D

Glucobay Nedir? Glucobay Ne İşe Yarar? Glucobay Yan Etkileri Nelerdir?

GLUCOBAY 100 MG TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her tablette 100 mg akarboz bulunur.

Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz, kolloidal anhidroz silika, magnezyum stearat, mısır nişastası gibi yardımcı maddeler içerir.

Glucobay Propektüs

GLUCOBAY NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? (GLUCOBAY ENDİKASYONLARI)

Glucobay tablet formunda piyasaya sunulmaktadır ve her bir tablet 100 mg akarboz içerir.

Glucobay’ın etkin maddesi olan akarboz alfa glukosidaz inhibitörüdür. Glucobay, şeker hastalığının ağızdan tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

Etkisini, ince bağırsaklarda şekerlerin parçalanmasını sağlayan enzimin etkisini engelleyerek gösterir. Böylece şekerlerin sindirimi gecikir ve kana karışması yavaşlar. Bu etkisi ile Glucobay, yemeklerden sonra görülen kan şekeri artışını azaltır.

Glucobay 30,60 ve 90 tablet içeren ambalajlarda bulunur. Tabletler beyaz-sarıya yakın renkte ve yuvarlaktır. Tabletlerin bir yüzünde ‘G 100′ basılı olup, diğer yüzünde “Bayer” logosu bulunur.

Glucobay, şeker hastalığının tedavisinde diyetle birlikte ve gizli şeker tespit edilen hastalarda şeker hastalığının başlangıcının önlenmesinde diyet ve egzersizle beraber kullanılır.

Tokluk kan şekeri değerinin 140-200 mg/dl arasında, açlık kan şekeri değerinin 100-125 mg/dl arasında olması gizli şeker olarak tanımlanır.

GLUCOBAY KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • İlacın içindeki maddelerden birine karşı alerjiniz varsa,
 • Sindirim ve emilim bozukluğuna neden olan sürekli bağırsak bozukluğunuz varsa,
 • Karaciğer sirozunuz varsa,
 • Bağırsakta gaz oluşumunun arttığı bir durumunuz varsa (örn. bağırsak tıkanıklıkları, büyük fıtıklar, bağırsak ülserleri gibi),
 • Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa, bunlar gibi durumlarda Glucobay kullanılmamalıdır. 

GLUCOBAY’IN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

 • Karaciğer enzimlerinde belirti vermeyen yükselmeler olabilir. Doktorunuz tedavinizin ilk yılında 3 ayda bir karaciğer enzimlerinizi düzenli aralıklarla kontrol etmelidir.
 • Glucobay’ın güvenliliği ve etkinliği 18 yaş altı hastalarda saptanmamıştır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

GLUCOBAY’IN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Glucobay ile tedavi sırasında bir tür şeker olan sukroz ve sukroz içeren yiyecekler sıklıkla karında rahatsızlığa veya ishale neden olurlar.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE GLUCOBAY KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Glucobay hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza başvurunuz.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Glucobay emziren annelerde önerilmemektedir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR GLUCOBAY KULLANABİLİR Mİ?

Glucobay kullanımı ile araç ve makine kullanma yeteneğinin zayıfladığına dair hiçbir veri yoktur.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE GLUCOBAY KULLANIMI

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında Glucobay’ın etkisi değişebilir.

Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan sülfonilüre, metformin, insülin gibi ilaçlar,
 • Kalp hastalıklarında kullanılan digoksin,
 • Mide asidini azaltmak için kullanılan antiasit ilaçlar,
 • Kolesterolü düşürmek için kullanılan kolestiramin,
 • Bağırsaklarda emilimi arttırıcı ilaçlar,
 • Sindirimi kolaylaştıran enzimler,
 • Bir antibiyotik olan neomisin.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

GLUCOBAY NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Doktorunuz tarafından başka şekilde tavsiye edilmemiş ise, önerilen doz aşağıdaki gibidir:

 • Başlangıç dozu: Günde 3 kez bir adet Glucobay 50 mg tablet ya da günde 3 kez yarım Glucobay 100 mg tablet.
 • Doz daha sonra: Günde 3 kez iki adet Glucobay 50 mg tablet ya da günde 3 kez bir adet Glucobay 100 mg tablet’e kadar çıkartılır.

Ortalama günlük doz 300 mg’dır (3×2 Glucobay 50 mg tablet ya da 3×1 Glucobay 100 mg tablet). Diyetinize kesin olarak uymanıza rağmen istenmeyen şikayetler ortaya çıkarsa, doktorunuza danışınız.

