Endokrinolojik Hastalıklar ve Tedavileri

Hipokalsemi Nedir? (Kalsiyum Düşüklüğü Neden Olur?)

Hipokalsemi serum kalsiyum düzeylerinin normalin altına düşmesidir. Total kalsiyum düzeyleri 8, 5 -10, 5 mg/dl gibi oldukça dar sınırlarda tutulur.

Hipokalsemi nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Hipokalsemi serum kalsiyum düzeylerinin normalin altına düşmesidir. Total kalsiyum düzeyleri  8, 5 -10, 5 mg/dl gibi oldukça dar sınırlarda tutulur. Hipokalsemi, serum kalsiyum düzeyinin parametrelerde 7 mg/dl, infantlarda (bebeklerde) ve daha büyük çocuklarda 8 mg/dl’nin altına inmesidir. Hücre fonksiyonları, nöral ileti, membran stabiletesi, kemik yapısı, kan koagülasyonu ve intrasellüler  siyalizasyonunda kalsiyumun önemli yeri vardır. Serum iyonize kalsiyumun 4,2 mg/dl’nin altında olmasına hipokalsemi denir.

Hipokalsemi nedenleri

Paratiroid hormunu ile ilişkili hipokalsemi nedenleri : Paratiroid gland yokluğu ya da paratiroid hormon yetmezliği, Doğumsal nedenler, Digeorge sendromu, X kromozomu ile geçen ya da otozomal hipoparatiroidizm, Poliglandüler otoimmün sendrom tip 1, Paratiroid hormonu gen mutasyonu, Postcerrahi hipoparatiroidizm, İnfiltratif hastalıklar, Hemokromatozis, solunumsal alkaloz, Kalsiyum sensör aktive edici reseptör mutasyonu, Hedef organ direnci, Hipomagnezemi, Pseudohipoparatirodizmi tip 1, tip 2 gibi etkenler paratiroid hormonuna bağlı gelişen hipokalsemi etkenleridir.

Vitamin D ile ilişkili hipokalsemi nedenleri : Vitamin D yetmezliği, Beslenme ile alınan vitamin D yetersizliği, Malabsorbsiyon (D vitamini miktarının yeteri kadar emilememesi), vücuttan hızlı bir şekilde D vitamini atılımı, epilepsi hastalığında, bipolar bozukluk hastalığında, Nöropatik ağrı durumunda kullanılan ilaç tedavileri, Hedef organ direnci, Vitamin D dirençli raşitizm tip 2, Fenition ilaç tedavisi gibi hipokalsemi nedenleri vitamin D ile ilişkili nedenlerdir.

Diğer nedenlere bağlı gelişen hipokalsemi nedenleri : İskelet sisteminde aşırı kalsiyum birikmesi, Osteoblastik malignite, Şelasyon, Fosfat infüzyonu, Sitratlı kan ürünleri infüzyonu, EDTA içeren kontrast reagen infüzyonu, Fluoride, Paratiroid hormonu cevabının azalması, Kritik hastalıklar, Pankreatit (pankreas iltihabı), Toksik şok sendromu, HIV enfeksiyonu, İlaç tedavileri, Vitamin D eksikliği, Hipomagnezemi, Yoğun bakım hastaları, Neonatal hipokalsemi, Prematüre doğum, Asfiksi (oksijen yetmezliğine bağlı boğulma), Diyabetik anne, Hiperparatiroid bozukluğu olan anne gibi etkenler diğer hipokalsemi etkenleridir.

Hipokalsemi nedir

Hipokalsemi nedir

Hipokalsemi belirtileri

Hipokalsemi belirtileri ve bulguları genellikle nöromüsküler irritabilite ya da yumuşak dokularda kalsiyum birikmesi nedeni ile meydana gelir. En sık hipokalsemi belirtileri nöromüsküler, oküler ve ektodermal sistemde görülür. Kronik hipokalsemi özellikle hipofosfatemi ile birlikte seyreder ise vitamin D eksikliği gibi çocuklarda büyüme plak anormalliği (raşitizm) ve yeni gelişen kemiklerde mineralizasyon bozukluğu (osteomalazi) ile birlikte görülür. Ciddi belirtiler gösteren hipokalsemi acil tedavi gerektiren bir durumdur ve hasta tedavi edilmez ise gırtlak kaslarında kasılma (laringospazm) ve kardiyolojik nedenlerden ölebilir.

