Cilt - Deri Hastalıkları ve Tedavileri

Hametan Nedir? Hametan Krem Ne İşe Yarar? Hametan Yan Etkileri

HAMETAN KREM KULLANMA TALİMATI

Hametan %5.35 krem

Haricen kullanılır.

Etkin madde: 100 g Krem’de; 5.35 g Hamamelis virginiana (potens 12 mg/100 g).

Yardımcı maddeler: Stearik asit, setil alkol, polioksietilen-5-gliserin stearat (Arlatone 983 S), sıvı parafin (vazelin likit), %85 gliserol (gliserin), izopropil miristat, Oxynex LM-Merck AG (Oksineks LM), sorbik asit, disodyum edetat (EDTA disodyum), N-sodyum hidroksit çözeltisi (sodyum hidroksit), Phosal 50 SA, saf su gibi yardımcı maddeler içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak da temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmek içindir. Buna karşın, yine de bu ilaçtan (Hametan’dan) en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız, daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında YÜKSEK veya DÜŞÜK DOZ kullanmayınız.

NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? (HAMETAN ENDİKASYONLARI)

Hametan, 30 gramlık alüminyum tüplerde sunulan bir kremdir.

Hametan, 100 gramında etkin madde olarak 0.64 mg Hamamelis ketonları olarak standardize edilmiş, 5.35 g Hamamelis virginiana (potens 12mg/100g) içerir.

Hametan’ın bileşimindeki Hamamelis virginiana; astrenjan (doku büzücü), lokal hemostatik (kanamayı durdurucu) ve antiinflamatuar (iltihap giderici) etkilere sahiptir.

 • Astrenjan etkisi ile; deriye ait yaralanmaları takiben, söz konusu bölgede deri proteinlerinin çökmesini sağlayarak doku büzücü ve kalınlaştırıcı etki gösterir.
 • Lokal hemostatik etkisi ile; deriye ait yaralanmaları takiben, söz konusu bölgede kanama süresini kısaltır, pıhtılaşma sürecini hızlandırır.
 • Antiinflamatuar etkisi ile; derideki iltihaba ait belirti ve bulguları giderir.

Hametan;

 • Bebeklerin ve küçük çocukların pişiklerinde,
 • 1. ve 2. derece yanıklarda / güneş yanıklarında,
 • Çizik ve kesik gibi yüzeysel deri lezyonlarında,
 • Emziren annelerde meme başı çatlaklarının bakımı ve korunmasında,
 • Kurumuş, çatlamış, yarılmış derinin bakımı ve korunmasında (yaşlı kimselerin derisi dahil) kullanılır.

HAMETAN KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (HAMETAN KONTRENDİKASYONLARI)

Eğer Hametan’ın bileşenlerine karşı alerjiniz var ise ilacı kullanmayınız.

HAMETAN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Hametan, gözlere temas ettirilmemelidir. Gözler ile temas durumunda, gözlerin bol su ile yıkanması önerilir.

Hametan kullanımına rağmen, mevcut yakınmaların sürmesi veya artması durumunda bir doktora danışılmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

HAMETAN’IN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Hametan, cilde sürüldüğünden besinlerden bağımsız olarak kullanılabilir.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE HAMETAN KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamamelis virginiana için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir.

Hayvanlar üzerinde yapılmış çalışma da mevcut değildir.

Hametan gebelikte kullanılacaksa tedbirli olunmalıdır.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamamelis virginiana’nın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Hamamelis virginiana’nın süt ile atılımı hayvanlar üzerinde de araştırılmamıştır.

Emzirme döneminde Hametan kullanımı konusunda doktorunuza danışınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR HAMETAN KULLANABİLİR Mİ?

Hametan’ın araç ve makine kullanımı üzerine bir etkisi yoktur.

HAMETAN’IN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

İçeriğinde bulunan setil alkol ve sorbik asit nedeniyle, lokal deri reaksiyonlarına (örn. kontak dermatite) sebebiyet verebilir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE HAMETAN KULLANIMI

Herhangi bir ilaç ile etkileşimi bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

HAMETAN NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Hametan, günde birkaç kez lezyonlu bölgeye sürülür.

Hametan kullanımı ile ilgili herhangi bir süre kısıtlaması yoktur.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Hametan, ince bir tabaka halinde ciltteki lezyonlu bölgeye sürülür.

Gerekli ise, deriye sürülmeyi takiben lezyonlu bölge gazlı bez ile kapatılabilir.

Hametan, emziren annelerde meme başlarının bakımında, her emzirmeden sonra meme başlarına uygulanır.

Çocuklarda Hametan Kullanımı:   

Doğumdan itibaren kullanılabilir.

Yaşlılarda Hametan Kullanımı:

Bildirilmemiştir.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Hametan Kullanımı:

 • Böbrek yetmezliği: Bildirilmemiştir.
 • Karaciğer yetmezliği: Bildirilmemiştir.

Eğer Hametan’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Hametan Kullandıysanız:

Hametan’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Hametan’ı Kullanmayı Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

Hametan İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Hametan tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

HAMETAN’IN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Hametan’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Hametan’ı kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Deri döküntüleri,
 • Yüz, dudaklar, dil yada gırtlakta şişme.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Hametan’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Hametan ile ilgili olarak başka bir yan etki bildirilmemiştir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

HAMETAN’IN SAKLANMASI

 • Hametan’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Hametan’ı 25 0C’nin altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız.
 • Hametan’ı son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Hametan’ı kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Hametan’ı kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 10/03/2014 tarihinde onaylanmıştır. 

KONU İLE İLGİLİ BENZER YAZILARIMIZ

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git