Anüs Hastalıkları

Hemoroid Ameliyatı – Hemoroidektomi Nedir? Hemoroidektomi Hakkında Gerekli Bilgiler

Hemoroidektomi, hemoroidlerin cerrahi olarak alınması işlemidir.

Hemoroidektomi – hemoroid ameliyatı nedir?

Hemoroidektomi, hemoroidlerin cerrahi olarak alınması işlemidir. Eğer medikal tedavi, beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi, skleroterapi, kriyoterapi, bipolar ve monopolar elektrokoagülasyon, infrared fotokoagülasyon, banding gibi daha kolay metodlar başarılı olmazsa, geniş, sarkan ya da kanayan hemoroidlerde hemoroidektomi işlemi yapılır.

Hemoroidektomi gerektiren durumlar – hemoroidektomi endikasyonları

Konservatif tedavisi veya minimal invazif lokal tedavilere rağmen şikayetleri devam eden olgularda hemoroidektomi uygulanır. Cerrahi tedavi ayrıca dördüncü derece hemoroidlerde ilk tedavi seçeneği olarak uygulanmaktadır.

Cerrahi tedavi endikasyonlarını sıralayacak olursak; 

 • Medikal veya lokal minimal invaziv tedavilerin başarısız olması durumunda
 • Hastaların şikayet duyduğu üçüncü ve dördüncü derece hemoroidlerde veya miks internal-eksternal hemoroidlerin varlığında
 • Eksternal tromboze hemoroidlerin tedavisinde
 • Hastanın diğer tedavilerle uğraşmayıp cerrahi tedaviyi tercih etmesi durumunda, bunlar gibi durumlarda hemoroidektomi işlemi uygulanabilir.

Hemoroidektomi – hemoroid ameliyatı öncesi doktorun bilmesi gerekenler

 • Hasta doktoruna bilinen alerjik durumları hakkında bilgi vermelidir.
 • Kullandığı reçeteli ya da reçetesiz ilaçlar doktora söylenmelidir.
 • Hasta kullandığı alkol, madde, sigara gibi maddeler kullanıp kullanmadığını bildirmelidir.
 • Hasta diğer sağlık durumu ile ilgili tüm bilgileri doktoruna anlatmalıdır.

Hemoroidektomi nasıl yapılır?

Hemoroidektomi yöntemleri hem açık hem de kapalı olarak yapılabilir. Gerek açık gerekse kapalı hemoroidektomi yöntemleri, aralarında bisturi, makas, monopolar koter, bipolar enerji ve ultrasonik aletlerin kullanılabileceği birçok cerrahi alet kullanılabilir.

Ameliyat için hastanın operasyondan önceki akşam bağırsakları boşaltılmasına yönelik bir ilaç içmesi önerilebilir. Bağırsakları boşaltma yöntemi hem ameliyat anı hem de ameliyattan sonrası için önemlidir.

Ameliyat öncesi hastanın 6-8 saat öncesinden yemeyi ve içmeyi kesmesi gerekir.

Ameliyat genel anestezi altında spinal ya da epidural anestezi ile yapılabilir.

Ameliyat esnasında hastaya uygun pozisyon verilerek makattan yapılacak muayene sonrası spekulum ile makat çevresi ve içindeki hemoroid memeleri alınarak, bu memeleri besleyen damarlar bağlanır.

Ameliyat bittikten sonra gereken durumlarda birkaç saat sonra (6-12 saat gibi bir süre sonra) çekilmek üzere vazelinli tampon konulabilir.

Operasyon süresi hastanın durumuna ve operasyonun gidişatına göre değişiklik gösterebilir.

Operasyon sırasında veya sonrasında hastanın durumuna göre ağrı kesici, antibiyotik, kanama durdurucu, kan sulandırıcı, enteral veya paranteral beslenme ürünü, mide koruyucu, bulantı giderici, antihipertansif ilaçlar kullanılabilir.

