Endokrinolojik Hastalıklar ve Tedavileri

Glukagonoma Nedir? Glukagonoma Belirtileri ve Tedavisi

Glukagonoma (kan şeker düzeyinin artmasından sorumlu hormon) salgılayan pankreas tümörüdür. Alfa hücrelerinden kaynaklanır.

Glukagonoma nedir?

Glukagonoma (kan şeker düzeyinin artmasından sorumlu hormon) salgılayan pankreas tümörüdür. Alfa hücrelerinden kaynaklanır. Glukagonoma kanser olabileceği gibi, kanser olmayabilir de. 20-70 yaş arasında ve kadınlarda daha sık görülür. Klinik olarak aktif tümör, 5 cm’den daha büyük çapa sahiptir. Pankreasın gövde ya da kuyruk kısmında yerleşim gösterebilir. Tümörün boyutu ile malignitesi arasında yakın bir ilişki vardır. Çapı 5cm’den büyük tümörlerin %60-80’i malign (kötü huylu) karakterdedir. Metastazları sıklıkla karaciğer, lenf nodu, adrenal bez ve vertebralara olmaktadır.

Glukagonoma belirtileri

Aşırı glukagon üretimine bağlı olarak hiperglisemi (yüksek kan glukozu) atakları gelişebilir. Olgularda cilt lezyonları predominanttır. Karakteristik olarak olguların %50’sinden fazlasında nekrolitik migratuar eritemli cilt lezyonları görülmektedir. Kilo kaybı, ağız iltihabı, hafif diabetes mellitus, psikiyatrik bozukluklar, anemi, tırnak distrofisi, kadınlarda vulvavajinis, venöz tromboz ve pulmoner emboliye eğilim söz konusudur.

Glukagonoma teşhisi

Glukagonomalı hastalarda normokrom normositik anemi, sedimantasyon yüksekliği ve bazı duygusal bozukluklar saptanabilir. Bunlar hastalığın kronik seyirli olmasına bağlı olarak ortaya çıkan tablolardır. Klinik bulgular serum glukagon düzeyi ile paralellik gösterir. Teşhiste kan glukagon düzeyi normalin on katına kadar çıkabilir. Plazma aminoasit konsantrasyonu %25’in altına iner. Tümör bazen fizik muayenede palpe edilebilecek boyutlara ulaşabilir. Tümörün lokalizasyonunu tespit etmek için ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, selektif anjiyografi ve perkütan transhepatik venöz örnekleme gibi yöntemler kullanılabilir.

Glukagonoma tedavisi

Temel tedavi cerrahi eksizyondur. Glukagonoma çoğu kez malign karakterde bir tümör olsa da ve teşhis sırasında lokal veya uzak, mikro (mikroskopla görülebilen) veya makro (gözle görülebilen) metastaz bulunsa da, tümör oldukça yavaş büyür ve  tümör küçültücü ameliyat bile hastada  düzelme sağlayabilir. İnoperabl tümörlerde kemoterapi tedavisi tercih edilir. Sandostatin glukagon düzeyini normale düşürerek şikayetlerin kaybolmasını sağlar. Fakat bu tedavinin tümör büyümesi üzerinde etkisi yoktur. Dermatitlerin uygun tedavisi, pulmoner emboli ve derin ven trombozu için proflaktik tedavi gibi tedavi yöntemleri de uygulanır.

Benzer sağlık yazıları

  1. Diabetes mellitus nedir ve neden olur
  2. Pankreas kanseri nedenleri ve tedavisi
  3. Pankreatit nedenleri ve tedavisi
  4. Pankreas kistleri nedir 
  5. İnsülinoma nedir ve neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git