Endokrinolojik Hastalıklar ve Tedavileri

Genotropin GoQuick Nasıl Hazırlanır? Genotropin GoQuick Kullanıma Hazır Kalem Kullanma Kılavuzu

Lütfen Genotropin Goquick'i kullanmadan önce bu talimatları mutlaka okuyun.

Lütfen Genotropin GoQuick’i kullanmadan önce bu talimatları mutlaka okuyun. Eğer aldığınız doz ya da Genotropin ile tedaviniz ile alakalı herhangi bir sorununuz varsa, doktorunuza ya da hemşirenize bildirin.

GENOTROPIN GOQUICK nedir?

Genotropin GoQuick enjeksiyonluk solüsyon için toz ve çözücü içeren kullanıma hazır kalemdir. Kalemdeki Genotropin, sadece bir kez, yeni kaleme başladığınızda karıştırılır. Karıştırıldıktan sonra tek bir kalem, 28 gün boyunca kullanılabilir. Kartuşları asla değiştirmeyin. Kalem boşaldığı zaman yeni bir kalem kullanmaya başlayın.

Kalemde doz hafızası mevcuttur. Doz yeni bir kalem üzerinde ayarlanır. Daha sonra kalem her enjeksiyon için aynı dozu verir. Kalemi iğne koruyucusu ile ya da koruyucusuz kullanabilirsiniz.

 GENOTROPIN GOQUICK’I kullanmadan önce

 • Doktorunuz veya hemşirenizden kalemin kullanımına yönelik eğitim alın.
 • Kullanmanız gereken dozu ve parçalarını tanıyın.
 • Mor enjeksiyon düğmeli kalem aldığınızdan emin olun.
 • Ellerinizi yıkayın.

GENOTROPIN GOQUICK’IN ayarlanması ve kullanımı

Birinci adım: İğnenin takılması

a. Öncelikle kalemin beyaz kapağını çekin.

b. Yeni iğnenin mührünü çıkartın.

c. Kartuş tutucu kılıfı sıkıca tutun (şekil 1).

d. İğneyi kartuş tutucu ucuna yerleştirin.

e. Kalemin üzerine iğneyi yavaşça döndürerek takın (çok fazla sıkmayın).

f. İğnenin üzerindeki ambalajı dış ve iç iğne kapaklarını çıkartmayın.

İkinci adım: Genotropin’in karıştırılması

a. Kalemi A bölümü size dönük olmak üzere iğne ucu yukarıya gelecek şekilde tutun (şekil 2).

b. B bölümünü çentik içine girerek ilk klik sesini duyana kadar kartuş tutucuyu kalem içinde sıkıca çevirin.

 • Kalemi yavaşça bir yandan diğer yana yatırın. Kalemi çalkalamayın (çalkalamak büyüme hormonuna zarar verebilir).

c. Kartuş içindeki sıvının berrak olduğunu kontrol edin. Tozun tamamı çözünmelidir.

 • Eğer toz çözünmüş değilse, kalemi birkaç kez bir yandan diğer yana yavaşça çevirin.

d. Sıvıyı tekrar kontrol edin. Sıvının berrak olduğundan emin olun.

 • Eğer sıvı berrak ise, 3. aşamaya geçin.
 • Eğer sıvı hala bulanık ise ya da sıvı içesinde herhangi bir toz görürseniz, yeni bir kalem kullanın.

Üçüncü adım: Havasının çıkarılması

a. Dış iğne kapağını çıkartın. Bunu atmayın, iğneyi çıkarmak üzere saklayın (şekil 3 A).

b. İç iğne kapağını çıkartın.

c. Kalemi, iğne ucu yukarıya gelecek şekilde tutun (şekil 3b).

d. Sıkışmış herhangi bir havanın üstten çıkması için kartuş tutucuya hafifçe vurun.

e. C bölümünü çentik içine girerek ilk klik sesini çıkartana kadar kartuş tutucuyu sıkıca çevirin .

