Enfeksiyon Hastalıkları

Hidroksiklorokin Nedir? Hidroksiklorokin Yan Etkileri Nelerdir? Hidroksiklorokin İçeren İlaçlar

Hidroksiklorokin (HCQ), sıtmanın klorokine duyarlı olduğu bölgelerde sıtmayı önlemek ve tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır. Bazı sıtma tipleri farklı veya ek ilaç tedavileri gerektirebilir. Klorokin ve hidroksiklorokin sıtma dışında bazı romatizmal hastalıklarda da (romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus ve Sjögren sendromu gibi) kullanılırlar.

HİDROKSİKLOROKİN KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

 • Hidroksiklorokin, 4-aminokinolin bileşiklerine karşı aşırı duyarlılığı (alerjisi) olduğu bilinen kişilerde kullanılmamalıdır.
 • Göz ile ilgili problemleri olanlarda (örn. retinopati, renkli görme gibi) Hidroksiklorokin kullanılmamalıdır.
 • Kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyonu gibi problemleri olan hastalar bu ilacı kullanmamalıdır. Hidroksiklorokin ile ekstrapramidal bozukluklar meydana gelebilir.

HİDROKSİKLOROKİN KULLANIMI KONUSUNDA UYARILAR/ÖNLEMLER

 • Uzun süreli tedaviye başlanmadan önce görme problemleri açısından dikkatli muayene ve daha sonrasında da düzenli takip gerekir. Bir görme bozukluğu meydana gelmesi durumunda (görme keskinliğinde azalma, renkli görme gibi) doktora bildirilmelidir.
 • Şeker hastalığı (diabetes mellitus) için ilaç kullanan veya kullanmayan hastalarda ciddi hipoglisemi gelişebileceğinden, kan şekeri kontrolleri düzenli yapılmalıdır. Gereken durumlarda doktorunuz tedavi konusunda yeni bir düzenleme yapabilir.
 • Hidroksiklorokin kullanımına bağlı ölüme bile neden olabilen kalp yetmezliğine sebep olan kardiyomiyopati gelişebilir. Kalp ilgili bir probleminiz varsa veya ilaç kullanırken bu tür bir problem gelişmesi (göğüs ağrısı, efor sırasında veya gece yatarken oluşan nefes darlığı, çarpıntı, bacaklarda ödem, bayılma gibi belirtilerin ortaya çıkması) durumunda, doktorunuza bu konuda bilgi veriniz. Kardiyomiyopati gelişirse Hidroksiklorokin tedavisinin kesilmesi önerilir.
 • Kardiyak iletim bozuklukları (dal blok/atriyoventriküler kalp bloğu) ve aynı zamanda biventriküler hipertrofi saptanırsa kronik toksisite akla getirilmelidir.
 • Karaciğer ya da böbrek bozukluğu söz konusu ise veya bu organları etkileyen bir ilaç kullanılıyorsa, doktorun bu konuda bilgilendirilmesi gerekir. Doktorunuz duruma göre doz ayarlaması yapabilir.
 • Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği, porfiri, sedef hastalığı olan hastalarda, Hidroksiklorokin kullanımı sırasında yakından izlem gerekebileceğinden, doktor bu konuda bilgilendirilmelidir.
 • Uzun süre Hidroksiklorokin tedavisi gören hastalarda iskelet kası ve tendon refleksleri açısından düzenli olarak muayene gereklidir. Güçsüzlük oluşursa ilaç kesilmelidir.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE HİDROKSİKLOROKİN KULLANILIR MI?

Hamilelik: Hidroksiklorokin hamilelerde beklenen yararı zararından fazla olduğu düşünüldüğünde kullanılabilir. Doktora danışmadan ve doktorunuz gerekli görmedikçe Hidroksiklorokin hamilelik sırasında kullanılmamalıdır. Tedaviniz sırasında hamile kalırsanız en kısa zamanda doktorunuz ile görüşünüz.

