk, hidrojene hint yağı, Mikrokristalin selüloz (ph 112), Opadry AMB BLUE 80W80941 [Polivinil alkol, titanyum dioksit (El 71), talk, Fd&c Blue #2/İndigo Carmine Aluminum Lake (E132), lesitin (soya), xanthan gum] gibi yardımcı maddeler içerir.

İbucold C Kullanma Talimatı

İBUCOLD C NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

İbucold C, 10, 20, 24 ve 30 tabletlik blister ambalajlarda sunulan bir ilaçtır. İbucold C, etkin madde olarak ibuprofen, psödoefedrin ve askorbik asit (Cvitamini) içerir.

İbucold C’nin etkin maddesi olan ibuprofen, ağrı kesici ve ateş düşürücü özelliklere sahip nonsteroid antiinflamatuvar bir ilaçtır. Psödoefedrin burun ve sinüslerde (burun boşluklarında) oluşan dolgunluğu gidermeye yarayan dekonjestan bir ilaçtır.

İbucold C, ağrı kesici, ateş düşürücü ve iltihap giderici etkileri sayesinde, başlıca, aşağıda belirtilen durumların tedavi edilmesi için kullanılır:

Grip ve soğuk algınlığına bağlı burun tıkanıklığı, ateş ve baş ağrısı ve hafif vücut ağrıları.

İBUCOLD C KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Kalp damar sistemi ile ilgili riskler;

NSAİİ’ler ölümcül olabilecek trombotik (pıhtılaşma ile ilgili) olaylar, kalp krizi ve inme riskinde artışa neden olabilir. Bu risk kullanım süresine bağlı olarak artabilir. Kalp-damar hastalığı olan veya kalp damar hastalığı risk faktörlerini taşıyan hastalarda risk daha yüksek olabilir.

İbucold C koroner arter bypass cerrahisi öncesi ağrı tedavisinde kullanılmamalıdır.

Sindirim sistemi ile ilgili riskler;

NSAİİ’ler kanama, yara oluşması, mide veya bağırsak delinmesi gibi ölümcül olabilecek ciddi istenmeyen etkilere yol açabilirler. İstenmeyen etkiler herhangi bir zamanda, önceden uyarıcı bir belirti vererek veya vermeyerek ortaya çıkabilirler. Yaşlı hastalar ciddi olan bu etkiler bakımından daha yüksek risk altındadır.

Eğer;

 • İbucold C’nin içerdiği herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Şiddetli karaciğer hastalığınız varsa,
 • Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Asetilsalisilik asit (aspirin) ve diğer nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar kullanımı sırasında astım, ürtiker veya alerjik tipte reaksiyonla karşılaştıysanız,
 • Tedavi edilmemiş mide ve on iki parmak bağırsağı ülseriniz varsa,
 • İltihabi bağırsak hastalığınız (ülseratif kolit, Crohn hastalığı gibi) varsa,
 • Hamileliğin geç evresinde (6.aydan itibaren) iseniz,
 • Koroner arter by-pass cerrahisi geçirecekseniz ya da yeni geçirdiyseniz,
 • Yüksek tansiyon ve koroner arter yetmezliği (kalbi besleyen damarda daralma) hastalığınız varsa,
 • Beyin damarlarıyla ilgili bir kanama ya da başka aktif kanamanız varsa,
 • Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,
 • Asidüri veya normal idrar pH’sı ve oksalüri ile birlikte görülen böbrek taşınız varsa,
 • İdrarınızda oksalik asit seviyesi yüksekse (hiperoksalüri),
 • 12 yaş altı çocuklarda,
 • Depresyon veya duygu durum bozukluğunuzun tedavisi için Monoamin oksidaz inhibitörü kullanıyorsanız ya da son 14 gün içinde kullandıysanız, bunlar gibi durumlarda İbucold C kontrendikedir.

Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar, göz veya bağırsak bozukluklarının tedavisinde kullanılan atropin, alfa veya beta blokör içeren tansiyon ilaçları, kan pıhtılaşması ile ilgili ilaçlar, astım tedavisinde kullanılan ilaçlar, iştah baskılayıcılar, duygu-durum bozukluklarında kullanılan moklobemid, migren tedavisinde kullanılan ergotamin veya metiserjit, doğum sırasında kullanılan rahim kasılmasına yol açan oksitosin gibi ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, İbucold C kontrendikedir.

İBUCOLD C’NİN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Aşağıdaki durumlarda size veya çocuğunuza İbucold C’yi kullanıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir.

 • Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar grubundan herhangi biri ile birlikte kullanmaktan kaçınınız.
 • Mide ağrısı ortaya çıkarsa ilacı kullanmayı durdurup doktorunuza başvurunuz.
 • Önceden geçirilmiş ciddi bir mide bağırsak rahatsızlığınız veya belirtiler varsa tedavinin herhangi bir anında ciddi olabilen kanama, ülser veya harabiyet gelişebilir. Oluşabilecek kanamaya bağlı olarak dışkı renginde koyulaşma, ağızdan kan gelmesi, hazımsızlık bulguları ortaya çıkabilir. Bu nedenle ülser, kanama ve harabiyet gibi ciddi mide bağırsak rahatsızlığınız varsa doktorunuz tedaviye en düşük doz ile başlamanızı ve beraberinde koruyucu bazı ilaçlar (misoprostol veya proton pompa inhibitörleri) kullanmanızı önerecektir.
 • Derinin pul pul olup dökülmesi, mukoza harabiyeti veya deride gözlenen aşırı duyarlılık hallerinde İbucold C kullanmaya devam etmeyiniz, en kısa sürede doktorunuza başvurunuz.
 • Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, nefes almada güçlük, bronşların daralması (astım) ve nezle gibi aşırı duyarlılık hallerinde dikkatli kullanınız.
 • Vücudunuzda sebepsiz olarak morarmalar, çürümeler ortaya çıkarsa, doktorunuza başvurunuz.
 • Üşüme, titreme ve ateşin birdenbire yükselmesi, halsizlik, baş ağrısı ve kusma ya da ensenizde katılık hissi ortaya çıkarsa hemen doktorunuza başvurunuz, çünkü bir tür beyin zarı iltihabı (aseptik menenjit) belirtileri olabilir.
 • Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, İbucold C böbrek hastalığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
 • Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, İbucold C karaciğer fonksiyon testinde bazı değerlerinizde yükselmelere neden olabilir. Karaciğer fonksiyonlarındaki bozulmayı gösteren belirti ve bulgulara karşı dikkatli olunmalıdır (bulantı, halsizlik, uyuklama, kaşıntı, sarılık, karnın sağ üst kısmında ağrı, nezle benzeri semptomlar).
 • İbuprofen, kanınızda, pıhtılaşmada görev alan trombositlerin kümeleşmesini azaltarak kanama zamanını uzattığından pıhtılaşma rahatsızlığınız varsa, doktor kontrolü altında İbucold C tedavisine devam ediniz.
 • İbucold C kullanırken görme bozukluğunuz gelişirse göz muayenesi yaptırınız.
 • Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçların neden olduğu sıvı tutulması riskine karşı yüksek tansiyon probleminiz veya kalp yetmezliğiniz varsa İbucold C kullanırken dikkatli olunuz.
