Göz Hastalıkları ve Tedavileri

Gözyaşı Kanal Tıkanıklığı Belirtileri Ve Tedavisi

Yetişkinlerde göz yaşı kanal tıkanıklığı bebeklikten kalma bir kanal tıkanıklığı şeklinde ya da daha sonraki yıllarda geçirilmiş olan enfeksiyonlar, parazitel hastalıklar göz yaşı kanallarına enfekte ederek bu kanalların tıkanmasına neden olur. Ayrıca gözyaşı kesesi de vardır ve bu etkenler bu kesenin içerisinde birikerek kesede yapışıklık oluşmasına yol açar.

Gözyaşı kanal tıkanıklığı neden olur

Yetişkinlerde göz yaşı kanal tıkanıklığı bebeklikten kalma bir kanal tıkanıklığı şeklinde ya da daha sonraki yıllarda geçirilmiş olan enfeksiyonlar, parazitel hastalıklar göz yaşı kanallarına enfekte ederek bu kanalların tıkanmasına neden olur. Ayrıca gözyaşı kesesi de vardır ve bu etkenler bu kesenin içerisinde birikerek kesede yapışıklık oluşmasına yol açar.

Gözyaşı kanal tıkanıklığı erkek ve kadınlarda eşit oranda görülür. Gözyaşı kanal tıkanıklığı enfeksiyon geçiren kişilerde daha sık görülür. Gözyaşı kanal tıkanıklığı ve göz iltihapları genellikle tozlu, topraklı ve benzeri ortamlarda çalışanlarda daha sık görülür.

Gözyaşı kanal tıkanıklığı belirtileri

Gözyaşı kanalı tıkanmaya başladıktan sonra o gözden daha fazla yaş geldiği görülür. Aslında her iki gözde de eşit yaş olduğu halde diğer gözün kanalı tıkalı olduğu için gözyaşı gözün dışına akar.

Gözyaşı kanalı işlevini yerine getiremez ise göz yaşının gözü yıkama – temizleme işlevi gerçekleşmeyeceği için burada toz ve mikroplar daha kolay birikir ve konjonktivit,göz kanlanması, göz kapaklarında kızarıklıklar, kirpik dibi iltihabı gelişmesi, çapaklanma gibi belirtiler ortaya çıkar. Eğer gözyaşı kesesinde iltihaplanma olur ise göz altı keselerinin şişmesine neden olarak gözlerde ağrıya bile sebebiyet verebilir.

Gözyaşı kanal tıkanıklığı teşhisi

Gözyaşı kanalı tıkanıklığı göz doktorunun yapacağı klinik muayenede hastanın gözü gereğinden fazla sulanmış görünmesi ile teşhis edilebilir. Gözyaşı kanalı tıkalı olan gözde devamlı yaşarma olması, bu durumun verilen ilaçlara rağmen geçmemesi, gözde sık sık iltihaplanma olması gibi durumlar hastada gözyaşı tıkanıklığı olabileceğini akla getirmelidir.

Teşhiste önemli olan gözyaşı kanalının hangi seviyesinde tıkanma olduğunun bulunmasıdır. Bu durumun doğru teşhisi için gözün içerisine göz kapağından bir sıvı verilir ve bu sıvının kanalın neresine kadar gittiğini anlamak mümkün olabilir.

Bu teşhis yöntemi klinik muayene sırasında yapılabileceği gibi, radyolojik tetkikler ile de yapılabilir. Göz kapağından gözün içerisine radyolojik görüntü eşliğinde bir sıvı verilir ve çekilen filmlerde bu sıvının kanalın neresine kadar gittiği, keseye ne kadar doldurup doldurmadığı tespit edilir. Bu teşhis yöntemi sonrası çıkan sonuca göre cerrahi tedavi planı yapılır.

