Bulaşıcı Hastalıklar ve Tedavileri

HIV/AIDS Pozitif Testi Nedir? HIV Pozitif Testi Nasıl Yapılır?

ANTİ-HIV antikorları vakaların genelinde virüs alındıktan sonra ilk üç ay içinde oluşur. Daha önce yapılan antikor testleri negatif çıkabilir.

HIV/AIDS pozitif tarama testleri

Etkeni retro virüs grubundan, 80-130 nm boyunda, sferik, tek katlı RNA virüsü olan HIV temel olarak cisel yolla, perinatal yolla enfekte anneden çocuğa, enfekte kan ile temas etmiş iğne ya da piercing ile bulaşabilen bir enfeksiyondur. ANTİ-HIV antikorları vakaların genelinde virüs alındıktan sonra ilk üç ay içinde oluşur. Daha önce yapılan antikor testleri negatif çıkabilir.

Bu üç aylık dönem ”pencere dönemi” olarak adalandırılır. Bu üç aylık süre içinde, virüs ile karşılaşmış bireyler virüsü başkalarına bulaştırabilirler. Fakat antikorlar bu süre içinde oluşmadığı için yapılan testler negatif sonuç verir. Seronegatif olan bu bireylerin, gerçekte HIV taşıyıcısı olmaları anlmına gelmektedir. HIV virüsü pozitifliği için yapılması gereken bazı testler vardır.

HIV nedir

HIV nedir

HIV/AIDS pozitif testi için serolojik tarama yöntemleri

ELİSA testi nedir? : Elisa testinin indirekt ve direkt olmak üzere  iki tipi vardır. ELİSA testinin sensitivitesi (testin gerçek pozitifliğini tespit etme oranı) oldukça yüksektir. Sipesifitesi de (testin gerçek negatifliğini tespit etme oranı) % 90 – 100 arasıdır.

Aglütinasyon yöntemi nedir? : Aglütinasyon yönteminin uygulanması diğer testlere göre daha kolaydır. Aglütinasyon yönteminde de ELİSA yöntemi gibi fazla sayıda numuneye aynı anda bakılabilir. Fakat aglütinasyon yönteminin gerçek pozitifliği tespit etme oranı ve gerçek negatifliği tespit etme oranı (sensitivitesi ve sipesifitesi) ELİSA yöntemine göre daha düşüktür.

İmmunodot Assay (IA) testi nedir? : İmmunodot Assay yönteminin IA ve Card IA olmak üzere iki tpi vardır. Bu testte de pozitif çıkan sonuçlarda başka doğrulayıcı testler yapılması önerilir.

HIV/AIDS pozitif testi için doğrulama testleri

Western Blod testi nedir? : Western Blod testi pahalı bir test olmasına rağmen diğer testlerde pozitif çıkan vakalarda en sık kullanılan doğrulayıcı teşhis yöntemidir. Western Blod testi HIV proteinlerinin jel elektroforezde ayrıştırılıp, nitrosellüler kağıt üzerine aldıkları yerlere göre değerlendirilmesi yöntemidir.

İndirekt İmmunofloresan (IFA) testi nedir? : İndirekt İmmunofloresan testi, Western Blod testinin daha ucuz bir alternatifidir. İndirekt İmmunofloresan testi piyasada çok kolay bulunabilen bir testtir.

Radioaktif İmmuno Presipitasyon (RİPA) testi nedir? : Radioaktif İmmuno Presipitasyon testi diğer testlere göre daha seyrek kullanılan bir yöntemdir. Radioaktif İmmuno Presipitasyon testi pahalı ve pratik olmayan bir testtir. Fakat Radioaktif İmmuno Presipitasyon testinin diğer testlere göre gerçek pozitifliği saptama oranı ve gereçk negatifliği saptama oranı (sensitivitesi ve sipesifitesi) çok daha yüksektir.  Radioaktif İmmuno Presipitasyon yöntemi HIV 1 ve HIV 2 ayrımında güvenli bir yöntemdir.

Line İmmonoassay testi nedir? : Line İmmunoassay testi HIV 1 ve HIV 2 ye özgü antijenleri gösterebilen bir testtir.

HIV/AIDS testi için kullanılan diğer yöntemler

Enzim İmmuno Assay (EIA’s) testi nedir? : Enzim İmmuno Assay testi, virüsün hücre kültüründe üremesinin kontrolü, HIV (+) hastalarda klinik progresin takibi, enfekte anneden doğmuş bebeklerin teşhisi ve antiviral ilaçların etkinliğinin ölçümünde fayda sağladığı bilinen bir yöntemdir.

