Bağışıklık Sistemi Hastalıkları

Hipogamaglobulinemi Nedir? Süt Çocuğunun Geçici Hipogamaglobulinemisi

Süt çocuğunun geçici hipogamaglobulinemisi (SÇGH), B hücrelerinin yeterli olmasına karşın, immünglobulin düşüklüğünün devam etmesi olarak tanımlanabilir. Hastalığın nasıl geliştiği hakkında fikir birliği olmamasıyla birlikte, anneden transplasental yolla geçen IgG yapısındaki antikorların azalması ve infantın kendi IgG normal hızda yapılmaması sonucunda hipogamaglobulineminin geliştiği düşünülmektedir.

SÜT ÇOCUĞUNUN GEÇİCİ HİPOGAMAGLOBULİNEMİSİ BELİRTİLERİ ve BULGULARI

Süt çocukluğunun geçici hipogamaglobulinemisi diğer immün yetmezliklere göre nispeten benign seyirli enfeksiyonlar ve alerjik hastalıklar ile seyir gösterir.

Hastaların en sık enfeksiyon kaynaklı sağlık kuruluşuna başvuru nedenleri arasında otitis media (orta kulak iltihabı), akut gastroenterit, idrar yolu enfeksiyonu ve lenfadeniti sayabiliriz.

SÇGH ve alerjik hastalıklar birlikteliği, uzun yıllardır farklı merkezlerde yapılan araştırmalarda bazı araştırmacıların vurgu yaptığı bir gözlemdir. Örneğin astım tanısıyla izlenen hastalarda hipogamaglobulinemi daha sık görülmektedir. Fakat astımlı hastalarda steroid kullanımına bağlı da hipogamaglobulinemi gelişebilmektedir.

SÜT ÇOCUĞUNUN GEÇİCİ HİPOGAMAGLOBULİNEMİSİ TANISI

Primer immün yetmezliklerin çoğunda hipogamaglobulinemi saptanmaktadır. Süt çocukluğunun geçici hipogamaglobulinemisini diğer hipogamaglobulinemi ile seyir gösteren immün yetmezlik sendromlarından ayırt ettirici bir laboratuvar testi yoktur. Bu nedenle ayırıcı tanı, klinik ve laboratuvar bulgularının birlikte yorumlanmasıyla yapılabilir.

Klinik bulgular; hastalar sık enfeksiyon geçirebilir ya da asemptomatik (belirtisiz) olabilir ve tarama sırasında tesadüfen teşhis edilebilir. Tekrarlayan enfeksiyonu olan olgularda enfeksiyonların ağırlığı ve tipi değişkendir. Bu hastalarda hematolojik problemler (geçici nötropeni, trombositopeni gibi) seyrek görülür.

Süt çocukluğunun geçici hipogamaglobulinemi tanısı hastanın klinik ve laboratuvar bulgularının takibi ve bu bulguların düzeldiğinin görülmesiyle doğrulanır.

GEÇİCİ HİPOGAMAGLOBULİNEMİ TEDAVİSİ

Süt çocukluğunun geçici hipogamaglobulinemi sendromuna özgü bir tedavi yoktur. Hastalara genellikle gelişen enfeksiyonlar (üst solunum yolu enfeksiyonları, alt solunum yolu enfeksiyonları ve gastroenterit  gibi) için antibiyotik tedavisi ve ayaktan destek tedavileri uygulanabilmektedir. Sık enfeksiyon geçiren hastalara uygun antibiyotikler ile profilaktik tedavi verilebilir. Nadiren profilaktik antibiyotik tedavisine yeterli yanıtı vermeyen ve şiddetli enfeksiyon geçiren olgularda intravenöz immünglobulin replasman tedavisi de uygulanabilir.

Erken çocukluk döneminde tespit edilen immünglobulin düşüklüğü bazı çocuklarda 3 yaşın altında normale dönerken, bazı çocuklarda bu süre 10 yaş altına uzayabilmektedir.

SÇGH ön tanısıyla takip edilen hastaların bir kısmına izlemlerinde selektif IgA eksikliği, Ig alt grup eksikliği, selektif IgM eksikliği, yaygın değişken immün yetmezlik gibi tanılar konulabilmektedir. Bu nedenle takip önemlidir.

Benzer Konularımız

  1. X’e bağlı agamaglobulinemi nedir
  2. Yaygın değişken immün yetmezlik nedir
  3. Gastroenterit nedir
  4. Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git