Damar Hastalıkları ve Tedavileri

Heparin Nedir? Heparin Ne İşe Yarar? Heparin İçeren İlaçlar

Heparin, anormal kan pıhtılaşmasını önlemek ve tedavi etmek için kullanılan antikoagülan (kan sulandırıcı) bir ilaçtır. Heparin intravenöz infüzyon veya subkutan enjeksiyon yoluyla uygulanır. Tinzaparin gibi günde sadece bir kere enjekte edilen düşük moleküler ağırlık heparinleri günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır ve evde hastanın kendisi tarafından da uygulanabilmektedir.

HEPARİN NE İÇİN KULLANILIR?

Heparin;

 • Derin ven trombozu (derin toplardamar kan pıhtılaşması) ve pulmoner embolizm için yardımcı tedavi olarak,
 • Cerrahi bir müdahale neticesinde hareketsiz hale gelmiş bireylerde önleyici bir önlem olarak,
 • Tromboembolik olayları önlemek için atriyal fibrilasyonda,
 • İskemik kalp hastalığında kullanılabilmektedir.

HEPARİN KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

 • Dissemine intravasküler koagülasyon,
 • Hemorajik diyatez,
 • Malign hipertansiyon,
 • Serebral kanama,
 • Peptik ülser (kanamalı olan),
 • Göz cerrahisi,
 • Epidural anestezi,
 • Heparine karşı alerjik olunması,
 • Hemofili gibi ciddi kanamaya neden olan kan hastalığı varlığı,
 • Ciddi karaciğer hastalığı varlığı,
 • Bilinen endokardit durumunun olması,
 • Beyin cerrahisi operasyonu geçirmiş olmak, bunlar gibi durumlarda Heparin kullanılmamalıdır (kontrendikedir).

Heparin ayrıca erken doğan bebeklerde, yenidoğanlarda veya bir aylığını doldurmamış bebeklerde de kullanılmaz.

Yaşlılarda doz azaltılması ve aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTZ) pıhtı oluşumunun izlenmesi önerilir.

HEPARİN KULLANIMI KONUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

 • Tinzaparin, enoksaparin veya delteparin gibi düşük molekül ağırlıklı heparinlere alerjisi (aşırı duyarlılığı),
 • Böbrek/karaciğer problemleri,
 • Göz ile ilgili (retina) hastalığı,
 • Yüksek tansiyonu,
 • Bilinen şeker hastalığı,
 • Lomber ponksiyon işlemi uygulanmış,
 • Metabolik asidozu,
 • Kanında yüksek potasyum düzeyi,
 • Amilorid ve spironolakton gibi potasyum koruyucu diüretikler grubundan bir ilaç kullanımı,
 • Kanama olasılığını kolaylaştıran bir hastalığı veya durumu,
 • Kan pıhtılaşmasını etkileyebilecek başka bir ilaç kullanımı, bunlar gibi durumların söz konusu olduğu kişilerde Heparin dikkatli kullanılmalıdır.

1-3 yaş arası çocuklarda ve hamilelerde veya hamile kalmayı planlayanlarda Heparin kullanılacaksa, mutlaka doktora danışılmalıdır.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE HEPARİN KULLANIMI

Hamilelik: İlle de gerekiyorsa doktorunuz hamilelik sırasında Heparin tedavisi uygulayabilir. Eğer hamilelik döneminde Heparin kullanıldıysa, özellikle doğum esnasında epidural anestezi uygulanmamalıdır. İlaç kullanılmadan önce mutlaka doktora danışılmalıdır.

Emzirme: İlaç kullanımı sırasında bebek emzirilebilir. Doktora danışmadan emzirme döneminde Heparin kullanılmamalıdır.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE HEPARİN KULLANIMI

 • Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri veya enalapril, losartan veya valsartan gibi anjiyotensin II antagonistleri (bu ilaçlar yüksek tansiyon ve kalp problemleri için kullanılır) gibi ilaçlar kandaki potasyum seviyelerini arttırabilir (hiperkalemi).
 • İbuprofen veya diklofenak gibi non-siteroid antiinflamatuar ilaçlar (bu ilaçlar artrit, diğer ağrılar veya sancı için kullanılır), aspirin gibi salisilatlar grubundan bir ilaç (bu ilaçlar ağrı ve iltihabın azaltılması için veya zararlı kan pıhtılarının oluşmasını durdurmak için kullanılır), klopidogrel gibi trombosit agresyon inhibitörleri, kan pıhtılarını eritmek için streptokinaz gibi trombolitik ajanlar ve zararlı kan pıhtılarını durdurmak için varfarin gibi vitamin K antagonisti gibi ilaçlar Heparin ile birlikte kullanıldığında daha kolay kanama olasılığı olabilir.
 • Gliseril trinitrat infüzyonu (kalpte spazm niteliğindeki şiddetli ağrının (anjina pektoris) giderilmesi için kullanılan bir maddedir) Heparin’in etkisini azaltabilir.
 • Aktive protein C Heparin ile birlikte kullanıldığında daha kolay kanama riski artabilir.
 • Bazı sefalosporinler (örn. sefaklor, sefiksim ve seftriakson gibi) koagülasyon prosesini etkilerler, bu da kanama riskinin artmasına neden olabilir.
 • Sigara kullanımı Heparin’in antikoagülan etkisini kısmen önleyebilir.
 • Dekstran daha kolay kanama olasılığını arttırabilir.

HEPARİN YAN ETKİLERİ

Heparin’in yaygın yan etkileri; enjeksiyon yeri reaksiyonları, ürtiker, ağrıyan kemikler ve vücudun değişik bölgelerinde anormal kanamadır.

Heparin’in ciddi yan etkileri;

 • Trombositopeni,
 • Aminotransferaz değerlerinde yükselme,
 • Hiperkalemi,
 • Deri nekrozu,
 • Aşırı duyarlılık reksiyonu,
 • Hipoaldosteronizm.

Uzun süre kullanımı alopesi (saç dökülmesi) ve osteoporoza neden olabilir.

HEPARİN İÇEREN İLAÇLAR

Nevparin 5000 IU/ml Enjeksiyon.

Nevparin Enjektabl 25000 IU/5 ml Flakon.

 

Vasparin 25000 IU/5 ml I.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon.

 

Heparin Sodium 25000 IU/5 ml İnjection.

Heparin-ratiopharm 60 000 I.E./100 g Salbe.

Heparin Sodium İnjection IP 5000 IU/5 ml.

Heparin Sodium 5,000 USP Units/mL 25 x 1 mL Single-dose Vial.

Heparin Sodium İnjection BP 25000 IU/5ML 1 vial.

Heparin Sodium 500 IU Gel USP.

 

Biemparin 25000 IU/5 ml Solution for I.V. İnjection.

Biemparin 25000 IU/5 ml I.V. S.C. Enjeksiyonluk Çözelti.

 

Koparin 25.000 IU/5 ml I.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon.

Sakarin 5000 Heparin Sodium 1000 IU/mL Solution for İnjection (IV/SC).

Reniparin Heparin Sodium İnjection IP 25000 IU in 5 ml Vial.

UNI-PARIN-5 Heparin Sodium İnjection IP 5000 IU/5 ML Vial.

Benzer Sağlık Yazılarımız

 1. Varfarin Nedir ve Ne İçin Kullanılır
 2. Embolizm Nedir, Neden Olur
 3. Pulmoner Emboli Nedenleri ve Tedavisi
 4. Atriyal Fibrilasyon Nedenleri ve Tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git