Gizli şekeri olan hastalarda:

Önerilen doz günde 3 defa 100 mg’dır.

Günde 1 kere 50 mg ile başlanır ve üç ay içinde günde 3 kere 100 mg’a kadar çıkılır.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Glucobay ağız yoluyla alınır.

Tabletler yemekten önce bir miktar sıvı ile yutulmalıdır veya yemek sırasında ilk lokmalar ile çiğnenmelidir.

Yaşlılarda Glucobay Kullanımı:

Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Yukarıda önerilen dozlarda kullanılabilir.

Çocuklarda Glucobay Kullanımı:

Glucobay’ın güvenliliği ve etkinliği 18 yaş altı hastalarda saptanmamıştır. Glucobay 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Böbrek Yetmezliği Durumunda Glucobay Kullanımı:

Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Glucobay kullanımı için süre açısından herhangi bir kısıtlama yoktur.

Doktorunuz Glucobay ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Eğer Glucobay’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Glucobay Kullandıysanız:

Glucobay’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Glucobay şeker içeren içecek ve/veya yiyeceklerle birlikte fazla miktarda alındığında gaz ve ishale neden olabilir. Fazla miktarda Glucobay alındığında 4-6 saat süreyle şeker içeren yiyecek ve içecekler tüketilmemelidir.

Glucobay’ı Kullanmayı Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Glucobay İle tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Doktorunuz Glucobay ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecek ve tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler konusunda sizi bilgilendirecektir.

GLUCOBAY’IN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Glucobay’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Glucobay’ın olası yan etkileri aşağıda görülme sıklıklarına göre verilmiştir:

Çok yaygın (1/10’dan daha sık görülebilen) yan etkiler;

 • Gaz.

Yaygın (1/10-1/100 arası görülebilen) yan etkiler;

 • İshal, sindirim sistemine ait ağrı ve karın ağrısı.

Yaygın olmayan (1/100- 1/1000 arası görülebilen) yan etkiler;

 • Bulantı,
 • Kusma,
 • Hazımsızlık.
 • Karaciğer enzimlerinde artış

Şeyrek (1/1000-1/10000 arası görülebilen) yan etkiler;

 • Ödem (özellikle bacaklarda sıvı birikmesi),
 • Sarılık.

Sıklığı bilinmeyen  (eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilen) yan etkiler;

 • Kanda pıhtılaşma hücrelerinin sayısının azalması,
 • Döküntü, kızarıklık, kurdeşen gibi alerjik reaksiyonlar,
 • Bağırsakların tamamen ya da kısmen tıkanması, pnömotozis sistoides intestinalis (mide bağırsak kanalının herhangi bir yerinde bağırsak duvarında bulunabilen içi hava dolu kistlerin gözlendiği nadir bir hastalık).
 • Karaciğer iltihabı (hepatit). Karaciğer bozukluğu, böbrek fonksiyon anormalliği ve karaciğer hasarı olarak bildirilen olaylar özellikle Japonya’da izlenmiştir. Japonya’da ölümcül sonuçları olan münferit ani gelişen hepatit vakaları bildirilmiştir. Glucobay ile ilişkisi belirsizdir.

Eğer doktorunuz tarafından size reçete edilen diyetinize uymazsanız, sindirim sisteminizle ilgili yan etkiler şiddetlenebilir. Size reçete edilen diyete sıkı sıkıya uymanıza rağmen bu gibi bir sıkıntı yaşarsanız, doktorunuza danışınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi’ne (TÜFAM) bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

GLUCOBAY’IN SAKLANMASI

 • Glucobay’ı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Glucobay’ı 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Tabletler ambalajından çıkartıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.
 • Glucobay’ı son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Glucobay’ı kullanmayınız. “Son Kull. Ta.:” ibaresinden sonra yazılan rakam ayı temsil eder ve o ayın son günü son kullanım tarihidir.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluk fark ederseniz Glucobay’ı kullanmayınız.

Son kullanma talihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 22/02/2011 tarihinde onaylanmıştır.

Konu İle İlgili Benzer Yazılarımız

 1. Şeker hastalığı nedir, neden olur
 2. Şeker hastalığında böbrek sorunları
 3. Şeker hastalığı ve korunma yolları
 4. Şeker düşüklüğünde ilk yardım nasıl yapılır

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git