 • Kalp rahatsızlığınız varsa ya da kalp rahatsızlığı riskiniz yüksekse (örn. yüksek tansiyon, şeker hastalığı gibi hastalıklarınız varsa) ya da kolesterolünüz yüksekse, sigara kullanıyorsanız belirtilen günlük dozu aşmayınız.
 • Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, İbucold C hastanede yatılması veya ölümle sonuçlanabilen kalp krizi veya inme gibi ciddi yan etkilere neden olabilir. Ciddi kalp damar sistemini ilgilendiren olaylar herhangi bir uyarıcı belirti vermeden ortaya çıkabilmekle birlikte, göğüs ağrısı, nefes darlığı, halsizlik, konuşmada zorluk gibi belirti ve bulgular gözlendiğinde, doktorunuza başvurunuz.
 • Açıklanmayan bir kilo artışı veya ödeme ait (ayak bileğinde şişme) belirtiler varsa doktorunuza danışınız.
 • 5 günden daha uzun süre kullanmayınız.
 • 60 yaş üzerindeyseniz dikkatli kullanınız.
 • Prostat büyümesi ve idrar kesesi fonksiyon bozukluğunuz varsa ilacı dikkatli kullanmanız gerekmektedir.
 • Tiroid beziniz hızlı çalışıyorsa, göz tansiyonunuzda artış varsa, şeker hastalığınız varsa ilacı dikkatli kullanmanız gerekmektedir.
 • Feokromositoma olan hastalarda (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olup, adrenalin miktarında artışa sebep olabilmektedir) dikkatli kullanınız.
 • Bir bağ dokusu hastalığı olan Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) rahatsızlığınız varsa, kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
 • Özellikle yaşlılarda ölümcül olabilen mide bağırsak sisteminde kanama ve delinme gibi ciddi yan etki görülme riski daha fazla olduğundan dikkatli kullanılmalıdır.
 • Sporcu iseniz doping testi pozitif çıkabilir.
 • Seyrek olarak psödoefedrin dahil olmak üzere sempatik sistemi uyaran ilaçlarla ani başlangıçlı, şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozukluğu gelişebilir. Bu şikayetlerin ortaya çıkması durumunda İbucold C tedavisi hemen kesilmelidir.
 • Daha önce size uzamış QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozukluğu ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) ve Torsades de Pointes (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) tanısı konduysa veya bu hastalıkların sizde olduğundan şüpheleniliyorsa ilacı dikkatli kullanmalısınız.
 • Diyabet hastasıysanız C vitamini kullanımı, idrarda glukoz tayini testlerinde yanlış sonuçların elde edilmesine neden olabilir.
 • Askorbik asit, demir absorbsiyonunu artırdığından yüksek dozlar hemokromatoz, talasemi, polisemi, lösemi ya da sideroblastik anemili hastalarda tehlikeli olabilir. Aşırı demir yükü hastalığı durumunda, askorbik asit alımı minimumda tutulmalıdır.
 • Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6DP) enzim eksikliği bulunan hastalara askorbik asit verildiğinde hemoliz gelişebildiğinden dikkatli olunmalıdır.
 • Askorbik asitin yüksek dozlarının orak hücreli anemi hastalarında orak hücre krizleri ile ilişkili olduğu ortaya konmuştur.
 • Yüksek dozda askorbik asitin ürik asit atılımı üzerindeki etkisinden dolayı hastalarda gut artritine neden olabilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