 • İç iğne kapağının etrafından biraz sıvı çıkabilir.

Dördüncü adım: İğne koruyucunun takılması (isteğe bağlı)

a. İğne koruyucunun siyah kapağını çıkartın (şekil 4A).

 • Eğer iğne koruması dışarıda ise, yerine yerleşip klik sesi duyulana kadar itin.

b. Bir elinizle kalemi mor logonun altından tutun. Diğer elinizle, iğne koruması altında iğne koruyucuyu tutun (şekil 4B).

c. Kalem üzerinde mor logo ile iğne koruyucu üzerine siyah logoyu birbirine denk gelecek şekilde ayarlayın. İğne koruyucu kalem üzerine uygun şekilde yerleşene kadar dikkatli bir şekilde itin.

Beşinci adım: Kalemin hazırlanması

a. İç iğne kapağı yukarıya çekilerek çıkarılır ve atılır (şekil 5 A).

b. 0.3 mg’a ayarladığınızı hafıza penceresinden kontrol edin.

c. Gri ayar düğmesini klik sesi kesilene kadar ok yönünde çevirin (şekil 5 B).

d. Kalemi iğneyi yukarıya gösterecek şekilde tutun (şekil 5C iğne koruyucu ile birlikte ve koruyucusuz olarak göstermektedir).

e. Mor enjeksiyon düğmesine sıvı çıkana kadar basın.

f. Eğer sıvı “e” adımındaki gibi çıkmazsa, bu bölümdeki adımları b’den e adımına kadar iki kez daha tekrarlayın.

g. Eğer sıvı hala çıkmazsa, kalemi kullanmayın.

 • Daha fazla bilgi için Sorular ve Cevaplar bölümüne bakın.

h. Eğer iğne koruyucu kullanırsanız, siyah düğmeyi basarak iğne koruyucuyu serbest bırakın (şekil 5D).

Altıncı adım: Dozun ayarlanması

 •  Dozu ayarlamak için siyah halkayı kullanın. Dozu ayarlarken, gri ayar düğmesinin dönmemesine dikkat edin.

a. Siyah halkayı Şekil 6’da gösterildiği gibi tutun.

b. Beyaz gösterge size önerilen dozu gösterene kadar siyah halkayı çevirin. Doktorunuz veya hemşireniz size uygun olan dozu söyleyecektir.

c. Eğer çevirirken beyaz gösterge size önerilen dozdan fazlasını gösterirse, doğru dozu ayarlamak için siyah halkayı hemen geri döndürün.

d. Kendi dozunuzu ayarladıktan sonra doktorunuz ya da hemşireniz size bildirene kadar bu dozu değiştirmeyin.

Not: Eğer siyah halka dönmezse, klikler durana kadar mor enjeksiyon düğmesine basın. Daha sonra siyah halkayı kullanarak kendi dozunuzu ayarlamaya devam edin (ayrıca daha fazla bilgi için Sorular ve Cevaplar bölümüne bakın).

Yedinci adım: Enjeksiyon için dozun ayarlanması

a. Gri ayar düğmesini klik sesi durana kadar mor renkteki ok yönüne doğru çevirin (şekil 7 A).

b. Siyah kol üzerinde yazan sizin dozunuzun beyaz gösterge ile yan yana gelmesi gerekir.

c. Siyah kol üzerinde yazılı olan doz ile hafıza penceresinde ayarlanan dozun aynı olduğunu kontrol edin (şekil 7B’de görüldüğü gibi).

d. Eğer dozlar aynı değilse, gri ayar düğmesini mor renkteki ok yönüne döndüğünde klik sesi çıkarmadığından emin olana kadar döndürün.

