Ağrılar ve Tedavileri

Gripal Tablet Nedir? Gripal Tablet Ne İşe Yarar? Gripal Yan Etkileri Nelerdir?

GRIPAL 500 MG TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin maddeler: Bir tablet 500 mg parasetamol ve 30 mg kafein içerir.

Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, kollidon K 30, avicel PH 102, primojel, magnezyum stearat gibi yardımcı maddeler içerir.

Gripal Nasıl Kullanılır

GRIPAL NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? (GRİPAL ENDİKASYONLARI)

Gripal, her tabletinde 500 mg parasetamol ve 30 mg kafein içeren, ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak etki gösteren bir ilaçtır.

Gripal’in 10 ve 20 tablet içeren iki farklı ambalajı mevcuttur.

Gripal, hafif ve orta şiddetli ağrılar;

 • Baş ağrısı,
 • Migren,
 • Ağrılı adet görme,
 • Boğaz ağrısı,
 • Kas-iskelet sistemi ağrıları,
 • Kireçlenmeye bağlı ağrılar ve ateşin giderilmesinde kullanılır.

GRIPAL KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

 • Eğer parasetamol, kafein veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,
 • Şiddetli karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Kan basıncınız yüksek ise, kan basıncı düşürücü ilaç kullanıyorsanız ya da kalp atımınızda düzensizlik varsa,
 • Uzun süreli devam eden alkol bağımlılığı tedavisi için disulfiram adı verilen ilacı kullanıyorsanız,
 • Depresyon (lityum karbonat dahil), anksiyete (klozapin dahil) ilaçları veya sakinleştirici ilaç kullanıyorsanız ya da anksiyete (gerginlik) bozukluğunuz varsa,
 • Efedrin (hava yollarındaki tıkanıklıkların giderilmesi için kullanılır) kullanımı söz konusu ise,
 • Teofilin (hava yollarındaki tıkanıklıkların giderilmesi için kullanılır) kullanıyorsanız, bunlar gibi durumlarda Gripal kullanılmamalıdır (kontrendikedir).

GRIPAL’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Aneminiz (kansızlık) varsa,
 • Kalp hastalığınız varsa,
 • Akciğer hastalığınız varsa,
 • Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa,
 • Parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız,
 • Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa,
 • Alkol alıyorsanız günlük 2 gramdan fazla parasetamol (4 Gripal tablet) almamalısınız.
 • Kemik iliğinin işlev bozukluğu varsa,
 • Astım, kronik rinit (uzun süreli devam eden nezle), kronik ürtiker (uzun süreli devam eden kurdeşen) ve özellikle diğer antienflamatuvar (yangı önleyici) ilaçlara aşırı duyarlılığı olan hastalarda, bunlar gibi durumlarda Gripal dikkatli kullanılmalıdır. 

Diğer analjeziklerle (ağrı kesici ilaçlarla) birlikte kullanılmamalıdır.

Uzun süreli kullanılmamalıdır.

Parasetamolü ilk kullananlarda veya daha önce kullanım hikayesi olanlarda, kullanımın ilk dozunda veya tekrarlayan dozlarında deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilmektedir. Bu durumda doktor ile irtibata geçilerek ilacın kullanımının bırakılması ve alternatif bir tedaviye geçilmesi gerekmektedir. Parasetamol ile deri reaksiyonu gözlenen kişi bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalıdır. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap), toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) ve akut generalize ekzantematöz püstüloz (yüksek ateşin eşlik ettiği akut yaygın döküntülü içi cerahat dolu küçük kabarcıklar) dahil cilt
reaksiyonlarına neden olabilmektedir.

3-5 gün içinde yeni belirtilerin oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halinde, parasetamol kullanmaya son vererek doktorunuza danışınız.

Gripal akut (kısa sürede) yüksek dozda alındığında ciddi karaciğer toksisitesine (zehirlenmesine) neden olur. Erişkinlerde kronik (uzun süreli ve tekrarlayarak) günlük dozlarda alındığında karaciğer hasarına neden olabilir. Gripal ile birlikte karaciğer hasarlanmasını artıran ve karaciğerdeki glutatyon deposunu azaltan ilaçların kullanımı karaciğer zehirlenmesine neden olabilir. Kullanımı sırasında karaciğer enzim düzeyi (ALT) yükselebilir.

