Ayak Hastalıkları ve Tedavileri

Herpetik Dolama Nedir? Herpetik Dolama Tedavisi

HERPETİK DOLAMA NEDİR?

Bu olguda herpes simpleks virüsünün neden olduğu bu son derecede ağrılı el parmağı enfeksiyonudur. Herpetik dolama herpes tip 1 ve tip 2 virüsü el üzerinde oluşan hasarlı bölgelerden geçiş ile meydana gelir. Enfeksiyon primer oral ya da genital herpesi olan bölgelerden direkt temas yoluyla bulaşmaktadır.

HERPETİK DOLAMA BELİRTİLERİ ve BULGULARI

Herpetik dolama sıklıkla parmak pulpasını tutmakta, ancak tırnak yatağı ve parmakların yan yüzeylerinde de oluşabilmektedir. Hastalar genellikle el parmaklarının veya nadiren ayak parmaklarının derisini etkileyen ağrı, bir veya birden fazla deriden kabarık içi sıvı dolu (veziküler) cilt lezyonu, kızarıklık, şişlik gibi şikayetler ile doktora başvururlar.

Herpetik dolama; Staphylococcus aureus ve diğer bakterilerin neden olabileceği süperenfeksiyon, tırnak distrosi, tırnak kaybı, oküler herpes simpleks virüs enfeksiyonu, nadiren de herpes simpleks virüs ensefaliti gibi komplikasyonlara yol açabilmektedir.

HERPETİK DOLAMA TEŞHİSİ

Tanı, klinik muayene bulguları ve hastanın öyküsü alınarak konulabilir. Hastanın kendisinde veya yakın temasta bulunduğu bireylerde herpes simpleks virüs enfeksiyonu varlığı ve parmaklarda veziküler lezyonlar, herpetik dolama olabileceği konusunda önemli ipuçlarıdır.

Sıvı örneği almak için insizyon yapılması önerilmez. Dikkatli bir şekilde yapılacak iğne aspirasyonu ile veziküllerden alınan sıvı PCR veya kültür materyali olarak kullanılabilir.

Hızlı sonuç vermesi ve maliyetinin daha uyun olması nedeniyle herpetik cilt lezyonları tanısında Tzanck testi de kullanılabilir.

Bakteriyel dolama (paronişi) ve herpetik dolama ayrımının yapılması kolay olmamaktadır, bu nedenle bu ayrımın yapılması için daha dikkatli ve detaylı incelemeler oldukça önemlidir. Herpetik dolamanın daha az ağrılı olması, başlangıç döneminde veziküllerin (deriden kabarık içi sıvı dolu lezyonlar) içindeki sıvının berrak olması, uzun ve kendini sınırlayan klinik seyri ve antibiyotik tedavisine yanıt alınamaması gibi özellikler, bakteriyel paronişi ayrımını yapmada yarar sağlar.

HERPETİK DOLAMA TEDAVİSİ

Herpetik dolama genellikle kendi kendini sınırlar ve çoğunlukla 3 hafta gibi bir sürede kendiliğinden iyileşir. Bir antiviral merhem sürülerek hastanın şikayetleri rahatlatılabilir. Gereken durumlarda sistemik antiviral (örn. asiklovir gibi) tedavisi de uygulanabilir. Sistemik antiviral tedavinin etkinliği hakkında net bir veri bulunmamaktadır.

Benzer Sağlık Yazılarımız

  1. Dolama (Paronişi) Neden Olur
  2. Tırnak Batması Neden Olur
  3. Yılancık Hastalığı Neden Olur
  4. Kangren Neden Olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git