Ağrılar ve Tedavileri

Testis Ağrısı Nedenleri ve Testis Hastalıkları

Bazen hiç bir neden bulunmaksızın da testis ağrısı olabilir ve ağrı tedavi edilmeden bir süre sonra kendiliğinden geçer.

Testis ağrısı nedenleri, belirtileri ve tedavileri

Testiste ağrının bir dizi nedeni olabilir. Hafif bir yaralanma, doğrudan alınan bir darbeye bağlı olarak testis duvarında yırtılma, orşit (testislerin yangılanması), epididimo-orşit ve testis bükülmesi, cinsel boşalmanın (ejekülasyonun) geciktirilmesi veya uyarım olduğu halde boşalmanın gerçekleşmemesi gibi etkenler testis ağrısı nedenlerinden bazılarıdır. Bazen hiç bir neden bulunmaksızın da testis ağrısı olabilir ve ağrı tedavi edilmeden bir süre sonra kendiliğinden geçer.

Testis şişmesi neden olur?

Ağrısız testis şişmesi nedenleri: Testis şişmesi, epididimal kistler, hidrosel, varikosel ve spermatosel gibi zararsız sebeplerden dolayı testislerde ağrısız şişme olabilir. Nadiren ağrısız testis şişmesi testis kanserinin belirtisi olabilir.

Ağrılı testis şişmesi nedenleri: Testiste ağrı veren şişlikler doğrudan alınan darbeye ya da testisin bükülmesine bağlı, orşit gelişmesine bağlı veya epididim-orşite bağlı testislerde ağrı veren şişlikler olabilir.

Testis kanseri nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Testis kanseri nedir?: Testiste kanserli tümördür. Testis kanserleri sıklıkla genç ve orta yaşlı erkekleri etkiler. İnmemiş testis sorunu olan erkeklerde testis kanseri daha sık görülür.

Testis kanseri türleri: Testis kanserinin en sık görülen tipi seminomalardır. Seminomalar tek bir hücreden ve testisteki diğer hücrelere benzemeyen teratomlardan gelişir. Testisteki diğer kanser tipleri ender olarak görülür veya testis dokusundan ya da testisteki lenfatik sistemden gelişirler.

Testis kanseri belirtileri: Kanser çoğunlukla bir testisin sert ve ağrısız bir şekilde şişmesine neden olur fakat bazı durumlarda testislerde ağrı ve yangı (enflamasyon) da görülür, yani testis kanseri her zaman olmasa da testis ağrısına neden olabilir.

Testis kanseri tedavisi: Testis kanseri tedavisinde biyopsi yapılır ve sonra orşidektomi (testislerin cerrahi olarak çıkarılması), kemoterapi tedavisi gibi tedavi yöntemleri uygulanır. Testis tümörü erken evrede yakalanırsa çoğunlukla tedaviye iyi yanıt verir. Diğer testis sağlıklı ise hastalıklı testisin alınması genellikle kısırlığa neden olmaz.

Testis torsiyonu – testis bükülmesi nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Testis torsiyonu nedir?: Spermatik kordonun bükülmesidir ve testiste ağrıya ve şişliğe sebep olur.

Testis torsiyonu belirtileri: Testis bükülmesinde ağrı çok hızlı gelişir, bazen karında ağrı hissedilir ve bulantı da olur. Testisler şişer ve hassaslaşır. Skrotum derisi renksizleşir. Bu durum birkaç saat içinde tedavi edilmez ise testiste ciddi hasara neden olabilir.

Testis torsiyonu tedavisi nedir?: Testis bükülmesini düzeltmek ve tekrarlamasını önlemek için cerrahi tedavi gerekebilir. Eğer hasar çok ciddi ise orşidektomi (testisin alınması) için ameliyat yapılabilir. Her iki tedavi yönteminde de sağlam testisin bükülmesini önlemek için testis skrotuma bağlanır.

Appendiks testis torsiyonu nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Appendiks testis torsiyonu nedir?: Appendiks testis erkek çocuğunda müller kanalların, appendiks epididim ise mezonefrik kanalların embriyolojik gelişim sırasında gerilemelerinin ardından testisin ve epididimin üst kutbunda kalan artık dokulara verilen isimlerdir. Appendiks testis ve epididim torsiyonu çocuklarda ve adolesanlarda sık görülen akut skrotum nedenleri arasındadır.