Baş ağrısının tedavisi amacıyla sürekli ağrı kesici kullanılması, kronik baş ağrılarına neden olabilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

GRPAL’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

 • Alkolle veya alkol içeren yiyecek ve içeceklerle (örn. bazı ilaçlar) birlikte kullanıldığında karaciğer üzerine zararlı etki gösterme riski artabilir.
 • Besinler parasetamolün bağırsaktan emilimini azaltabilir.
 • Diyet ile alınan kafein miktarına dikkat edilmelidir. Yüksek doz kafein uykusuzluk, huzursuzluk, kaygı, baş ağrısı, mide ve bağırsak yakınmaları ve çarpıntı gibi kafein ile ilişkili istenmeyen etki riskini artırır.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE GRIPAL KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelerde yarar-zarar riski değerlendirerek kullanılmalıdır. Hamile hastalar kullanıma ait doktor tavsiyesine uymalıdırlar. Kafeinin spontan (kendiliğinden) düşük riskini artırma olasılığı nedeniyle gebelerde kullanılması önerilmez.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Süt vermekte olan kadınlarda yarar-zarar riski değerlendirerek kullanılmalıdır. Parasetamolün anne sütüne geçtiği miktar klinik olarak önemsizdir. Parasetamol az da olsa süte geçmektedir. Kafein anne sütüne geçer ve emen bebeklerde istenmeyen etkilere (huzursuzluk, ağlama, uykusuzluk v.s.) neden olabilir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR GRIPAL KULLANABİLİR Mİ?

Araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir etki göstermesi beklenmez. Ancak parasetamol bazı hastalarda baş dönmesi veya uyku hali yapabilir.

Gripal kullanırken, uyanık kalmanızı gerektiren işler yaparken dikkatli olmalısınız.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE GRIPAL KULLANIMI?

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında Gripal’in etkisi değişebilir.

Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (örn. propantelin vb.),
 • Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (örn. metoklopramid gibi),
 • Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (örn. bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar gibi),
 • Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol,
 • Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar),
 • Tropisetron, granisteron (kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmanın tedavisinde kullanılan ilaçlar),
 • Zidovudin (çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaçlar),
 • Miyokard (kalp kası) görüntülenmesinde kullanılan adenozin ve dipiridamol,
 • Sedatif (sakinleştirici) ilaçlar,
 • Efedrin (hava yollarındaki tıkanıklıkların giderilmesi için kullanılır),
 • Barbitüratlar (sakinleştirici ve uyku getirici olarak kullanılır),
 • Antihistaminikler (alerji veya iltihap durumlarında kullanılır),
 • Oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları),
 • Simetidin (mide asidine karşı kullanılır),
 • Fenilpropanolamin, efedrin (soğuk algınlığı tedavisinde kullanılır),
 • Klozapin (ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılır),
 • Atenolol, metoprolol, oksprenolol ve propanolol gibi beta blokör ilaçlar (kan basıncını düşürmek için kullanılır),
 • Disulfiram (alkolizm tedavisinde kullanılır),
 • Lityum (depresyon gibi ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılır),
 • Monoamin oksidaz inibitörleri (depresyon gibi ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılır),
 • Trankilizan (sinirleri yatıştırmada kullanılır),
 • Metoksalen (sedef hastalığı tedavisinde kullanılır),
 • Fenitoin, glutetimid, fenobarbital, karbamazepin (sara tedavisinde kullanılır),
 • Rifampisin (bakteri tedavisinde kullanılır),
 • Pipemidik asit (idrar yolları enfeksiyonları tedavisinde kullanılır),
 • Teofilin (astım gibi havayolları tıkanıklıkları tedavisinde kullanılır),
 • Levotiroksin (tiroid bezinin yeterli çalışmadığı durumlarda kullanılır),
 • Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır),
 • Kolestiramin (kanda yağ düzeyini düşürmek için kullanılır),
 • St.John’s Wort (sarı kantaron), (antidepresan olarak kullanılır),
 • Diğer ağrı kesiciler.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

GRIPAL NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Gripal’yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda uygundur.

Önerilen doz 2 tablettir ve gerekirse doz her 4 saatte bir yenilenebilir. Ancak 24 saatte 4 dozdan fazla kullanılmamalıdır.

Belirtilen dozdan fazla kullanılmamalı, kullanıldığı takdirde hemen bir doktora başvurulmalıdır.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Ağızdan alınır.

Bir bardak su ile birlikte yutunuz.

Çocuklarda Gripal Kullanımı:

Bir doktorun önerisiyle olmadıkça 12 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir.

Yaşlılarda Gripal Kullanımı:

Parasetamol, sağlıklı-hareketli yaşlılarda, yetişkinlerde uygulanan dozda kullanılabilir. Zayıf ve hareketsiz yaşlılarda ise dozu ve dozların sıklığının azaltılması gerekir. Ancak Gripal kafein içerdiğinden, yaşlılarda hekim önerisi olmadıkça kullanılmamalıdır.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Gripal Kullanımı:

Hafif ve orta şiddette karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer Gripal’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Gripal Kullandıysanız:

Aşırı dozda Gripal almış hastaların ilk 3 gün normal görünebileceği ve karaciğer hasarının kendisini bundan sonra gösterebileceği akılda bulundurulmalıdır. Eğer aşırı doz Gripal almışsanız doktorunuz size uygun tedaviyi uygulayacaktır.

