Bağışıklık Sistemi Hastalıkları

Graves Hastalığı Neden Olur? – Basedow Hastalığı Nedir?

Graves hastalığı, göz problemlerinin ve hipertiroidi hastalığının ön planda olduğu bir hastalıktır.

Graves hastalığı nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Graves hastalığı, göz problemlerinin ve hipertiroidi hastalığının ön planda olduğu bir hastalıktır. Graves hastalığı Doktor Robert Graves tarafından tanımlandığı için Graves adını almıştır. Çocukluk ve adolesan dönemde görülen hipertiroidlerin (tiroid bezinin fazla çalışması durumunun) en önemli nedenlerinden biri Graves hastalığıdır.

Graves hastalığı her yaşta görülebildiği gibi, 15 -20- 40 yaşları arasında daha sık ortaya çıkmaktadır. Graves hastalığı kadınlarda erkeklerden 5-6 kat daha sık görülmektedir. Bu hastalık çocukluk döneminde % 0.02 oranında görülmektedir.

Graves hastalığı neden olur?

Graves hastalığı otoimmün genetik bir hastalıktır ve diffuz guatr, hipertiroidi ve infiltratif oftalmopati ile karakterizedir. Graves hastalığı bağışıklık sistemindeki bir bozukluk sonucu meydana gelir.

Graves hastalığının nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, TSH hormonunun tiroid bezine bağlandığı reseptör adı verilen proteinlere karşı antikor olarak bilinen proteinler oluşur. Bu antikorların oluşmasına neden olan faktör tam olarak bilinmemektedir. Kanda artış gösteren TSH reseptör antikorları aynı TSH hormonu gibi tiroid bezine yapışır ve tiroid bezinin daha fazla çalışmasına sebep olur. Tiroid bezinin fazla çalışması nedeni ile de metabolik bozukluklar meydana gelir.

Hastaların %’60’ında otoimmün tiroid hastalığı öyküsü vardır. Son yıllarda yapılan çalışmalara göre bazı toplumlarda kromozom 1p13 üzerinde PTPN22 genindeki tek nükleotid polimorfizmi ile Graves hastalığı arasında ilişki olduğu şeklinde veriler de vardır.

Graves hastalığı belirtileri ve bulguları

Graves hastalığı belirtileri

Graves hastalığı belirtileri

 1. Graves hastalığında ilk başlarda belirtiler hafif seyirli olabilir, çünkü hastalığın etkisini tam olarak göstermesi aylar sürebilir.
 2. Graves hastalarında ilk bulgular çocukluk çağlarında genellikle davranışlarda değişiklikler ve okul performansında değişiklikler şeklinde başlar.
 3. Graves hastalığının genel belirtileri arasında uykusuzluk, huzursuz uyku, gece idrara sık çıkma, çabuk yorulma, uyuklama, çarpıntı ve/veya ritim bozukluğu, sık dışkılama, çok terleme, kas zayıflığı, boy uzunluğu ve kemik yaşının normalden yaşlı olması, kemik mineral yoğunluğunda azalma, kalp fonksiyonlarında bozulma (ör, mitral kapak yetmezliği gibi), oftalmopati (göz sorunları) gibi belirtiler ve bulgular görülür.
 4. Üç-dört yaşından önce Graves hastalığı gelişen çocuklarda kronik diyare (ishal), geçici konuşma ve dil gecikmesi, zeka geriliği, çocuğun yaşına göre beyninin daha büyük olması (3-4 yaşında yetişkin beyni büyüklüğünde olması durumu) gibi belirtiler ve bulgular da görülür.
 5. Graves hastalığının neden olduğu hipertiroidi, diğer durumların neden olduğu hipertiroid’den daha ağır seyirli olur.
 6. Graves hastalarının yaklaşık % 95’inde tiroid bezi büyümesi (guatr büyümesi) vardır. Hastaların bazılarında guatr yokluğu da söz konusudur. Tiroid bezi büyümesi genellikle ağrısızdır.
 7. Graves hastalarında hastalığın belirtileri ve seyri de hastadan hastaya değişiklik gösterebilir.

Graves hastalığında oftalmopati belirtileri

Graves hastası çocuk ve ergenlerin yarısından fazlasında göz anomalileri görülebilir. Göz anomalisi olan hastaların genelinde belirti ve bulgular hafif seyirlidir.