Sekizinci adım: Enjeksiyonun uygulanması

a. Doktorunuzun ya da hemşirenizin anlattığı şekilde enjeksiyon yerini hazırlayın.

b. Kalemi enjeksiyon yerinin üzerine yerleştirin.

c. Kalemi iğne deri üzerine batacak şekilde itin.

d. Başparmağınızı kullanarak, klikler bitene kadar mor enjeksiyon düğmesine aşağı doğru bastırın (şekil 8).

 • İğneyi deriden çıkarmadan önce 5 saniye sayın. Sayarken başparmağınızla düğmeyi hafifçe baskı uygulamaya devam edin.

e. Kalemi deriden düz bir şekilde çıkartın.

Dokuzuncu adım: İğnenin çıkarılması, Kalemin kapatılması ve Saklanması

Adım 9 A: İğne koruyucusu ile birlikte

a. İğne koruyucusunun ucuna iğne dış kapağını yerleştirin (şekil 9A).

b. İğne koruyucusu uygun bir şekilde kilitlenene kadar iğne kapağını koruyucu içine itin.

c. İğne kapağını kullanarak iğneyi yerinden sökün ve kullanılmış iğneler için hazırlanmış olan kap içine iğneyi atın.

d. İğne koruyucuyu kalemden ayırın.

e. Siyah kapağı iğne koruyucu üzerine yerleştirin. Kalemi buzdolabında saklayın.

Adım 9 B: İğne koruyucusu olmadan

a. İğneye dokunmayın.

b. İğneyi iğne dış kapağı ile dikkatlice kapatın (şekil 9B).

c. İğne kapağını kullanarak iğneyi döndürerek çıkarın ve kullanılmış iğneler için hazırlanmış kap içine iğneyi atın.

d. Beyaz kapağı kaleme takın. Kalemi buzdolabında (2°C-8°C’ de) saklayın.

GENOTROPIN GOQUICK’IN günlük kullanımı

1İğne koruyucudan siyah kapağı çıkarın veya kalemden beyaz kapağı çıkarın.

2- Yeni bir iğnenin takılması.

İğne koruyucusu ile

 • Eğer iğne koruyucusu serbest kalırsa, bunu içeriye doğru geri itin.
 • Kartuş tutucu uca yeni bir iğne takın.

İğne koruyucusuz

 • Kartuş tutucu uca yeni bir iğne takın.

3- Her iki iğne kapağını da çıkartın. Dıştaki iğne kapağını çıkarmak üzere saklayın.

4- Eğer iğne koruyucu kullanıyorsanız, iğne koruyucuyu uzatmak için siyah serbestleme düğmesini basın.

5- Dozu ayarlamak için, klik sesi durana kadar gri ayar düğmesini çevirin.

6- Ayarladığınız dozun, hafıza penceresinden gördüğünüz doz ile aynı olup olmadığını kontrol edin.

 • Eğer bu doz sizin ayarladığınız dozdan daha az ise, kalemde yeteri kadar Genotropin dozunun olmadığını gösterir.
 • Kalem kartuşunda yeterli ilaç kalmadıysa doktorunuz veya hemşirenizin kaleminizde tam doz kalmadığında yapmanızı söylediği talimatları uygulayınız.

7- Doktorunuzun veya hemşirenizin belirttiği gibi bir enjeksiyon yeri hazırlayın.

8- Enjeksiyonu uygulayın.

 • İğnenin deriye girmesi için kalemi itin.
 • Klik sesi durana kadar mor enjeksiyon düğmesine basın.
 • İğneyi deriden çıkarmadan önce 5 saniye sayın. Sayarken başparmağınızla düğmeye hafifçe basınç uygulamaya devam edin.
 • İğneyi deriden düz bir şekilde çıkarın.

9- İğneyi çıkartın.

İğne koruyuculu

 • İğne koruyucuyu yerine kilitlemek için, yerine oturana kadar dış iğne kapağı ile itin.