İBUCOLD C’NİN YİYECEK ve İÇECEKLERLE KULLANILMASI

Yiyecek ve içecekler ile etkileşimi bildirilmemiştir.

HAMİLELİKTE İBUCOLD C KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. İbucold C hamilelik boyunca kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE İBUCOLD C KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İçerdiği psödoefedrinin anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Emzirme dönemi boyunca İbucold C’nin kullanımı tavsiye edilmez.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR İBUCOLD C KULLANABİLİR Mİ?

İbucold C kullanımı sırasında baş dönmesi gelişebileceğinden araç ve makine kullanmayınız.

İBUCOLD C’NİN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA BİLGİLER

İbucold C, her film tablette 30 mg kroskarmelloz sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE İBUCOLD C KULLANIMI

 • Yüksek tansiyon ilaçları ile birlikte alındığında, tansiyon düşürücü etkilerini azaltabilir.
 • Varfarin ya da heparin gibi antikoagülanların (kanın pıhtılaşmasını önleyen veya geciktiren ilaçlar) pıhtılaşma engelleyici etkilerini artırabilir.
 • Yan etki riski artabileceğinden aspirin, naproksen, selekoksib, nimesulid gibi COX-2 inhibitörleri dahil diğer NSAİ ilaçları ile birlikte kullanımdan kaçınılmalıdır.
 • Kortizon grubu ilaçlar ile birlikte kullanıldığında mide-bağırsak kanalında ülser ve kanama riski artabilir.
 • Aminoglikozid grubu antibiyotiklerin (örn. gentamisin, kanamisin, streptomisin) idrarla atılımı azalabilir ve istenmeyen etkileri artabilir.
 • Kolestiramin (safra asidini bağlayan bir reçine) ile birlikte alındığında İbucold C’nin etkisi gecikebilir.
 • İdrar söktürücü ilaçlar (örn. furosemid, tiazid) ile birlikte kullanıldığında idrar söktürücü etki azalabilir ve böbrek bozukluğu riski artabilir.
 • Bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç olan siklosporin ve takrolimus ile birlikte kullanıldığında böbrek bozukluğu riski artabilir.
 • Mifepriston (düşük ilacı) ile birlikte kullanıldığında mifepristonun etkinliğinde azalmaya neden olur.
 • İnsan bağışıklık yetersizliği virüsünün (HIV) de dahil olduğu retrovirüslere etkili zidovudin ile birlikte kullanıldığında kan hastalıkları riskini artırabilir.
 • Lityum tuzları (ruhsal hastalıklarda kullanılır) ile birlikte kullanıldığında lityum kan seviyesinde yükselme ve buna bağlı yan etkileri görülebilir.
 • Kinolon grubu antibiyotikler (örn. siprofloksasin) ile birlikte kullanıldıklarında istemli kasların tümü ya da bazılarında şiddetli ritmik kasılma (konvülsiyon) riski artabilir.
 • Kalp yetmezliğinde kullanılan kalp glikozidleri (örn. digoksin, digitoksin) ile birlikte kullandıklarında, bu ilaçların böbreklerden atılımlarını etkileyerek kan düzeylerini artırabilir ve kalp ritmi bozukluğuna yol açabilir.
 • Kan pıhtılaşmasına aracılık eden hücrelerin faaliyetlerini engelleyen ilaçlar (antitrombosit ajanlar, örn. aspirin, dipiridamol, klopidogrel) ve depresyon için kullanılan selektif serotonin geri alım inhibitörleri (örn. fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin) ile birlikte kullanıldığında mide-bağırsak kanalında kanama riski artabilir.
 • Sülfonilüre tedavisi (şeker hastalığının tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanıldığında çok seyrek hipoglisemi (kan şekerinin düşmesi) gözlenmiştir.
 • Özellikle yüksek dozlardaki ibuprofenin karaciğerde ilaçları metabolize eden bir enzim olan CYP2C9’u inbihe eden ilaçlar (örn. vorikonazol, flukonazol) ile birlikte kullanıldıklarında ibuprofen dozunun düşürülmesi düşünülmelidir.