Göz bulguları gözün üst kısmının kapağının tam kapanmamasından dolayı gözün sklerasının dışarıdan görülmesi (lid-lag), gözün kapakları ile birlikte aşağı doğru kayması, konjontivanın altında sıvı birikmesi (ödem), daha az sıklıkta gözde ağrı, huzursuzluk, çift görme gibi göz şikayetleri ortaya çıkabilir.

Oftalmopati (göz problemleri) tedavisi

Çocukluk çağında oftalmopati (göz problemleri) hafif seyirli olduğundan, genellikle kendi kendini sınırlayıcı özelliktedir ve çoğunlukla tedavi gerektirmez. Göz problemleri olan hastalarda bu sorunlar çoğunlukla hipertiroidinin tedavi edilmesi ile geriler.

Göz bulguları olan Graves hastalarında gözlerde meydana gelen sorunlara yönelik tedaviler de uygulanır. Ağız yolu ile alınan kortikosteroid tedavisi, orbital radyasyon tedavisi ve nadir olarak cerrahi yöntemler uygulanabilir.

Hipertiroidi belirtileri

Graves hastalığının neden olduğu hipertiroidi (tiroid bezinin fazla çalışması) belirtileri arasında guatr, huzursuzluk, hareketlilik, çarpıntı (kalp ritim bozukluğu), yorgunluk, güçsüzlük, ellerde titreme, saç dökülmesi, kolay heyecanlanma, sinirlilik, kolay sinirlenme, canlı bakış, gözlerde büyüme, göz kapaklarında veya kapağında çekilme, dikkat eksikliği, uykusuzluk, derinin sıcak – nemli ve ince olması, ishal, iştah artışı, sık idrara çıkma, aşırı susama, ağız kuruluğu, kilo kaybı, kaslarda azalma, cinsel istekte azalma, sperm sayısının düşmesi, kemik erimesi, kas güçsüzlüğü, çabuk yorulma gibi belirtiler vardır.

Graves hastalığı ile birlikte görülen diğer hastalıklar

Graves hastalığı ile beraber görülen hastalıklar arasında hashimato hastalığı, vitiligo, sistemik lupus eritematozus, romatoid artrit, Addison hastalığı, myastenia gravis, tip 1 diyabetis mellitus ve pernisiyoz anemi gibi hastalıklar vardır.

Graves hastalığı teşhisi

 1. TSH düzeyi ölçümleri, FT4 ve TSHrAB düzeylerinin pozitif çıkması, Serum T3 düzeyinin artması, Total ve serbest T3 düzeyi ölçümü gibi testler Graves hastalığı teşhisinde oldukça yardımcıdır.
 2. Graves hastalığı teşhisi için ayrıca doppler ultrasonografi, sintigrafi ve nodül söz konusu ise ince iğne biyopsisi gibi tetkikler de yapılır.
 3. Graves hastalığı teşhisi için endokrinoloji bölümünde iyi bir muayene ve hastanın öyküsünün doğru ve dikkatli alınması önemlidir.
 4. Graves hastası bir bireyin yakın akrabalarında da Graves hastası birey ya da bireylerin olması riski yaklaşık % 15’dir, bu nedenle yakın akrabalarından birinde Graves hastası olan kişi ya da kişiler tiroid fonksiyon testleri yaptırmalıdır.

Graves hastalığı tedavisi

Graves hastalığının klinik seyri değişkendir fakat tedavisi yapılmamış Gravesli hastalarda hipertiroidi (tiroid bezlerinin hızlı çalışması durumu) hem dirençli hem de ilerleyici özellik gösterir, bu nedenle aktif Gravesli hastalarda tedavi mutlaka zamanında yapılmalıdır. Uzun dönemde Graves hastalığında kendiliğinden sakinleşme hastaların % 30’unda görülür.

Graves hastalığının neden olduğu hipertiroidi tedavisinde genellikle anti-tiroid ilaç tedavisi, cerrahi tedavi ve radyoaktif iyot tedavisi gibi tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bu tedavi yöntemlerinden her birinin avantajları ve dezavantajları vardır, bu nedenle tedavinin hastaya özgü olması gerekir.

Benzer sağlık yazıları

 1. Tiroid fazlalığı (hipertiroidi) nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 2. Tiroid hormonu eksikliği (hipotiroidi) nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 3. Hashimato hastalığı nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 4. Tiroid kanseri nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 5. Otoimmün hastalıklar neden olur
 6. Çocuklarda vitiligo hastalığı nedenleri ve tedavisi
 7. Boğaz ağrısı nedenleri ve tedavisi

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git