Hastalıklar ve Tedaviler

Hipofiz Hastalıkları Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Hipofız hastalıkları beyin tabanında bezelye büyüklüğündeki hipofız bezini etkileyen hastalıklardır. Hipofiz bezi iki parçadan oluşmuştur.

Hipofiz hastalıkları nedir?

Hipofız hastalıkları beyin tabanında bezelye büyüklüğündeki hipofız bezini etkileyen hastalıklardır. Hipofiz bezi iki parçadan oluşmuştur. Ön ve arka parça hipofiz bezi şeklinde değerlendirilir.

Hipofiz bezleri ve hipofiz bezlerinin görevleri

Arka hipofiz bezi nedir? : Hipofiz bezinin arka parçası olarak adlandırılan hipofiz bezi vücudun su dengesini kontrol eder ve kadında göğüsten süt salgılanmasını sağlar.

Ön hipofiz bezi nedir? : Hipofiz bezinin ön parçası olarak adlandırılan hipofiz bezi büyüme, metabolizma (vücuttaki besin ve kimyasal maddelerin yapım ve yıkım oranı) ve kan dolaşımına salgılanan hormonlar ile cinsel gelişimi kontrol eder. Hipofız bezine bazen ”Yönetici-Master” bez de denir. Hipofiz bezinin ”Yönetici – Master” bez olarak tanımlanmasının nedeni, vücuttaki diğer bezlerin çalışmalarını hipofiz bezinin ayarlamasıdır. 

Hipofiz bezi, özel etkileri olan birçok hormon salgılar. Bu hormonların az ya da çok olması kontrol ettikleri işlevlerin bozulmasına neden olur. İki ana hipofızer bozukluk (hipopituitarizm ve hiperpituitarizmdir). Her ikisi de hipofız bezinin ön kısmının kontrol ettiği etkileri bozar.

Hipopituitarizm nedir?

Hipopituitarizm (hipofiz bezi yetersizliği), bir ya da daha fazla hipofiz hormonunun yetersiz yapımı ve salımı sonucu meydana gelen klinik bir sendromdur. 

Hipopituitarizme neden olan faktörler hipofızde bir tümör, anormal bir hipofız bezi, hipofiz veya hipotalamus (hipofiz bezini kontrol eden beyin bölgesi) yaralanması veya menenjit gibi hastalıklar nedeni ile olabilir. Ameliyat ve radyasyon hipofız bezini yaralayabilir ve hipopituitarizme neden olabilir.

Hipopituitarizm belirtileri eksik olan hormona, hormon eksikliğinin derecesine ve eksikliğin ortaya çıkma zamanına göre değişebilir. Çocukluk çağı hipopituitarizm belirtileri arasında gelişme geriliği, boy kısalığı, gecikmiş cinsel gelişme, kilo alma ya da kilo verme, güçsüzlük, yorgunluk, baş ağrısı, görme bozuklukları ve düşük kan basıncıdır. Bulgular yavaş gelişir ve çocuklarda çocuğun ilk yaşlarında başlar. Erişkinlerde ilk görülen belirtilerden biri hipogonadizm’dir. 

Hiperpituitarizm nedir?

Hiperpituitarizm, hipofız hormonlarının bir veya daha fazlasındaki artıştır. Bu bozukluk genellikle hipofız veya hipotalamustaki bir tümöre bağlıdır. Ayrıca yaralanma veya hastalıklarda da olabilir. Hiperpituitarizm bulguları çabuk büyüme, uzun boy, gecikmiş cinsel gelişme veya cinsel işlev kaybı, aşırı kilo alımı veya aşırı kilo kaybı ve kas güşsüzlüğüdür.

Hipofiz hastalıkları teşhisi

Hipofiz bezi hastalıklarında hipofız bozukluğu tanısını koymak için doktor hastanın hormon düzeylerini ölçmek üzere kan tetkikleri ister. Ayrıca doktor hipofiz hormonlarının artma ve azalması sonucu etkilenen organdaki bozukluğu değerlendirmek için de tetkikler yapmak zorundadır. Bunların dışında olası bir tümörü araştırmak veya hipofiz bezi yokluğu veya harabiyetini incelemek için çocuğunuzun kafasının röntgenini (bilgisayarlı tomografi (BT) ya da manyetik rezonans görüntüleme (MRI) tetkikleri) gibi tanı yöntemlerine gerek duyulur. 

Hipofiz hastalıkları tedavisi

Hipofiz bezi hastalıkları teşhisinden sonra tedavi süreci nedene yönelik başlar. Hastanın hipofız veya hipotalamusunda bir tümör var ise bunu çıkartmak veya ortadan kaldırmak için ameliyat, radyoterapi veya her ikisine de gerek duyulur. Tedavi sonrası çocuk, büyüme ve gelişme geriliğinin düzeltilmesi için hormon replasman tedavisi görecektir. Hastanın hipofiz bozukluğu tümör dışı bir nedene bağlı olsa bile hormon replasman tedavisine gerek vardır. Hastada hipofızer bozukluğuna tümör dışı bir neden yol açıyor ise doktor hastalığa neden olan faktöre yönelik uygun tedaviyi önerir. 

Hormon hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

  1. Akantozis nigrikans hastalığı nedir
  2. Adrenokortikotropik hormon (ACTH) nedir
  3. Akromegali hastalığı nedir
  4. Tiroid hormonu eksikliği neden olur
  5. İnsülin direnci belirtileri 

4 Yorum

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git