Enfeksiyon Hastalıkları

Herpetik Keratit (Herpes Simpleks Keratiti) Nedir? Herpetik Keratit Belirtileri ve Tedavisi

Herpetik keratitlerin tedavisi keratit tipine göre değişiklik gösterip, medikal ve cerrahi yöntemleri içerir.

Herpetik keratit, HSV tip 1’in oluşturduğu, korneanın değişik katlarını etkileyen ve bazen üveit tablosunu da meydana getiren, birbirine geçişi olabilen birçok klinik formlarıyla primer ya da rekürren olarak kendini gösterebilen ve bazen kendiliğinden iyileşebilen multifaktöriyel iltihabi olayıdır. HIV enfeksiyonu pozitif ve immün sistemi baskılanmış kişilerde daha sık görülür. Fotofobi, batma, sulanma ve görmenin azalması en sık görülen belirtilerdir. Hastalık, genellikle tek taraflı olabileceği gibi hastaların bir kısmında çift taraflı da olabilir ve her yaş grubunda görülebilir.

HERPETİK KERATİTLERİN KLİNİK FORMLARI

Herpetik keratitin farklı klinik formları tek tek görülebileceği gibi, bazen aynı zamanda 1-2 form bir arada da görülebilir.

 • Dendritik keratit,
 • Metaherpetik keratit,
 • Jeografik ülser,
 • Marjinal ülser.
 • Ülseratif keratit (nekrotizan keratit tipi),
 • Diskiform keratit,
 • İnterstisyel keratit.

Diğer herpetik keratit formları;

 • Endotelit,
 • İridosiklit,
 • Nörotrofik keratopati,
 • Sklerokeratit.

HERPETİK KERATİTLERİN BELİRTİLERİ ve BULGULARI

Dendritik keratit: Hastalık tipik olarak batma hissi, kızarıklık, ağrı, sulanma, fotofobi (ışığa karşı duyarlılık) ve bulanık görme gibi yakınmaları içerir. Korneanın yüzeyel katlarındaki, Bengal kırmızısı veya flurescein ile boyanan, birinci ve ikinci derece dallanmalar gösteren ağaç veya çizgi şeklindeki ülserler hastalığın tipik durumuna eşlik eder. Lezyonlar tek ya da birden fazla, büyük veya küçük olabilirler. Tekrarlamalar genellikle daha önce etkilenmiş alanlarda oluşur. Hastanın bağışıklık durumuna ve etkenin yaygınlığına göre bu duruma stroma ödemi ve iritis de eşlik edebilir. Tekrarlayan epiteyal keratiti takiben kornea duyusunda kısmi ya da yaygın azalma olur.

Jeografik ülser: Dallı, çizgisel şekilde olmayan büyümüş bir dendritik ülser oluşur. Genellikle dendritik ülserin ilerlemesi ve/veya zamansız steroid tedavisi sonucunda gelişir.

Herpetik marjinal keratit: Herpetik epitelyal keratitlerin ender görülen klinik görüntüsü olan limbal ülser gelişebilmekte ve ödem, hücre infiltrasyonu, azalmış kornea ve konjonktiva duyarlılığı birliktedir. Herpetik marjinal ülseri vaskülarizasyon veya stroma incelmesine ya da perforasyona da neden olabilir.

Metaherpetik keratit: Metaherpetik ülserin erken bulgusu kornea yüzeyinde düzensizlik ve normal kornea parlaklığının azalmasıdır. Punktat epitelyopati ve persistan epitelyal defektler oluşabilir. Epitel defekti genellikle düzgün sınırlı ve oval şekillidir.

Nekrotizan keratit: Stromada direkt viral invazyona karşı oluşan antijen-antikor kompleman aracılı immün reaksiyon sunucu oluştuğu düşünülmektedir. Stromada peynirimsi görünüm veren nekroz, Wessely halkası ve limbal vaskülit bulunabilir, ilerleyici karakterde ve derin damarlanma olur.

Diskiform keratit: Herpes simpleks keratitinin oldukça sık görülen bir komplikasyonudur. Oval veya yuvarlak şekilli stroma ödemi ve lenfositik infiltrasyon ile karakterizedir. Seyrek olarak Wessely halkası oluşur. İlerlerse kornea incelmesi, lipid keratopati, neovaskülarizasyon, skarlaşma ve görme kaybı gelişebilir.

