Endokrinolojik Hastalıklar ve Tedavileri

Genotropin GoQuick (Büyüme Hormonu) Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

GENOTROPIN GOQUICK kullanma talimatı

Genotropin GoQick 36 IU enjeksiyonluk solüsyon için toz ve çözücü içeren kullanıma hazır kalem 

Deri altına uygulanır.

Genotropin GoQuick’in etkin maddesi: Somatropin.

Genotropin GoQuick’in yardımcı maddeleri: Toz; glisin (E640), mannitol (E421), sodyum hidrojen fosfat susuz (E339) ve disodyum fosfat susuz (E339) içerir. Çözücü; Metakrezol, mannitol (E421) ve enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız varsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, hastaneye veya doktora gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.

GENOTROPIN GOQUICK nedir ve ne için kullanılır?

Genotropin GoQuick rekombinant insan büyüme hormonudur (somatropin olarak da adlandırılır). Yapısı, kemiklerin ve kasların gelişimi için gerekli olan doğal insan büyüme hormonuna benzer. Ayrıca yağ ve kas dokularınızın doğru miktarda gelişmesini sağlamaktadır. Rekombinant insan ve hayvan dokusundan yapılmamış anlamına gelmektedir.

Genotropin GoQuick çocuklarda aşağıdaki büyüme bozukluklarının tedavisinde kullanılmaktadır: 

 • Eğer çocuğun gelişimi normal değilse ve büyüme hormonu yetersiz ise Genotropin GoQuick  tedavisi alması gerekebilir.
 • Turner sendromunuz varsa (Turner sendromu kız çocuklarında kromozomal bir hastalıktır ve büyümeyi etkileyebilir). Eğer böyle bir hastalığınız varsa doktorunuz size bunu bildirecektir.
 • Kronik böbrek hastalığınız varsa (Böbrekler normal fonksiyonlarını yitirdiği için büyüme etkilenebilir).
 • Küçük ve düşük kilolu doğan bebeklerde, 4 yaşında yaşıtlarına göre boy kısalığı olan çocuklarda, büyüme hormonu boy uzamasında yardımcı olabilir.
 • Genotropin GoQuick yetişkinlerde, belirgin büyüme hormonu eksikliği olan kişilerde kullanılır. Büyüme hormonu eksikliği yetişkinlik döneminde başlayabilir veya çocukluktan başlayan eksikliğin devamı olabilir.
 • Çocukluk döneminde büyüme hormonu tedavisi almışsanız, büyüme tamamlandıktan sonra hormon durumu tekrar kontrol edilir. Eğer ciddi büyüme hormonu varsa, doktorunuz tedaviye devam etmenizi isteyebilir.

Genotropin GoQuick, büyüme hormonu tedavisinde teşhisi koyan ve doktorunuz tarafından reçete edilir. 

Genotropin GoQuick Hangi Hastalıklarda Kullanılır

GENOTROPIN GOQUICK kullanımının sakıncalı olduğu durumlar (kontrendikasyonlar)

 • Somatropin’e ya da Genotropin GoQuick’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa, bu ilacı kullanmayınız.
 • Aktif tümörünüz varsa, Genotropin GoQuick kullanmaya başlamadan önce tümörlerin büyümesi durdurulmuş ve tümör tedavisi tamamlanmış olmalıdır.
 • Çok hastaysanız (örn. açık kalp cerrahi ardından komplikasyonlar, batın cerrahisi, akut solunum yetmezliği, kaza travması ve benzeri durumlar), önemli bir ameliyat geçirecekseniz ya da geçirdiyseniz veya herhangi bir nedenle hastaneye yattıysanız, doktorunuza söyleyiniz ve sizinle ilgilenen diğer doktorlara büyüme hormonu kullandığınızı hatırlatınız.
 • Büyümenin uyarılması için Genotropin GoQuick reçete edilmiş, ancak büyümeniz sonlandıysa (epifizler kapandıysa) Genotropin GoQuick’i kullanmayınız.