 • İbucold C’nin burun tıkanıklığını giderici ilaçlar, trisiklik antidepresanlar (örn. amitrptilin, nortriptilin, imipramin ve desipramin), iştah kesici ilaçlar ve bazı sinir sistemi uyarıcı ilaçlar veya MAOİ’leri (monoamino oksidaz inhibitörleri: moklobemid gibi) ile beraber kullanılması bazen tansiyon yükselmesine neden olabilir. İlacın psödoefedrin içermesinden dolayı bretilyum, betanidin, guanitidin, deprizokin, metildopa, alfa ve beta adrenerjik blokör ilaçlar gibi tansiyonu düşüren ilaçların etkisini kısmen tersine çevirebilir. Moklobemid ile birlikte kullanımı hipertansif kriz (ciddi kan basıncı yükselmesi) riski oluşturur.
 • Ergot alkaloidleri (ergotamin ve metiserjit, migren tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanılması yan etki riskini arttırır.
 • Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin ile birlikte hipertansiyon riskini arttırır.
 • İbuprofen ve diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçların etkisini azaltabilir ve yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ADE inhibitörlerinin böbrek hasarı riskini arttırabilir.
 • Birlikte kullanımda İbucold C, metotreksatın (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç) ve antidepresanların (depresyon tedavisinde kullanılır) kan düzeylerini ve istenmeyen yan etkilerini arttırabilir.
 • Ginkgo biloba bitkisel ekstresi ile birlikte kullanıldığında mide-bağırsak kanalında kanama riski artabilir.
 • Diyabet (şeker hastalığı) hastalarında askorbik asit diyabetin kontrolünü etkileyebilir.
 • Kan diyalizine (kanın temizlenmesi işlemi) giren hastalarda bir tür organik asit olan oksalikasitin kan plazmasındaki düzeylerinde artmaya neden olabilir. Oksalik asit, vücutta özellikle böbrekte birikmelere yol açarak böbrek taşı oluşmasında başrolü üstlenebilir.
 • Demir absorbsiyonunu (emilim) arttırdığından, yüksek dozda demir yüklenmesine (birikim) neden olabilir.
 • Salisilatlar bağırsak duvarından aktif transportu (geçiş) azaltır. Salisilatların askorbik asit absorbsiyonunu (emilim) yaklaşık 1/3 oranında düşürdüğü bulunmuştur. Yani askorbik asitin vücuttaki etkinliğini azaltırlar.
 • Asetilsalisilik asit ve barbitüratlar askorbik asitin idrar yoluyla atılımını arttırır.
 • Varfarin ile hipoprotrombinemik etkiyi (dolaşımdaki kanda protrombin düzeyini anormal derecede düşüren etki) azaltarak etkileşir.
 • Askorbik asit ile Vitamin B 12’nin birlikte alınması Vitamin B 12’nin inaktivasyonu (etkinliğinin kaybolması) ile sonuçlanır.
 • Alüminyum içeren antiasitlerle (yüksek asit salgısı ile kendini gösteren mide rahatsızlıklarının giderilmesinde kullanılan ilaçlar) birlikte kullanılması alüminyum absorbsiyonunu (emilim) arttırır.
 • Askorbik asit kan ve idrar örneklerinde glukoz, kreatin ve ürik asitin biyokimyasal tayinlerine zarar verebilir.
 • Hemodiyaliz (hastadan alınan kanın bir süzgeçten (yapay böbrek) geçirilirken sıvı ve solüt içeriğinin düzenlenerek hastaya geri verilmesi) hastalarında plazma oksalik asit düzeylerinde artmaya neden olabilir.
 • Levodopa ile birlikte kullanıldığında levodopanın oluşturduğu kusmayı azalttığı bildirilmiştir.
 • Diyabetlilerde bir hafta günde 500 mg askorbik asit verildiğinde, kontrol altındaki bazı diyabetlilerin kan glukoz düzeyinin kontrolden çıktığı görülmüştür.
 • Askorbik asit desferrioksamin ile eş zamanlı verildiğinde demirin atılımını arttırabilir. Eşzamanlı tedavi alan hastalarda kardiyomiyopati (kalp yetersizliğine neden olan kalp kası bozukluğu) ve konjestif kalp yetmezliği (kalbin vücudun ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar kan pompalayamaması) durumları görülmüştür.
 • Alkol askorbik asitin kandaki seviyesini azaltabilir.
 • Askorbik asitin kronik (uzun süreli) veya yüksek dozlarda kullanımı, eş zamanlı kullanımda disülfiram-alkol etkileşimini engelleyebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

