Enfeksiyon Hastalıkları

Herpes Ensefaliti Nedir? Herpes Ensefaliti Belirtileri ve Tedavisi

Herpes ensefaliti (HSV ensefaliti), en sık görülen ve mortalitesi (ölüm oranı) en fazla olan viral ensefalittir. En sık (% 90-95 gibi) etken HSV tip 1 iken, yenidoğanlarda HSV tip 2’ye bağlı HSV ensefaliti gelişir. Ensefalit tablosu çocuklarda ve genç erişkinlerde genellikle primer (birincil) hastalığa bağlı gelişirken, yetişkinlerde çoğunlukla rekürren (tekrarlayan) herpes simpleks enfeksiyonu sonrası, latent (uyku halinde duran ve uygun koşullarda gelişme yeteneğine sahip) virüsün periferik nöronlardan beyine retrograd yayılımı ile gelişir.

HERPES VİRUS ENSEFALİTİ BELİRTİLERİ ve BULGULARI

Ensefalit geliştikten sonra, ateş, halsizlik, baş ağrısı ile başlayan iki-üç günlük prodrom dönemi (ön belirti dönemi) vardır. Bulantı, kusma da olabilir. Sonrasında psikotik davranış bozuklukları, epileptik nöbetler, konuşma bozuklukları, hemipleji (vücudun bir tarafındaki kaslarda paralizi oluşması), hafıza kaybı, sersemlik ve koma gelişir.

HERPES VİRUS ENSEFALİTİ TEŞHİSİ

Herpes ensefalitinde ne klinik bulgular ne de laboratuvar bulguları duruma özgü değildir.

Teşhiste;

  • Beyin omurilik sıvısının incelenmesi,
  • Beyin biyopsisi,
  • EEG,
  • Bilgisayarlı tomografi,
  • Manyetik rezonans görüntüleme gibi yöntemler kullanılır.

Kesin tanıda BOS PCR’da herpes simpleks virüs DNA tespiti oldukça yararlıdır. BOS incelemesinde yanlış negatiflik de olabilir.

Beyin bilgisayarlı tomografisinde geç dönemde patolojik bulguya rastlanabilirken, beyin manyetik rezonans görüntülemede erken dönemde de patolojik bulgulara rastlanabilmektedir.

HERPES VİRUS ENSEFALİTİ TEDAVİSİ

Erken tanı ve hızlı antiviral tedavisi, hastalığın gidişatının düzelmesi ve ciddi nörolojik komplikasyonların önlenmesi bakımından son derece önemlidir. Herpes ensefalitinde tedavi yapılmayan hastalarda mortalite (ölüm oranı) daha fazla iken, erken tedavi (belirtiler başladıktan sonra 48 saat içinde) ile ölüm ve nörolojik sekel (hasar) gelişme oranı oldukça düşmektedir. Fakat nörolojik sekel (örn. nöropsikolojik bozukluk, davranış bozukluğu, fokal motor defisit gibi) geliştiyse bu genellikle kalcıdır.

Antiviral ilaçlar (örn. asiklovir) tedavinin temelini oluşturur. İmmün ilişkili beyin hasarını azaltmak için antiviral tedavinin yanı sıra kortikosteroid tedavisi de verilebilir.

Tedavi edilen hastalarda, enfeksiyon haftalar veya aylar sonra tekrarlayabilir.

Benzer Yazılarımız

  1. Ensefalit Nedir
  2. Subakut Sklerozan Panensefalit Nedir
  3. Meningoensefalit Nedir
  4. Virüsler ve Virüslerin Neden Olduğu Hastalıklar

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git