Enfeksiyon Hastalıkları

Fusix Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Fusix Göz Damlasının Yan Ekileri

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu ''kullanma talimatını'' dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

FUSIX % 1 göz damlası kullanma talimatı

Fusix göz damlasının etkin maddesi: Her 1 göz damlası etkin madde olarak 10.0 mg fusidik asit içerir.

Fusix göz damlasının yardımcı maddeleri : Benzalkonyum klorür, mannitol, disodyum edetat, karbomer (974 P), sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su gibi yardımcı maddeleri içerir.

Fusix % 1 viskoz göz damlası göze uygulanır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu kullanma talimatında yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

FUSIX göz damlası ne için kullanılır?

Fusix, antibakteriyel antibiyotik içeren bir viskoz göz damlasıdır. Yüksek yoğunluklu polietilen uygulama ucu ve kapağa sahip katlanabilir 5 g’lık lamine edilmiş yüksek yoğunluklu polietilen tüp içerisinde sunulur.

Fusix aşağıdaki  iltihabi göz hastalıklarının tedavisinde kullanılır:

 • Konjonktivit,
 • Göz kapağının iltihabı (arpacık gibi),
 • Korneanın enfeksiyonu,
 • Gözyaşı kesesinin enfeksiyonu,
 • Yabancı cisimciklerin gözden uzaklaştırılması ile ilgili bakteriyel göz enfeksiyonları.
Fusix göz damlası ne için kullanılır

Fusix Göz Damlası Ne İçin Kullanılır

FUSIX göz damlası kullanımının sakıncalı olduğu durumlar (kontrendikasyonlar)

Fusix’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

 • İlaç içindeki maddelerden herhangi birine hassasiyet görüldüğü durumlarda kullanılmamalıdır.
 • Gözde lens takılı olduğu zaman kullanılmamalıdır.

FUSIX kullanırken dikkat edilmesi gereken durumlar

 • İlacın kapağı açıldıktan sonra 15 (onbeş) gün içinde kullanılmalıdır.
 • Fusix göz damlası çok sık kullanıldığı takdirde, bakteriler dirençli hale gelebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Özel durumlarda FUSIX kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Fusix kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Gebelerde kullanımı ile ilgili olarak yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak yarar/risk oranı hekim tarafından değerlendirilmek koşuluyla uygulanmalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Fusix kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirenlerde kullanımı ile ilgili olarak yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak yarar/risk oranı hekim tarafından değerlendirilmek koşulu ile uygulanmalıdır.

Araç ve makine kullananlar Fusix kullanabilir mi? Fusix, uygulamanın hemen ardından görüş bulanıklığına neden olabilir. Araç veya makine kullanımından önce görüşünüz yeniden netleşene kadar bekleyiniz. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkisi bildirilmemiştir.

Fusix’in yiyecek ve içecek ile kullanılması: Fusix, göze uygulandığından besinlerden bağımsız olarak kullanılabilir.

FUSIX’IN içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan benzalkonyum klorür, gözde irritasyona sebebiyet verebilir.Yumuşak kontakt lenslerle temasından kaçınınız. Uygulamadan önce kontakt lensi çıkartınız ve lensi takmak için en azından 15 dakika bekleyiniz. Fusix’in yumuşak kontakt lenslerin renklerinin bozulmasına neden olduğu bilinmektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte FUSIX kullanımı nasıl olmalı?

Herhangi bir geçimsizlik bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bu konu hakkında bilgi veriniz.

FUSIX göz damlası nasıl kullanılır?

Fusix’in uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Fusix, her bir göze günde iki defa 1 ’er damla damlatılır.

Tedaviye göz normal haline geldikten sonra en az 2 (iki) gün daha devam edilmelidir.

Tüp ilk sıkıldığında yoğun bir damla çıkar. Damla gözünüzde hızla sıvı hale geçer.

Uygulama yolu ve metodu:

 • Ellerinizi yıkayın.
 • Boynunuzu geriye alın ve tavana bakın.
 • Alt göz kapağınızı küçük bir cep oluşacak şekilde yavaşça çekin.
 • Tüpü ters çevirin ve tedavi uygulanması gereken her göze birer damla gelecek şekilde sıkın.
 • Göz kapağınızı bırakın ve gözlerinizi 30 saniye süreyle kapalı tutun.
 • Damla gözünüzün içine damlamazsa bir kez daha deneyin.