Appendiks testis torsiyonu belirtileri: Bu hastalardaki klinik süreç inflamatuar değişikliklerin şiddetine göre farklılıklar gösterebilir. Appendiks testis torsiyonlu olgularda hafif bir skrotal ağrıdan, şiddetli enflamasyona (yangıya) bağlı skrotal ödeme ve akut skrotuma kadar gidebilen geniş belirtiler olabilir, dolayısıyla bu durum testis ağrısına da neden olur.

Appendiks testis torsiyonu tedavisi: Appendiks testis torsiyonu düşünülen hastalarda aktivite kısıtlaması, non-steroidal – anti-enflamatuvar ilaçlar ile tedavi verilir ve hastanın takibi gerekir. Bu yöntemler ile genellikle düzelme sağlanır. Ancak daha ağır enflamasyonlu olgularda ve kord torsiyonu şüphesi varlığında laparotomi gibi cerrahi yöntemler uygulanabilir.

Testis ağrısına neden olan hastalıklar

Testis ağrısına neden olan hastalıklar

Orşit – epididimit nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Epididimorşit nedir?: Orşit testislerin, epididimit ise epididimin iltihaplamasıdır. Bu yapılar genellikle ikisi birlikte iltihaplanır ve buna bağlı olarak epididimorşit durumu ortaya çıkar.

Epididimorşit neden olur?: Epididimorşit çeşitli bakteriyel enfeksiyonlar nedeni ile, cinsel yolla bulaşan hastalıklar nedeni ile, kabakulak hastalığı enfeksiyonu nedeni ile, üretrit nedeni ile oluşabilir.

Epididimorşit belirtileri: Bu durum oldukça rahatsızlık veren ve son derece ağrılı bir durumdur, dolayısıyla bu durum testislerde ağrıya neden olur.

Epididimorşit tedavisi: Bu durumun tedavisi nedene yönelik yapılır. Kabakulak nedeni ile epididimorşit gelişmiş ise immünglobulin tedavisi, bakteri kaynaklı ise antibiyotik tedavisi ve sebep ne olursa olsun ağrı kesici ilaçlar, lokal soğuk uygulama ve istirahat tedavisi gibi tedaviler uygulanır.

Hidrosel nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Hidrosel nedir?: Hidrosel özet olarak tanımlanacak olursa; testisi çevreleyen zarların arasında bulunan sıvının artışıdır. Normalde testisler ve testisleri saran zarlar arasında kayganlığı sağlayan sıvı bulunmaktadır fakat bu sıvı doğumsal ya da edinsel etkenlere bağlı gereğinden fazla oluşabilir ve bu durum hidrosel olarak tanımlanır.

Hidrosel belirtileri: Hidrosel durumunda testislerde şişlik olur fakat genellikle ağrı olmaz iken bazen bu durum ağrıya neden olabilir ya da testis tümörüne bağlı gelişen hidrosel durumuna bağlı ağrılı hidrosel oluşabilir.

Hidrosel tedavisi: Hidroselin en önemli tedavisi cerrahi tedavidir. Fakat cerrahi tedavi istemeyen hastalarda geçici tedaviler uygulanabilir. Geçici tedaviler arasında iğne ile girilerek sıvının çekilmesi ve sıvı boşaltıldıktan sonra torbaların içine bazı ilaçların verilmesi işlemi en sık uygulanan yöntemlerden birisidir fakat hidroselin asıl tedavisi cerrahidir.

Varikosel nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Varikosel nedir?: Testislerdeki kanı boşaltan toplardamarların bazı nedenlere bağlı genişlemesi (varisleşmesi) durumudur.

Varikosel belirtileri: Varikosel testislerde ısı artışı başta olmak üzere birçok şikayete veya soruna sebep olabilir. Isı arışı nedeni ile sperm üretimi olumsuz etkilenir ve bu durum kısırlığa neden olabilir. Varikosel % 10 oranında testis ve kasık ağrısına neden olur. Ağrının nedeni daha çok o bölgedeki kanın birikmesi sonucu ağırlık oluşturmasıdır.

Varikosel tedavisi: Varikosel tedavisi temel olarak cerrahidir. Varikosel cerrahisi son yıllarda mikrocerrahi yöntem ile yapılmaktadır. Varikoselin ilaçlar ile tedavisi yoktur. Varikosel ameliyatı başarılı geçmez ise bu durum tekrarlayabilir.