Hemoroidektomi Nasıl Yapılır

Hemoroidektomi – hemoroid ameliyatı sırasında oluşabilecek komplikasyonlar

 • Her ameliyatta olduğu gibi genel anesteziye bağlı komplikasyonlar olabilir. Anesteziye bağlı komplikasyonlar sonucu 1000’de 1’den daha düşük oranda ölüm riski olabilir. Ameliyat spinal ya da epidural anestezi ile (belden yapılan iğne ile) yapıldığında yine çok düşük oranda baş ağrısı, kanama ve enfeksiyon ile ilgili problemler gelişebilir.
 • Ameliyat sırasında hastaya narkoz verilir ve soluk borusuna bir tüp yerleştirilerek solunum bu borudan sağlanır. Bu işlem sonrası tüpün çıkarılması gecikebilir veya mümkün olmayabilir. Bu durumda hasta yoğun bakıma alınır ve tedavi burada devam ettirilir.
 • Ameliyat sırasında ve sonrasında derin ven sisteminde oluşabilecek pıhtılar bulunduğu kısımdan koparak akciğer embolilerine sebep olabilir. Bu ameliyata bağlı emboli riski yok denilebilecek kadar düşük olduğu için herhangi bir önlem alınmayabilir veya herhangi bir ilaç verilmeyebilir.

Hemoroidektomi – hemoroid ameliyatı sonrası oluşabilecek komplikasyonlar

 • Anesteziye bağlı ameliyattan sonra baş ağrısı, bulantı, kanama ve enfeksiyon ile ilgili komplikasyonlar gelişebilir.
 • Ameliyattan sonra derin ven sisteminde oluşabilecek pıhtılar koparak akciğer embolisine neden olabilir.
 • Ameliyat sonrasında bağlanan damarlardan kanama gelişebilir ve tekrar ameliyata ihtiyaç olabilir.
 • Ameliyat sırasında makatın ağzını büzen kaslarda hasar oluşabilir, bu nedenle %20 dolaylarında geçici (birkaç hafta kadar) hafif gaz ve/veya dışkı kaçırma, %1-2 dolaylarında da kalıcı kaçırma riski olabilir.
 • Ameliyat sonrası genellikle 24 saat içinde idrar yapma zorluğu olabilir ve buna bağlı olarak idrar çıkışını sağlamak için idrar yollarına sonda takılması gerekebilir.
 • Ameliyattan sonra geç dönemde yara iyileşme reaksiyonunun bünyeye bağlı nedenlerle fazla olmasından dolayı makat çıkışında kısmi ya da tam darlık oluşabilir (anal stenoz/strüktür), bu durumun gelişme riski %1’den az da olsa vardır.
 • Ameliyat sonrası dönemde özellikle dış hemoroidi olan hastalarda makattan dışarı çıkan ve ele gelen piller 6 aya kadar anca kaybolur. %1-2 hastada bu piller kaybolmayıp, bazen yeni piller gelişebilir.
 • Küçük olması nedeniyle bırakılan tali basur memelerinde pıhtı toplanması ve ödem oluşabilir.
 • Ameliyat sonrasında %1-2 oranında anal fissür (makatta çatlak) gelişebilir.
 • Ameliyat bölgesinde enfeksiyon gelişebilir ve en kötü durumda yaygın Fournier kangrenine ve ölüme neden olabilir. Kolostomi veya ileostomi yapılması gerekebilir. Makat işlevleri kaybedilebilir. Neyse ki bu riskler %1’in çok altındadır.
 • Çevre sinirlerin yaralanmasına bağlı his kayıpları meydana gelebilir.

Hemoroidektomi – hemoroid ameliyatı sonrası iyileşme süreci nedir?

Ameliyat sonrası dönemde karında şişkinlik, ağrı ve dışkılama sırasında daha ağır ağrılar olabilme ihtimali vardır. Yara yerinde oluşabilecek ağrılar için ağrı kesiciler kullanılması gerekebilir.

Hemoroidektomiden sonra tam iyileşme üç ile altı hafta arasıdır. Bu süre boyunca dışkıları yumuşatmak ve daha kolay dışkılamak için yumuşatıcı ilaçlar verilir.

