Enfeksiyon Hastalıkları

Hepatit E Nedir? Hepatit E Belirtileri Nelerdir? Hepatit E Tedavisi

Hepatit E, Hepatit E virüsünün neden olduğu bir hepatit şeklidir.

Hepatit E, Hepatit E virüsünün neden olduğu bir hepatit şeklidir. Kontamine gıda ve içecekle bulaşır. Hastalık Hepatit A’ya benzer. Virüs insanların yanı sıra bazı hayvan türlerini de enfekte edebilir ve zoonotik özellik taşır ve başta domuz olmak üzere yaban domuzu, geyik, koyun, kemirici, sığır, köpek, kedi ve kanatlılarda da hepatit E virüsü tespit edilebilmektedir.

HEPATİT E VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

 • Hepatit E enfeksiyonunun fekal-oral yolla bulaştığı görüşü ön plandadır. Çoğu Hepatit E salgınlarına kontamine su kullanımının neden olduğu bilinmektedir.
 • Yiyecek kaynaklı salgınlar daha az görülmekte ve daha az sayıda insanı etkilemektedir. Geyik etinde, domuz ciğeri ve sosislerinde hepatit E virüsüne rastlanmıştır.
 • Büyük epidemiler sırasında ya da sonrasında insandan insana hepatit E virüsü bulaşabilmektedir.
 • Hepatit E enfeksiyonu ile enfekte anneden bebeğe geçiş de olabilir.
 • Enfeksiyon kan yoluyla da bulaşabilmektedir.

HEPATİT E ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ ve BULGULARI

Hepatit E enfeksiyonu 2-9 haftalık inkübasyon döneminden sonra, diğer hepatitler ile benzer klinik tablo göstermektedir. Genellikle asemptomatik (belirtisiz) veya hafif semptomlar gösterir. Hepatit E’li çocuklar çoğunlukla asemptomatik (belirtisiz) seyir gösterirken, semptomatik (belirtisi olan) form çoğunlukla 15-40 yaş grubunda gözlenir.

Hastalık belirtileri;

 • Sarılık,
 • Sarılık başlamadan 10 kadar öncesinde halsizlik, bulantı, ateş görülmesi,
 • İdrar renginde koyulaşma,
 • Karın ağrısı,
 • Hepatomegali (karaciğer büyümesi),
 • Kusma.

Karaciğer enzimlerinde bilirubin ve alkalen fozfataz yüksekliği vardır. Şikayetler birkaç hafta içinde geriler. Bazı hastalarda uzamış bir kolestatik dönem olabilir. Hepatit E gebelerde ya da kronik karaciğer hastalığı olanlarda fulminan (hızlı kötüleşen) karaciğer yetersizliğine neden olabilir.

Hepatit E enfeksiyonları karaciğer değişiklikleri dışında bazı organ ve dokularda da hasarlara neden olabilmektedir. Kas zayıflığı, poliradikülopati, Guillain-Barre sendromu, ensefalit, glomerulonefrit ve kriyoglobulinemi hepatit E enfeksiyonunda görülebilen diğer bulgular ve/veya hastalıklardır.

HEPATİT E VİRÜSÜ TEŞHİSİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER

Hepatit E enfeksiyonu teşhisinde kan testleri, indirekt immünfloresan testi, western blot yöntemi, enzim immünoassay ve revers-transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PZR), hücre kültürü,  immün yetmezlikli hastaların tanısında kan ve dışkıda hepatit E virüsü RNA tespiti gibi laboratuvar testleri kullanılmaktadır.

HEPATİT E VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Komplike olmayan olguların hepatit E virüsü hastalığı seyri ve sonucu genellikle iyidir. Bu nedenle bu hastalarda çoğu zaman tedavi gerekmez.

Hastalığa özgün tedavisi yoktur, destek tedavisi verilebilir, gerekebilir.

İmmün yetmezliği olan hastalarda görülen hepatit E enfeksiyonu tedavisinde günümüzde interferon ya da ribavirin tek olarak veya birlikte uygulanmaktadır. Antiviral tedaviye başlamadan önce immünosüpresif ilaçlar kesilebilir veya azaltılabilir.

HEPATİT E VİRÜSÜNDEN KORUNMA

Hepatit E enfeksiyonundan korunmak için su kaynakları ve besinlerin dışkı ile kirlenmesini önlenmelidir. Özellikle salgın dönemlerinde sular kaynatılarak ya da klorlanarak kullanılmalı, zoonotik bulaşın önlenmesi için yiyecekler hijyenik ve pişirme kurallarına uyularak hazırlanmalı, yüksek endemik bölgelere seyahat sırasında yiyecek ve içecek tüketimi konusunda dikkatli olunmalıdır.

Benzer Sağlık Yazılarımız

 1. Hepatit A nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
 2. Hepatit B nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
 3. Hepatit C nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
 4. Hepatit D nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git