İBUCOLD C NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda, başlangıç dozu olarak 2 tablet ve eğer gerekliyse her 4-6 saatte 1 -2 tablet şeklinde bir miktar su ile birlikte kullanılmalıdır.

Hekim tarafından önerilmedikçe günde 6 tabletten fazla alınmamalıdır.

Uygulama Yolu ve Metodu:

İbucold  C tablet ağızdan bir bardak su ile alınır.

Çocuklarda İbucold C Kullanımı:

İbucold C 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. 12 yaş üzerindeki çocuklarda erişkin dozu uygulanır.

Yaşlılarda İbucold C Kullanımı:

Yaşlılarda erişkin dozu uygulanır. 60 yaş üzerindeki hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında İbucold C Kullanımı:

Ciddi böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda İbucold C’nin kullanımından kaçınılmalı ya da gerekiyorsa hekim kontrolü altında düşük dozda kullanılmalıdır.

Eğer İbucold C’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla İbucold C kullandıysanız: İbucold C’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

İbucold C’yi kullanmayı unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

İbucold C ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: İbucold C tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

İBUCOLD C’NİN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, İbucold C’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, İbucold C’yi kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Nefes darlığı,
 • Yüzde, dudaklarda, göz kapaklarında, dilde ve boğazda şişme,
 • Deride şiddetli kaşıntı ve döküntü,
 • Tansiyon düşmesine bağlı çarpıntı ve baş dönmesi gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları (alerjik reaksiyonlar).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin İbucold C’ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

İbucold C’nin yaygın (10 hastanın birinden az fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri:

 • Sinirlilik,
 • Uykusuzluk,
 • Baş ağrısı,
 • Baş dönmesi,
 • Sersemlik,
 • Ağız kuruluğu,
 • Bulantı, kusma,
 • Hazımsızlık (dispepsi),
 • İshal (diyare),
 • Karın ağrısı (abdominal ağrı),
 • Barsak gazı (flatulans),
 • Kabızlık (konstipasyon),
 • Siyahımsı koyu renkte, yapışkan ve kötü kokulu dışkı (melana),
 • Üst sindirim kanalı kanamaları (hematemez),
 • Mide bağırsak kanaması (gastrointestinal hemoraji),
 • Döküntü.

İbucold C’nin yaygın olmayan (100 hastanın birinden az fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri:

 • Nezle (rinit),
 • Aşırı duyarlılık (hipersensitivite),
 • Telaş hali,
 • Huzursuzluk (ajitasyon),
 • Karıncalanma (parestezi),
 • Uyuklama (somnolans),
 • Görme bozukluğu,
 • Duyma bozukluğu,
 • Astım,
 • Akciğerlere giden hava geçitlerinin geçici olarak daralması (bronkospazm),
 • Nefes darlığı (dispne),
 • Aşırı şişkinlik (distansiyon),
 • Mide iltihabı (gastrit),
 • İnce bağırsağın üst taraflarında oluşan ülser (duodenal ülser),
 • Mide ülseri (gastrik ülser),
 • Ağız içi ülser oluşumu (oral ülserasyon),
 • Mide bağırsak delinmesi (gastrointestinal perforasyon),
 • Karaciğer iltihabı (hepatit),
 • Sarılık,
 • Karaciğer ile ilgili (hepatik) fonksiyon bozukluğu,
 • Kaşıntı,
 • Kurdeşen (ürtiker),
 • Kırmızımsı mor renkte deri döküntüsü (purpura),
 • Yüz bölgesinde hafif pembe renkli şişlikler (anjiyoödem),
 • Işığa duyarlı reaksiyon,
 • Böbrekte kan süzen ince filtrelerin iltihaplanması (tubulo-interstisyel nefrit),
 • İdrar yolu ile vücuttan proteinin fazlaca atılması (nefrotik sendrom),
 • Böbrek yetmezliği (renal yetmezlik),
 • Yorgunluk.