GENOTROPIN GOQUICK’ın dikkatli kullanılması gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

 • Eğer diyabet gelişme riski varsa, Genotropin GoQuick tedavisi sırasında doktorunuz kan şekeri seviyenizi izlemek isteyebilir. Eğer diyabet için ilaç tedavisi alıyorsanız, bu ilaçların dozunu değiştirmeniz gerekip gerekmediğini doktorunuza danışmalısınız.
 • Genotropin GoQuick tedavisi başladıktan sonra bazı hastalarda tiroid hormonu tedavisi de başlanması gerekebilir. Tiroid hormonu tedavisi alanlarda ise, tiroid hormonu dozunda bir değişiklik yapılması gerekebilir.
 • Büyümenin uyarılması için büyüme hormonu kullanıyorsanız ve yürürken topallama oluyorsa ya da büyüme hormonu tedavisi sırasında kalçada oluşan ağrı nedeniyle topallamaya başlamışsanız, doktorunuza bu konuda bilgi vermelisiniz.
 • Doktorunuz koruyucu madde olan metakrezol nedeniyle enjeksiyon bölgesine yakın kaslarda enflamasyon (iltihap/yangı) geliştiğini doğrularsa alınması gereken tedbirleri alacaktır.
 • Geçmiş bir tümör (kanser) sonrası büyüme hormonu yetersizliği için Genotropin kullanmakta iseniz, tümör tekrarı veya diğer herhangi bir kanser gelişme ihtimali açısından düzenli olarak muayene olmanız gerekir.
 • Eğer gittikçe kötüleşen karın ağrınız varsa doktorunuza bu ağrıdan haberdar etmelisiniz.
 • 80 yaş üzeri hastalar bakımından deneyim sınırlıdır. Yaşlı hastalar Genotropin GoQuick’in etkisine daha duyarlıdır. Bu nedenle yan etki gelişimine yatkın olabilirler.

Kronik böbrek (renal) yetmezliği olan çocuklarda Genotropin GoQuick kullanırken dikkat edilmesi gereken durumlar: 

Genotropin GoQuick tedavisine başlamadan önce, doktorunuz böbrek fonksiyonlarınızı ve büyüme hızınızı incelemek isteyecektir. Böbrek hastalığı olan çocuklarda hastalığı için uygulanan tedavi devam etmelidir. Böbrek nakli yapılırsa nakilden sonra Genotropin GoQuick tedavisi durdurulmalıdır.

Küçük ya da çok zayıf doğan çocuklarda Genotropin GoQuick kullanırken dikkat edilmesi gereken durumlar:

 • Çok küçük veya çok zayıf doğan ve 9-12 yaşlarında olan çocuğunuz için, doktorunuzdan puberte dönemine ve bu ilacın kullanımına yönelik bilgi istemeniz gerekir.
 • Doktorunuz, tedaviye başlamadan önce ve tedavi sırasında her yıl, kan şekeri ve insülin düzeylerini kontrol edecektir.
 • Çocuğun büyümesi sona erene kadar tedavi devam ettirilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse mutlaka doktorunuza danışınız. 

Özel durumlarda GENOTROPIN GOQUICK kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Genotropin goQuick kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Hamileyseniz, hamile olma olasılığınız varsa veya hamile kalmaya çalışıyorsanız, Genotropin GoQuick’i kullanmayınız. Eğer tedavi görürken hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuz ile görüşünüz.

Emzirme döneminde Genotropin GoQuick kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Eğer bebeğinizi emzirme döneminde bu ilacı kullanmanız gerekiyorsa dikkatli olunuz ve doktorunuz ile bu konuyu görüşünüz ve doktorunuzdan bilgi alınız.

Araç ve makine kullananlar Genotropin GoQuick kullanabilir mi? Araç ve makine kullanımı sırasında herhangi bir olumsuz etkisinin olduğu saptanmamıştır.

Genotropin GoQuick’in yiyecek ve içecekler ile kullanılması: Genotropin GoQuick’in yiyecek ve içeceklerle kullanılmasına yönelik bir veri yoktur.

GENOTROPIN GOQUICK’IN içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün, her dozunda 40 mg mannitol bulundursa da, uygulama yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte GENOTROPIN GOQUICK kullanımı nasıl olmalı?

