Hamilelik ve Doğum

Hamilelikte Doğumsal Kalp Hastalığı

Doğumsal kalp hastası olan hamilelerde, hamileliğin sürecini ve annenin sağlığını etkileyen bazı riskler bulunur. Kanın oksijenlenmesinde yetersizlik bulunması, morarma olması, ritim bozukluğu olma ihtimali, kalp yetmezliği ve akciğer direnci (pulmoner vasküler direncin) bulunması hamileliği etkilemektedir.

Doğumsal kalp hastası hamile kalabilir mi ?

Doğumsal kalp hastası olan hamilelerde, hamileliğin sürecini ve annenin sağlığını etkileyen bazı riskler bulunur. Kanın oksijenlenmesinde yetersizlik bulunması, morarma olması, ritim bozukluğu  olma ihtimali, kalp yetmezliği ve akciğer direnci (pulmoner vasküler direncin) bulunması hamileliği etkilemektedir. Siyanotik kalp hastası hamilelerde  yüzde 45, siyanotik olmayan kalp hastası hamilelerde yüzde 20 oranında bebek kaybına rastlanmıştır. Erken doğum, düşük yapma, bebekte doğumsal kalp anomalisi görülme oranı yüksektir.

Atriyal septal defekt hastalarında, şant akımı soldan sağa ve fonksiyonel işlevi 1 ise hamilelik iyi idare edilebilir. Bu hastaların çoğunda hipertansiyon görülmeyebilir. Fakat siyanotik pulmoner hipertansiyon oluşmuş ve ritim bozukluğu olan bayanlarda hamileliğin engellenmesi gereklidir. Bu gibi durumlarda hamilelik riskli olup idare edilemez.

Ventriküler septal defekt olan kadınların, hamileliği daha iyi idare edilebilir. Ventriküler septal defekt hastası annelerin bebeklerinde, kojenital kalp anomalisi riski yüzde 20 civarında olup, doğum esnasında ve loğusalıkta kan basıncı azalarak, pulmoner hipertansiyon varlığında kan akımı yön değiştirebilir. Kalpteki bölme kusurlarından dolayı kan akımı yönü sol taraftan sağa doğru veya duktus arteryozusun kapanmaması nedeniyle, sistemik dolaşımdan pulmoner dolaşıma geçen kalp rahatsızlığı olan yani tıp terimi ile şantlı kadınlarda hamilelik fazla sorunlu olmayabilir iken, bazı hamilelerde kalp yetmezliği gelişebilir.

Fallot tetralojisi (mor hastalık), biraz karmaşık bir hastalık olduğundan hamilelik, annenin hematokriti yüksek ise arteryel oksijen saturasyonu düşük ise aynı zamanda bayılmalar yaşanır ise hamilelik tehlikelidir. 

Aort koarktasyonu rahatsızlığı olan kadınlarda hipertansiyon bulunmaz ve kalp yetmezliği ve göğüs ağrısı da yok ise hamilelik iyi idare edilebilir. Hipertansiyon bulunuyor ise hamilelikten önce ameliyat yapılabilir. Hamilelikte fiziksel aktiviteler azaltılmalı, kabızlığın önlemi alınmalı ve kan basıncı kontrolü sağlanmalıdır.

Eisenmenger sendromu olan hastalarda, hamilelik oldukça önemli olup, annenin ölüm oranı yüzde 40 olarak bilinmektedir. Bebekte beklenmeyen bir sorunun olma ihtimali yüksek olduğundan genelde hamilelik sonlandırılır.

Patent ductus arteriosus, soldan sağa şantlı hastalarda genelde hamilelik normal geçerken, bazı durumlarda kalp yetmezliği oluşabilir.

Hipertrofik kardiyomiyopati, genellikle hamilelikte iyi idare edilebilir.

Dilate kardiyomiyopati, otoimnünite zemininde gelişir, sistolik kan basıncı fonksiyonları bozulmuş durumdadır ve kalp yetmezliği gelişebilir.  

Kardiyak aritmiler, kalp yetmezliği ve bebek ölümlerine neden olabilir.

Kalp kapak hastalıklarında hamilelik devam eder mi?

Hamilelerde kapak hastalığı

Hamilelerde kapak hastalığı

Bütün kapak hastalıklarında, kalp kapakçıklarının enfeksiyonunu önlemek amacı ile doğum sırasında infektif endokardite karşı önlem alınıp antibiyotik kullanılması doğum öncesi ve sonrasında gereklidir. Mitral stenoz (mitral kapak darlığı) hamilelikte en fazla rastalnan kapak hastalığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Geneli romatizmal kökenli olup hafif mitral stenozda sorun çıkmayabilir. fonksiyonel kapasitesi düşük olan kapak alanı, orta ileri derecede dar olan  durumlarda hamilelikte kalp yetmezliği, ritim bozukluğu meydana çıkabilir. Bu sebepten orta ve ağır derecede mitral darlığı bulunan kadınların  hamilelikten korunmaları ya da hamile olmadan önce ameliyat olmaları  gerekmektedir.

Kapak alanı 1.5 santimetrekareden geniş olan, işlev kapasitesi iyi durumda olan hamileler normal doğum yapabilirler. Kapak alanı orta ileri derecede dar olan hastalarda  doğum yakından takip edilmeli ve kalp devamlı monitörize edilmelidir.

Mitral yetmezliği  belirti göstermeyen kadınlar hamileliği iyi idare edebilir. Aort stenozu (aort kapak darlığı) olan hamileler kapak alanı 1 santimetrekareden geniş ise hamilelik iyi geçmektedir. Daha fazla kapak darlığı var ise hamilelikte klinik durum bozulur. Orta ağır aort kapak darlığında annenin ölüm oranı yüzde 15 bebeğin ölüm oranı ise yüzde 30 olarak görülmektedir. Aort kapak yetmezliğinde hamilelik iyi idare edilirken ağır vakalarda sağlığı koruma amaçlı tedavi gerekebilir.

Hamilelik dönemi ile ilgili diğer yazılarımız

  1. Fetal ekokardiyografi nedir?
  2. Hamilelikte tirigliserit yüksekliği

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git