Testislere yansıyan (vuran) ağrılar

Ağrı, kaynaklandığı bölge ile beraber, aynı sinirsel segmenti izleyerek bazı yapılara yansıyabilir.

Cinsel boşalma (ejekülasyon) sorunları testis ağrısına neden olur mu?: Cinsel olarak uyarım olmasına rağmen boşalmanın (ejekülasyonun) gerçekleşmediği durumlar da testis ağrısına neden olabilir. Sağlıklı bir masturbasyon ile ya da sağlıklı bir cinsel ilişki ile bu durum düzeltilir.

Penis hastalıkları testis ağrısına neden olur mu?: Penise bağlı enfeksiyonel hastalıklar (balanit, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar gibi) durumlar testislerde de ağrıya neden olabilir. Peyronie hastalığı, priapizm, penis kanseri gibi penise bağlı hastalıklar testislere yansıyan ağrıların sebebi olabilir.

Üreter taşları testis ağrısına neden olur mu?: Yaklaşık tüm üreter taşları testislerde ağrıya neden olabilir. Üreter taşlarının testis ağrısına yol açmasının sebebi üreterin L4 vertebra seviyesinde, genitofemoral sinire yakın olmasıdır.

Sinir tuzaklanmaları (sinir sıkışmaları) testis ağrısına neden olur mu?: Yansıyan skrotal ağrının önemli nedenlerinden birisi de genitofemoral ve iloinguinal sinirlerin tuzak nöropatisidir. Femoral sinir L2, L3 ve L4 köklerinden lif alarak retroperitoneal olarak pelvisi geçer ve inguinal ligamanın altından geçerek alt ekstremiteye ulaşır. Femoral sinir hematom, tümör, travma ve şeker hastalığı gibi durumlara bağlı hasarlanabilir ve buradan testislere yayılan ağrı oluşabilir.

Adduktor tendinit testis ağrısına neden olur mu?: Bacakları açarak yapılan sporlar ile uğraşanlarda addutor tendinit oldukça sık görülür. Özellikle su sporu yapanların ısınmadan spora başlaması bu durumun gelişme riskini arttırır. Adduktor tendinitin en bilinen belirtileri kalça ve uyluk iç yüzünde ağrıdır ve bu ağrı testislere yansıyan ağrıya sebep olur. Adduktor tendinitin akut dönemdeki tedavisi istirahat ve buz tedavisi uygulamaktır. Gereken durumlarda bu yöntemlere  ilaçlar verilebilir. Ağır vakalarda koltuk değneği kullanılması önerilir. Akut dönem geçtikten sonra fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi de uygulanabilir.

Kasık fıtığı – inguinal herni testis ağrısına neden olur mu?: Fıtık, karın duvarının zayıf noktalarından meydana gelir. İnguinal bölge özellikle erkeklerde klinik açıdan oldukça önemlidir. Kasık fıtığı özellikle öksürme, hapşırma, ıkınma gibi durumlarda kasık ve testiste ağrı olur. Kasık fıtığında hastanın da fark edebileceği şişlik vardır. Kasık fıtıklarında en uygun tedavi yöntemi cerrahi tedavidir. Kasık bağı, korse gibi koruyucu yöntemler geçici rahatlama sağlar.

Prostat hastalıkları testis ağrısına neden olur mu?: Prostat büyümesi, prostatit (prostat iltihabı), prostat kanseri gibi prostat hastalıkları da testise yansıyan ağrılara neden olur. Prostat hastalıklarında tedavi hastalığın tipine, nedenine, derecesine ve şikayetlere göre yapılır.

Testis ağrısına neden olan diğer hastalıklar: Böbrek taşlarına bağlı, idrar yolları taşlarına bağlı, mesane taşlarına bağlı, idrar yolu enfeksiyonlarına bağlı, mesane enfeksiyonuna bağlı, üreter taşlarına bağlı, üretrite bağlı, pelvis bölgesinde oluşan enfeksiyonlara bağlı, pelvis bölgesininin travmalarına bağlı testis ve kasık bölgesinde ağrılar olabilir. Bu gibi durumların tedavisi hastalığın ne olduğuna bağlı, şikayetlere bağlı değişir.

Testis hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

  1. Testis kanseri nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  2. Testis torsiyonu nedenleri ve belirtileri 
  3. Vezikoüretral reflü hastalığı nedenleri ve tedavisi
  4. Varikosel nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  5. Erkeklerde kasık ağrısı nedenleri ve tedavisi

2 Yorum

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git