Eğer;

 • Diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar kullanıyorsanız,
 • Tiroid hormonları kullanıyorsanız,
 • Sentetik adrenal hormonlar (kortikosteroid içeren ilaçlar) kullanıyorsanız,
 • Cinsiyet hormonları (örn. östrojen içeren ilaçlar) kullanıyorsanız,
 • Siklosporin (nakil sonrası bağışıklık sistemini zayıflatan bir ilaç) kullanıyorsanız,
 • Epilepsi kontrolünü sağlayan ilaçlar (antikonvülzanlar) kullanıyorsanız, doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.

Doktorunuz, bu ilaçların veya Genotropin GoQuick’in dozunu ayarlamak isteyebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullanmışsanız doktorunuza veya eczacınıza bu ilaçlar hakkında bilgi veriniz.

GENOTROPIN GOQUICK nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doz; vücut ağırlığına, tedavisini aldığınız hastalığa ve büyüme hormonunun sizde ne kadar etkili olduğuna göre değişir. Doz kişiye özeldir. Doktorunuz, hem tedavi şemasını hem de bireyselleştirilmiş Genotropin GoQuick dozunu, miligram (mg) cinsinden; ya kilogram (kg) başına vücut ağırlığına göre ya da metrekare (m2) cinsinden boyunuz ve ağırlığınızla hesaplanan vücut yüzeyi alanınıza göre belirleyecektir. Doktorunuza sormadan dozu ve tedavi programını değiştirmemelisiniz.

Büyüme hormonu yetersizliği olan çocuklarda Genotropin GoQuick kullanımı:

Günde 0.025 – 0.035 mg/kg veya günde 0.7 – 1.0 0 mg/m2 kullanılır. Daha yüksek dozlarda kullanılabilir. Büyüme hormonu yetersizliğinin, ergenlik dönemine girildiğinde de devam etmesi durumunda, fiziksel gelişme tamamlanana kadar Genotropin GoQuick tedavisinin sürdürülmesi gerekir.

Turner sendromlu çocuklarda Genotropin GoQuick kullanımı: 

Günde 0.045 – 0.050 mg/kg veya 1.4 mg/m2 kullanılır.

Kronik böbrek yetmezliği olan çocuklarda Genotropin GoQuick kullanımı:

Günde 0.045 – 0.050 mg/kg veya günde 1.4 mg/m2 kullanılır. Büyüme hızının çok yavaş olması durumunda daha yüksek dozlar kullanılabilir. 6 aylık tedaviden sonra doz ayarlaması gerekebilir.

Olması gerekenden küçük veya zayıf doğan ve büyüme bozukluğu olan çocuklarda Genotropin GoQuick kullanımı:

Günde 0.035 mg/kg veya günde 1.0 mg/m2 kullanılır. Son boya ulaşana kadar tedavi devam ettirilmelidir. Çocuk tedaviye yanıt vermiyorsa ya da son boya ulaştıysa ve büyüme durduysa, bir yıldan sonra tedavi sonlandırılmalıdır.

Büyüme yetersizliği olan erişkinlerde Genotropin GoQuick kullanımı:

Çocukluk dönemi tedavisinden sonra Genotropin GoQuick kullanımı devam ediyorsa, günde 0.2 – 0.5 mg ile başlanması önerilir. Bu doz, kan testi sonuçlarına göre ve bunla birlikte klinik yanıt ile yan etkilere göre aşamalı bir şekilde arttırılabilir ya da azaltılabilir.

Büyüme hormonu eksikliği erişkinlik döneminde başladıysa, günde 0.15 – 0.3 mg ile başlanması önerilir. Bu doz kan testi sonuçlarına göre ve bununla birlikte klinik yanıt ve yan etkilere göre aşamalı bir şekilde arttırılabilir ya da azaltılabilir. Günlük idame doz, nadiren günde 1.0 mg’dan yüksektir. Kadınlarda, erkeklere oranla daha yüksek doz uygulanması gerekebilir. Dozaj 6 ayda bir izlenir. 60 yaşın üzerindeki bireylerde, günde 0.1 – 0.2 mg’lık dozla başlanması önerilir ve bu doz, bireysel ihtiyaca göre yavaş yavaş arttırılır. Minimum etkin doz kullanılmalıdır. İdame doz nadiren 0.5 mg’dan yüksektir.