İğne koruyucusuz

 • İğneyi gevşetmek için dış iğne kapağı kullanılır. Çıkarılan iğne kullanılmış iğnelerin olduğu kaba atılır.

10- İğne koruyucunun veya kalemin kapağını takın ve buzdolabında (2°C-8°C’ de) saklayın.

 

GENOTROPIN GOQUICK hakkında önemli bilgiler

Saklama 

 • 4 hafta sonra içinde ilaç kalsa bile açılmış kalemi atın.
 • Genotropin GoQuick’i dondurmayın veya buzlanmasına izin vermeyin.
 • Son kullanma tarihi geçtikten sonra Genotropin GoQuick’i kullanmayın.
 • Kalemin imhası veya atılması için lokal sağlık ve güvenlik kurallarına uyun. Ne yapılması gerektiğinden tam olarak emin değilseniz doktorunuza veya hemşirenize danışın.

Kullanma

 • İğne kalemde olmadıkça Genotropin GoQuick toz ve sıvısını karıştırmayın.
 • Genotropin Goquick’i iğneli halde saklamayın. Genotropin kalemden sızabilir ve kartuş içerisinde hava kabarcıkları oluşabilir. Her zaman saklamadan önce iğneyi çıkartın ve kalem kapağını veya iğne koruma kapağını takın.
 • Genotropin Goquick’in düşmemesine dikkat edin. Eğer kalemi düşürürseniz beşinci adımda tanımlandığı gibi (yeni Genotropin GoQuick kullanımı ve hazırlanması) kaleme yeniden doz ayarı yapmanız gerekir. Düşürdüğünüzde kalemin herhangi bir yeri hasarlanmış ise kalemi kullanmayın.
 • Kalemi nemli bez ile temizleyin. Kalemi suya bırakmayın.

İğneler

 • Her enjeksiyon uygulamasında yeni bir iğne kullanın.
 • Kullanılan iğnelerin hepsini uygun “atık kutusuna” atın. İğnelerin imhası için lokal sağlık ve güvenlik kurallarına uyun. Ne yapmanız gerektiğinden emin değilseniz doktorunuza veya hemşirenize danışın.
 • Kalemi ya da iğneleri başkalarıyla paylaşmayın.

Genel bilgiler

 • Kartuş tutucudaki sayılar ve çizgiler kalemdeki Genotropin’in ne kadar kaldığını hesaplamada yardımcı olabilir.
 • Eğer günlük kullanımdaki (6. adımda) kalem tam Genotropin dozu içermiyorsa, yeni bir kaleme geçiniz.
 • Kör veya iyi görmeyen hastalar Genotropin GoQuick’i sadece kalem kullanımı ile ilgili eğitim almış kişilerin yardımıyla kullanmalıdır.
 • Enjeksiyonun hazırlanmasında ve uygulanmasında ellerin ve cildin temizliği ile ilgili olarak doktorunuzun veya hemşirenizin talimatlarına uyun.
 • İğne koruyucuyu atmayın. Bu koruyucuyu döndürerek kalemden ayırın, her yeni kalemde kullanmak üzere saklayın.

Genotropin GoQuick’in nasıl kullanıldığı ile ilgili sorularınız varsa doktorunuza veya hemşirenize danışın.

GENOTROPIN GOQUICK hakkında sorular ve cevaplar

Genotropin GoQuick Hakkında Sorular ve Cevaplar

GENOTROPİN GOQUICK İLACIN KULLANMA TALİMATI HAKKINDA DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN BU BAĞLANTI (Genotropin GoQuick Kullanma Talimatı) ÜZERİNE TIKLAYIN. 

Benzer sağlık yazıları

 1. Büyüme hormonunun kas gelişimine etkisi nedir
 2. Cücelik nedir ve neden olur
 3. Hipofiz yetmezliği nedenleri ve tedavisi
 4. Akromegali nedenleri ve tedavisi
 5. Genotropin GoQuick nedir ve ne için kullanılır

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git