Hipokalseminin nöromüsküler belirtileri : Yorgunluk, anksiyete, hafıza zayıflığı, depresyon, el ve ayaklarda karıncalanma ve uyuşma, nöbetler, bilinç bulanıklığı, bulanık görme, çift görme ve baş dönmesi, kas krampları, kas kasılmaları, kas titremeleri gibi belirtiler görülebilir. Şiddetli hipokalseminin en sık görülen belirtisi nöbetlerdir.

Hipokalseminin kardiyak belirtileri : Ritim bozukluğu, bayılma, morarma, göğüs sıkışması veya göğüs ağrısı, uyku apnesi, konjestif kalp yetmezliği, tansiyon düşüklüğü gibi belirtiler görülebilir.

Hipokalseminin gözlerde ortaya çıkan belirtileri : Kronik hipokalsemili hastalarda hastalığın süresine ve şiddetine bağlı olarak katarakt sık görülür. Göz lensinde iyon toplanması katarakt nedeni olarak kabul görmektedir. Katarakt tedavi ile düzelebilir.

Hipokalseminin ektodermal belirtileri : Hipokalsemi varlığında cilt genellikle kuru ve pullu, tırnaklar kırılgandır. Kalsiyum düşüklüğü (hipokalsemi) durumunda mat ve kırılgan saçlar ve saç dökülmesi de görülebilir. Diş ve diş minelerinde bozukluk ya da yetersiz gelişme ve çocukluktan bu yana adult dişlerin olmayışı hipokalseminin önemli bir belirtisidir.

Hipokalsemi teşhisi

Hipoparatiroidizmin belirtisi hipokalsemidir. Hastanın kan testlerinde serum fosfatı yüksektir. Hastanın kan testlerinde serum magnezyum değerine de bakılır. Renal fonksiyonlar tüm hipoparatiroidizmli hastalarda incelenir. Hipokalsemi teşhisi için hastaların gereken tüm kan testleri, kan serum testleri, idrar testleri gibi testler yapılır.

Gereken durumlarda hastaların radyolojik görüntüleme yöntemleri de incelenir. Hipokalsemi teşhisi tek bir uzmanlığı ilgilendirmediği için bu tür hastalıkların teşhisi genellikle araştırma hastanelerinde ya da üniversite hastanelerinde kemik metabolizma hastalıkları uzmanlığında veya endokrinoloji uzmanlığında teşhis edilir. Teşhis için birçok uzmanlık dalı araştırmaları gerekebilir.

Hipokalsemi tedavisi

Hipokalsemi tedavisinde amaç hiperkalsemi, hiperfosfatemi, hiperkalsiüri, nefrolitiyazis ya da ektopik kalsifikasyona neden olan klinik, biyokimyasal ve radyolojik bozuklukları ortadan kaldırmaya çalışmaktır. Ağız yolu ile verilen kalsiyum tuzları ve vitamin D analogları hipokalsemili hastaların tedavisinde temel tedaviyi oluşturur.

Kan serum testlerinde kalsiyum düzeyleri tedavinin ilk ayında ciddi dereceli hipokalsemili hastalarda her gün, orta şiddetli hipokalsemili hastalarda her hafta kontrol edilir. Hipokalsemi tedavisinin başlamasından itibaren serum paratiroid hormon ve 24 saatlik idrar kalsiyum atımı 2-4 hafta içerisinde incelenir. Hipokalsemi tedavi edildikten sonra 1-3 ay arasında bu parametreler tekrar kontrol edilir. Akut hipokalsemi acil tedavi gerektirir. Tedaviler bittikten sonra hastanın 6 ayda bir idrar ve kan testleri yapılarak hasta takip edilir.

Fakat hipokalsemiye neden olan bir veya birden fazla faktör var ise bunlar araştırılır ve bunlarında mümkün ise tedavileri yapılır. Hipokalsemide dikkat edilmesi gereken durum kalsiyum seviyesini düzeltirken kalsiyum seviyesinin çok fazla arttırılmaması dır.

Metabolik hastalıklar ile ilgili benzer sağlık yazıları

  1. Hiperkalsemi nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  2. Üre siklusu bozukluğu nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  3. Gaucher hastalığı nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  4. Hashimato hastalığı nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  5. Şeker hastalığı ve böbrek hasarları neden olur
  6. Gebelik diyabeti neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git