Hastalıklar ve Tedaviler

Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon) Tedavisi

Hiper tansiyon tanısını koymak için kan basıncı ölçümü yapılmadan hasta öncelikle en az 20 dakika dinlendirilir. Sonrasında tekniğe uyumlu bir şekilde kan basıncı ölçümü gerekir. Ayrı zamanlarda yapılan üç farklı ölçümde de kan basınç değeri yüksek çıkması lazımdır.

Hipertansiyon (yüksek tansiyon) teşhisi

Hiper tansiyon tanısını koymak için kan basıncı ölçümü yapılmadan hasta öncelikle en az 20 dakika dinlendirilir. Sonrasında tekniğe uyumlu bir şekilde kan basıncı ölçümü gerekir. Ayrı zamanlarda yapılan üç farklı ölçümde de kan basınç değeri yüksek çıkması lazımdır.

Kan basıncının ölçümünde bazı kısıtlamalar ve hatalar yapma olasılığı bulunur. Bunun en başında hastanın doktora ve muayeneye karşı tepkisidir. Çünkü heyecanlanınca tansiyon normal olarak yükseldiğinden buda yanlış tansiyon ölçümüne sebep olur. Son zamanlarda yanlış kan basıncı ölçümünü önlemek amacı ile genel yaşantılarını kısıtlama koymadan kan basıncının otomatik olarak kaydedilmesini sağlayan bazı teknikler geliştirilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. Faydalı bir kan basıncı ölçümü için hastalar ölçümden yarım saat önce hareket etmeyi bırakmaları, yemek veya herhangi bir şey yememeleri, çay, kahve, sigara ve alkolden uzak durmaları, en az 5 dakika dinlenmeleri ve tansiyon ölçümüne böyle girmeleri gerekmektedir.

Ayrıca evde ölçülen tansiyon ve kan basıncında, ölçümü yapan bireyin bu konuda yeterli bilgisi olması veya yok ise doktorlarına danışması ya da eğitim programlarına katılması önemlidir. Evde tansiyon ölçen aletlerin ölçtüğü değerle doktorun ölçtüğü değerin birbirine tutup tutmadığını karşılaştırmaları daha güvenli olur. Aynı zamanda bilek üzerinden ölçüm yapan elektronik cihazlar genelde ön fikir olarak değerlendirilir. Hipertansiyon ölçümü için bunlar yeterli olmayabilir. Doğru sonucu gösterdiği bilinen cihazlar civalı ölçüm cihazı olarak bilinir. Fakat bunun için öncelikle bir uzmana baş vurmak oldukça önemlidir.

Hipertansiyon (yüksek tansiyon) tedavisi

Yüksek tansiyon hastalığındatedavinin amacı ilk olarak tansiyonu sınır değerine indirmektir. Bunu hastaların yaşam tarzını değiştirerek başarırlar ise, ancak çok yüksek tansiyonlarda bu mümkün olmayabilir. Belli ölçüde olan yüksek tansiyonlarda yaşam biçimi değişikliği ile bu mümkün olabilir. Lakin buna rağmen hastanın tansiyon değeri normale dönmedi ise bu durumda tedaviye gerek duyulmaktadır. Bunun için ilaç tedavisi uygulanır. Çünkü yüksek tansiyon tedavi edilmediği taktirde, daha büyük sağlık sorunları oluşturabilir. Örneğin, kalp krizi, beyin damarlarının tıkanması ve böbrek yetmezliği gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Bu nedenle daha ciddi hastalıkları engellemek için tansiyonu normal değere düşürmek çok ama çok önemlidir.

Hipertansiyon tedavisinde damarları genişletmek amaçlı ilaçlar, kalbin pompaladığı kanı azaltmak için kullanılan ilaçlar ve bu iki sorunu da etkisi olan ilaçlar kullanılmaktadır. Tabi bu tedavi yöntemi birincil hipertansiyon olarak adlandırılan her hangi bir nedeni olmayan yani genelde aileden gelen ve halk arasında sinirsel veya esansiyel diye bilinen hipertansiyon tedavisinde uygulanan yöntemlerdir. Son yıllarda oldukça çeşitli olan ilaçlar yüksek tansiyon hastalığında kullanılmaktadır.

Diğer yöntem ise ikincil hipertansiyon olarak adlandırılan, bir nedeni olan hipertansiyon hastalığıdır ve bu durumda ortada bir hastalık vardır. Bunlar sadece yüzde 5-10 civarı çok fazla olmayan bir bölümünü oluşturur. Hipertansiyon hastalarında tetkikler yapılırken öncelikle ikincil hipertansiyonun nedeninin olup olmadığı incelenmeli ve var ise onun tedavisi uygulanmalıdır. Fakat değil ise bu yüzde 80-90 civarında olan genetik nedenlidir. Öyle ise, bunun içinde birincil hipertansiyon tedavisi yapılır.

Hipertansiyon tedavisinde yeni yöntem (Renal denervasyon)

Hipertansiyon hastalarında ilaç kullanımına rağmen sadece hastaların yüzde 20’sinin tansiyonu normale döner.Bu nedenle yeni bir yöntem olan renal denervasyon en uygun tedavi yöntemi olduğu, bu işlemin böbreğin santral sinirsistemi ile ilişkisini kesmeye yönelik bir işlem yapılır. Bu işlem radyofrekans dalgaları kullanılarak böbrek arterinin çevresindeki sempatik sinirlerin devre dışı bırakılarak anjiyoya benzeyen bir uygulama yapılmaktadır. Bu işlem 30dakika kadar süren ve hastaların 1-2 gün içinde taburcu edildiği, oldukça güvenli bir işlem olan yöntemin herhangi bir yan etkisinin olmadığı bilinmektedir. Bu işlem 18 yaşın üstünde her hastaya uygulanabilmektedir.

1960yıllarından buyana denenen bu yöntem son yıllardagenel olarak uygulanmaya başlamıştır. Bu işlemle ilgili bilimsel çalışma 2010 da lancet isimli uluslararası bilimsel dergide yayınlanan Alman ve Avusturya’lı bilim adamlarının yaptığı bir takım çalışmalarda, bu çalışmada 3 veya daha fazla tansiyon ilacı alan ve kan basıncı ayarlanamayan hastalar ele alınmıştır. ilk 6 ay içinde hastaların kan basıncında ciddi bir şekilde düşme sağlanmıştır. Aynı zamanda bu işlem tip 2 diyabet hastalarında, uyku apnesi sendromu sorunu olan hastalardaiyileştirici özelliği görülmüştür. Hastaların ilaca ihtiyacı oldukça azalmıştır. Türkiye’de az sayıda merkezde uygulanan yöntem bazı üniversite hastanelerinde uygulanmaktadır.

Hipertansiyon neden olur?Hipertansiyondan korunma

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git