Doktorunuzun verdiği talimatlara uyunuz. 

Uygulama yolu ve metotu:

Genotropin GoQuick deri altına enjeksiyon içindir. Kısa bir enjeksiyon iğnesiyle derinin hemen altındaki yağlı dokuya enjekte edilir. Doktorunuz size Genotropin GoQuick nasıl kulanacağınızı gösterecektir. Genotropin GoQuick’i daima doktorunuzun size gösterdiği ve söylediği gibi kullanmalısınız.

Genotropin GoQuick’i nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz mutlaka eczacınıza veya doktorunuza danışınız. 

Lütfen Genotropin GoQuick kullanımı konusunda daha detaylı bilgi için bu Kullanma Talimatının sonunda link verilen“Kullanma Kılavuzu’na” bakınız.

Kalemi kullanma kılavuzunda anlatıldığı şekilde kullanınız. Kalem enjeksiyon cihazını kullanırken, karıştırmadan önce iğneyi çevirerek takınız. Her enjeksiyon için yeni bir iğne kullanınız. İğneleri tekrar kullanmayınız.

Enjeksiyonun hazırlanması: 

Enjeksiyondan yarım saat önce Genotropin GoQuick’i buzdolabından çıkarmalısınız, bu sayede yavaş yavaş ısınmış olur, bu da enjeksiyonunuzu daha kolay gerçekleştirmenizi sağlayacaktır.

GoQuick kalemi, hem büyüme hem de çözücü sıvıyı içeren iki bölmeli kartuştan oluşmaktadır. Büyüme hormonu ve çözücü sıvı kartuş tutucu döndürülerek karıştırılır. Ayrı bir cihaz gerekli değildir (detaylandırılmış basamaklar için kullanma kılavuzuna bakınız). Toz çözülene kadar GoQuick kalemi öne arkaya birkaç kez yavaşça eğerek çözünüz. Genotropin GoQuick’i karıştırırken kalemi çalkalamayın (yavaşça karıştırın). Çözeltiyi hızlıca çalkalamanız büyüme hormonunu köpürtebilir ve aktif maddeye zarar verebilir. Çözeltiyi kontrol ediniz ve çözelti bulanıksa veya içinde partiküller varsa enjekte etmeyiniz.

Genotropin GoQuick’in enjekte edilmesi:

İlk olarak ellerinizi yıkamalı ve derinizi temizlemelisiniz.

Büyüme hormonunuzu her gün yaklaşık aynı saatte enjekte ediniz. Enjeksiyonu uygulamak için en uygun zaman uyku zamanıdır, çünkü hatırlanması kolaydır. Aynı zamanda geceleri büyüme hormonunun daha yüksek seviyede olması doğaldır.

Birçok insan uyluk veya kalçaya enjeksiyon uygular. Siz, doktorunuzun size gösterdiği  vücut bölgesine enjeksiyon uygulayınız. Enjeksiyon bölgesinde derinin yağlı dokuları büzülebilir. Bundan kaçınmak için her seferinde enjeksiyon için farklı bir yer seçmeniz uygun olacaktır. Bu şekilde, enjeksiyon sırası tekrar aynı yere geldiğinde deriniz ve deri altındaki bölgenin normale dönmesini sağlarsınız.

Enjeksiyonu uyguladıktan hemen sonra Genotropin GoQuick’i buzdolabına koymayı unutmayınız. 

Çocuklarda Genotropin GoQuick kullanımı:

Bu konuda üstte bilgi verilmiştir.

Yaşlılarda Genotropin GoQuick kullanımı:

80 yaş üzeri bireylerde kullanımı sınırlıdır. Yaşlı hastalar, Genotropin GoQuick’in etkisine karşı daha duyarlı olabilirler, bu nedenle yan etkilerin oluşmasına daha yatkın olabilirler.