Proviral DNA Assay testi nedir? : Proviral DNA Assay testi, enfekte virion olmaksızın, HIV ile enfekte olmuş lenfositler Proviral DNA’yı uzun dönem içinde barındırırlar. HIV enfeksiyonu gizli seyrederken (latent fazdayken), tespit edilmesinde yarar sağlayan tek yöntem Polimerize Chain Reaction (PCR) ‘dur. PCR erken tanıda oldukça doğru sonuç veren ve enfekte anneden doğan bebeğin hastalığının seyri ve sonucu hakkında bilgi veren bir yöntemdir.   

HIV pozitiflik nedir

HIV pozitiflik nedir

Hızlı HIV pozitif testlerinin doğruluk oranı nedir?

Konuda bahsi geçen testlere ek olarak; aslında laboratuvarda yapılması hedeflenip, daha sonra da kişisel kullanımda da gündeme gelen testler de vardır. Bu testler bir çeşit İmmuno kromatografi yöntemi olup, ”Hızlı HIV testleri” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu testler, birçok ülkede gerçek pozitiflik tespit etme oranı ve gerçek negatiflik tespit etme oranı (sensitivite ve sipesifite) yönünden değerlendirilmiştir.

Türkiye’de İstanbul Tıp Fakültesi tarafından 1997 tarihinde yapılan değerlendirmeler sonucunda Hızlı HIV testlerinin pozitiflik tespit etme oranı (sensitivitesi) yüksek, negatiflik tespit etme oranı (sipesifitesi) yüksek şeklinde sonuçlar bildirilmiştir. Daha birçok ülke bazında yapılan değerlendirmelerde yaklaşık aynı oranlar tespit edilmiştir. Fakat kişisel hızlı HIV testleri üretici firmasının tanıtım broşüründe dikkati çeken bir açıklaması (kişisel Hızlı HIV testleri sadece profesyonel kullanım içindir) şeklinde açıklaması da vardır. Bu nedenle Türkiye’de ve daha birçok ülkede bu testlerin kişisel olarak yapılmaları konusunda izin verilmediği bilinmektedir.

HIV/AIDS pozitif testi yaptırmanın zamanı var mı?

HIV virüsü varlığı, yapılacak bazı kan testleri ile ortaya çıkabilir. HIV virüsü vücuda girdikten 3 – 12 yıl sonra belirtiler göstermeye başlar. HIV pozitif olup olmadığının anlaşılması için ”doğru zamanda HIV testi” yapılmalıdır. HIV pozitif testinin doğru sonuç vermesi için şüpheli temastan sonra en az 10-12 hafta (3 ay kadar) geçmesi gereklidir. Bu nedenle, kuşkulu bir cinsel ilişkiden veya riskli temastan hemen sonra test yapılması yararsız olur.

Korunmasız her türlü cinsel ilişki, güvenli olmayan kan alışverişi sonrası ve hamilelik öncesi HIV testlerinin yapılması önerilmektedir. Test sonucu HIV + (HIV pozitif) çıkar ise birey HIV virüsü antikorlarını/antijenlerini taşıyor anlamına gelir. Bu gibi bir durumda birey HIV virüsü ile karşılaşmış sayılır. Fakat bazen bu testin yalancı pozitif çıkması gibi bir durum da söz konusu olabilir. Bireyin kesin HIV pozitif taşıdığını doğrulamak için ”Westernblood testi’‘ olarak bilinen doğrulama testinin de yapılması sonucunda testin pozitif çıkması gereklidir.

HIV/AIDS pozitif testi nerede yapılır?

HIV/AIDS pozitif testi Türkiye’de tüm devlet hastanelerinde ve üniversite hastanelerinde yapılmaktadır. Bunun dışında pek çok özel hastanede veya özel laboratuvarlarda bu testler yapılmaktadır. HIV testi yaptırmak isteyen birey, mutlaka kendi ismini vermek zorunda değildir. HIV testi için hiç bir özel hastanenin ya da laboratuvarın kimlik ya da kimlik fotokopisi isteme gibi bir zorunluğu yoktur. Türkiye’de sağlık bakanlığı’nın bu konuda genelgesinin olduğu da bilinmektedir.

Bulaşıcı hastalıklar ile ilgili benzer sağlık yazıları

  1. HIV virüsü AIDS nedenleri ve tedavisi
  2. Human papilloma virüs nedenleri ve tedavisi
  3. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar 
  4. Klamidya enfeksiyonu nedenleri ve tedavisi
  5. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git