Emzirme: Hidroksiklorokin anne sütüne geçer, bu nedenle emzirme sırasında kullanılmamalıdır ya da emzirilmemelidir. Eğer bebeğinizi emziriyorsanız, ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

HİDROKSİKLOROKİN İLE ETKİLEŞİM YAPABİLECEK DİĞER İLAÇLAR

 • Kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç olan digoksin ile birlikte Hidroksiklorokin kullanımı sırasında kan düzeylerinde artış olabileceğinden, kan testleriyle takip gerekir.
 • İnsülin veya diyabet için başka bir ilaç kullanıyorsanız, Hidroksiklorokin tedavisi sırasında bu ilaçlarda doz ayarlaması yapılabilir, bu nedenle kullandığınız ilaç ve ilaçlar hakkında hekiminiz bilgilendirilmelidir.
 • Siklosporin ile eş zamanlı Hidroksiklorokin uygulandığında kan düzeyleri artabilir.
 • Hidroksiklorokin ile birlikte praziquantel tedavisi uygulanırsa, praziquantel’in emilimi ve vücutta dağılımı etkilenebilir.
 •  Fabry hastalığında kullanılan bir ilaç olan agalsidaz ile Hidroksiklorokin tedavisi birlikte uygulandığında hücre içi galaktoz-alfa aktivitesi azalabilir.
 • Kalp ritim bozukluğunda kullanılan bir ilaç olan amiodaron, antibiyotik türü bir ilaç olan moksifloksasin ve sıtma tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar (örn. halofantrin) gibi ilaçlarla birlikte Hidroksiklorokin eş zamanlı kullanıldığında ritim bozukluğu oluşma riski artabilir.
 •  Hidroksiklorokin epilepsi ilaçları ile birlikte kullanıldığında, epilepsi ilaçlarının aktivitesi bozulabilir. Ayrıca Hidroksiklorokin, konvülsiyon eşiğini düşürebilir. Hidroksiklorokinin diğer sıtma ilaçları (örn. meflokin gibi) ile birlikte uygulanması da konvülsiyon eşiğini düşürebilir.
 • Hidroksiklorokin, neostigmin ve pridostigminin etkisini antagonize edebilir.
 • Simetidin (mide asidi üretimini inhibe eden bir ilaç) antimalaryal ilacın plazma konsantrasyonunu arttırabilir.
 • Antiasitler Hidroksiklorokinin emilimini azaltabilir, bu nedenle Hidroksiklorokin ve antiasit alımı arasında 4 saatlik bir zamanın öngörülmesi tavsiye edilir.
 • Rifampisin (ilaç etkinliğinde azalma). İki ilaç birlikte kullanılmamalıdır.
 • ST.John’s Wort veya sarı kantaron (ilaç etkinliğinde azalma). İki ilaç birlikte kullanılmamalıdır.
 • Bazı ağrı kesiciler (örn. hidrokodon gibi), romatizma hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç olan adalimumab, bazı antikoagülan ilaçlar (dabitgatran, betrixaban, edoksaban) gibi ilaçlar ile birlikte Hidroksiklorokin kullanıldığında ilaç maruziyetinde artış olabilir. Doz ayarlama veya yakın izlem gerekebilir.
 • Lopinavir, ritonavir gibi ilaçlar klorokin veya Hidroksiklorokin konsantrasyonunu orta derecede arttırabilir. Ayrıca klorokin veya Hidroksiklorokin QT uzamasına neden olabileceğinden lopinavir ve ritonavir gibi ajanlarla kullanıldığında EKG izlemesi önerilir.

Hidroksiklorokin diğer bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında QT ve/veya PR uzamasına neden olabilir. Bu ilaçlar birlikte kullanıldığında EKG monitorizasyonu önerilir, dozun ayarlanması ve yakın izlem gerekebilir.