Böbrek ve karaciğer yetmezliği olanlarda Genotropin GoQuick kullanımı:

Kronik böbrek (renal) yetmezliği olan çocuklar ile ilgili bilgi üstte verilmiştir. Karaciğer yetmezliği ile ilgili bir bilgi yoktur.

Eğer Genotropin GoQuick’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Genotropin GoQuick kullandıysanız: Enjekte etmeniz gerekenden fazlasını enjekte etmişseniz, en kısa sürede doktorunuz ya da eczacınız ile ile konuşunuz. Kan şekeri düzeyiniz çok düşebilir ve ardından çok yükselebilir. Güçsüz, ağır, uykulu ya da kendinizde değilmiş gibi hissedebilirsiniz veya bayılabilirsiniz.

Genotropin GoQuick’i kullanmayı unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. En doğrusu, büyüme hormonunuzu düzenli şekilde kullanmanızdır. Bir dozu almayı unutursanız, sonraki enjeksiyonu ertesi gün normal saatinde yapınız. Atladığınız enjeksiyonları not ediniz ve sonraki kontrolünüzde doktorunuza bildiriniz.

Genotropin GoQuick ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: Genotropin GoQuick’i kullanmayı bırakmadan önce doktorunuza danışınız.

Bu ürünün kullanımı ile ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

GENOTROPIN GOQUICK’IN olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Genotropin GoQuick’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Çok yaygın ve yaygın görülen yan etkiler tedavinin ilk birkaç ayında başlayabilir ve kendiliğinden veya dozun azaltılmasıyla ortadan kalkabilir.

Genotropin GoQuick’in çok yaygın görülen yan etkileri: 

 • Eklem ağrısı,
 • Su tutulması (parmaklarda ya da ayak bileklerinde şişkinlik olarak görülür).

Genotropin GoQuick’in çocuklarda yaygın görülen yan etkileri:

 • Enjeksiyon bölgesinde geçici kızarıklık, kaşınma ve/veya ağrı,
 • Eklem ağrısı.

Genotropin GoQuick’in erişkinlerde yaygın görülen yan etkileri:

 • Uyuşma/karıncalanma,
 • Kollarda ve sertlik, kas ağrısı,
 • Ellerde ya da koltuk altlarında ağrı ya da yanma hissi (karpal tünel sendromu olarak bilinir).

Genotropin GoQuick’in çocuklarda yaygın olmayan yan etkileri: 

Su tutulması (tedavinin başlangıcında kısa bir süre için parmaklarda ya da ayak bileklerinde şişkinlik olarak görülür).

Genotropin GoQuick’in Çocuklarda seyrek görülen yan etkileri:

 • Uyuşma/karıncalanma,
 • Lösemi (bu yan etki, bazıları somatropin ile tedavi edilen büyüme hormonu eksikliği olan düşük sayıda bir hastada rapor edilmiştir.). Ancak tetikleyici öncü faktörler bulunmayan büyüme hormonu tedavisi alan hastalarda lösemi görülme sıklığının arttığına dair bir kanıt bulunmamaktadır),
 • Kafa içi basıncında artış (şiddetli baş ağrısı, görme bozuklukları ve kusma gibi belirtilere neden olur),
 • Kas ağrısı.

Genotropin GoQuick’in sıklığı bilinmeyen yan etkileri:

 • Tip 2 tiyabetis mellitus,
 • Kandaki kortizol hormonu düzeyinde azalma.

Genotropin GoQuick’in çocuklarda sıklığı bilinmeyen yan etkileri:

Kollarda ve bacaklarda sertlik.

Genotropin GoQuick’in erişkinlerde sıklığı bilinmeyen yan etkileri:

 • Kafa içi basıncında artış (şiddetli baş ağrısı, görme bozuklukları ve kusma gibi belirtilere neden olur),
 • Enjeksiyon bölgesinde kızarıklık, kaşınma ve/veya ağrı.

Enjekte edilen büyüme hormonuna karşı antikorlar oluşabilir, ancak bu antikorlar, büyüme hormonunun etki göstermesini engellemez.

