Enfeksiyon Hastalıkları

Hamilelikte Asemptomatik Bakteriüri Nedir? Hamilelikte Asemptomatik Bakteriüri Tedavisi

GEBELİKTE ASEMPTOMATİK BAKTERİÜRİ

Semptomatik ve asemptomatik üriner sistem enfeksiyonları gebelerin belli bir oranında (örn. %2-10 oranında) görülen yaygın enfeksiyonlardır. Asemptomatik bakteriüri, üriner sisteme ait bölgesel ya da sistemik herhangi bir semptomu bulunmayan kadınlarda iki idrar kültüründe aynı bakterinin 105 cfu/ml ya da daha fazla olmasıdır.

GEBELİKTE ASEMPTOMATİK BAKTERİÜRİYE NEDEN OLABİLEN FAKTÖRLER

Hamileliğin 8. haftasından itibaren büyümeye başlayan rahim baskısı ve progesteron artışı etkisiyle renal pelvis, üreter ve mesanede genişleme olur. Oluşan stazın yanı sıra, hamilelikte idrar pH’sında ve ozmolaritesindeki değişiklikler ile hamileliğin sebep olduğu glikozüri de bakteri üremesini kolaylaştırmak ta ve enfeksiyon riskini arttırmaktadır.

Diyabetes mellitus (şeker hastalığı), gebelik yaşı, cinsel aktivite, üriner sistem anomalileri, hamilelik öncesi yaşamda üriner sistem enfeksiyonu öyküsü, orak hücreli anemi ve sosyoekonomik koşullar gibi risk faktörleri de gebelikteki bakteriüri gelişiminde önemli yer tutar. Bütün bu risk faktörlerinin varlığında erken tanı önem kazanmaktadır.

GEBELİKTE ASEMPTOMATİK BAKTERİÜRİ TEŞHİSİ

Asemptomatik bakteriüri tanısı için altın standart olan idrar kültürünün gebelerde tarama amaçlı kullanılması, erken teşhis bakımından ileri dönemlerde ortaya çıkabilecek komplikasyonların önlenmesi için önemlidir.

Tanı, üriner sistem enfeksiyonu bulgusu olmamasına rağmen, idrar kültüründe yüksek oranda bakteri üremesiyle (aynı bakterinin 105 cfu/ml ya da daha fazla olması) konulur.

Erken gebelikte asemptomatik bakteriüri açısından en az bir kez tarama yapılması önerilir. Eğer önceden bilinen bir risk faktörü (örn. diyabetes mellitus, üriner sistem anomalisi, hemoglobin-S, üst idrar yolları enfeksiyon öyküsü gibi) varsa ilk taramadan sonra tekrar tarama gerekebilir. İdrar kültürü için örneğin uygun şekilde steril olarak alınması önem taşır.

Ayırıcı tanıda vajinit, üretrit gibi durumların da akılda tutulması önemlidir.

GEBELİKTE ASEMPTOMATİK BAKTERİÜRİ TEDAVİSİ

Hamilelikte yaygın görülen asemptomatik bakteriüri, zamanında ve uygun şekilde tedavi edilmediğinde ciddi (örn. preterm doğum (erken doğum), düşük doğum ağırlığı, perinatal mortalite gibi) komplikasyonlara sebep olabilen önemli bir sorundur. Bu gebelerin %30 veya daha fazlasında sistit (mesane iltihabı), pyelonefrit (böbrek iltihabı) dahil, semptomatik üriner sistem enfeksiyonu gelişebilmektedir.

İdrar kültürü sonrası idrarda bakteriüri pozitif tespit edilen gebelerin klinik değerlendirmeleri de dikkate alınarak, kültüre göre antibiyotikle tedavi planı yapılır. Kullanılacak antibiyotik hamilelik döneminde de kullanılabilen bir gruptan seçilir. Bununla birlikte, antibiyotik direncinin ortaya çıkması, antibiyotik seçimini sınırlamaktadır.

Tedavi sonrası da gebelerin aylık izlemlerinin yapılması ve kontrol kültürlerinin alınması önerilmektedir.

Benzer Yazılarımız

  1. Bakteriüri Nedir
  2. Sağlıklı Bebek İçin Beslenme Nasıl Olmalı
  3. Hamilelikte Yaşanan Rahatsızlıklar ve Önlemler
  4. Özel Bakım Gerektiren Gebelikler

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git