G

Gaviscon Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Gaviscon İlacın Yan Etkileri

Gavıscon likit kullanım talimatı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu “Kullanma talimatını” dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Gaviscon’un etkin maddesi nedir? Her bir 5 ml süspansiyon; 250,00 mg sodyum aljinat ve 133,50 mg sodyum bikarbonat ve 80 mg kalsiyum karbonat içerir.

Gaviscon’un yardımcı maddeleri: Her bir 5 ml süspansiyon; karbomer, sodyum sakarin, metil paraben (E218), propil paraben (E216), nane aroması, sodyum hidroksit, saf su içerir.

Gaviscon ağız yoluyla alınır.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz, ilaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Gavıscon nedir?

Gaviscon; opak, krem-beyaz renkli, nane kokulu ve nane tadında yoğun kıvamlı bir sıvıdır. Gaviscon, karton kutu içerisinde amber renkli 200 ml’lik şişede temin edilir.

Gavıscon hangi hastalıklarda kullanılır? (Gavıscon ilacın endikasyonları)

Gaviscon, reflü özofajit (yemek borusu iltihabı) kaynaklı şikayetleri olan hastalarda, gebelikte ya da yemeklerden sonra oluşan (reflüden kaynaklanan) hazımsızlık, mide yanması ve mideden ağza asit gelmesi gibi gastroözofageal reflü (mide ve yemek borusu iltihabı) belirtilerinin tedavisinde kullanılır.

Gavisgon hangi hastalıklarda kullanılır

Gavıscon kullanımının sakıncalı olduğu durumlar (kontrendikasyonlar)

Gaviscon’un içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa (nefes almada güçlük veya deri döküntüleri gibi durumlar meydana gelmişse) kullanmayınız.

Gavıscon kullanırken nelere dikkat etmeli? (Uyarılar/Önlemler)

Aşağıda belirtilen durumlardan herhangi biri sizin için söz konusuysa, tedaviniz doktorunuz tarafından dikkatli bir şekilde düzenlenmelidir:

 • Doktorunuz tarafından sodyum ve/veya kalsiyum kısıtlaması önerilmişse
 • Böbrek ya da kalp rahatsızlığınız varsa ya da geçmişte olduysa (bazı tuzlar bu tür durumları etkileyebilir)
 • Midenizdeki asit seviyesi çok düşükse (bu durumda ilacın etkisi azalabilir)
 • Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa
 • Yedi gün sonra belirtilerde düzelme olmazsa doktorunuz tedavinizi tekrar düzenleyebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte Gavıscon kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında Gaviscon’un ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçlar ile birlikte Gaviscon kullanımı arasında 2 saat ara verilmelidir:

 • H2-antihistaminikler (mide yanması için kullanılır)
 • Tetrasiklinler, norfloksasin gibi kinolon grubu antibiyotikler (enfeksiyon tedavisi için kullanılır)
 • Demir içeren ilaçlar
 • Ketokonazol (mantar içinkullanılır)
 • Tiroksin (tiroid hastalığı için kullanılır)
 • Atenolol, metoprolol, propanolol gibi betablokerler ve digoksin (kalp hastalıkları için kullanılır)
 • Nöroleptikler (sinir hastalıkları için kullanılır)
 • Glukokortikoid (bir çeşit hormon ilacı)
 • Klorokin (sıtma için kullanılır)
 • Bifosfonatlar (kemik erimesi için kullanılır), bunlar gibi ilaçlardan herhangi birinin kullanımı sırasında Gaviscon kullanılacak ise bu ilaçlar ile arasında iki saat geçmesine özen gösterilmelidir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Gavıscon’un özel kullanım durumları

 • Hamilelikte Gaviscon kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Gaviscon, gebelik döneminde kullanılabilir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Emzirme döneminde Gaviscon kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Gaviscon, emzirme döneminde kullanabilir.
 • Araç ve makine kullananlar Gaviscon kullanabilir mi? Gaviscon’un araç ve makine kullanımını etkilemesi beklenmemektedir.
 • Böbrek yetmezliği olanlarda Gaviscon kullanımı: Kalsiyum ve sodyum içerdiğinden dolayı böbrek bozukluğu olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.
 • Karaciğer yetmezliği olanlarda Gaviscon kullanımı: Özel kullanımı yoktur.

