Enfeksiyon Hastalıkları

Fusix Göz Damlası Nedir? Fusix Göz Damlasının Yan Ekileri

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu ''kullanma talimatını'' dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Fusix % 1 göz damlası kullanım talimatı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu ”kullanma talimatını” dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 1. Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 2. Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 3. Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 4. Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 5. Bu kullanma talimatında yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
 6. Fusix göz damlasının etkin maddesi nedir? : Her 1 göz damlası etkin madde olarak 10.0 mg fusidik asit içerir.
 7. Fusix göz damlasının yardımcı maddeleri : Benzalkonyum klorür, mannitol, disodyum edetat, karbomer (974 P), sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su içerir.
 8. Fusix % 1 viskoz göz damlası göze uygulanır.

Fusix göz damlası hangi hastalıklarda kullanılır? (Endikasyonları)

 1. Fusix, antibakteriyel antibiyotik içeren bir viskoz göz damlasıdır.
 2. Yüksek yoğunluklu polietilen uygulama ucu ve kapağa sahip katlanabilir 5 g’lık lamine edilmiş yüksek yoğunluklu polietilen tüp içerisinde sunulur.
 3. Fusix, konjunktivit, göz kapağının enfeksiyonu, arpacık, korneanın enfeksiyonu, gözyaşı kesesinin enfeksiyonu ve yabancı cisimciklerin gözden uzaklaştırılması ile ilgili bakteriyel göz enfeksiyonlarında kullanılır.
Fusix göz damlası ne için kullanılır

Fusix göz damlası ne için kullanılır

Fusix göz damlası kullanımın sakıncalı olduğu durumlar (Kontrendikasyonları)

Fusix’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız.

 1. İlaç içindeki maddelerden herhangi birine hassasiyet görüldüğü durumlarda kullanılmamalıdır.
 2. Gözde lens takılı olduğu zaman kullanılmamalıdır.

Fusix kullanırken dikkat edilmesi gereken durumlar

 1. İlacın kapağı açıldıktan sonra 15 (onbeş) gün içinde kullanılmalıdır.
 2. Fusix göz damlası çok sık kullanıldığı takdirde, bakteriler dirençli hale gelebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Fusix’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

 1. Fusix, göze uygulandığından besinlerden bağımsız olarak kullanılabilir.

Hamilelik ve emzirme döneminde Fusix göz damlası kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 1. Gebelerde kullanımı ile ilgili olarak yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak yarar/risk oranı hekim tarafından değerlendirilmek koşulu ile uygulanmalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 2. Emzirenlerde kullanımı ile ilgili olarak yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak yarar/risk oranı hekim tarafından değerlendirilmek koşulu ile uygulanmalıdır.

Araç ve makine kullananlar Fusix kullanabilir mi?

 1. Fusix, uygulamanın hemen ardından görüş bulanıklığına neden olabilir.
 2. Araç veya makine kullanımından önce görüşünüz yeniden netleşene kadar bekleyiniz.
 3. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkisi bildirilmemiştir.

Fusix’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 1. İçeriğinde bulunan benzalkonyum klorür, gözde irritasyona sebebiyet verebilir.
 2. Yumuşak kontakt lenslerle temasından kaçınınız.
 3. Uygulamadan önce kontakt lensi çıkartınız ve lensi takmak için en azından 15 dakika bekleyiniz.
 4. Fusix’in yumuşak kontakt lenslerin renklerinin bozulmasına neden olduğu bilinmektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte Fusix kullanımı

Herhangi bir geçimsizlik bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bu konu hakkında bilgi veriniz.

Fusix göz damlası nasıl kullanılır?

Fusix’in uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar : Fusix, her bir göze günde iki defa 1 ’er damla damlatılır. Tedaviye göz normal haline gelindikten sonra en az 2 (iki) gün daha devam edilmelidir.

 1. Tüp ilk sıkıldığında yoğun bir damla çıkar. Damla gözünüzde hızla sıvı hale geçer.
 2. Ellerinizi yıkayın. Boynunuzu geriye alın ve tavana bakın.
 3. Alt göz kapağınızı küçük bir cep oluşacak şekilde yavaşça çekin.
 4. Tüpü ters çevirin ve tedavi uygulanması gereken her göze birer damla gelecek şekilde sıkın.
 5. Göz kapağınızı bırakın ve gözlerinizi 30 saniye süreyle kapalı tutun.
 6. Damla gözünüzün içine damlamazsa bir kez daha deneyin.
 7. Mikroplarla bulaşmayı önlemek için, tüpün ucunun gözünüze ya da başka bir yere temas etmesinden kaçının.
 8. Kullanım sonrasında kapağı kapatın.

Eğer Fusix’in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

 1. Kullanmanız gerekenden daha fazla FUSİX kullandıysanız : Fusix’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 2. Fusix’i kullanmayı unutursanız : İlacı damlatmayı unuttuysanız, sadece normalde önerilen doz ile devam ediniz. Dozu iki katına çıkarmayınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
 3. Fusix ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler : Doktorunuza danışmadan tedaviyi kesmeyiniz ya da sonlandırmayınız.

Fusix’in 0lası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Fusix’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkileri olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Fusix’i kullanmayı durdurunuz ve hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 1. Soluk almada zorluk
 2. Yüz, dudak, dil veya boğaz şişme
 3. Ani kan basıncı düşmesi
 4. Yaygın ve şiddetli kızarıklık, kaşıntı, kurdeşen (ürtiker)
 5. Gözde geçmeyen yanma ve batma hissi.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir ve bunlardan biri sizde mevcut ise sizin Fusix’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 1. Fusix’in yaygın yan etkileri : Tedavi olan gözde yanma, batma, rahatsızlık hissi, kırgınlık, tahriş, kaşıntı, ağrı veya göz kuruması ve gözde bulanık görme gibi yan etkiler Fusix’in yaygın görülen yan etkileridir.
 2. Fusix’in seyrek görülen yan etkileri : Uygulama esnasında gözlerde sulanma gibi yan etkiler Fusix’in yaygın olmayan yan etkileridir.
 3. Fusix’in bilinmeyen yan etkileri : Kaşıntı, döküntü, göz enfeksiyonunda kötüleşme gibi yan etkiler Fusix’in hangi sıklıkta görüldüğü belli olmayan yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “ilaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TUFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Fusix nasıl saklanır?

 1. Fusix’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 2. Fusix’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 3. Tüp bir kez açıldıktan sonra ürünümüz 15 gün içerisinde kullanılmalıdır.
 4. Fusix’i son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
 5. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Fusix’i kullanmayınız.
 6. Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Fusix’i kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 22.12.2014 tarihinde onaylanmıştır. 

Göz hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

 1. Arpacık (it dirseği) nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 2. Blefarit nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 3. Üveit nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 4. Konjonktivit nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 5. Çocuklarda sık görülen göz hastalıkları
 6. Bebeklerde göz sulanması neden olur
 7. Göz kanlanması neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git