Gözyaşı kanal tıkanıklığı tedavisi

Gözyaşı tıkanıklığı tedavisi

Gözyaşı tıkanıklığı tedavisi

Gözyaşı kanal tıkanıklığının tedavisinde öncelikle antibiyotik içerikli damlalar kullanılır. Bu tedavi sayesinde gözde var olan enfeksiyonların tedavisi yapılmış olur. Enfeksiyonların tedavisinden sonra gözyaşı kanal tıkanıklığına neden olan faktör ortaya çıkabilir.Gözyaşı kanal tıkanıklığı enfeksiyon nedeni ile oluşmuş ise enfeksiyon iyileştiğinde tıkalı olan kanal açılabilir.

Fakat bu tedavilere rağmen gözyaşı kanalı açılmaz ve tekrar tekrar tedaviler uygulandıktan sonra bile açılmıyor ise, gözyaşı gözden dışarı akıyor ise, çapaklanma tekrarlıyor ise bu durumda cerrahi tedavi gündeme gelir. Gözyaşı kanalı tıkanıklığının cerrahi tedavisinde kanalda tıkanıklık var ise kanal açılır. Eğer kesede tıkanıklık var ise kese açılır. Yani gözyaşı kanalı tıkanıklığında nedene yönelik tedavi uygulanır.

Gözyaşı kanal tıkanıklığı ameliyatı nasıl yapılır?

Gözyaşı kanal tıkanıklığı cerrahi tedavisi iki farklı yöntem ile yapılır. Birincisi lazer yöntemi ile, ikincisi ise mikro cerrahi teknikler ile bu kanalları açmak mümkündür.

Gözyaşı kanal tıkanıklığı lazer tedavisi : Gözyaşı kanal tıkanıklığı lazer tedavisinde herhangi bir cilt kesi si yapmaya gerek kalmaz. Lazer tedavisinde bir endoskop yardımı ile direkt göz yaşı kanalından girilerek kanaldan devam edilir ve tıkanıklığın bulunduğu bölge açılır. Günümüzde lazer ile tedavi daha az komplikasyonu olan ve daha uygun olan, hastaların genelinde ilk seçenek olarak uygulanabilen bir yöntemdir. Lazer tedavisinin başarı oranı açık cerrahiye göre biraz daha düşüktür. Lazer yöntemi ile başarı elde edilemeyen olgularda açık cerrahi yönteme baş vurulur.

Gözyaşı kanal tıkanıklığı cerrahi tedavisi : Gözyaşı kanal tıkanıklığı cerrahi tedavisi lazer tedavisinde başarılı olunmayan vakalarda cilt açılarak tam görüş ile daha sağlıklı ve daha güvenli teknikler ile kanal açılır ve gereken durumlarda slikon sondalar ile açılan kanal bölgesinin açık kalması sağlanır. Göz yaşı kanal tıkanıklığı lazer ile de yapılsa, normal mikro cerrahi tekniği ile de yapılsa ameliyat sonrası tekrar kanalın tıkanma riski vardır.

Gözyaşı kanal tıkanıklığında nasıl önlemler alınmalı?

Gözyaşı kanal tıkanıklığı var ise yapılması gereken en iyi yöntem öncelikle bir göz doktoruna gitmek ve muayene olup gereken tedavinin uygulanmasına uymaktır. Gözyaşı kanal tıkanıklığı tedavisi tek bir tedavi ile bitmez ve oldukça uzun bir süreçtir. Gözyaşı kanal tıkanıklığında doktorun verdiği ilaçları düzenli kullanmak ve buna rağmen geçmeyen tıkanıklıklarda gereken yöntem ile cerrahi tedaviye izin vermek gerekir.

Bu rahatsızlıktan dolayı sık sık gözyaşı olacağı için sürekli silmek zorunda kalınabilir ve bu durum nedeni ile kısır döngü oluşur. Göz her silindiğinde kornea tahriş olur ve göz daha fazla yaşarır. Bu nedenle gözyaşı fazlalığı olduğunda mümkün olduğunca gözleri dokunmamak ve tahriş etmemek gerekir. Gözün temizliğine dikkat etmek gerekir. Tedavi sürecinde hasta, doktor kontrollerini ihmal etmemelidir.

Göz hastalıkları ile ilgili benzer sağlık konuları

  1. Göz ağrısı neden olur
  2. Göz kanlanması neden olur
  3. Üveit nedir
  4. Göz sulanması neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git