Tütün ve tütün mamülleri (sigara, puro, pipo ve benzeri) içmek iyileşme sürecini uzatır  ve yara iyileşme sorunları görülebilir. Bu nedenle bu maddelerden kaçınmak önemlidir.

Hemoroidektomi – hemoroid ameliyatının başarı oranı nedir?

Ameliyatın başarı olasılığı altta yatan sebebe, hastalığın ağırlığına ve hastanın tedaviye vereceği yanıta göre değişebilir. Hastalığın %1-5 oranında tekrarlama riski vardır.

Dışkılama alışkanlığının düzensizliği, tuvalette uzun zaman geçirmek, ıkınma alışkanlığı, beslenmenin posalı besinler bakımından fakir olması, aşırı kilolu olmak, ağır egzersizlere devam etmek hemoroid hastalığının tekrarlamasını kolaylaştıran etkenlerdir.

Hemoroid tedavisinde başka hangi yöntemler uygulanır?

Tedavinin amacı belirtileri ve oluşmuşsa anatomik bozukluğun giderilmesidir. Kanama ile başvuran hastada diğer nedenler araştırılmadan hemoroid tanısı konulmamalıdır. Tedavi planı hastalığın içte ya da dışta olmasına ve derecesine göre düzenlenir.

Hemoroid için uygulanan diğer tedavi yöntemleri:

 • Uygun beslenme
 • Dışkılama eğitimi
 • Dışkı hacmini arttıran ilaçlar
 • Sıcak oturma banyoları
 • Dar giysilerden, baharatlı yiyeceklerden ve alkolden kaçınma
 • Anüsün temiz tutulması
 • Kilo verilmesi
 • Diğer ilaç tedavileri
 • Bant ligasyonu
 • Kızıl ötesi fotokoagülasyon
 • Skleroterapi
 • Kriyoterapi
 • Radyofrekans tedavisi .

Hemoroid hastalığı için risk faktörleri

 • Kronik kabızlık/ishal
 • Yaşın ilerlemesine bağlı veya geçirilen bir cerrahi operasyona bağlı sfinkter tonusunun azalması
 • Gebelik
 • Doğum
 • Genetik yatkınlık
 • Pelvik kitleler
 • Asit
 • KOAH hastalığı
 • Kesin kanıt olmamakla birlikte ağır kaldırma
 • Uzun süre ayakta kalma
 • Çeşitli meslek grupları (şoförler gibi)
 • Kolit, enterit, proktit gibi iltihabi bağırsak hastalıkları
 • Alkol
 • Benign prostat büyümesi.

Hemoroid hastalığında görülen belirtiler

 • Kanama
 • Ele gelen kitle
 • Kaşıntı
 • Ağrı.

Tromboze hemoroid belirtileri:

 • Ciddi ağrı
 • Ani şişlik, gerginlik
 • Ağrılı defakasyon
 • Gerginlik.

Hemoroid tanısında dışlanması gereken hastalıklar

 • Anal ya da rektal polip
 • Anal fissür
 • Kriptit
 • Karsinomlar
 • Dermatit
 • Perianal hematom veya apse
 • Rektum sarkması
 • Kondilloma
 • Herpes
 • Mantar enfeksiyonu
 • Kötü hijyen.

Hemoroid tedavisinde önemli noktalar

Zamanında doktora başvuran ve çok ileri evre olmayan olgularda genellikle ameliyata gerek kalmaz. Hasta şikayetlerini önemsemezse veya kulaktan dolma bilgilerle kendi kendine tedavi etmeye çalışırlarsa, sorun gittikçe büyür ve ameliyat kaçınılmaz olur.

Hemoroidler kanserleşmezler, ancak makattan kan gelmesi bağırsak kanseri belirtisi olabilir. Bu nedenle kişilerin kendi kendine tanı koyması doğru değildir. Bu tür durumlarda mutlaka doktora başvurulmalıdır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Hemoroid nedir ve neden olur
 2. Anal fissür nedir ve neden olur
 3. Makatta kaşıntı neden olur
 4. Retroskopi işlemi ne için yapılır
 5. Kabızlık neden olur ve nasıl geçer

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git