Cerrahi Operasyonlar

Hamilelikte Kalp Ameliyatı Yapılır mı? Hamilelikte Kalp Ameliyatı Bebeğe Zarar Verir mi?

Hamilelikte kardiyovasküler girişimler tolere edilebildiği gibi doğurganlık yaşındaki kadınların %2-4'ünde eşlik eden başka kalp hastalığı da olabilir.

Hamilelikte kardiyovasküler girişimler tolere edilebildiği gibi, doğurganlık yaşındaki kadınların % 2-4’ünde eşlik eden başka kalp hastalığı da olabilir. Kalp hastası olan hamilelerde ilaç tedavisi işe yaramazsa cerrahi düzeltme gerekebilir. Kalp ameliyatı ile ilgili bebek ölümüne neden olan faktörlerin %35’i cerrahi operasyonun süresi, operasyonun aciliyeti ve kardiyopulmoner bypassa fetal/fetoplasental cevaptır.

Kardiyopulmoner bypass ile cerrahi tedavi uygulanan hamile hastalardaki tedavi yöntemi teknikleri; açık cerrahi müdahale yapılan hamile hastalarınkine benzeyen niteliktedir. Hamilenin kalp ameliyatı yapılması sırasında dikkat edilmesi gerekenler; annenin sağlığının korunması, teratojenik ilaçların kullanımından kaçınılması, rahim içi hipoksinin (oksijen azalmasının) önlenmesi ve prematür (erken) doğumun önlenmesi gibi durumlardır.

Hamilelikte kalp hastalıkları neden olur?

Hamile kadınlarda temel olarak iki mekanizmayla kalp hastalığı görülür; hamilelik öncesi kalp hastalığı bulunması, hamilelikte tetiklenen veya başka sorunlardan dolayı gelişen kalp hastalığı.

Hamilelik öncesi kalp hastalıkları arasında kapak hastalıkları, doğumsal kalp defektleri, ciddi insilüne bağımlı diabetes mellitus nedeniyle ortaya çıkan kalp hastalığı, ailesel hiperkolesterol kaynaklı gelişen kalp hastalığı ve doğurganlık çağında nadir rastlanan koroner arter hastalığı şeklinde meydana gelen kalp hastalıklarını sayabiliriz.

Hamileliğin neden olduğu kalp hastalıkları arasında ise, preeklampsiye (hamilelik tansiyonuna) bağlı gelişen kalp hastalığı, kardiyomiyopati (kalp kası bozukluğu), tromboembolizme bağlı kalp hastalığı ve aortik diseksiyon gibi hamileliğin tetikleyebildiği kalp hastalıkları vardır.

Hamilelikte kalp ameliyatı yapılabilir mi?

Açık kalp cerrahisi ameliyatları, kalp cerrahisinin yaygınlaşması ile birlikte gün geçtikçe artmaktadır. Hamile hastada, hem annenin hem de anne karnındaki bebeğin sağlığının tehlikeye girmesi ihtimali göz önünde tutulmalıdır.

Annenin hayatta kalması ön planda tutulur. Acil müdahale gereken hastalarda kapalı kalp ameliyatları ya da invaziv kardiyolojik girişim uygulanabilir. Son yıllardaki gelişmeler sayesinde hamilelikte açık kalp kapak ameliyatları da yapılabilmektedir.

Hamile hastada açık kalp cerrahisi zor ve kompleks bir yöntemdir ve gerekmedikçe uygulanmamalıdır. Yüksek oranda anne karnında bebek (fetal) ölümü olasılığı ve fetal distres mutlaka akılda tutulmalıdır. Bundan dolayı fetusun ölüm oranının daha aza indirilmesi için genellikle ameliyat kararının bebek doğana kadar ertelenmesi tercih edilir, fakat annenin sağlığı tehlikedeyse ve tıbbi bakım ile kontrol altına alınamayacak durumda ise, bebeğin doğumu yakın ise ya bebek sezaryen ile doğurtulduktan sonra ameliyat yapılır ya da anne sağlığı öncelik gerektirdiği için hemen ameliyat kararı verilir.

Hamilelikte kalp ameliyatları bebeğe zarar verir mi?

Hamile kalp hastasının ameliyatı kardiyak cerrah, kadın doğum uzmanı, anestezi uzmanı ve gerekirse neonatoloji uzmanı gibi uzmanlıkların birlikte çalışmaları (multidisipliner) şeklinde gerçekleştirilir. Kalp ameliyatı yapılacak hamilede fetusun (anne karnındaki bebeğin) kardiyak operasyon başlamadan önce veya doğum eylemi başlamadan kaybetme riskinin olduğu bilinmelidir.

Özellikle hamileliğin ilk ayında kardiyopulmoner bypasstan bebeğin anne karnında ölümü ve muhtemelen bebeğin anne karnında ilaçlardan etkilenerek herhangi bir sakatlık oluşabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Hamileliğin 28. haftasından sonra ciddi derecedeki olgularda kardiyopulmoner bypass operasyonuna başlanmadan önce sezaryen ile doğum eylemi gerçekleştirilebilir ve sonrasında kalp ameliyatı yapılabilir. Ameliyat odasının bu durum göz önünde bulundurularak hazırlanması gerekir, çünkü doğum ile birlikte kalp ameliyatı da yapılabilir.

Ameliyat sırasında anne karnındaki bebeğin kalp atımlarının monitörizasyondan takip edilmesi gerekir. Ameliyat edilen hamilede anne karnındaki bebeğin ölüm riskinin kardiyopulmoner bypassın yan etkilerinden çok, uzun süren cerrahi prosedüre bağlı olduğuna da inanılmaktadır.

Benzer sağlık yazıları

  1. Hamilelikte aort diseksiyonu neden olur
  2. Hamilelikte kalp kapak hastalıkları
  3. Hamilelikte ritim bozukluğu
  4. Anne karnındaki bebeğe girişimsel tedavi uygulanır mı
  5. Fetal ekokardiyografi nedir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git