H

Hidradenitis Süpürativa Hastalığı Nedir? Hidradenitis Süpürativa Tedavisi

Hidradenitis süpürativa (HS), apokrin bezlerin kronik, tekrarlayan inflamatuvar bir hastalığıdır. Hidradenitis süpürativa hastalığında lezyonlar her iki koltuk altı, göğüs altları, boyun, kasıklar, bacakların birbirine sürten yüzü ve anogenital bölge gibi özellikle ter ve yağ bezlerinin yoğun olduğu bölgelerde oluşur.

Hidradenitis süpürativa nedenleri

HS’nin nedeni veya nedenlerinin ortaya konmasını açıklamak için bazı çalışmalar yapılmış olsa da, henüz tam olarak açıklanamamıştır. Önceleri HS’nin primer olarak apokrin ter bezlerinin bir hastalığı olduğu düşünülmekte idi. Fakat daha sonraları foliküler epitelin bir hastalığı olduğu ve foliküler oklüzyonun yol açmasıyla klinik bulguların ortaya çıktığı öne sürülmüştür. Foliküler hiperkeratozun olayı başlattığı, foliküler oklüzyon geliştiği ve buna sekonder (ikincil) olarak apokrin bezlerin olaya katıldığı düşünülmektedir.

Hidradenitis süpürativaya neden olabileceği düşünülen faktörlere gelince;

Genetik faktörler: Hastaların %20’sinden fazlasında aile öyküsünün bulunduğu bilinmektedir. Bu durum, HS’nin genetik geçişli bir hastalık olabileceğini düşündürmekte, ancak bu faktör net değildir.

Hormonsal faktörler: Puberteden önce nadir görülmesi nedeniyle, premenstruel ve postpartum dönemde alevlenme görülebildiğinden hormonsal faktörler de suçlanmaktadır. Oral kontraseptiflerin de (ağız yoluyla alınan doğum kontrol hapları) benzer etki yapması ve gebelikte lezyonlarda iyileşme görülmesi hormonsal faktörlerin bu durum üzerinde etkili olduğu görüşünü desteklese de, bu konuda da net bir çalışma sonucunun olup olmadığı tam olarak bilinmemektedir.

Sigara faktörü: Yapılan bazı çalışmalarda hidradenitis süpürativalı hastaların kontrol grubuna göre daha fazla sigara içtikleri ortaya konulmuştur.

Obezite faktörü: Obezitenin hidradenitis süpürativadaki rolünün ne olduğu tam olarak bilinmemekte, ancak primer patogenezde rol oynamasa da, oklüzyon ve maserasyon yoluyla hastalığı arttırabileceğine dair düşünceler vardır.

Bakteriyel faktörler: Bakterilerin hidradenitis süpürativa etyopatogenezinde ne kadar rol oynadığı tartışmalıdır. Fakat ileri evrelerde bakteriyel enfeksiyon lezyonun genişlemesinde ve skar oluşumunda risk faktörü oluşturabilir.

Hidradenitis süpürativa gelişiminde antidepresanlar, deodorantlar ve kimyasal depilatör kullanımı gibi faktörler de suçlanmaktadır, ancak etkileri kesinleştirilmemiştir.

Hidradenitis süpürativa belirtileri ve bulguları

En sık tutulum bölgeleri aksiller (koltukaltı), inguinal (kasık) ve perineal bölgelerdir. Bunun dışında perianal bölge, uylukların iç yüzü ve meme altı bölgeyi de tutabilir.

Hidradenitis süpürativanın yaygınlığı ve ciddiyeti kişiden kişiye farklılık gösterir, tek bir bölgede veya birden çok bölgede görülebilir.

En başlarda etkilenmiş bölgede hafif bir rahatsızlık ve kaşıntı hissi vardır. Bu rahatsızlıklara takiben ağrı veren kalıcı papül ve derin subkutan nodüller gelişir. Daha sonra bu nodüller irinleşir ve kötü kokulu akıntılar olabilir. Lezyonlar genellikle tamamen iyileşmez ve lezyonların tekrarlaması sık görülen bir durumdur.