İnterstisyel keratit: Bu durumdaki stromal tutulumun antijen-antikor kompleman kompleksine bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir. Olgularda Wessely halkası ve limbal vaskülit gözlenebilir.

Endotelit: Herpetik endotelit seyrek görülür. Genellikle ilerleyici olmayan karakterde olup ön üveit ile birliktedir. Bu hastalarda stromal ve epitelyal ödem, keratik presipitatlar ve iritis mevcuttur. Ödem yoğun olduğundan keratit presipitatlar genellikle başlangıçta görülmezler ancak ödem çekildikten sonra görülürler. Tedavi edilmezse veya durum çok ağır seyir gösterirse stroma ödemi devam edebilir ve damarlanma ve skarlaşmaya yol açabilir. Kronikleşmiş endotelit nedeniyle kalıcı endotel hasarı ve iyileşmesi zor olan kornea ödemi olabilir.

İridosiklit: Herpes simpleks keratiti olan hastalarda bu durum ile birlikte veya sonrasında iridosiklit görülebileceği gibi, keratit öyküsü olmaksızın da HSV iridosikliti görülebilir. İridosiklit durumunda ışığa karşı hassasiyet, ağrı ve hiperemi gibi belirtiler olabilir. İris atrofisi, göz içi basınç yüksekliği, kronik iltihaba ikincil olarak gelişen glokom gibi ek göz problemleri ortaya çıkabilir.

Nörotrofik keratopati: Herpes simpleks keratitine bağlı iyileşmesi zor olan veya iyileşmeyen epitel defektleri ortaya çıkabilir. Tekrarlayan keratit atakları korneada his kaybına yol açar ve bu durum epitel bazal membranı ve ön stromal değişiklikler ile sonuçlanır. Tekrarlayan epitel erozyon, persistan stromal ülsere ve stromal incelmeye, dolayısıyla da perforasyona neden olabilir.

Sklerokeratit: İnterstisyel keratit veya ülseratif keratitli olgularda sklera tutulumu görülebilir. Genellikle sklera incelmesi ve ciddi ağrılar söz konusudur.

HERPETİK KERATİTLER NASIL TEŞHİS EDİLİR?

İyi bir öykü ve dikkatli bir göz muayenesi ile bulgulara dayanılarak tipik vakalarda klinik teşhis genellikle mümkündür. Herpetik keratitin değişik formlarını ayırt etmek veya klinik teşhisi doğrulamak için laboratuvar tetkiklerine gerek duyulur.

Teşhisi doğrulamak için yapılan başlıca tetkikler aşağıdakileri içerir:

 • Viral hücre kültürü,
 • İmmünolojik testler,
 • Deri testleri,
 • Kan formülü,
 • Floresan antikor çalışmaları,
 • Elektron mikroskobu,
 • Sitolojik incelemeler.

HERPETİK KERATİTLER NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Herpetik keratitlerin tedavisi keratit tipine göre değişiklik gösterip, medikal ve cerrahi yöntemleri içerir.

Medikal tedavi:

Medikal tedavi, antiviral fiziksel yöntemler ve antiviral ilaçlar ile tedaviyi içerir.

Antiviral fiziksel yöntemler;

 • Fiziksel debridman,
 • Kimyasal koterizasyon,
 • Proflavin fotodinamik inaktivasyon,
 • Kriyoterapi gibi yöntemlerdir.

Antiviral ilaçlar;

 • Vidarabin,
 • Asiklovir,
 • Trifluridin,
 • İnterferon,
 • Gereken durumlarda steroidler gibi ilaçlardır.

Herpetik keratitlerde kortikosteroid kullanımı tartışmalıdır.

Cerrahi tedavi:

 • Terapötik (tedavi amaçlı) kontakt lens kullanımı,
 • Lameller veya penetran keratoplasti gibi yöntemlerdir.

Benzer Yazılarımız

 1. Bakteriyel Keratit Nedir, Nasıl Tedavi Edilir
 2. Fungal Keratit Nedir, Nasıl Tedavi Edilir
 3. İnterstisyel Keratit Nedir, Nasıl Tedavi Edilir
 4. Göz Ağrısı Neden Olur
 5. Göz Sulanması Neden Olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git