Enfeksiyon Hastalıkları

Fucithalmic Göz Damlası Nedir? Fucithalmic ve Yan Etkileri

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu ''kullanım talimatını'' dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Fucithalmic viskoz göz damlası kullanım talimatı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu ”kullanma talimatını” dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 1. Fucithalmic viskoz göz damlası %1 Göze uygulanır.
 2. Bu kullanma talimatını saklayınız, daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 3. Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 4. Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 5. Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 6. Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
 7. Fucithalmic viskoz göz damlasının etkin maddesi nedir? : %1 anhidr maddeye ekivalan Fusidik asit hemihidrat içerir.
 8. Fucithalmic viskoz göz damlasının yardımcı maddeleri : % 0.11 benzalkonyum klorür (koruyucu), % 0.05 disodyum edetat, % 5 mannitol, % 0.5 karbomer, pH ayarı için sodyum hidroksit ve kafi miktarda enjeksiyonluk su içerir.

Fucithalmic hangi hastalıklarda kullanılır? (Endikasyonları)

Fucithalmic 5 g’lık lamine edilmiş plastik tüplerde sunulur.

 1. Fucithalmic, antibakteriyel antibiyotik içeren bir viskoz göz damlasıdır.
 2. Fucithalmic, konjunktivit, göz kapağının enfeksiyonu, arpacık, korneanın enfeksiyonu, gözyaşı kesesinin enfeksiyonu ve yabancı cisimciklerin gözden uzaklaştırılması ile ilgili bakteriyel göz enfeksiyonlarında kullanılır.

Fucithalmic hangi durumlarda kullanılmaz?

 1. İlaç içindeki maddelerden herhangi birine hassasiyet görüldüğü durumlarda Fucithalmic kullanılmamalıdır.
 2. Gözde lens takılı olduğu zaman Fucithalmic kullanılmamalıdır.

Fcithalmic kullanırken nelere dikkat edilmeli? (Kontrendikasyonları)

 1. Açıldıktan sonra 28 (yirmi sekiz) gün içinde kullanılmalıdır.
 2. Fucithalmic çok sık kullanıldığı takdirde, bakteriler dirençli hale gelebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Fucithalmic yiyecek ve içecekler ile kullanılır mı?

 1. Fucithalmic, göze uygulandığından besinlerden bağımsız olarak kullanılabilir.

Fucithalmic hamilelik ve emzirme döneminde kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza mutlaka danışınız.

 1. Hamilelikte Fucithalmic kullanımı : Fucithalmic’in hamilelerde kullanımı ile ilgili olarak yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak yarar/zarar oranı doktor tarafından değerlendirilerek uygulanması gerekir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 2. Emzirme döneminde Fucithalmic kullanımı : Emzirenlerde kullanımı ile ilgili olarak yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak yarar/zarar oranı doktor tarafından değerlendirilerek uygulanması gerekir.

Araç ve makine kullananlar Fucithalmic kullanabilir mi?

 1. Fucithalmic, uygulamanın hemen ardından görüş bulanıklığına neden olabilir.
 2. Araç veya makine kullanımından önce görüşünüz yeniden netleşene kadar bekleyiniz.
 3. Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bildirilmemiştir.

Fucithalmic’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan benzalkonyum klorür (koruyucu), gözde irritasyona sebebiyet verebilir. Yumuşak kontakt lensler ile temasından kaçınınız. Uygulamadan önce kontakt lensi çıkartınız ve lensi takmak için en azından 15 dakika bekleyiniz. Yumuşak kontakt lenslerin renklerinin bozulmasına neden olduğu bilinmektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte Fucithalmic kullanımı

 1. Herhangi bir geçimsizlik bildirilmemiştir.
 2. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Fucithalmic viskoz göz damlası nasıl kullanılır?

Fucithalmic göz damlası ne için kullanılır

Fucithalmic nasıl kullanılır

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: Fucithalmic, her bir göze günde iki defa 1 ‘er damla damlatılır. Tedaviye göz normal haline gelindikten sonra en az 2 (iki) gün daha devam edilmelidir.

Uygulama yolu ve metodu : Tüp ilk sıkıldığında yoğun bir damla çıkar. Damla gözünüzde hızla sıvı hale geçer.

 1. Ellerinizi yıkayın. Boynunuzu geriye alın ve tavana bakın.
 2. Alt göz kapağınızı küçük bir cep oluşacak şekilde yavaşça çekin.
 3. Tüpü ters çevirin ve tedavi uygulanması gereken her göze birer damla gelecek şekilde sıkın.
 4. Göz kapağınızı bırakın ve gözlerinizi 30 saniye süreyle kapalı tutun.
 5. Damla gözünüzün içine damlamazsa bir kez daha deneyin.
 6. Mikroplarla bulaşmayı önlemek için, tüpün ucunun gözünüze ya da başka bir yere temas etmesinden kaçının.
 7. Kullanım sonrasında kapağı kapatın.

Eğer Fucithalmic’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Fucithalmic kullandıysanız : Fucithalmic’ ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Fucithalmic’i kullanmayı unutursanız : İlacı damlatmayı unuttuysanız, sadece normalde önerilen doz ile devam ediniz. Dozu iki katına çıkarmayınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Fucithalmic ile tedavi bittiğinde oluşabilecek etkiler : Doktorunuza danışmadan tedaviyi kesmeyiniz ya da sonlandırmayınız.

Fucithalmic’in olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Fucithalmic tüm kullanıcılarda olmasa bile yan etkilere yol açabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Fucithalmic’i kullanmayı durdurunuz ve ”hemen” doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz, çünkü bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

 1. Soluk almada zorluk
 2. Yüz, dudak, dil veya boğazda şişme
 3. Ani kan basıncı düşmesi (tansiyonun düşmesi)
 4. Yaygın ve şiddetli kızarıklık, kaşıntı, kurdeşen (ürtiker)
 5. Gözde geçmeyen yanma ve batma hissi

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Fucithalmic’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Fucithalmic’in yaygın görülen yan etkileri

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 1. Tedavi olan gözde yanma, batma, rahatsızlık hissi
 2. Kırgınlık
 3. Tahriş, kaşıntı, ağrı veya göz kuruması.
 4. Tedavi olan gözde bulanık görme.

Fucithalmic’in yaygın olmayan yan etkileri

 1. Uygulama esnasında gözlerde sulanma
 2. Kaşıntı
 3. Döküntü
 4. Göz infeksiyonunda kötüleşme

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz.

Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz.

Siz kullanırken veya kullandıktan sonra ortaya çıkan yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

Fucithalmic nasıl saklanır?

 1. Fucithalmic’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 2. Fucithalmic’i 15°C – 25°C arasında oda sıcaklığında saklayınız.
 3. Fucithalmic’i son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
 4. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Fucithalmic’i kullanmayınız.
 5. Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Fucithalmic’i kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 29/01/2015 tarihinde onaylanmıştır. 

Göz hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

 1. Çocuklarda konjonktivit nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 2. Arpacık (it dirseği) nedenleri ve tedavisi
 3. Üveit nedenleri ve tedavisi
 4. Alerjik konjunktivit nedenleri ve tedavisi
 5. Blefarit nedenleri ve tedavisi
 6. Göz ağrısı nedenleri ve tedavisi
 7. Göz kanlanması nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git