Gavıscon’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • Bu tıbbi ürün her bir 10 ml’sinde 141 mg (6,2 mmol) sodyum içerir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Bu tıbbi ürün her bir 10 ml’sinde 160 mg (1,6 mmol) kalsiyum karbonat içerir. Kanda kalsiyum miktarı yüksek olan ve tekrarlayan böbrek taşı sorunu olan hastalarda bu ilaç dikkatli kullanılmalıdır.
 • Bu tıbbi ürün metil paraben (E218) ve propil paraben (E216) içerdiğinden (muhtemelen gecikmiş) alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Gavıscon nasıl kullanılır?

Doktorunuz alacağınız doz miktarını ve Gaviscon ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir.Tedaviyi kendi kendinize kesmeyiniz ve uzatmayınız. Doktorunuz başka şekilde önermemiş ise, Gaviscon’u aşağıdaki gibi kullanınız.

Gaviscon uygun kullanımı ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Gaviscon, ağızdan alınarak kullanılır.

Gaviscon, yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda yemeklerden sonra ve yatarken 10-20 ml (2-4 tatlı kaşığı) kullanılır.

Gaviscon’un uygulama yolu ve metodu:

Gaviscon, ağızdan alınarak kullanılır.

Çocuklarda Gaviscon kullanımı:

 • 6-12 yaş arası çocuklarda yemeklerden sonra ve yatarken 5-10 ml (1-2 tatlı kaşığı) alınır.
 • 12 yaşından büyük çocuklar için yemeklerden sonra ve yatarken 10-20 ml’dir (2-4 tatlı kaşığı) alınır.
 • 12 yaşın altındaki çocuklarda sadece doktor tavsiyesi üzerine verilmelidir.
 • 6 yaş altındaki çocuklarda Gaviscon kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda Gaviscon kullanımı: Doz ayarlaması gerekmez.

Gaviscon’un yiyecek ve içecek ile kullanımı: Gaviscon yemeklerden sonra ağız yoluyla alınır.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Gaviscon kullandıysanız: Gaviscon’u kullanmanız gerekenden daha fazla kullandıysanız herhangi bir zarar oluşması beklenmez, ancak karnınızda şişkinlik hissedebilirsiniz. Gaviscon’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Gaviscon’u kullanmayı unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Gaviscon’u belirtildiği gibi kullanmaya devam ediniz.

Eğer Gaviscon’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Gavıscon tedavisi bitirildiğinde oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan tedavinizi yarım bıraktığınız takdirde hastalığınızın belirtileri tekrar ortaya çıkabilir. 7 gün sonunda belirtiler düzelmediği takdirde doktorunuza danışınız.

Gavıscon’un olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Gaviscon’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Gaviscon’u kullanmayı durdurun ve Hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Deri döküntüleri
 • Nefes almada güçlük
 • Baş dönmesi
 • Yüz, dudaklar, dil veya boğazda şişme gibi yan etkilerle karşılaşırsanız doktorunuza bildiriniz ya da bir acil servise başvurunuz.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Gaviscona’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Gavıscon nasıl saklanır?

 • Gaviscon’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Gaviscon’u 30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Buzdolabına koymayınız.
 • Gaviscon’u son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Gaviscon’u kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 05/11/2014 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Mide spazmı nedenleri ve tedavisi
 2. Mide yanması nedenleri ve tedavisi
 3. Mide ekşimesi nedenleri ve tedavisi
 4. Özofajit nedenleri ve tedavisi
 5. Gastroözofageal reflü hastalığı nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git