G

Gasvin Nedir? Gasvin Şurup Ne İçin Kullanılır? Gasvin Şurup Nasıl Kullanılır?

GASVIN 500 MG + 267 MG +160 MG/10 ML SÜSPANSİYON KULLANMA TALİMATI

Gasvin 500 mg + 267 mg + 160 mg/10 ml süspansiyon ağız yoluyla alınır.

Etkin madde: Her 5 ml’de 250 mg sodyum alijinat, 133,5 mg sodyum bikarbonat ve 80 mg kalsiyum karbonat içerir.

Yardımcı maddeler: Karbomer 974 P, sodyum hidroksit, metil paraben (E218), propil paraben (E216), ksantan gum, sodyum sakkarin, nane aroması, deiyonize su gibi yardımcı maddeler içerir.

Gasvin Nasıl Kullanılır

GASVIN NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR? (GASVIN ENDİKASYONLARI)

Gasvin, krem renkli ve nane kokulu bir sıvıdır.

Gasvin, karton kutu içerisinde amber renkli 200 ml’lik şişede temin edilir.

Gasvin;

 • Reflü özofajit (yemek borusu iltihabı) kaynaklı şikayetleri olan hastalarda,
 • Gebelikte ya da yemeklerden sonra oluşan (reflüden kaynaklanan) hazımsızlık,
 • Mide yanması ve mideden ağza asit gelmesi gibi gastroözofageal reflü (mide ve yemek borusu iltihabı) belirtilerinin tedavisinde kullanılır.

GASVIN KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

Gasvin’in içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa (nefes almada güçlük veya deri döküntüleri meydana gelmişse), bu ilacı kullanmayınız.

GASVIN’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Aşağıda belirtilen durumlardan herhangi biri sizin için söz konusuysa, tedaviniz doktorunuz tarafından dikkatli bir şekilde düzenlenmelidir:

 • Doktorunuz tarafından sodyum ve/veya kalsiyum kısıtlaması önerilmişse,
 • Böbrek ya da kalp rahatsızlığınız varsa ya da geçmişte olduysa (bazı tuzlar bu tür durumları etkileyebilir),
 • Midenizdeki asit seviyesi çok düşükse (bu durumda ilacın etkisi azalabilir),
 • Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Yedi gün sonra belirtilerde düzelme olmazsa.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

GASVIN’İN YİYECEK VE İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Gasvin yemeklerden sonra ağızdan alınır.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE GASVIN KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gasvin, gebelik döneminde kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gasvin, emzirme döneminde kullanılabilir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR GASVIN KULLANABİLİR Mİ?

Gasvin’in araç ve makine kullanımına olumsuz bir etkisi yoktur.

GASVIN’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Bu tıbbi ürün her 10 ml’sinde 5,63 mmol (ya da 129,6 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Bu tıbbi ürün metil paraben (E218) ve propil paraben (E216) içerdiğinden (muhtemelen gecikmiş) alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE GASVIN KULLANIMI

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında Gasvin’in ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir.

Aşağıdaki ilaçlarla birlikte Gasvin kullanımı arasında 2 saat ara verilmelidir:

 • Tetrasiklinler, norfloksasin gibi kinolon grubu antibiyotikler (enfeksiyon tedavisi için kullanılır),
 • Demir içeren ilaçlar,
 • Ketokonazol (mantar tedavisinde kullanılır),
 • Atenolol, metoprolol, propranolol gibi beta-blokörler ve digoksin (kalp hastalıkları için kullanılır),
 • Nöroleptikler (sinir hastalıkları için kullanılır),
 • Glukokortikoid (bir çeşit hormon ilacı),
 • Klorokin (sıtma için kullanılır),
 • Bifosfonatlar (kemik erimesi için kullanılır),
 • Estramustin (prostat bezi kanseri için kullanılır),
 • Antihistaminikler (alerji ve kaşıntıyı önleyici ilaçlar).

Levotiroksin içeren ilaçlar da (tiroid hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar) sodyum aljinat/sodyum bikarbonat/kalsiyum karbonat kombinasyonu ile birlikte kullanıldığında emilimi bozduğundan, iki ilacın en az 2 saat ara verilerek alınması gerekmektedir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

GASVIN NASIL KULLANILIR?

Doktorunuz alacağınız doz miktarını ve Gasvin ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir. Tedaviyi kendi kendinize kesmeyiniz ve uzatmayınız.

Doktorunuz başka şekilde önermemişse, Gasvin’i aşağıdaki gibi kullanınız.

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Gasvin, ağızdan alınarak kullanılır.

Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.

Gasvin, yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda günde en fazla dört defa olmak üzere yemeklerden sonra ve yatarken 10-20 ml (2-4 tatlı kaşığı) kullanılır.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Gasvin ağızdan alınarak kullanılır.

Çocuklarda Gasvin Kullanımı:

6-12 yaş arası çocuklarda yemeklerden sonra ve yatarken 5-10 ml (1-2 tatlı kaşığı) kullanılır.

 • 12 yaşın altındaki çocuklarda sadece doktor tavsiyesi üzerine verilmelidir.
 • 6 yaş altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda Gasvin Kullanımı:

Doz ayarlaması gerekmez.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Gasvin Kullanımı:

 • Böbrek yetmezliği: Kalsiyum ve sodyum içerdiğinden dolayı böbrek bozukluğu olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.
 • Karaciğer yetmezliği: Özel kullanımı yoktur.

Eğer Gasvin’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Gasvin Kullandıysanız:

Gasvin’den kullanmanız gerekenden daha fazla kullandıysanız herhangi bir zarar oluşması beklenmez, ancak karnınızda şişkinlik hissedebilirsiniz.

Gasvin’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Gasvin Kullanmayı Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Gasvin İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Doktorunuza danışmadan tedavinizi yarım bıraktığınız takdirde hastalığınızın belirtileri tekrar ortaya çıkabilir.

GASVIN’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Gasvin’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa. Gasvin’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Deri döküntüleri,
 • Nefes almada güçlük,
 • Baş dönmesi,
 • Yüz, dudaklar, dil veya boğazda şişme.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin Gasvin’e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

GASVIN’İN SAKLANMASI

 • Gasvin’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Gasvin’i 30°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Buzdolabına koymayınız veya dondurmayınız.
 • Gasvin’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Gasvin’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 15/09/2020 tarihinde onaylanmıştır.

Konu İle İlgili Benzer Sağlık Yazılarımız

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git