Cerrahi Operasyonlar

Hidrosefali ve Şant Tedavisi Nedir?

Hidrosefali, aşırı miktarda beyin omurilik sıvısının dilate serebral ventriküler ve subraknoid boşluğunda birikmesi sonucu gelişen bir bozukluktur.

Hidrosefali (beyinde su toplanması) nedir?

Hidrosefali, aşırı miktarda beyin omurilik sıvısının dilate serebral ventriküler ve subraknoid boşluğunda birikmesi sonucu gelişen bir bozukluktur. Sonuçları itibari ile oldukça yüksek görülme  ve ölümlere neden olma oranına sahip olabilen hidrosefali tablosunun erken ve uygun tedavisi, kritik öneme sahiptir. Hidrosefalinin en etkin tedavisi şant tedavisi veya üçüncü ventrikülostomi yolu ile sıvının drenajıdır. Yapılacak olan cerrahi yöntem hidrosefalinin tipine göre de değişiklik gösterir.

Hidrosefali olgularında hastalığın seyri veya tedavinin başarısı hastalığa neden olan ve altta yatan etkene, eşlik eden bozukluklara ve gelişebilecek komplikasyonlara bağlıdır. Hidrosefalinin tedavisi özellikle çocuklarda mutlaka yapılması gerekir. Çocuklarda mental zararın önlenmesi, sağıklı gelişimin devam etmesi ve nörolojik bir bozukluk oluşmaması için hidrosefali mutlaka tedavi edilmelidir.

Şant tedavisi nasıl yapılır?

Hidrosefali durumunda şant yerleştirme tedavisi beyin omurilik sıvısının birikmesini engellemek için uygulanan bir yöntemdir. Şant tedavisi beyin omurilik sıvısının ventriküllerden sistemik dolaşıma veya peritoneuma akımını sağlamak için uygulanır.

Şantın bir ucu beyin boşluğu (ventrikül denilen karıncık) içerisinde, şantın diğer ucu da periton denilen karın boşluğunda veya bazı durumlarda akciğer zarının içinde yer alır. Şantlama yöntemi ile beyin içinde biriken fazla sıvı tahliye edilir. Fakat en sık uygulanan yöntem ventriküloperitoneal şantlama yöntemidir.

Şant tedavisinin yan etkileri

Genel olarak tedavisi yapılan hidrosefali durumunda komplikasyon gelişmesinin nedeni uygulanan şant’ın işlevinin bozulmasından kaynaklanır. Eğer uygulanan şant görevini yeterince yerine getiremez ve hidrosefaliye etken olan durum devam etmekte ise hidrosefali bulguları tekrarlayabilir. Şant işlev bozukluğu genellikle enfeksiyonlar ve şantın boşaltım yolunda tıkanmalara bağlı gelişir.

Şant enfeksiyonu oldukça sık görülen bir komplikasyondur. Çok nadir olarak şant düzeneğinin mekaniği veya kapak sistemi ile ilgili problemler de görülebilir. Şant enfeksiyonları genellikle yerleştirildikten sonra ilk altı ay veya 1 yıl içinde meydana gelir. Bu nedenle hastanın düzenli doktor takibi çok önemlidir. Bazen çok küçük yaşlarda ki çocuklara uygulanan şant tedavisinde, çocuğun büyümesine bağlı şantın kısa kalması nedeni ile yeni bir cerrahi işlem gerekebilir.

Nörolojik hastalıklar ile ilgili benzer sağlık yazıları

  1. Beyinde su toplanması (hidrosefali) nedir
  2. Çocuklarda hidrosefali belirtileri ve tedavisi
  3. İntraventriküler ve periventriküler kanama neden olur
  4. Spina bifida nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  5. Ensefalit nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  6. Mega sisterna magna nedenleri ve tedavisi
  7. Periventriküler lökomalazi neden olur

8 Yorum

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git