İbucold C’nin seyrek (1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri:

 • Viral kaynaklı beyin zarı iltihabı (aseptik menenjit),
 • Özellikle bir tür bağ dokusu hastalığı (Sistemik Lupus Eritamatozus) ve karma bağ dokusu hastalığı gibi otoimmün hastalığı olan hastalar,
 • Boyun sertliği,
 • Ateş,
 • Yön duygusunu yitirme,
 • Beyaz kan hücresi sayısının azalması (lökopeni),
 • Trombosit sayısının azalması (trombositopeni),
 • Ani gelişen beyaz kan hücrelerinin sayısının azalması (agranülositoz),
 • Kemik iliğinin kan üretememesi (aplastik anemi),
 • Kırmızı kan hücrelerinin erkenden parçalanması (hemolitik anemi),
 • Alerjik reaksiyon (anaflaktik reaksiyon),
 • Varsanı, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (halüsinasyon-özellikle çocuklarda),
 • Sanrı (paranoid delüzyon),
 • Uyarılabilme (eksitabilite),
 • Depresyon,
 • Bilinç bulanıklığı (konfüzyonel durum),
 • Göz siniri iltihabı (optik nevrit),
 • Görme siniri hastalıkları (toksik optik nöropati),
 • Kulak çınlaması (tinnitus),
 • Vücudun denge sisteminde yaşanan sorun nedeniyle oluşan baş dönmesi (vertigo),
 • Kalp yetmezliği,
 • Kalp atımının hızlanması (taşikardi),
 • Çarpıntı (palpitasyon),
 • Göğüs ağrısı (anjina pektoris),
 • Kalp atım bozuklukları (kardiyak disritmiler),
 • Kan basıncında artış,
 • Karaciğer hasarı,
 • Tahriş edici veya tahriş edici olmayan (irritasyonlu veya irritasyonsuz) deri döküntüleri,
 • Diğer sempatik sinir sistemini uyarıcı ilaçlarla karşılıklı olarak etkileşime girme (diğer sempatomimetiklerle çapraz reaksiyon),
 • Egzema (alerjik dermatit),
 • Şişlik (ödem).

İbucold C’nin çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkileri:

 • Beyaz, kırmızı kan hücreleri ve trombosit sayısında azalma (pansitopeni),
 • Bir çeşit enzim türünün (glikoz 6 fosfat dehidrogenaz (G6PD)) eksikliğinde kırmızı kan hücrelerinin büyük oranda yıkımı (hemoliz),
 • Yüz, dil ve boğazda şişme,
 • Kan basıncında düşüş (hipotansiyon),
 • Hırıltı,
 • Pankreas iltihabı (pankreatit),
 • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens- Johnson sendromu) dahil büllöz deri iltihabı,
 • Kabarma ve cildin soyulması ile karakterize hayatı tehdit eden bir tür cilt hastalığı (toksik epidermal nekroliz),
 • Ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplaması şeklinde oluşan döküntü (eritema multiforme),
 • İdrarda kan tespit edilmesi (hematüri),
 • Vücutta kalp ve beyin dışındaki bölümlerde meydana gelen şişlik (periferik ödem),
 • Karaciğer fonksiyon testlerinde artış
 • Kanın oksijen taşıma kapasitesinin azalması (hematokrit ve hemoglobin azalması).

İbucold C’nin sıklık derecesi bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen) yan etkileri:

 • Uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu (irritabilite),
 • Kaygı bozukluğu (anksiyete),
 • Bir çeşit iltihabi bağırsak hastalığının kötüleşmesi (kolit ve Crohn hastalığının alevlenmesi).

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde ver alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

İBUCOLD C NASIL SAKLANIR?

 • İbucold C’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • İbucold C’yi 25 °C altındaki oda sıcaklığında, kuru bir yerde saklayınız.
 • İbucold C’yi son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra İbucold C’yi kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 29.06.2017 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Sağlık Yazılarımız

 1. Soğuk Algınlığı Nedir, Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir
 2. Coldawav Cold ve Flu Nedir
 3. Dekonjestan İlaçlar Ne İçin Kullanılır
 4. C vitamini Nedir
 5. Boğaz İltihabı Neden Olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git