Hidradenitis süpürativa komplikasyonları

 • Fibrozis ve skar gelişebildiği için ekstremitelerde hareket kısıtlılığı oluşabilir.
 • Anal, rektal ve üretral fistül gelişebilir.
 • Bazı olgularda artropati gelişebilmektedir.
 • Sistemik olarak enfeksiyon gelişebilir ve septisemiye neden olabilir.
 • Ortaya çıkan görüntü ve kokusundan dolayı hastalarda utanç, depresyon gibi psikolojik sorunlara yol açabilir.
 • Kronikleşmiş Hidradenitis süpürativa lezyonları üzerinde skuamöz hücreli kanser gelişebildiğine dair bilgiler de vardır.

Hidradenitis süpürativa teşhisi

Özellikle bir cildiye uzmanı tarafından klinik bulgularla tanının konulması mümkündür. Bazen biyopsi alınması gerekebilir. Bakteriyel inceleme için lezyonlardan sürüntü örneği alınabilir. Bazen de kan tahlilleri istenebilir.

Hidradenitis süpürativa tedavisi

Hidradenitis süpürativa hastalığında uygulanan tedavi yöntemleri ise medikal tedavi ve cerrahi yöntemlerini içerir.

Medikal tedavi: Genellikle erken evrede veya hafif hastalıkta medikal tedavi önerilir. Sıklıkla sistemik antibiyotikler, topikal antibiyotikler, antiseptikler ve kompresler uygulanır, ancak medikal tedaviden sonra tekrarlama sıktır. Bir A vitamini derivesi olan asitretin ile kısmen başarılı sonuçlar ede edildiğine dair bilgiler de bulunmaktadır. Steroid gibi diğer medikal tedavilere de uygulanabilir.

Cerrahi tedavi: Tutulan deri bölgelerinin tamamının cerrahi olarak çıkarılmasının en etkili tedavi yöntemi olduğu bilinmektedir, ancak cerrahi tedaviden sonra da tekrar etme olasılığı vardır. Hastalığın yerleştiği bölgeye ve hastalığın boyutuna göre cerrahi tedavi seçeneği değişebilmektedir. Drenajdan, sinüslerin açılıp deriye ağızlaştırılmasına, sınırlı cerrahi uygulamaya ve geniş cerrahi rezeksiyona kadar geniş yelpazede cerrahi teknikler uygulanabilmektedir.

Hidradenitis süpürativa’nın iyileşmesinde yardımcı öneriler

Hastalığı kontrol altına alabilmek için yaşam tarzının bu duruma göre düzenlenmesi oldukça önemlidir.

Bu önlemler;

 • Tutulan bölgeler temiz ve kuru tutulmalı,
 • Bölgesel hijyene dikkat edilmeli,
 • Sürtünme ve o bölgenin nemi azaltılmalı,
 • Sigara kullanımı söz konusu ise bırakılmalı,
 • Fazla kilo deri kıvrımlarının derinliğini arttırarak sürtünmenin daha fazla olmasına, bölgesel tahrişe ve bakteri artışına neden olabileceğinden kilo problemi varsa kilo verilmeli,
 • Diyet düzenlemesi yapılmalı.

Benzer sağlık yazıları

 1. Apokrin Bezler Vücudun Neresindedir
 2. Aşırı Terleme Neden Olur
 3. Anal Fistül Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Saglikocagim.org olarak başladığımız yayın hayatımıza daha şık ve sade bir tasarımla Saglikocagim.net olarak devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi yine en anlaşılır sağlık bilgilerini sunmaya devam edeceğiz.

Copyright © 2017 Saglikocagim.net. Sitemizde yayınlanan sağlık yazıları, bilgi verme amaçlıdır. Doktorunuza danışmadan herhangi bir uygulamada bulunmayınız.

Üste Git