Enjeksiyon bölgesi çevresinde deri pürüzlü ya da yumrulu hale gelebilir, ancak her seferinde farklı yere enjeksiyon uygularsanız bu durum oluşmaz.

Koruyucu madde metakrezol nedeniyle oluşabilen çok nadir bir yan etki, enjeksiyon bölgesine yakın kasların iltihabıdır.

Genotropin GoQuick’in ile tedavi sırasında kalça veya dizde rahatsızlık veya ağrı oluşursa doktorunuz femurbaşı epifiz kayması ve Leeg-Calve Perthes hastalığını değerlendirebilir.

Büyüme hormonu tedavisi ile oluşabilecek diğer olası yan etkiler aşağıdakileri içerebilir:

Sizde veya çocuğunuzda yüksek kan şekeri düzeyi veya düşük tiroid hormonu seviyeleri gözlenebilir. Bu durum doktorunuz tarafından test edilebilir ve doktorunuz gerekli olduğu durumlarda uygun tedaviyi reçete edebilir. Seyrek olarak, büyüme hormonu ile tedavi edilen hastalarda pankreas iltihabı rapor edilmiştir.

Eğer bu Kullanma Talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız veya bu etkilerden herhangi birisi ciddi bir hal alırsa doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde bulunan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

GENOTROPIN GOQUICK nasıl saklanır?

 • Genotropin GoQuick çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Genotropin GoQuick’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
 • Genotropin GoQuick’i ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Son kullanma tarihi, ilgili ayın son gününü ifade eder.
 • Tozu sıvı ile karıştırmadan önce, büyüme hormonunuzu son kullanma tarihine kadar buz dolabında (2°C ile 8°C) saklayınız. Bu süre zarfında, en fazla 4 haftaya kadar 25°C’nin altında (oda sıcaklığında) saklayabilirsiniz.
 • Genotropin GoQuick ışığa karşı hassastır. Genotropin Goquick ışıktan uzak tutun ve dış kabında saklayın.
 • Tozu sıvı ile karıştırdıktan sonra Genotropin GoQuick’i ışıktan korumak için kalemi, kutusu içinde, 4 haftaya kadar buzdolabında  (2°C ila 8°C) saklayınız. Solüsyon berrak değilse veya solüsyonun içerisinde partiküllerin oluştuğunu fark ederseniz ilacı kullanmayınız.
 • Genotropin GoQuick’i dondurmayınız ya da buzlanmaya bırakmayınız. Donması durumunda kullanmayınız.

İlaçları atık su veya eve ait çöplerle birlikte atmayınız. Kullanmayacağınız ilaçların nasıl ve nereye atılacağını eczacınıza danışınız.

İğneleri veya boş kalemi kesinlikle çöpe atmayın. İğne ile işiniz bittiğinde dikkatlice bir köşeye ayırın. Böylece kimse kullanmaz ya da batıramaz. Hastanenizden veya büyüme kliniğinden “özel iğne koruyucuları” alabilirsiniz.

Çevreyi korumak için kullanmadığınız Genotropin GoQuick’i şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Bu kullanma talimatı 03.11.2016 tarihinde onaylanmıştır.

GENOTROPİN GOQUİCK ENJEKSİYONU KULLANMA KILAVUZU HAKKINDA DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN BU BAĞLANTI (Genotropin GoQuick Kullanma Kılavuzu) ÜZERİNE TIKLAYIN.

Benzer sağlık yazıları

 1. Büyüme hormonunun kas gelişimine etkisi nedir
 2. Akromegali nedir ve neden olur
 3. Cücelik nedir ve neden olur
 4. Çocuklarda boy problemleri
 5. Endokrinoloji ve endokrinolojik hastalıklar

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Saglikocagim.org olarak başladığımız yayın hayatımıza daha şık ve sade bir tasarımla Saglikocagim.net olarak devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi yine en anlaşılır sağlık bilgilerini sunmaya devam edeceğiz.

Copyright © 2017 Saglikocagim.net. Sitemizde yayınlanan sağlık yazıları, bilgi verme amaçlıdır. Doktorunuza danışmadan herhangi bir uygulamada bulunmayınız.

Üste Git