Bu ilaçlar;

 • Azitromisin,
 • Klaritromisin,
 • Levofloksasin,
 • Moksifloksasin,
 • Amitriptilin,
 • Essitalopram,
 • Haloperidol,
 • Flurfenazin,
 • Ketiapin,
 • Klorpromazin,
 • Klozapin,
 • Lityum,
 • Risperidon,
 • Sülpirid.
 • Ondansetron,
 • Grenisetron,
 • Domperidon,
 • Deks-propoksifen,
 • Propofol,
 • Sevofluran,
 • Salmetrol,
 • Sitalopram,

HİDROKSİKLOROKİN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Yaygın yan etkiler;

 • Kusma,
 • Hafif ishalli karın krampları,
 • İştah kaybı,
 • Baş ağrısı,
 • Görme değişiklikleri (renkli görme, bulanık görme, ışığa karşı duyarlılık gibi),
 • Kas güçsüzlüğü,
 • Alerjik reaksiyonlar (yüz, dil ve boğazda şişme, bronşların daralması, bronkospazm ve deri döküntüleri gibi belirtilerle seyir gösteren).

Lupus eritematozus veya romatoid artrit tedavisi için uzun süreli kullanımlarda görülen yan etkiler;

 • Görme değişiklikleri,
 • Akne,
 • Anemi,
 • Ağız ve gözlerde kabarcıklar,
 • Kan bozuklukları,
 • Konvülsiyonlar,
 • Reflekslerde azalma,
 • Duygusal değişiklikler,
 • Kulak çınlaması, işitme kaybı,
 • Kurdeşen, kaşıntı,
 • Deri döküntüsü,
 • Karaciğer problemleri,
 • Saç dökülmesi,
 • Kas güçsüzlüğü veya kas atrofisi,
 • Kabuslar görme,
 • Vertigo,
 • Kilo kaybı,
 • Bazen idrar kaçırma.

Hidroksiklorokin hem sedef hastalığı hem de porfiri vakalarını kötüleştirebilir.

Hidroksiklorokinin uygun dozda kullanıldığında klorokine göre retinotoksisite riski gereken durumlarda ihmal edilebilir. Fakat 5 yıldan daha uzun süre kullanımlarda retinotoksisite riski artabilmektedir.

Hidroksiklorokin aşırı dozda kullanılırsa, hızlı emilim nedeniyle belirtiler yarım saat gibi bir sürede ortaya çıkabilir. Doz aşımı belirtileri arasında konvülsiyonlar, uyuşukluk, baş ağrısı, kalp problemleri, kalp yetmezliği, nefes almada güçlük ve görme problemleri bulunur. 4- aminokinolinlerin doz aşımı özellikle yenidoğanlarda tehlikelidir ve ölümcül olabilir.

HİDROKSİKLOROKİN İÇEREN İLAÇLAR

Plaquenil 200 mg 30 Film Kaplı Tablet.

 

 • Plaquenil Hydroxychloroquine 200 mg 30 Comprimes Pellicules.
 • Plaquenil Hydroxychloroquine Sulphate 200 mg 60 Tablets.
 • Plaquenil Hydroxychloroquine Sulphate, USP 200 mg 100 Tablets.

 

 • Hydroxychloroquine Sulfate USP 200 mg 30 Tablets.
 • Hydroxychloroquine Sulfate 200 mg Film-Coated 60 Tablets.

 

 • Hydroxychloroquine Sulfate HCQS-200.
 • Hydroxychloroquine Sulfate HCQS-400.

 

Hydroxychloroquine Sulphate HYDROWELL 200 10 x 10 Tablets.

Hydroxychloroquine Sulphate IP HQUIN-200 4 x 5 x 10 Tablets.

Hussquin Hydroxychloroquine Sulphate 200 mg Tablets.

Hydroxychloroquine Sulphate BP QUINSOL 200 mg 4 x 5 x 10 Tablets.

Hydroxychloroquine IP 400 mg Tablets.

Benzer Konularımız

 1. Sıtma nedir, belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir
 2. Klorokin nedir, hangi hastalıklarda kullanılır
 3. Romatoid artrit nedir, belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir
 4. Lupus eritematozus nedir, belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir
 5. Porfiri nedir, belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir

 

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git