Mikroplarla bulaşmayı önlemek için, tüpün ucunun gözünüze ya da başka bir yere temas etmesinden kaçının.

Kullanım sonrasında kapağı kapatın.

Çocuklarda Fusix kullanımı:

Herhangi bir bilgi yoktur.

Yaşlılarda Fusix kullanımı:

Herhangi bir bilgi yoktur.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği durumunda Fusix kullanımı:

Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde kullanımı ile ilgili bir bilgi bulunmaktadır.

Eğer Fusix’in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FUSİX kullandıysanız: Fusix’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Fusix’i kullanmayı unutursanız: İlacı damlatmayı unuttuysanız, sadece normalde önerilen doz ile devam ediniz. Dozu iki katına çıkarmayınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Fusix ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: Doktorunuza danışmadan tedaviyi kesmeyiniz ya da sonlandırmayınız.

FUSIX’IN 0lası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Fusix’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Fusix’i kullanmayı durdurunuz ve hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Soluk almada zorluk,
 • Yüz, dudak, dil veya boğaz şişme,
 • Ani kan basıncı düşmesi,
 • Yaygın ve şiddetli kızarıklık, kaşıntı, kurdeşen (ürtiker),
 • Gözde geçmeyen yanma ve batma hissi.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir ve bunlardan biri sizde mevcut ise sizin Fusix’e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Fusix’in yaygın yan etkileri 

 • Tedavi olan gözde yanma, batma, rahatsızlık hissi,
 • Kırgınlık,
 • Tahriş, kaşıntı, ağrı veya göz kuruması,
 • Gözde bulanık görme gibi yan etkiler Fusix’in yaygın görülen yan etkileridir.

Fusix’in seyrek görülen yan etkileri

Uygulama esnasında gözlerde sulanma gibi yan etkiler Fusix’in seyrek yan etkileridir.

Fusix’in sıklığı bilinmeyen yan etkileri

 • Kaşıntı,
 • Döküntü,
 • Göz enfeksiyonunda kötüleşme gibi yan etkiler Fusix’in hangi sıklıkta görüldüğü belli olmayan yan etkileridir.

Eğer bu Kullanma Talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “ilaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TUFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

FUSIX nasıl saklanır?

 • Fusix’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Fusix’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Tüp bir kez açıldıktan sonra ürünümüz 15 gün içerisinde kullanılmalıdır.
 • Fusix’i son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Fusix’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Fusix’i kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 22.12.2014 tarihinde onaylanmıştır. 

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından belirtilen toplama sistemine veriniz.

Göz hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

 1. Arpacık (it dirseği) nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 2. Blefarit nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 3. Üveit nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 4. Konjonktivit nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 5. Göz kanlanması neden olur

4 Yorum

 1. Avatar

  Müslüm

  29 Ağustos 2018 at 14:01

  1 aydır kullanıyorum konjonktivit var hala iyileşmedi haftaya tekrar gideceğim doktora.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   31 Ağustos 2018 at 23:11

   KONJONKTİVİT: Konjonktivanın enflamasyonu (iltihabı) dört nedene bağlıdır; bakteriler, virüsler, alerjenler ve irritanlardır. Konjonktivitin nedenine göre tedavisi değişiklik gösterir.

   VİRAL KONJONKTİVİT BELİRTİLERİ ARASINDA gözde kızarıklık, sulanma, kaşıntı, ışığa duyarlılık, yabancı cisim hissi, kulak çevresinde lenfadenopati, özellikle sabah saatlerinde çapaklanmayı sayabiliriz. VİRAL KONJONKTİVİT TEDAVİSİNDE soğuk kompres, topikal vazokonstriktörler grubundan ilaç tedavisi ve yapay gözyaşı kullanılır. Viral konjonktivitlerde, antiviral göz damlaları da sınırlı etki gösterir. Sitomegalovirüs retiniti ve adenovirüs konjonktivitlerinde bazı antiviral göz damlaları etki gösterebilir. Topikal steroid tedavisi ikincil gelişen bakteriyel konjonktiviti tetikleyebilir. Hastalık 10-14 gün içinde doktorunuzun uyguladığı tedaviye yanıt vermez ise göz doktoruna başvurulması gerekir.