Gripal’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Gripal’i Kullanmayı Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Gripal İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

İlacınızı doktorunuzun söylediği süre zarfınca kullanın. Hekim önerisine uygun bir şekilde kullandıktan sonra tedavi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki göstermesi beklenmez.

GRIPAL’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Gripal içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Gripal’e bağlı istenmeyen etkiler genellikle seyrek olarak görülür ve ilacın kesilmesi ile kaybolur.

 • Parasetamolün 10 gramın (20 tablet Gripal) üzerinde alınması durumunda zararlı etki görülmesi muhtemeldir.
 • Kafeinin günlük 520 mg’a kadar kullanımının sağlıklı kişilerde herhangi bir istenmeyen etkiye yol açmadığı tespit edilmiştir. Ancak kafeine hassas veya kafein kullanmayan kişilerde yüksek dozlarda kullanımı bazı istenmeyen etkilere yol açabilir. Bunlar: titreme, aşırı tepki verme, uykusuzluk, sinirlilik, endişe, baş ağrısı, kulak çınlaması, kalp atım bozukluğu, idrarda artış, mide-kalınbağırsak rahatsızlıkları ve hızlı solunumdur. Bu istenmeyen etkilerin görüldüğü kişiler Gripal veya kafein içerikli diğer ilaçların kullanımını durdurmalıdırlar. Kafeinin düzenli kullanımı sonrası kullanımına ara verilmesi, 1 hafta sürecek bazı belirtilerin geri gelmesine sebep olabilir. Bunlar: baş ağrısı, yorgunluk ve dikkatte azalmadır.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Aşağıdakilerden biri olursa, Gripal’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Deri döküntüsü, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen),
 • Alerjik ödem ve anjiyoödem (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme),
 • Akut generalize eksantematöz püstülozis (yüksek ateşin eşlik ettiği akut yaygın döküntülü içi cerahat dolu küçük kabarcıklar),
 • Eritema multiform (genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu),
 • Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap) ve fatal sonuçlar dahil toksik epidermal nekroliz (ölümcül sonuçlar dahil deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık).

Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu durum sizde mevcut ise, sizin Gripal’e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yaygın (1o hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülen) yan etkiler;

 • Baş ağrısı,
 • Baş dönmesi,
 • Sürekli uyku durumu,
 • Uyuşma, karıncalanma veya yanma hissi gibi duyusal bozukluklar,
 • Üst solunum yolu enfeksiyon belirtileri,
 • Bulantı, kusma,
 • Üst karın bölgesinde rahatsızlık, ağrı ve hazımsızlık,
 • Mide ve bağırsaklarda aşırı miktarda gaz,
 • Karın ağrısı,
 • Kabızlık.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülen) yan etkiler;

 • Uzun süreli uygulamada böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek hasarı (papiler nekroz),
 • Mide ve bağırsak kanalı kanaması.

Seyrek (1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülen) yan etkiler;

 • Kan pulcuğu (pıhtılaşmadan sorumlu kan hücreleri) sayısında azalma (trombositopeni), akyuvar sayısında azalma (lökopeni), kan hücrelerinde azalma (pansitopeni). Bu istenmeyen etkiler parasetamol ile neden-sonuç ilişkili değildir. Trombosit (kan pulcuğu) sayısının düşmesine bağlı deri altı kanaması,
 • İshal,
 • Karaciğer hasarı,
 • Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, alerjik ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık (eritema multiforme),
 • Stevens-Johnson sendromu (cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşı ciddi şekilde reaksiyon gösterdiği bir rahatsızlıktır),
 • Toksik epidermal nekroliz (Lyell sendromu) (ilaç ve çeşitli enfeksiyonlara bağlı gelişebilen deri hastalığı),
 • Çok miktarda alındığında hepatik nekroz,
 • Akciğer nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm).

Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülen) yan etkiler;

Agranülositoz (kandaki beyaz hücre sayısının azalması ile seyreden bir hastalık),

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Merkezi sinir sisteminde uyarılma, baş dönmesi, uyku hali (somnolans) ve beyinde iltihaplanma (ensefalopati), uykusuzluk, gerginlik,
 • Çarpıntı,
 • Pozitif alerji (duyarlılık) testi (alerji testinin pozitif sonuç vermesi),
 • İmmün trombositopeni (deri içine kanamalar sonucu oluşan küçük kırmızı döküntüler ve kolay çürük oluşumu),
 • Titreme.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

GRIPAL’in SAKLANMASI

 • Gripal’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Gripal’i 25 oC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Gripal’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Gripal’i  kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Gripal’i  kullanmayınız.

Kullanılmamış çözeltiler veya atıklar lokal prosedürler doğrultusunda atılmalıdır.

Bu kullanma talimatı 27/12/2013 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Yazılarımız

 1. Baş ağrısı nedenleri 
 2. Migren nedenleri ve tedavisi
 3. Boğaz ağrısı nedenleri ve tedavisi
 4. Bacak ağrısı nedenleri ve tedavisi

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git