   BAKTERİYEL KONJONKTİVİT BELİRTİLERİ ARASINDA çoğunlukla her iki gözde, bazen tek gözde tahriş, kızarıklık, koyu mukopürülan akıntı, çapaklanma, bazen göz yaşarması gibi belirtileri sayabiliriz. Sarı-yeşil renkli akıntı genellikle sabah saatlerinde daha yoğundur. Işığa duyarlılık, kulak çevresinde lenfadenopati olabilir. Bakterinin tipine göre başka belirtiler de olabilir. BAKTERİYEL KONJONKTİVİTLER; hiperakut bakteriyel konjonktivit, akut bakteriyel konjonktivit, kronik bakteriyel konjonktivit, klamidya konjonktivitler şeklinde değerlendirilir.

   * Hiperakut bakteriyel konjonktivit tedavisinde topikal ve sistemik antibiyotikler birlikte kullanılır.

   * Akut bakteriyel konjonktivit tedavisinde topikal geniş spektrumlu bakterisid antibiyotikler kullanılır. 4-5 günlük tedavi sonrası düzelme yoksa göz doktoruna gidilmesi gerekir.

   * Kronik bakteriyel konjonktivit tedavisinde etkene yönelik tedavinin yanı sıra göz kapaklarının bakımı da gerekir.

   * Klamidya konjonktiviti tedavisinde sistemik ve topikal antibiyotik tedavileri uygulanır.

   ALERJİK KONJONKTİVİT BELİRTİLERİ ARASINDA gözlerde kaşıntı, sulanma, kanlanma, şişlik, yanma ve batma hissi gibi belirtileri sayabiliriz. Alerjik konjonktivit çoğunlukla alerjik rinitle birlikte görülür. TEDAVİDE topikal mast hücresi stabilizatörleri ve antihistaminikler belirtileri geriletebilir. Ancak bu tedavi kuru göz öyküsü olan hastaların durumunu şiddetlendirebilir. Bu nedenle hastanın öyküsünün iyi alınması gerekir. Tedaviye yapay göz yaşı da eklenebilir. Akut dönemde verilebilen steroid tedavisi uzun süre kullanıldığında (eğer enfeksiyöz bir durum varsa) bunu alevlendirebilir. Çünkü konjoktivitte enfeksiyonlara bağlı konjonktivit ya da enfeksiyon olmaksızın gelişen konjonktivit ayrımının yapılması oldukça zordur.

   Konjonktivit’in başka türleri ve sebepleri de vardır. Örneğin DEV PAPİLLER KONJONKTİVİT (yabancı cisimlerle uzun süre temas sonucu [örn. kontakt lens kullanımına bağlı] gelişebilir, VERNAL KONJONKTİVİT (özellikle Akdeniz, Orta ve Güney Amerika’da 5-15 yaş arası çocuklarda görülür, mevsimseldir), LİGNÖZ KONJONKTİVİT (nadir görülen, konjonktivada membran oluşumuyla karakterize kronik psödomembranöz konjonktivittir), BAZI OTOENFLAMATUAR HASTALIKLARA BAĞLI DA KONJONKTİVİT (örn. Akdeniz ateşi hastalığı, İmmünglobulin D sendromu gibi) oluşabilir.

   Göz doktorunuza tekrar gitmeniz ve hikayenizi, kullandığınız ilaçları, varsa başka hastalıklarınızı, varsa kullandığınız başka ilaçlarınızı, aile öykünüzü doğru anlatmanız önemlidir.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 2. Avatar

  Su

  3 Kasım 2018 at 22:18

  3 yaaındaki kızımda kullanbilirmi acaba doktorumuz fusix jel dedi ama aynı şeyimi söledi acaba çünkü arastırmak istedim ama sadece damlası çıkıyır

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   9 Kasım 2018 at 00:09

   Fusix viskoz bir göz damlası olduğu için (biraz yoğun kıvamlı) doktorunuz jel şeklinde tanımlamış olabilir. Ancak reçeteniz ile birlikte eczacınıza danışmanız daha çok işinize yarayacaktır, çünkü ilaçlar hakkında en iyi bilgiyi eczacınızdan almanız mümkündür. Emin olmadığınız ilaçlar hakkında mutlaka ya doktorunuza yeniden danışınız ya da eczacınıza (eczacı kalfaları değil) danışmalısınız.

   FUSİX KULLANMA TALİMATINDA, çocuklarda kullanımı kısmında “herhangi bir bilgi yoktur” denilmektedir. Bu nedenle doktorunuza ya da eczacınıza danışmanız önemlidir.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git